واکنش کاظمی به اظهارات جنجالی اشرف غنی / آیا ایرانیان زبان فارسی را دزدیده‌اند؟

گروه جهان الف،   3981116005 ۸۵ نظر، ۰ در صف انتشار و ۹ تکراری یا غیرقابل انتشار

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اظهاراتی قابل تامل زبان فارسی را در انحصار افغانستان دانسته و ایرانیان را به نوعی دزد خطاب کرده است. حالا محمدکاظم کاظمی شاعر مهاجر افغانستانی در یادداشتی به این اظهارات او پاسخ داده است.

به گزارش تسنیم، سخنان اخیر رئیس جمهور محترم افغانستان اشرف‌غنی احمدزی درباره انحصار زبان فارسی دری به افغانستان، موجی از واکنش‌ها را برانگیخته است. من از آن روی که در این حوزه مطالعاتی داشته‌ام و حتی کتابی نوشته‌ام، ضروری می‌دانم که در این موضوع روشنی بیندازم تا ببینیم که این سخن تا چه حد با حقیقت و واقعیت انطباق دارد.

اما اول آن فراز از سخنرانی ایشان را که بحث‌انگیز شده است، نقل کنم. ایشان می‌گوید: «افغانستان مهد زبان دری است. ایران پهلوی‌زبان بود که ما کل ادبیات زبان دری را انکشاف دادیم. حالا می‌آیند می‌گویند ایران شرقی. ای برادرها دزدی هم حد دارد، حد دارد.»

من در ادامه به نقد این سخن ایشان و تبعات منفی آن خواهم پرداخت، ولی مقدمتاً باید بگویم که از نظر تاریخی، این سخن که افغانستان مهد زبان فارسی دری است، سخن بیراهی نیست. البته درست این است که گفته شود «خراسان» مهد زبان فارسی است و خراسان سرزمین بزرگی بوده که اینک بین افغانستان و ایران و کشورهای آسیای میانه تقسیم شده است. شهرهایی از این خراسان که نخستین گویشوران و مفاخر زبان فارسی دری از آن برخاسته‌اند، در افغانستان واقع است، همچون بلخ، بادغیس، فاریاب، هرات و...

زبان فارسی دری امروز در عصر صفاریان و سامانیان رسمیت یافت و قوت گرفت و این دو سلسله، بیشتر حوزه نفوذ و قدرتشان حوزۀ بلخ و بخارا و خراسان و سیستان بود که بخش عمده‌ای از این قلمرو نخستین زبان فارسی، در افغانستان واقع شده است. در آن زمان که این زبان در خراسان و ماوراءالنهر و سیستان رونق داشت، در نواحی مرکزی و غربی ایران مثل طبرستان و ری و اصفهان و شیراز و تبریز، جایگاه چندانی نداشت. این سخن من نیست. ملک‌الشعرا بهار شاعر و پژوهشگر گرانسنگ معاصر در این مورد در کتاب سبک‌شناسی می‌گوید:

«این معنی یعنی ظهور نظم و نثر دری که آثار رودکی و شهید و فردوسی و بلعمی و ابوالمؤید و تاریخ سیستان نمونه زیبای آن است، می‌‌رساند که این زبان لهجه خاص مردم خراسان و ماوراءالنهر و نیمروز و زابلستان بوده‌‌است _ و مردم مغرب و مرکز و شمال و جنوب غربی ایران، که تا دیری جز به پهلوی یا طبری سخن نمی‌‌گفتند، بعد از نشر آثار ادبی دری از خراسان به سایر بلدان ایران، آنان نیز از این شیوه زیبا پیروی کردند و رفته‌‌رفته از گفتن اشعار فهلوی یا رازی یا طبری یا نثر طبری و پهلوی که در عصر دیالمه متداول بوده‌‌است، دست برداشتند و تابع سبک و لهجۀ شیرین و سهل‌‌المخرج دری گردیدند...

شعر و نثر دری بالطبیعه در خراسان به ظهور آمده و با اندک توجهی از طرف ملوک اطراف، شعراء و دبیران به گفتن شعر و پرداختن کتب به زبان دری اقبال کرده‌‌اند _ و در همان حال یک بیت شعر و یک رساله به این زبان در مغرب و شمال و جنوب‌‌غربی در قرن چهارم به وجود نیامده‌‌است؛ و اگر هم شعر یا کتابی دیده شده و یا ذکر آن رفته‌‌ است، به زبان پهلوی یا طبری است، مگر در اواخر عهد سامانیان و آغاز دولت غزنویان و سلاجقه...» (بهار، سبک‌شناسی، جلد 1، صفحۀ 55)

و این هم سخن محمود افشار یزدی دیگر ادیب و پژوهشگر ایران است:

«این زبان در درجۀ اول زائیده و پرورش‌‌یافتۀ افغانستان است نه ایران، امّا استان‌های ایران هم بعد از خراسان یکی پس از دیگری، با راه‌‌گشایی شعرا و نویسندگان، زبان و یا لهجۀ محلّی را کمابیش رها کرده و زبان دری خراسان را برگزیدند، به‌‌طوری که چندصد سال بعدتر در شیراز و گنجه و شروان هم زبان ادبی شد و مولوی بلخی و دیگران آن را به آسیای صغیر و دولت عثمانی سوغات بردند .» (مایل هروی، تاریخ و زبان افغانستان، مقدمه، صفحۀ 9)

این مطلب را از این جهت نقل کردم که همزبانان ایرانی ما اگر می‌بینند که ما مردم افغانستان به پیشینۀ این سرزمین در زبان و ادب فارسی می‌بالیم، سخن بیراهی نیست و این را به یغما رفتن مفاخر و مواریث فرهنگ و ادب خویش نپندارند.

