«نفوذ» چیست؟، «نفوذی» کیست؟!

محسن سلگی،   3991023010 ۳۵ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱۹ تکراری یا غیرقابل انتشار
«نفوذ» چیست؟، «نفوذی» کیست؟!

از يك سو افراط در به كاربردن تعبير «نفوذ» محل نگراني است و از سوي ديگر مخالف خوانی تجدیدنظرطلبان نسبت به مفهوم نفوذ، در سال جاری نیز به دستاویزی برای تخریب چهره نظام تبدیل شده است. به طور کلی این جریان با رویکردی منفی و مخرب با کلیدواژه نفوذ برخورد کرده و بعضاً آن را به منزله بی کارکردشدن کلیدواژه فتنه القاء کرده اند. 

مخالفت ها با مقوله نفوذ تحت عنوان توهم توطئه‌انگاری آن در حالی است که نفوذ، تنها بخشی از جنگ نرم است که درواقع، جنبه های با برنامه تر و توطئه آمیزتر جنگ نرم را مورد شناسایی و رصد قرار می دهد؛ عنوان نفوذ باعث می شود تا در مقام مقابله به مثل با برنامه و هشیاری بیشتری عمل کنیم. تعبیر جنگ نرم یا فتنه برای بسیج نیروهای اجتماعی و تمرکز ذهنی نیروهای انقلابی چندان رسا نیست، درحالی که عنوان و تعبیر "نفوذ" کلیدی تر و کارکردی تر است و علاوه بر داشتن ابعاد راهبردی، از حیث راهکنشی یا تاکتیکی کارآمدتر از تعابیر فتنه و جنگ نرم است.

اگرچه با تسامح می توان جنگ نرم، تهاجم فرهنگی، فتنه و نفوذ را به جای هم به کار برد، اما در این میان خطوط ممیزی نیز وجود  دارد که قابلیت ترویج دارد:

- نفوذ بخشی از جنگ نرم است، اما بخشی که برنامه ریزی و توطئه در آن پررنگ تر است، اگرچه نفوذ  نیز می تواند بدون برنامه ریزی و در اثر تعامل و حتی ندرتاً بدون نیت طرفین نفوذ صورت گیرد، اما واقعیت آن است که نفوذ اغلب با هدف و نیت و نیز برنامه ریزی جهت دار صورت می پذیرد.

- در تحلیل یک مقوله، سه رویکرد وجود دارد؛ اولین رویکرد، رویکرد "پروسه" است که اشاره به طبیعی بودن یک جریان دارد؛ مثلا گروهی جنگ نرم یا جهانی سازی را یک پروسه یا جریان طبیعی می پندارند.

 دوم، تلقی از یک مقوله به منزله "پدیده" است، پدیده یعنی مقوله ای که قبلاً وجود نداشته بلکه یکباره مانند تصادف یا سانحه حادث می شود. برداشت سوم، برداشت از یک مقوله به منزله پروژه است، در پروژه، نقشه ریزی و برنامه داربودن، اساس است.

نفوذ، مقوله ای است که غالباً در دو سبد و دسته پروسه و پروژه قرار می گیرد و معمولاً تصادفی نیست. علاوه بر این، نفوذ جنبه های پروژه ای جنگ نرم را نشان می دهد و بنابراین همین جنبه در آن قوی تر و معمول تر است.

- دیگر این که نفوذ، برخلاف جنگ نرم که ابعاد ذهنی را بیشتر هدف قرار می دهد، در پی تغییر رفتار و ذهنیت و نیز یارگیری مشخص است؛ نفوذ بس زیرکانه تر، سریع تر، بابرنامه تر، زمان مندتر و نتیجه گراتر از جنگ نرم عمل می کند. جنگ نرم مربوط به ماهیت کلی تهاجم فرهنگی و دشمنی غرب با ما است، خصوصا وقتی در جنگ 8ساله علیه کشورمان شکست خوردند، یک سلسله اقدامات تبلیغاتی و رسانه ای را در دستور کار قرار دادند. اما نفوذ بخشی از این روند است که با رصد دقیق افراد و سلایق آنها صورت می گیرد؛ مثلا بنا به علایق افراد و میزان و نحوه گذراندن وقت توسط ایرانیان، برای سنین مختلف برنامه ریزی و تولید محتوا می کنند. علاوه بر سن، بر مبنای جنسیت و منطقه و مقولات دیگر نیز تولید محتوا می کنند. همچنین رسانه های مختلف را با توجه به میزان استفاده و مصرف شهروندان ایرانی راه اندازی و مدیریت می کنند. برای مثال، بنا به گزارش روزنامه گاردین تلگرام بهترین مسیر نفوذ در ایران بوده است. جایی که گاردین علیه ایران سخن می گوید این بخشی از جنگ نرم است اما آنجا که از برنامه ریزی از طریق تلگرام برای جهت دهی سخن می گوید، این مشخصاً مقوله "نفوذ" را تداعی می کند.

