• صاحب امتیاز: سجاد محمدی

  • مدیرمسئول و سردبیر: بیژن مقدم

  • آدرس: تهران، خیابان کریمخان‌زند، انتهای خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی)، ابتدای خیابان شهید صارمی، بن‌بست کرمانشاهی، پلاک ۲، طبقه ۲

  • کدپستی: ۱۴۵۴۱-۱۵۹۸۶

  • تلفن: ۸۸۹۳۷۵۷۰ (۲۱) ۹۸+ ۸۸۹۴۲۱۵۰ (۲۱) ۹۸+

  • سفارش بنر: ۴۵۱۹۵۰۰۰ (۲۱) ۹۸+ ۷۷۰۳۵۰۷ (۹۹۲) ۹۸+

  • سفارش رپورتاژ آگهی: ۴۵۱۹۵۰۰۰ (۲۱) ۹۸+ ۴۶۹۰۲۰۱ (۹۰۱) ۹۸+

  • دورنگار: ۸۸۹۴۱۶۸۷ (۲۱) ۹۸+

  • رایانامه: alef.ir @ info