نکتۀ دیگری که در همین‌جا باید بگویم، این است که «فارسی» و «دری» دو نام است برای زبانی واحد. این سخن من نیست و سخن پژوهشگران بزرگ دو کشور افغانستان و ایران است. من در کتاب «همزبانی و بی‌زبانی» این قضیه را تبیین کرده‌ام و شواهد بسیاری از متون ادب و سخنان پژوهشگران هر دو کشور آورده‌ام. (کاظمی، همزبانی و بی‌زبانی، صفحات 51 تا 76)

اما گذشته از این مسائل، سخنان آقای اشرف‌غنی احمدزی از چند جهت قابل نقد است.

یک. پیشینه داشتن یک زبان در یک کشور البته امری خوشایند و مایۀ مباهات است، ولی به تنهایی ارزش ویژه‌ای ندارد و حقی را ثابت نمی‌کند. مردم بسیاری از کشورهای عرب‌زبان نیز زبان عربی را از مردم عربستان فراگرفتند و زبان اصلی‌شان عربی نبود. ولی مثلاً کشور عربستان نمی‌تواند در مورد مفاخر این زبان در این کشورها ادعای مالکیت کند یا عرب‌زبانی آن کشورها را «دزدی» بنامد. صاحبان یک زبان، گویشوران کنونی آن هستند و در مورد مفاخر کهن نیز، همه به تساوی حق دارند.

ما همه فارسی‌زبانان، می‌توانیم همه مفاخر زبان فارسی را از آن خود بدانیم صرف نظر از این که در کدام گوشه از این قلمرو به دنیا آمده‌اند یا درگذشته‌اند یا مدفون هستند. آب و خاک و کوه و دشت نمی‌توانند «حق» ایجاد کنند. مرزها هم همین طور و حتی در یک منظر وسیع‌تر، همه مفاخر دانش و ادب در سراسر جهان، به همۀ افراد بشر تعلق دارند و آنان که آثار این مفاخر را می‌خوانند و بهره می‌برند، در این مورد محق‌ترند. اگر هم حقی و افتخاری باشد، باز متعلق به کسانی است که در همان زمان زیسته و مایۀ پرورش آن مفاخر شده‌اند. یعنی در واقع این مردم بلخ و توس و غزنه و شیراز همان زمان بودند که حق داشتند به برخاستن مولانا و فردوسی و سنایی و سعدی از شهر خویش ببالند، نه ما که هیچ سهمی در پیدایش و بالندگی آن افراد نداشته‌ایم و گاه حتی از خواندن درستِ چند بیت از شعرهای آنان عاجزیم.

دو. کسی که به یک زبان و مفاخر آن می‌بالد، در قدم اول باید حقی را که بر گردن اوست ادا کند و آنگاه اگر توانست به شایستگی محافظ و پشتیبان آن زبان باشد، نسبت به کار خویش ادعایی داشته باشد. حاکمیت‌های افغانستان در یک قرن اخیر غالباً با زبان فارسی از در ستیز وارد شده‌اند. بسیاری از واژگان فارسی را برانداخته‌اند؛ بسیاری از موقعیت‌ها را سوزانده‌اند و حتی در برابر بهسازی و پالایش این زبان در داخل کشور مقاومت کرده‌اند. بسیاری از فارسی‌زبانان افغانستان به خاطر به کار بردن واژگان اصیل این زبان تحت فشار هستند، با این بهانه که این واژگان ایرانی است. اگر ما مدعی مالکیت بر زبان فارسی دری هستیم، حداقل انتظار می‌رود که در برابر کاربرد واژگانی که در متون کهن فارسی نیز آمده‌اند، مقاومت نورزیم.

اگر افغانستان مهد زبان دری است، که هست، ما حق داریم که سرود ملی کشورمان به این زبان باشد نه زبان پشتو

فارسی‌زبانان افغانستان از حکومت خویش مطالباتی دارند که در گام اول باید به آن رسیدگی شود، از جمله این که ما حق داشته باشیم این زبان را «فارسی» بنامیم نه این که الزاماً آن را «دری» بگوییم، چون نام این زبان تا هفتاد سال پیش در افغانستان «فارسی» بود و حاکمیت‌های فارسی‌ستیز، به خاطر جدا کردن همزبانان، نام «دری» را رسمیت بخشیدند. و همین طور، اگر افغانستان مهد زبان دری است، که هست، ما حق داریم که سرود ملی کشورمان به این زبان باشد نه زبان پشتو.

زبان و فرهنگ، دزدیدنی نیست، قابل به اشتراک‌‌گذاری است

سه. نکتۀ مهم دیگر، تعبیر نامحترمانه‌ای است که ایشان در مورد همزبانان ایرانی به کار برده است. البته نظیر این تعبیر را از سوی بعضی ملی‌گرایان در ایران هم شنیده‌ایم که گفته‌اند دیگر ملل مولانا و سنایی و نظامی را دزدیده‌اند یا به یغما برده‌اند. حقیقت این است که زبان و فرهنگ، دزدیدنی نیست، بلکه قابل به اشتراک‌‌گذاری و گسترش است.