تأکید می شود که نفوذ نیز بخشی از جنگ نرم است، منتها این بار با توجه به دوران پسابرجام و ناکامی پروژه شکستن تابوی رابطه ایران و امریکا حتی در حد مذاکرات هسته ای، آنها از روشهای نزدیک تر به روش های دورتر روی آورده اند. آنها امیدوار بودند از طریق حضور شرکتهای  چندملیتی و مستشاران خود وجوه عینی تری و اقتصادی تری به جنگ خود علیه ایران بدهند. برای همین نفوذ رسانه ای، سیاسی و فکری در شرایط کنونی، بیش از هر زمانی برای آنان اهمیت دارد و نیز بیش از هر زمانی برای ما محل نگرانی و مراقبت و مقابله است.

در خصوص وجوه تفارق نفوذ با جنگ نرم و پاره ای نکات قابل ترویج و پیگیری آن، محورهای ذیل نیز قابل تأمل است:

1-  نفوذ، زیر مجموعه جنگ نرم است که شامل تهاجم فرهنگی و انقلاب مخملی هم می شود. باید تبیین شود که مقصود حقیقی و عمده از نفوذ، صرفاً یارگیری مستقیم و جاسوس بودن مسئولان و حتی فعالان سیاسی نیست، بلکه نفوذ، عمدتاً اشاره به تغییر باورها دارد.

2-نفوذ تاکنون خود را در قالب های متفاوتی از تهاجم فرهنگی یا شبیخون فرهنگی گرفته تا انقلاب مخملی و مهاجرت نخبگان یا فرار مغزها نشان داده است. برخی مصادیق نفوذ مانند فرار مغزها، صرفاً راهکارهای فرهنگی و مدیریتی دارد. اما برخی مصادیق جنگ نرم مانند تهاجم فرهنگی، انقلاب مخملی یا اشاعه اهداف دشمن در مطبوعات و رسانه ها یا از طرق دیگر، مستلزم برخوردهای قضایی و امنیتی ضابطان قضایی مانند اطلاعات سپاه  و نظایر آن است. این نکته در ادامه تعریف موسع از امنیت قرار می گیرد و باید مورد تأکید باشد.

3- شرایط فعلی بسیاری کشورهای غربی، از ناامنی نسبی حکایت دارد. در کشورهای منطقه نیز اضطراری بودن، بسیاری مواقع به عنوان روندی عادی خود را نشان می دهد که حاکی از عمق ناامنی در این کشورهاست. باید تأکید شود که یک امنیت استثنایی- در برابر امنیت اضطراری- در ایران حاکم است. این امر، مشروعیت خاصی به پروژه های سدّ نفوذ خواهد داد.

4- از سویی دیگر درباره نفوذ نباید آن قدر اغراق شود که برخی تصور کنند که هرچند مردم و جامعه در ایران احساس امنیت می کند، اما حکومت این احساس را ندارد. 

در مباحث امنیت، امنیت به دو دسته نرم و سخت تقسیم می شود؛ امنیت سخت شامل امنیت جانی و مالی است و امنیت نرم اشاره به احساس امنیت و مباحثی همچون امید به آینده دارد. 

کاربرد نامتعارف نفوذ می تواند به احساس ناامنی دامن بزند و امنیت ذهنی یا نرم را خدشه دار سازد. در این بحث، کلی گویی خطرناک است و باید تأکید شود که نفوذ و نفوذی منظور صرفاً جاسوسی و جواسیس نیست و بس فراتر از این موارد، مقصود است.

5- نفوذ نوعی از فتنه است و فتنه اعم از آن است، فتنه می تواند کودتای مخملی و سخت باشد، اما نفوذ بر شیوه های کاملاً مرموز و غالباً پنهان تکیه دارد. به کاربردن تعبیر فتنه نفوذ، ادامه روند فتنه ستیزی نظام و نیز زنجیره ای نشان دادن اتفاقاتی مانند غائله 78 و 88 با نفوذ را نشان می دهد. به کاربردن تعبیر فتنه نفوذ، افزون بر این، می تواند به خنثی سازی هجمه های اپوزیسیون که درصدد تفکیک میان خط نفوذ و خط فتنه هستند بیانجامد؛ هجمه هایی که سعی دارد تا فتنه 88 را به دست فراموشی بسپارد.