اگر مردم منطقه‌ای به زبان فارسی گرایش پیدا کنند، در این زبان شریک شده‌اند، نه این که آن را دزدیده باشند. اما از این گذشته، چنین تعبیری شایستۀ ملل همسایه و هم‌زبان و هم‌سرنوشت نیست، به خصوص از زبان شخص اول مملکت. من از این که آقای اشرف غنی در موارد گوناگون به زبان فارسی علاقه نشان داده و ایشان را در حال مطالعه و معرفی بعضی از متون تاریخ و ادب فارسی دیده‌ایم، خرسندم و امیدوارم که ایشان با همین علاقه‌مندی، به مطالبات فارسی‌زبانان برای رفع محرومیت از این زبان بکوشد. ولی در حوزۀ مناسبات میان فارسی‌زبانان، حقیقت این است که ما بیشتر به همدلی و هم‌پذیری نیاز داریم تا چالش بر سر مفاخر مشترک.

منابع:
بهار، محمد تقی؛ سبک‌‌شناسی: تاریخ تطوّر نثر فارسی؛ 3 جلد، چاپ نهم، تهران: مجید، 1376.
کاظمی، محمدکاظم، همزبانی و بی‌زبانی، چاپ دوم، تهران: عرفان، 1390.
مایل هروی، نجیب؛ تاریخ و زبان در افغانستان؛ چاپ دوم، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 1371.

عناوین مرتبط

دیدگاه کاربران

ناشناس۱۳۱۹۸۶۴۰۵:۱۳:۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
.. هر کی میاد میخواد یه تیکه از این فرهنگ و تاریخ رو برای خودش بردارد و داستان ببافد!! شما آقای غنی اگر عرضه دارید و نگران دزدیده شدن دارایی های مالی و معنوی خودتان هستید بهتره به فکر شرف و هویت خودتان باشید نه اینکه کنار یه گروهبان آمریکایی توی پایگاه نظامی آمریکایی در صف سخنرانی آقای ترامپ بایستید! حتی اگر بخواهیم براساس ادعای اشرف غنی صحبت کنیم که رودکی تاجیکستانی است و سمرقندی و پس دخلی به افغانستان ندارد! شما آقای غنی اینقدر جسارت نداشتی که پسوند لنگ رو در کنار تیمور برای ساعتی حفظ کنید و بعد اعلام کردید امیر صاحب قران تیمور گورکانی همان که سیستم آبیاری سیستان را نابود کرد!!! ولی هیچوقت نگفتید که ساکنان افغانستان هنوز ارثیه خور آن چیزی هستید که ایرانیان برای شما به جا گذاشتند چه قبل از اسلام (مانند سیستم آبیاری که هنوز در حال تخریب اش هستید) و چه بعد از اسلام (ادبیات و معماری که متاسفانه آن را هم در حال تخریب هستید). فقط توهم بزرگی گذشته ای را دارید که نه تنها متعلق به شما نیست بلکه برای نابودی آن در حال تلاش هستید در ضمن آقای کاظمی هیچوقت ایرانیان نگفتند که زبان فارسی اکنون از جغرافیایی کنونی ایران سرچشمه گرفته و همیشه نام رودکی در کنار فردوسی و دقیقی آورده شده که البته این دو آخری دقیقا در این جغرافیا زیستند
افغانیست۱۳۱۹۸۷۹۰۶:۲۹:۳۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
اگر اینطورست که نویسنده محترم شرح داداند پس چرا تمامی شاعران و مفاخیر ادبیات ما در یکهزار سال گذشته از فردوسی و مولانا و حافظ و سعدی و خیام و غیره وغیره با همان لهجه و ترکیب گفتاری که امروزه در ایران و مخصوصأ در مناطق مرکزی ایران گفتگو میشود آثارشان را نگارش کردنند؟ ولی یک افغانی وقتی میخواهد از این متون روخوانی بکند دچارمشکلاتی زیادی میشود! حتی افغانیها در هنگام صحبت روزمره خود با مشکلات جدی در پارسی مواجه هستند. اصولأ خود نام افغانستان پشتو است که یک قبیله در شمال پاکستان است. درست است که این مردم زبان پارسی را تا حدی گویش میکنند آنهم با مشکلات زیاد اولیه در دستور زبان ما که این خود به تنهایی اینان را پارسی زبان نمیکند. همین خود آقای اشرف غنی احمد زی از قوم پشتون است نامش "احمدزی" گواه است ویا در هنگامیکه فارسی صحبت میکند کاملأ اشتباه و غیر قابل درک است. تمامی افغانیها تقریبأ همینطور. در مثال آخر کلمه دانشگاه در پارسی را اینها پوهنتون مینامند که پشتون است سوادآموزی را فوکاهی خواندن میگویند. یا دوچرخه را بَیسیکُال میگویند. آقای اشرف غنی از حالت کردار و رفتارشانهم هویداست که کلأ دچار مشکلات روحی و روانی خاصی هستند. و در جواب ایشان میگویم: عاشقان را بگذارید بنالند همی مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید. در کُل جواب ابلهان خاموشی ست.
ناشناس۱۳۱۹۹۲۲۰۷:۳۲:۳۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
آخی چقدر مردم ایران باشخصیتن که هویتشون رو هم میدزدن با لبخند تقدیم میکنند به طرف مقابل
ناشناس۱۳۲۰۴۶۴۱۳:۲۷:۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
نویسنده ایرانی نبودند اهل افغانستان هستند و به دفاع از ایرانیان نوشته اند
ناشناس۱۳۲۱۴۳۸۲۳:۵۹:۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
به دفاع از ایرانیان نه بلکه به دفاع از حقیقت نوشته است
ناشناس۱۳۲۰۶۱۵۱۴:۲۵:۲۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
به شما برادر همزبان و با انصاف افغانیم افتخار می کنم. در هلند هر زمان که همزبانی از تاجیکستان و افغانستان و کردستان می بینم احساس برادری می کنم.
ناشناس۱۳۲۰۸۴۲۱۶:۱۴:۳۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
بدرستی که زبان دری که ما آنرا فارسی می مانیم زاده تاجیکستان و ازبکستان و افغانستان است. شرق ایران امروز که انتهای خراسان بود و مجاور کشورهای گفته شده امروزی با لهجه‌هایی از این زبان صحبت می کردند. حتی امروز هم اکثریت مردم ایران زبانشان فارسی دری نیست بلکه فقط بدلیل رسمی بودن و اجبار آموزش آن در تمام سطوح و کاربردش در ادارات دولتی و تجارت و اقتصاد آنرا آموختند و تکلم می کنند.
ناشناس۱۳۲۱۶۵۶۰۸:۵۱:۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
در زمان کهن منطقه خراسان ایران به زبان فارسی سخن می‌گفتند خراسان آن زمان تقریبا نیمه شرقی ایران و بسیاری از مناطقی است که اکنون کشورهای مستقلی مانند افغانستان و دیگر کشورها شده‌اند. همه این مناطق که بخش بزرگی از ایران بود آنزمان به نام خراسان شناخته می‌شد و زبانشان فارسی بود
نادر۱۳۱۹۹۳۲۰۷:۵۰:۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
احسنت
یوسف اکبری از همدان۱۳۱۹۹۴۳۰۸:۰۷:۰۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
وقتی ما تورک ها اعتراض می کنیم که زبان بابا زبان ما تورکی نام دارد نه آذری ،خیلی ها آسمان ریسمان به هم می بافند که نه الا و بلا شما آذری هستید و تورک نیستید. حالا که به زبان فارسی ، دری گفته شده صدای برخی درآمده و اعتراض می کنند الحدالله مشخص شد که فارسی از کجا منشاء گرفته
ناشناس۱۳۲۰۲۹۸۱۲:۰۵:۵۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