6-  در چنین مواردی به نظر می رسد واکاوی مفهوم "امنیت ملی" و مولفه های ملموس آناز جمله جنبه های قانونی و حقوقی برای عموم می تواند از فشارهای سیاسی بر نظام و فشار اجتماعی بر مردم بکاهد. لذا پیشنهاد می شود با برگزاری نشست های گفت و گومحور در نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز- و حضور کارشناسان توانمند حقوقی به ویژه در مركز پژوهش هاي مجلش شوراي اسلامي، بر محورهای ذیل تاکید شود:

1-   اهداف اصلی برخورد با جرائم امنیتی از قبیل حفظ استقلال کشور و حفظ و اشاعه ارزشهای ملی و فراهم کردن امکان فراغت خاطر مردم نسبت به تهدیدهای احتمالی

2-  تفاوت های سه گروه جرائم مطبوعاتی، سیاسی و امنیتی

3- ترفندهای دشمن در سازماندهی جرائم ضدامنیتی در پوشش اصناف و مشاغل خاص همچون روزنامه نگاری فعالیت هنری پژوهش و فعالیت های علمی و صنعتی به منزله امنیت اقتصادی شده. بحث در خصوص ارتباط «شفافیت» و افزایش امنیت و تدوین طرحی برای انتقال و گذار از امنیت اقتصادی شده به امنیت اجتماعی شده یا مردم‌بنیاد. امنيت اجتماعي به معناي برخاستن امنيت از مردم به نحو خودجوش است كه اوج آن را مي توان در الگوي بسيج در اوايل حيات انقلاب اسلامي مورد توجه قرار داد. كارآمدي بسيج محصول آزادي و معنويت بي نظيري بود كه از انقلاب اسلامي برخاسته بود. نظريه هاي امنيت عمدتا امنيت را نبود تهديد تعريف كرده و بنابراين در دام تقليل امنيت افتاده اند. در حالي در جمهوري اسلامي ايران و گفتمان انقلاب، امنيت اجتماعي شده مطلوب است، امنيتي وجودشناختي كه عمق و شعاعي متفاوت از نظريه هاي متعارف امنيت دارد. اين امنيت بر بسيج به منزله انسجام خودجوش مردمي – انقلابي مبتني است كه طي آن مصالح عمومي بر منفافع شخصي و گروهي برتري و رجحان يافته است.

4- تعریف موسع از امنیت یک ضرورت است؛ در حالی که در نظامات غربی و سکولاری، امنیت صرفاً امنیت حکومت و نظام سیاسی اقتصادی و نیز ساختارهای جامعه است، در انقلاب اسلامی، امنیت شامل اعتقادات مردم و از این رو امنیت روحی یا هستی شناختی هم می شود و دولت در قبال آخرت مردم و سعادت نهایی آنها نیز مسؤول است؛ همچنان که فردی در نسبت با فرد دیگر ولو عضو خانواده وی نباشد و حتی دشمن وی باشد، مسؤولیت اخروی علاوه بر مسؤولیت دنیوی دارد. اینجاست که مفهوم عزت قابل تبیین و ترویج می نماید؛ مفهومی که  اندیشکده های غربی به دلیل عدم درک آن، ناتوان از درک اصرار ایران برای حفظ برنامه صلح آمیز هسته ای است. چراکه این اندیشکده ها متأثر از فضای مادی گرایانه مستولی بر غرب، تنها بر پایه دوگانه سود/زیان و دوست/دشمن پدیده ها را تحلیل می کنند.

نگاه امنیتی انقلاب اسلامی مبتنی است بر آرامش جسم و روح افراد و آنچنان نگاه مسؤولانه ای است که حتی در قبال مسؤولیت افراد نیز احساس مسؤولیت دارد. این نگاه تکلیف محور و وظیفه گرا در برابر نگاه نتیجه گرا و سودگرا قرار دارد. در منظومه امنیتی نظام اسلامی، تکلیف‌گراییِ نتیجه‌بینانه مورد نظر است؛ همچنان که رهبر انقلاب از هم‌ورزی آرمان و واقعیت سخن می گویند، میان تکلیف و نتیجه نیز یک هم ورزی وجود دارد، منتها در این تعامل، اولویت با تکلیف است.