تو که فارس نیستی .. هفت هزار ساله که این زبان متعلق به مردم ایران زمینه ، و چون ایران بر نیمی از جهان تا دو هزار سال قبل حکومت میکرده ، مناطق زیادی از شرق هند گرفته تا غرب افریقا در زمانهای مختلف به این زبان صحبت کردن . حالا خیلی وقاحت میخواد که اونها مدعی زبان ما بشن
ناشناس۱۳۲۰۴۰۳۱۲:۵۳:۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
کمی مطالعه کن بعد حرف بزن کسی نگفت چرا به فارسی گفتید دری مساله ای که مطرح است این است اشرف غنی گفته بود کل فارسی را ما توسعه دادیم و این مایه اختلاف شده به هر حال فارسی تاجیکی و دری همه یک زبان هستند و همینکه مردم این سه کشور زبان هم را میفهمند کافیست بقیه مهملاتی بیش نیست.
ناشناس۱۳۲۰۴۲۶۱۳:۱۰:۵۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
دقیقا همینطوره.زبان ما که تورکی هست رو با عنوان جعلی زبان آذری ذکر میکنند حالا که نوبت به خودشون رسیده فریادشون رسیده به آسمان!!!
تبریزی۱۳۲۰۵۴۷۱۴:۰۱:۳۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
لطفا سریع منتشر کنید. ببخشید دوست عزیز ولی نه ما آذری ها ترکیم و نه زبونمون ترکیه. آذری ها از اول تو ایران ساکن بودن در حالی که مردم ترکیه از جاهای دیگه به اینجا کوچ کردن. حتی با چشم غیرمسلح هم می شه دید که قیافه و در نتیجه ژنتیک آذری ها مثل بقیه مردم ایرانه نه مردم ترکیه که سفید پوستن و چشم های مغولی دارن. آزمایشات ژنتیک هم این موضوع رو ثابت کرده. دوما شما اگه سال ها به شبکه های ماهواره ای ترکیه گاه نکنی حتی نمی تونی ترکی (استانبولی) رو بفهمی چه برسه به اینکه بخوای به ترکی تکلم هم بکنی! اگه آذری ها ترک بودن مردم کشور آذربایجان هم به کشورشون می گفتن ترکیه و به زبونشون ترکی! تازه اونها از ایران جدا شدن و کسی مجبورشون نکرده به خودشون یا زبونشون بگن آذری. من نمی دونم چرا یک عده ترک یا فارس بودن رو افتخار می دونن. هر نژاد و قومیتی به جای خود ولی چرا ما دوست داریم خودمون رو ترک خطاب کنیم وقتی ترک نیستیم؟ می شه به دو دلیل فکر کرد. یکی اینکه کلمه آذری بیشتر به کلمات فارسی شبیهه تا کلماتی که تو زبون ما استفاده می شه. کلا کلمه "توه" به معنی "ترک" با آواشناسی زبون ما هماهنگ تره تا کلمه آذری ولی این به معنی یکی بودن ترک و آذری نیست. دوم اینکه عده ای به خاطر احساس تبعیض نژادی در ایران و توهین های هدفمند عده ای نادان و گاه تفرقه افکن ترجیح می دن به یه کشور مثل ترکیه وصل باشن تا به کشور خودشون. البته یک دلیل دیگه اش می تونه این باشه که به خاطر حکومت ترک ها در این منطقه و سر گرفتن روابط خانوادگی عده ای از مردم این خطه واقعا نژادشون ترکه یا دو رگه آذری-ترک هستن و به همین خاطر با تعصب خودشون رو ترک می دونن و نه آذری. البته به نظر میاد واژه ترک یا ترکی تو زبون ما همون معادل کلمه آذری باشه همونطور که معادل کلمات فارسی دیگه تو این زبون کلمات دیگه ای هستن.
ناشناس۱۳۲۰۵۶۲۱۴:۰۷:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
اصلا اذری نه بلکه ترک.اما بگو ببینم این تورک رو از ترکیه وام گرفتین؟
ناشناس۱۳۲۱۵۷۲۰۶:۵۷:۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
اگر ترک واقعی بودی نه افغانی نمینوشتی تورک!
ناشناس۱۳۲۱۸۵۵۱۱:۱۹:۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
تلویزیون های ترکیه به ترکهای ایران و باکو میگن آذری ،تو فیلماشون تو اخبارشون ،مسئولاشون دیگه اونا میگن آذری و شمارو به عنوان ترک قبول ندارن ،چرا کسی از پانترکا به اونا اعتراض نمیکنه ؟تو فیلماشون ترکای ایران رو علنا میگن آذری .. که انگار ترک فقط خود ترکیه ایان..
صمصام۱۳۱۹۹۵۰۰۸:۱۳:۵۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
چی بگم در زبان فارسی مثل پر معنی وقابل تاملی داریم که مصداق ای ادعای جناب غنی است لطف مکرر میشود حق مسلم پس فردا ادعای افغانی بودن فردوسی را هم کردند هیچ تعجب نکنید !
خراسانی۱۳۲۰۲۷۵۱۱:۴۵:۴۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
ایشون افغانی هستن خوب .
ناشناس۱۳۲۰۵۳۸۱۳:۵۸:۴۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
مگه فردوسی ایرانیه
ناشناس۱۳۲۱۹۴۷۱۲:۳۵:۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
نه افغاني آمريکايي هست. دو تابعيتي بوده
ناشناس۱۳۲۰۵۶۳۱۴:۰۷:۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
وقتی با عزت و احترام از بزرگان خود یاد نکنیم دیگران که آرزوی داشتن هویت ما را دارند طمع می کنند
ناشناس۱۳۲۰۶۶۷۱۴:۵۰:۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
فردوسی داستان افغانستان و شهرها و پهلوانان آنجا را نقل کرده است
ناشناس۱۳۲۱۶۶۲۰۸:۵۵:۴۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
مگر آنزمان افغانستان وجود داشت؟
ناشناس۱۳۱۹۹۶۰۰۸:۲۳:۳۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
هی میگه دری همون فارسیه فارسی همون دریه و بعد میگه مهد زبان دری افغانستانه. یعنی مهد زبان فارسی افغانستانه. خودتون رو مسخره کردید یا ما رو؟ این مزخرفات رو چیه چاپ می کنید. بجای اینکه حداد عادل جواب بده یه افغانی جواب میده؟! یه نگاه به استان فارس بیاندازید بعد ادعا کنید. همون بهتر طالبان اونجااست. خدا .. می شناسه ..نداده.
ناشناس۱۳۱۹۹۸۰۰۸:۴۴:۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
آفرین! تحلیلی منطقی و معقول بود.
ناشناس۱۳۲۰۰۱۲۰۹:۱۶:۰۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