مهمترین اقدام امنیت ساز ملموس در افکار عمومی، طراحی و تصویب قانونی برای هماهنگی ملموس دستگاه قضائی و نیروی انتظامی و سایر مراجع است که وفق آن مقابله با پدیده تشدیدشده «اشرار خیابانی» به منزله پیشگیری از وقوع جرم تسهیل شود. پیشگری از جرم ماهیتی بنیاسازمانی و بینانهادی دارد و خودِ جرم نیز پدیده ای جزیره ای نیست بلکه پدیده ای شبکه ای است. این اقدام متناسب با عمق و کل گرایی انقلابی اسلامی بوده و مشروعیت رویکرد امنیتی-سیاسی نظام اسلامی را بیش از پیش از اذهان عمومی تثبیت خواهد کرد.

صِرف جرم انگاری توسیعی موارد و مصادیق شرارت کافی نیست، بلکه می بایست حمایت اجتماعی و قانونی عینی تری برای قربانیان شرارت مترتب گردد. ارتباط پدیده شرارت با جریان نفوذ غیرممکن نیست. دست کم جریان معاند این پدیده را برجسته سازی کرده و «احساس ناامنی» را فراتر از ناامنی قرار داده است.

5- در یک سو، قابل تأکید است که نفوذ امر تازه ای نیست و مسأله نفوذ(به کاربردن تعبیر فتنه نفوذ ضروری است) مسأله ایران از آغاز انقلاب بوده است که دشمنان گاهی با تهاجم فرهنگی و رسانه ای، گاهی با به راه انداختن تظاهرات و کلیدواژه تقلب و گاهی از قِبَل مذاکرات و گاه از بازتولید برنامه پیرامون"رفع حصر" در پی آن بوده اند. بایستی تاکید شود که در عین کهنه بودن مفهوم نفوذ، اما شیوه ها و روندهای آن صورتهای جدیدی یافته است؛ مانند پدیده بلک فرایدی که اواخر سال 94 برای اولین بار به تقلید از ابزارهای غربی در ایران اجرا شد یا تلاش برای ورود مک دونالد، چهارشنبه های سفید، دختران خیابان انقلاب، القای حاکمیت دوگانه، طرح سناریوهايي مانند استعفای رئیس جمهور، تمركز اختيارات رياست جمهوري در رهبري نظام، عادی نمایی یا نرمالیزاسیون جرم در ایران و...

در سوی دیگر، اگر این گونه القا شود که نفوذ پدیده خیلی جدید و بی سابقه ای است، آن گاه در پی این گزاره، این نیز القا خواهد شد که نظام با چالشی مواجه است که تجربه برخورد با آن را ندارد. حال آن که در اوایل انقلاب نیز ساختار نظام شاهد این امر بوده است. در عین حال واقع بینانه است که بدانیم چالشی دشوارتر و پیشرفته برای آن است.

با توجه به دو سوی فوق، مناسب است بر مضامین ذیل مستند به پژوهش و آمارهای دقیق تأکید داشت:

-  جمهوری اسلامی در زمان تأسیس نیز توانسته چالش های بزرگتری را بگذارند؛ چالش های که سبب واکسیناسیون نظام شده است.

-   نظام اسلامی نه حتی در مرحله استقرار، بلکه فراتر از رشد، در مرحله بالندگی و تکامل به سمت تمدن سازی است. 

6-  عده ای با تمسک به «همگرایی بخشی» یا «سرایت بخشی»- نظریه نئولیبرال ارنست هاس- بر این باور بودند که مذاکرات هسته ای می تواند به مذاکرات اقتصادی و نیز منطقه ای تسری یافته و درنهایت شاهد همگرایی ایران و امریکا بود. نفوذ یا سرایت مذاکره ای به مذاکره دیگر، یکی از شیوه های جدید نفوذ است که باید در برابر آن ایستاد و بدان اشاره کرد. برجام های بعدی در این بستر قابل فهم اند.

7- برای «سدّ نفوذ»، تأکید خاصی بر تشدید مقاومت در منطقه (انتفاضه سوم) باید صورت گیرد که برخلاف تصور عده ای که برجام را سندی ایدئولوژی زدا عنوان می کنند، دال بر آن است که در منطقه، ایدئولوژی مبارزه و مقاومت بیش از هر زمانی تقویت شده است.

8- توجه به این امر ضروری است که نفوذ، بسیار عینی تر و خاص تر از تعابیری مانند فتنه، جنگ نرم و تهاجم فرهنگی است؛ در عین حال نفوذ به دست های پشت پرده و حضور غیر مستقیم اشاره می کند و بیشتر مستعد و نیز مستلزم پاره ای دستگیری ها و اقدامات امنیتی است. اما در اینجا هم مانند تهاجم فرهنگی، اولویت با کارفرهنگی و رسانه ای است نه نگاه پلیسی.