عالی بود نتیجه گرفتیم و تاییدی بر این مطلب بود که واقعا زبان فارسی از افغانستان دزدیده شده است
ناشناس۱۳۲۰۴۰۴۱۲:۵۳:۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
خراسان مهد زبان فارسی است که ریشه خود آن زبان پارسی باستانی است که در اوستا و کتیبه های هخامنشیان دیده میشود. آقای اشرف غنی هم میتواند به قدیمی ترین اشاره به نام افغانستان در تاریخ و مقایسه آن با قدمت نام پارس بپردازند.
آرش۱۳۲۰۵۲۸۱۳:۵۵:۵۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
ظاهرا درست نخواندید اما اگر مطلب را دریافته باشید حد اکثرش این است که انتشار یافته است نه اینکه دزدیده شده باشد.
ناشناس۱۳۲۰۵۶۴۱۴:۰۷:۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
اخه اففانستان خودش مال ایران بوده. کل افغانستان از ایران دزدیده شده
ناشناس۱۳۲۱۶۶۵۰۸:۵۸:۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
اول اینکه فقط زبان افغانستان نبوده بلکه زبان مناطق شرق ایران بوده دوم اینکه اصلا افغانستانی وجود نداشت و این منطقه‌ای که الان شده افغانستان بخشی از تمام مناطق شرق ایران(خراسان آن زمان) بود که همه به زبان فارسی سخن می‌گفتند
پارسی۱۳۲۰۰۳۰۰۹:۲۳:۴۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
مطلب جالبی بود
ناشناس۱۳۲۰۰۳۳۰۹:۲۵:۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
زبان پارسی نمیرا و زنده خواهد بود.هرچند دشمنان زبان پارسی بکوشند آن را نابود کنند هرگز نتوانند.
ناشناس۱۳۲۰۰۳۸۰۹:۲۶:۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
درود بر شما نویسنده منصف و دانا... درود بر مردمان خوب سرزمین همسایه ما، افغانستان عزیز...
ناشناس۱۳۲۰۰۷۰۰۹:۴۸:۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
این یارو باید واسش نقشه اون زمان رو بفرستند که ببینه اول ایران بوده و افغانستان شهری از ایرا بعد با خیانت شدن افغانستان البته خدا رو شکر با اون آدمهای درپیتشون از ایران جدا شدن کلاس ایران رو پائین میارن
ناشناس۱۳۲۰۰۸۰۰۹:۵۶:۰۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
اختلافی بین ما و برادران افغانی نیست. همه فارسی زبان هستیم. ایکاش یک برنامه در صدا و سیما برای مشاعره به زبان فارسی بین ایران و افغان و تاجیکستان بود.
علی۱۳۲۰۰۸۳۰۹:۵۸:۵۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
عجیب است، افغانستان کنونی قبلا قسمتی از خاک ایران بوده و اصولا بعنوان یک کشور موجودیت نداشته است. حرفهای اشرف غنی مانند این است که بگوید مادر زبان را از فرزند دزدیده است.
ناشناس۱۳۲۰۱۰۹۱۰:۱۵:۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
افغانها هم نمک خوردن نمکدان شکستند
ناشناس۱۳۲۰۱۳۳۱۰:۲۵:۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
اقا همه اش برای خودتون.فقط اجازه بدید ما هم از این زبان استفاده کنیم بلکه شاید شبیه شما رستگار شویم.
ناشناس۱۳۲۰۱۴۹۱۰:۳۵:۵۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
کلا برای خودشون باشه. ما که سالهاس رفتیم زبان انگلیسی یاد گرفتیم که به کارمون بیاد
حمید۱۳۲۰۱۷۶۱۰:۴۹:۳۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
این بنده خدا چیزی نگفته که شما همچین تیتر تندی زدی برادر. میدونم انتشار نمیدید ولی مینویسم.. زمانیکه مردم فارسی زبان ایران تمام زبانهای دیگر رو مسخره میکنند از جمله زبان دری، فقط به خاطر شکل ادای کلمات، کسی اگر از خودش دفاع میکند یا مطلبی را غیر از خواسته فارسی زبانان می گویداینگونه برخورد میشود.بهتر است در کتابها عوض افتخار به زبان احترام به زبان ها آموزش داده شود تا حداقل 30 سال دیگر همچین مشکلاتی نداشته باشیم.
ناشناس۱۳۲۰۱۷۷۱۰:۵۰:۳۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
محمود افشار?!!!!!!!! رفرنس شما اگه اینه پس حتما با اونهاست.
سعید۱۳۲۰۱۸۶۱۰:۵۹:۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
اشرف غنی هم پررو شده. پشتش به آمریکا گرمه ولی کاش از صدام و بقیه نوکرای آمریکا عبرت میگرفت
حسین۱۳۲۰۱۹۶۱۱:۰۵:۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
ای برادر دری حق آبه ایران از هیرمند را درست بده حسن نیت و علایق برادری طلبت ای برادر ها دزدی هم حدی دارد حق آب را ممانعت نمیکند مگر یزید و شمر
ناشناس۱۳۲۰۲۰۶۱۱:۱۰:۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
جنجال رو روحانی درست کرد که گفت "افغانستان، هر هر هر!" بعد به خودشم میگه "شیخ دیپلمات!" آخه تو سواد دیپلماسی داری؟؟،
ناشناس۱۳۲۰۲۱۷۱۱:۱۴:۴۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
هر بار غنی پرو تر می شود و بی ادب تر به ایران و ایرانی توهین میکند چو ن دولت ایران جوابش را نمی دهد و سفیر افغانستان را نمی خواهد و اعتراض نمی کند .. تا گویش زیادی نکند یک روز میگوید مشهد مال هرات است یک روز میگوید ایران زبان فارسی را دزدیده است از افغانستان ..
مصطفی۱۳۲۰۲۲۵۱۱:۱۹:۰۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
درود بر این نویسنده محترم بسیار زیبا و منطقی و مستدل نوشتند
سوسان۱۳۲۰۲۴۷۱۱:۲۹:۰۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
کیومرث بن ولاد بن امیم بن آرام پدر تمامی فارسی زبانهای دنیاست و ساکن حلب بوده ریشه این زبان در حلب بود نه در بلخ مهاجرت از حلب به بلخ در زمان گشتاسب کیانی ذکر شده و گستره زبان آرامی درباری از حلب تا بلخ بود ولی در اثر گذشت زمان این زبان دارای شعبه های شرقی و غربی شده و بسیاری از گویشوران آن در قلمرو ایران بزرگ پراکنده بودند و از سواحل شرقی مدیترانه تا ختن و رود سیحون پراکنده شدند اما لهجه های متعدد در اثر کثرت استعمال واژگان بیگانه پیدا شد که این واژگان بیگانه از عربی و ترکی و سغدی و بنگالی وارد زبان اقوام متعدد و پراکنده شد و لهجه ها را بوجود آورد و زبان آرامی دری که امروزه ریشه در ایران و افغانستان دارد با زبان آرامی دری بلخ و حلب تفاوتهای فاحشی پیدا کرده چون واژگان بیگانه بتدریج آنرا متبدل و متحول کرده اند.
ناشناس۱۳۲۰۳۱۰۱۲:۱۰:۵۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
اگر خباثت انگلیسی های کثیف و حماقتهای پادشاهان قاجار نبودند، الان اشرف غنی بیسوادی پیدا نمیشد که اولا رئیس جمهور باشد، و ثانیا اینگونه اراجیف بگوید. آن خباثت و آن حماقتها باعث جدا شدن گوشه ای از سرزمین ایران شد که الان افغانستان نام دارد و جایگاه برادران و خواهران افغانی است.
ناشناس۱۳۲۰۳۱۳۱۲:۱۲:۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
یک چیزی فراموش کردند. اگر به این نوع منطق اشرف خان باشیم، باید بگیم افغانستان کجا بود وقتی ایران امپراطوری بود؟
امید۱۳۲۰۳۴۱۱۲:۲۵:۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
بسم الله الرحمن الرحیم در افغانستان درس تاریخ ندارند می دانید چرا ؟ افغانستان ۲۰۰سال پیش که شاهان بی عرضه در این مملکت حکمرانی می کردند از ایران جدا شده است. چطوری وقتی افغانستان جز ایران بوده است ما زبان پارسی را از افغانستان دزدیده ایم ؟
ناشناس۱۳۲۰۳۵۴۱۲:۳۰:۳۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
آقای محترم! بیخود مدعی مالکیت زبان فارسی شده اید! اول کمی به فارسی حرف زدن افغانستانی ها گوش کنید بعد از این ادعاهای گنده گنده بکنید!
ناشناس۱۳۲۰۳۷۰۱۲:۳۹:۲۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
زبان مشترک متعلق به کشوری است که از آن پاس میدارد و بر آن می افزاید جناب اشرف غنی فارسی را چگونه پاس میدارید و چه بر آن افزودید ضمن اینکه دزد خواندن همسایه ای که همواره از وجود همسایه ای مثل شما در عذاب بوده و از مواد مخدر ارسالی شما مستفیض می شود درست به نظر نمیرسد
ناشناس۱۳۲۰۳۷۴۱۲:۴۱:۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
این ایران نیست که فارسی را دزدیده بلکه این تکه های جداشده از ایران هستند که فارسی زبان هستند
ناشناس۱۳۲۰۴۱۰۱۲:۵۵:۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
این قسمت مقاله جالب بود: حاکمیت‌های افغانستان در یک قرن اخیر غالباً با زبان فارسی از در ستیز وارد شده‌اند. بسیاری از واژگان فارسی را برانداخته‌اند؛ بسیاری از موقعیت‌ها را سوزانده‌اند و حتی در برابر بهسازی و پالایش این زبان در داخل کشور مقاومت کرده‌اند. بسیاری از فارسی‌زبانان افغانستان به خاطر بکار بردن واژگان اصیل این زبان تحت فشار هستند، با این بهانه که این واژگان ایرانی است. اگر ما مدعی مالکیت بر زبان فارسی دری هستیم، حداقل انتظار می‌رود که در برابر کاربرد واژگانی که در متون کهن فارسی نیز آمده‌اند، مقاومت نورزیم. اگر افغانستان مهد زبان دری است، که هست، ما حق داریم که سرود ملی کشورمان به این زبان باشد نه زبان پشتو
ناشناس۱۳۲۰۵۱۲۱۳:۵۰:۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
زبان پهلوی و فارسی از یک ریشه اند. نمی توان آن ها را از هم جدا نمود.
ناشناس۱۳۲۰۵۳۳۱۳:۵۶:۴۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
موقعی که ترامپ توییت فارسی داد آقای ظریف داشت خودشو میکشت که چرا به زبان فارسی توییت داده و به زبان فارسی توهین شده. حالا بفرما آقای ظریف امروز به زبان ما توهین کردن فردا بخود ما و تو ساکت بمان که جریحه دار نشن افغانیها ؟؟؟ !!!
ناشناس۱۳۲۰۵۳۴۱۳:۵۶:۵۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
زبان دلیل بر ملیت نیست مصر تونس سوریه زبانشون عربی ولی ریشه عربی ندارن کانادا آمریکا هند زبان انگلیسی ولی انگلیسی نیستند
ناشناس۱۳۲۰۵۳۵۱۳:۵۷:۳۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
ما حتی اگر دزد هم باشیم، ولی باز هم با معرفتیم.
ناشناس۱۳۲۰۵۴۹۱۴:۰۲:۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
گذشته از بسیاری از شهرها مثل هرات که توسط انگلیس برای مراقبت از هند از ایران جدا شده باید گفت اولا یعقوب لیث (اهل سیستان) را نخستین شهریار ایرانیِ احیاگر زبان پارسی، پس از فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان می‌دانند. او تنها شاه بعد از دوره ساسانیان بود که صحبت کردن به زبان تازی را ننگ می‌دانست و صحبت کردن به زبان عربی را در دربار خودش ممنوع اعلام کرد. وقتی شاعری بنا بر رسم زمان قصیده‌ای به عربی در مدح او سرود، وی او را ملامت کرد که چرا به زبانی که نمی‌فهمد برایش شعر سروده‌است که «چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت». با شنیدن این سخن، محمد بن وصیف که ادارهٔ امور دیوان یعقوب را بر عهده داشت، قصیده‌ای به فارسی در مدحش سرود و این قصیده اگرچه اولین شعر فارسی نیست ولی آغازگر گسترش شعر و ادب فارسی میباشد. ثانیا بسیاری از شعرای اولیه فارسی مانند ترمذی،رودکی سمرقندی، منجیک ترمذی، دقیقی طوسی، کسائی مروزی، عماره مروزی اهل آسیای میانه و یا ایران بوده اند.
ایرانی۱۳۲۰۶۲۲۱۴:۲۸:۳۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