9-علاوه بر به کاربردن تعبیر «فتنه نفوذ» به منزله مانعی بر سر راه فراموش شدن فتنه های بزرگ مانند فتنه 78 و 88، می بایست التفات داشت که فتنه های فوق نیز در اثر نفوذ فرهنگی و سازماندهی نفوذی های درون‌سیستمی و درون بدنه رسانه ای شکل گرفت و توانست برخی از مردم را دچار اشتباه محاسباتی کند. در عین حال، اشتباه محاسباتی سهوی نیز در اثر نفوذ غرب قابل تصور و تحقق است. برخی بدون وابستگی مالی و سازمانی به دولت های استکباری و ارتجاعی، مورد نفوذ قرار گرفته و ناخواسته به عنوان مجری برنامه های این دول عمل می کنند. این تفکیک در جرم انگاری مصادیق نفوذ  ضروری است تا القای احساس ناامنی عمومی صورت نگیرد.

10- به عنوان مهمترين نكته در اين مكتوب بايد گفت واقعيت آن است كه فرد نفوذي لزوماً به نفوذي بودن خود التفات ندارد بلكه ممكن كسي كه خود را ميهن دوست مي داند يا كاملا انگيزه هاي ديني دروني دارد نيز گرفتار نفوذ شود. نكته مهم ديگر اين كه نفوذ لزوماً توسط يك اتاق فكر يا طي يك پروژه يا نقشه اي طراحي شده توسط افراد صورت نمي گيرد. بر اين اساس است كه فرد نفوذي برخلاف جاسوس، وابسته به نيروهاي خارجي نيست.

دیدگاه کاربران

ناشناس۱۷۸۴۴۶۸۰۶:۱۱:۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
هر کسی به عملکرد ما انتقاد مستدل داشته باشد و ما جوابی برای ان نداشته باشیم حتما نفوذی است!
ناشناس۱۷۸۴۶۶۲۰۹:۲۸:۲۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
نفوذها کسانی هستند کشور به این ثروت مندی را به این روز و حال درآورده اند.
ناشناس۱۷۸۴۶۶۹۰۹:۳۰:۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
نفوذی ها ماموران اطلاعاتی بیگانه نیستند. نفوذی ها افراد دوره قاب چین و چاپلوسی هستند که برای رسیدن قدرت و ثروتمند حاضرند هر کاری بکنند. از جمله عبور از مردم.
ناشناس۱۷۸۴۶۷۲۰۹:۳۱:۳۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
نفوذی آن کسی است که هزار و یک مفسده انجام می دهد اما در جمع و در عیان جانماز آب می کشد.
ناشناس۱۷۸۴۶۹۴۰۹:۳۹:۳۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
نفوذی کسی است که بر چسب ضد امنیتی بر صورت افراد خلاف عقیده خود می زند.
ناشناس۱۷۸۴۹۷۳۱۲:۱۲:۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
نفوذ کسی است که دوگانه سازی معیشت و تاراج کشور راه می اندازد
ناشناس۱۷۸۴۴۶۹۰۶:۱۳:۵۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
کسی که بخواهد بر اساس حقوق شهروندی مسلم در قانون اساسی پست و مقام ما را مورد نقد و ارزیابی قرار دهد و از ما توضیح بخواهد حتما نفوذی است و ماموریت از دشمن و حیفا و البانی و شیطان دارد
ناشناس۱۷۸۵۰۷۷۱۳:۰۴:۰۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
نفوذ یعنی عدم پاسخگویی در برابر ملت و نفوذی کسی است که تمام مشکلات کشور را گردن این و آن می اندازد
ناشناس۱۷۸۴۴۷۰۰۶:۱۵:۰۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
همه نفوذی هستند مگر اینکه خلافش ثابت شود!
ناشناس۱۷۸۴۴۷۸۰۶:۲۸:۰۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
نفوذی کسی است که کنسرت می رود. کروات می زند. در سایتها نظر و کامنت انتقادی می گذارد. در نظرتاش تعریف و تمجید نمی کند. اصراری به خودی نشان دادن خود ندارد. بنابراین خواستار اجرای حقوق شهروندی و قانون اساسی می شود. و از اون حرفها می زند.
تبریزی۱۷۸۵۱۳۲۱۳:۲۷:۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
نفوذی کسیه که اهل بهشته و غیرنفوذی کسیه که اهل جهنمه.
ناشناس۱۷۸۵۳۴۰۱۵:۳۵:۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
کیه اهل جهنم که خونه ش تو بهشته؟
ناشناس۱۷۸۴۴۷۹۰۶:۲۹:۲۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
غیر نفوذی کسی هست که اصلا شبیه نفوذی ها نیست. کروات نمی زند. کنسرت نمی رود. جا نماز اب می کشد. ولی خوب. اطلاعات نقطه به نقطه حرکت سردار سلیمانی و دانشمندان هسته ای و فعالیتهای فوق سری ما در نطنز و سوریه و جای جای کشور را به دشمن می دهد و دوستان و رفقا و همکاران خوبی دارد که کل لواسان یا املاکی در سعادت اباد یا میلیاردها دلار از ثروت ملت ایران و وزارت نفت را می برد و بر نمی گرداند و اعدام هم نمیشود. در المان و رومانی با همکار نزدیک خود که خانواده اش هم اطلاع ندارد در هتلها و با چند صد هزار یورو یه هو و همینجوری هوس خودکشی می کندو.... ولی چون غیر نفوذی هستند . نیازی به سختگیری انچنانی نیست. اشتباه هست دیگر. برای همه پیش می اید!
ناشناس۱۷۸۴۴۸۰۰۶:۳۳:۵۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
همان چند خط اول کافی بود که دیگر وقت بیشتری نگذارم. همان کلیشه های همیشگی. همه بدند. همه بدنبال گرفتن فرصت خدمت ما هستند. همه در دنیا کار و زندگی خود را رها کردند که ما را از فرصت خدمت همیشگی محروم کنند و به ما و اصل ما ضربه بزنند. همه دنیا دارند پول خرج می کنند که ما نباشیم و خلاصه و با عرض معذرت از این توهمات.
عمران۱۷۸۴۴۸۱۰۶:۳۵:۰۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
جنگ نرم دو راه پیش پای مدیریت امنیتی میگذارد: ۱- عملکرد تدافعی (و گاهی تهاجمی) و شناسایی و حذف بازیگران عرصه اجتماعی که آسیبی ظاهری را متوجه امنیت کشور میکنند. ۲- بازسازی نظام به طوری که نقاط ضعف در جنگ نرم حذف شوند. به عنوان مثال در بحث تبلیغات علیه ایران مبحث حقوق بشر در جنگ نرم مطرح میشود. با روش شماره ۱ شما باید وکلا حقوق بشر، روزنامه نگاران و رسانه ها را در داخل چنان تحت فشار قرار دهی که اثر تبلیغات حس نشود. روش شماره ۲ میگوید نظام قضایی را اصلاح و نوسازی کنی طوری که در جهان کسی نتواند ایرادی بر آن بگیرد و تبلیغات خنثی شود.
ناشناس۱۷۸۴۴۸۲۰۶:۳۵:۰۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
نفوذی کسی است که این همه سو مدیریت و مشکلات یک ملت را برای چند ده سال می بیند ولی از قبول مسئولیت شانه خالی میکند.
ناشناس۱۷۸۴۴۸۳۰۶:۳۸:۰۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
نفوذی کسی است که لنگ می پوشد ولی در سعداباد و ولنجک و وین و لندن و لواسان و... زندگی می کند. نفوذی کسی است که حاضر به انجام خدمت سربازی برای خود و فرزند خود نمی شود ولی ادعای مبارز بودن را می کند. نفوذی کسی است که از ساده زیستی صحبت می کند ولی فرزندان او برج ساز هستند. نفوذی معمولا دیگران را نفوذی معرفی می کند...
ناشناس۱۷۸۴۵۴۳۰۸:۰۸:۰۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
هر مخالفی با شما نفوذی هست و هر حرکتی که بکند نفوذ نامیده می شود هر حرفی که بزند زمینه نفوذ
ناشناس۱۷۸۴۵۴۵۰۸:۱۰:۲۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
هر کس با مردم نیست نفوذی است
ناشناس۱۷۸۴۵۹۲۰۸:۳۸:۱۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
خدایا!! به ما زیستنی عطا کن که وقتی صبح از خواب بیدار می شویم، با اصطلاحات جدید روبرو نشویم!! خدایا!! خودت عنایت فرما که چه کنیم؟
ناشناس۱۷۸۴۶۱۷۰۸:۵۲:۰۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
يا خدا! اميدوارم دوستان از اين راهي كه ميروند برگردند. اين نوع نگاه و استفاده از اين تعابير شبهه ديكتاتوري به وجود مي آورد.
كريم۱۷۸۴۶۶۳۰۹:۲۸:۳۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
به جاي اين خيال بافيهاي متوهمانه بريد اقتصاد مملكت درست كنيد يك صدم انرژي كه بابت اين توهمات مصرف ميكند براي سازتدگي كشور به كار بگيريد اوضاع خيلي بهتر ميشود.
گل آقا۱۷۸۵۱۵۶۱۳:۳۶:۵۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
کل مفهوم این مقاله داره همین رو میگه که: امثال شما فقط مسایل و مشکلات روی آب رو میبینید و هرگز متوجه نخواهید شد که در زیر آب چه خب است مردمی که فقط شکمشان مشکلشان است وکاری ندارند کدام بر گرده شان نشسته و دارد سواری میگیرد.
ناشناس۱۷۸۴۶۶۶۰۹:۲۸:۵۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
هر فکری که در جهت افکار ما نباشد تحت تاثیر نفوذ دشمن ماست و در نتیجه نفوذی است چون ما بدور خود حصاری کشیده ایم غیر قابل نفوذ
ناشناس۱۷۸۴۷۱۷۰۹:۴۹:۵۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
نفوذی در ظاهرِ یک طرفدار دو آتشه و گاها نیز تندرور ظاهر میشود تا به او شک نکنند .
ناشناس۱۷۸۴۷۹۲۱۰:۲۵:۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
دنبال نفوذی هستید راه دور نرید اکثر آقازاده ها و ابوی های محترمشون که بچه های عزیزشون تو آمریکا و اروپا زندگی می کنند نفوذی های باالقوه و با الفعل هستند
ناشناس۱۷۸۴۷۹۶۱۰:۲۹:۲۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
ایجاد نارضایتی در هر زمینه مثال در قیمت گذاری کاذب خوردو . عروسک خیمه شب بازی دربورس وغیره... کار نفوذی هاست به قول دوستمان مگر خلاف آن ثابت شود
رضا۱۷۸۴۸۱۳۱۰:۳۹:۴۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
نفوذی بچه های کار سر چهارراه ها هستند گه گفته میشه من جمله مهاجر هستند؛ تازه ما نفوذی به آمریکا هم میفرستیم، پسران و دختران از ما بهتران را میفرستیم اونجا نفوذ کنند.
ناشناس۱۷۸۴۸۵۷۱۱:۰۶:۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
کل بورس نفوذی است، باید نابودش کنیم!!
ناشناس۱۷۸۴۸۸۲۱۱:۱۴:۰۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
همانطور که از کامنتها فهمیدید کسی با تعریف شما از نفوذ موافق نیست
ناشناس۱۷۸۴۸۹۹۱۱:۲۴:۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
نفوذ و نفوذی اسم رمزی برای حذف مخالفان بعضی هاست
پرتو۱۷۸۴۹۶۶۱۲:۰۷:۵۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
نفوذی فرد یا سیستمی است که حرف و عملش با هم فرق می کند.
علیرضا۱۷۸۴۹۹۶۱۲:۳۳:۳۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
هر کس مثل ما فکر نکنه نفوذیه.
ناشناس۱۷۸۵۰۵۷۱۲:۵۲:۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
با شما هستم آقای نگارنده یعنی جناب آقای محسن سلگی .... بینی و بین الله ، به وجدان خودت مراجعه کن و بگو آیا خود شما با این تعریفی که از نفوذ و نفوذی کردی موافقی !؟
ناشناس۱۷۸۵۱۱۰۱۳:۲۱:۲۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
نفوذ در جایی صورت میگیرد که منجر به تصمیم گیری شود .
یکتانت

پربحث‌های اخیر

  پربحث‌های هفته

  1. بفرمایید؛ این هم از دموکرات های مؤدب و باهوش!

  2. زمان پایان حیات در کره زمین مشخص شد

  3. قالیباف: اعضای هیئت علمی دانشگاه‌‌ها و قضات از پرداخت مالیات معاف شدند

  4. درباره تصورات رمانتیک در سیاست خارجی

  5. بالاخره قیمت ها دست خداست یا مسئولان؟!

  6. سناریوهای ایران در ماجرای هسته ای

  7. ۶ راز کمتر شنیده‌شده درباره ساسی مانکن

  8. زمان جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد

  9. استخدام ۲۰ هزار فرزند شهید و ایثارگر

  10. آقایان، مشک آن است که خود ببوید !..

  11. خاتمی چرا از قصور و تعصب‌هایش عذرخواهی نمی‌کند؟!

  12. نامه خاتمی و کارنامه اصلاح طلبی

  13. بلاتکلیفی مردم برای سفر‌های نوروز ۱۴۰۰/ اسامی شهرهای سفر ممنوع

  14. بشردوستی به سبک سازمان ملل

  15. فیلم سنتکام درباره حمله موشکی ایران به عین‌الاسد

  16. سرانجام یک شعار انتخاباتی

  17. نظم جهانی در آستانه تغییر

  18. تصاویر پهپاد آمریکایی از لحظه حمله ایران به عین‌الاسد

  19. گاردین: «بایدن» مسیر «ترامپ» را در برجام در پیش گرفته است

  20. واکنش مدیر شبکه کودک به ویدیو جدید ساسی مانکن

  21. تصاویری از ندامتگاه زنان تهران

  22. دیدارهای انتخاباتی آذری جهرمی/ نامزدی حسن خمینی برای اصلاح‌طلبان، موج ایجاد می‌کند؟/ روایت صادق خرازی از علت شکل‌گیری دولت پنهان/ احمدی‌نژاد: می‌خواهند مرا ترور کنند!

  23. تحلیل کارشناس چینی در مورد قدرت پهپادی ایران و پهپاد کمان ۲۲

  24. معافیت یا تخفیف مالیاتی؟؛ مساله این است !

  25. پاسخ شهاب حسینی به منتقدان و خداحافظی با اینستاگرام

  پربحث‌های اخیر

   پربحث‌های هفته

   1. بفرمایید؛ این هم از دموکرات های مؤدب و باهوش!

   2. قالیباف: اعضای هیئت علمی دانشگاه‌‌ها و قضات از پرداخت مالیات معاف شدند

   3. درباره تصورات رمانتیک در سیاست خارجی

   4. بالاخره قیمت ها دست خداست یا مسئولان؟!

   5. سناریوهای ایران در ماجرای هسته ای

   6. آقایان، مشک آن است که خود ببوید !..

   7. خاتمی چرا از قصور و تعصب‌هایش عذرخواهی نمی‌کند؟!

   8. نامه خاتمی و کارنامه اصلاح طلبی

   9. سرانجام یک شعار انتخاباتی

   10. دیدارهای انتخاباتی آذری جهرمی/ نامزدی حسن خمینی برای اصلاح‌طلبان، موج ایجاد می‌کند؟/ روایت صادق خرازی از علت شکل‌گیری دولت پنهان/ احمدی‌نژاد: می‌خواهند مرا ترور کنند!

   11. پنتاگون از حملات هوایی آمریکا در شرق سوریه خبر داد

   12. جلیلی گزینه اصلی اصولگرایان می‌شود؟/ قصه دنباله‌دار روحانی و قیمت دلار/ مرعشی: اصلاح‌طلبان علاقه‌ای به حمایت از لاریجانی ندارند/ روایت فتاح از تاثیرات افشاگری تلویزیونی

   13. متناسب سازی حقوق کلیه شاغلین در کمیسیون تلفیق تصویب شد

   14. بازیگران رقابت ۱۴۰۰ و بحث داغ «وحدت» در اردوی هر دو جناح

   15. بحث‌های انتخاباتی یا کار در «مرکز دنیا»؟!

   16. روحانی: برجام از بس بزرگ بود، دنیا توطئه کرد تا کمرش را بشکند/ اعتراف دولت آمریکا به شکست تحریم، موفقیت بزرگی است

   17. نامه‌نگاری خاتمی با رهبری/ درخواست حسام‌الدین آشنا از شورای نگهبان/ مطهری: لاریجانی و ظریف به درد ریاست جمهوری نمی‌خورند/ انصراف قالیباف از نامزدی در انتخابات، واقعی است؟

   18. سید محمد خاتمی به رهبر انقلاب نامه نوشت + جزئیات

   19. توکلی: عملکرد دیده بان شفافیت و عدالت ترس و یاس را در مبارزه با فساد کاهش داد

   20. پرونده استاندار سابق خوزستان به جریان افتاد

   21. محسن هاشمی: برخی برای توجیه ناکامی‌ها می‌گویند اختیار نداریم/ من و جهانگیری از کاندیدا‌های کارگزاران هستیم/ نظرات درباره کاندیداتوری ظریف مثبت‌تر است

   22. جهانگیری: از جنگ اقتصادی آمریکا سربلند بیرون آمدیم/ برجام باید احیا شود/ قبول دارم که در حق اهل سنت کوتاهی‌هایی شده است

   23. داستان اتفاقات سراوان/ گفت‌وگو با خانواده یکی از زخمی‌ها

   24. دفتر ریاست جمهوری: انتشار نقل قول واعظی مبنی بر نقش دولت در ایجاد نوسانات ارزی تکذیب می‌شود

   25. اکبر ترکان :روحانی رفتار اعلی حضرتی دارد /پیروزی یک اصولگرا سرنوشت محتوم انتخابات ۱۴۰۰ است

   آخرین عناوین