متن جالبی بوده فقط نویسنده یکم مراعات کرد بزرگوار خودتون فرمودین استان خراسان شامل خراسان ایران افغانستان و تا آسیای میانه رفته میشه بفرمائید این خراسان خیلی بزرگ جزو قلمرو کدام کشور بوده ؟خوبه همین افغانستان در دوره قاجار جزوی از خاک ایران بود و با توطئه انگلیس از ایران جدا شد درکل ادب مرد به از دولت اوست اشرف غنی کاری کرده که خود مردم افغان ناراحتن ازش دیگه سایر ملل را کاری ندارم شخص ایشون یکی از افراد فارسی ستیز در افغانستانه اکثر مقامات افغان را ببینید همه از قومیت پشتو زبان هستند
ناشناس۱۳۲۰۶۳۴۱۴:۳۷:۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
فکر نمی کنم پشتونها دلسوز زبان فارسی باشند و احتمالا اهداف دیگری دارند.
آرش۱۳۲۰۶۴۸۱۴:۴۲:۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
درود و آفرین به این نویسنده هم زبان پارسی
ناشناس۱۳۲۰۶۵۷۱۴:۴۶:۰۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
افغانستان و ازبکستان و تاجیکستان همه کشورای ساختگی جدیدن. کل این منطقه خراسانه منتهی بدلیل بی لیاقتی خودمون جدا شدن و حالا ادعای ملیت می کنن. ولی اگه افغانستان انقدر نسبت به زبان فارسی تعصب داره، چرا داره به یه کشور پشتون تبدیل میشه؟
ناشناس۱۳۲۰۸۳۲۱۶:۰۸:۳۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
سرزمین خراسان چی ربطی به سرزمین فارس دارد دوتا مملکت که ربطی همدیگر ندارن
ناشناس۱۳۲۰۶۷۰۱۴:۵۲:۰۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
آقا این پرت ..ها چیه گفتین ریشه این زبان هندو ایرانی که این درخت شاخه های زیادی داشته طایفه های آریایی در ایران هم بودن فارسی از زبان کتیبه های هخامنشی و اشکانیان و پهلوی ساسانی میاد که با تغییراتی به فارسی امروز میرسه ، ریشه و اصل همونه
ناشناس۱۳۲۰۶۷۸۱۴:۵۴:۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
بله استفاده از زبان انحصاری نیست ولی فکرکن مردم مجارستان زبان آلمانی یاد بگیرند بعد به آلمان بگویند مجارستان غربی اینجا بحث تملک و زیاده خواهی است ریشه زبان فارسی در افغانستان است و شما از آن استفاده میکنید
ناشناس۱۳۲۰۶۸۲۱۴:۵۵:۳۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
یه بار دیگه باید افغنستانون بگیریم کجای نادر شاه نور به قبرت بباره
محمد۱۳۲۰۶۸۶۱۴:۵۶:۳۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
به نظر من هم حق با افغانستان است؛ اگر جز این است چرا تا همان اواخر قرن ششم هیچ شاعر بزرگ فارسی زبانی از ایران برنخاسته، و همگی مربوط به بلخ و هرات و خراسان هستند. به نظر درست است که فارسی زبان ایران نبوده است و نیز اینکه فهلوی معادل فارسی نیست.
ناشناس۱۳۲۰۷۰۸۱۵:۰۳:۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
درود بر جناب کاظمی. وقتی رییس جمهور ما به خودش اجازه می ده اونجوری حرف بزنه، رییس جمهور افغانستان هم به خودش اجازه می ده اینجوری حرف بزنه! چیزی که عوض داره گله نداره.
ناشناس۱۳۲۰۷۱۸۱۵:۰۵:۳۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
جناب غنی خبر دارند که زبان اقوام لر وبختیاری وودر غرب ایران پس از پانزده هزار سال همین پارسی فعلی است
ناشناس۱۳۲۰۷۲۴۱۵:۰۸:۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
ممنون چقدر فرق است در زبان وگويش وفرهنگ فردي فرهيخته چون اين استاد نگارنده وافراد متعصب وكم سواد سياسي دلم لك زده بود براي يك گفت وشنود خالي از تعصب بازهم ممنون
ناشناس۱۳۲۰۷۳۶۱۵:۱۱:۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
افغانستان نامی جعلی است که دو قرن هم قدمت ندارد ان سرزمین خراسان ایران است وهر چه بوده در حوزه مملکت باستانی ایران بوده
یک استاد دانشگاه۱۳۲۰۸۳۰۱۶:۰۷:۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
این دعوایی بیهوده است. لازم نیست به نقشه هزار سال قبل نگاه کنیم. به نقشه ایران قبل از طایفه بی لیاقت قاجار نگاه کنید. همه این ها میراث گستره ایران کهن است.
علی۱۳۲۰۸۳۱۱۶:۰۸:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
متاسفانه سیاستمداران هر زمان که در امور جاری خود می‌مانند با ترفندی مسائل فرعی که معمولا در آن سررشته‌ای هم ندارند پیش می‌کشند تا سر مردم کشور خود را گرم و در کنار آن لگدی هم به همسایگان بزنند که قدرت نمایی‌ای هرچند کوچک کرده باشند. جناب اشرف غنی هم بعد از یک دوره ریاست جمهوری مشارکتی در سایه حمایتهای امریکا چند مدتی است بر صدر کشور همسایه جلوس کرده‌اند و مشی بزرگان در پیش گرفته‌اند!!!!
ناشناس۱۳۲۰۸۷۳۱۶:۳۶:۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
بجای این حرفها ایکاش کاری میکردید تا رسم الخط تاجیکستان با رسم الخط ایران و افغانستان یکی شود . تا جایی که میدانم کشورهای ترک زبان رسم الخط خودشان را یکسان کردند تا امکان مفاهمه داشته باشند ولی ما نتوانستیم تاجیکستان را مجاب به برگزیدن رسم الخط فارسی کنیم.
ناشناس۱۳۲۱۰۶۳۱۸:۴۷:۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
خلیج فارسم هم خلیج افغانی بوده ما دزدیم!!! یکی چقدر بی سواد میشه.
فرهادفرهادی۱۳۲۱۳۶۶۲۲:۵۹:۴۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
درود برادران همزبان ایرانی ام من به عنوان یک تاجیک پارسی زبان افغانستانی به شما میگویم که ماهمزبان وهم فرهنگ وبرادریم اشرف غنی یک پشتون افغانستان از کسانیکه همیشه درصدد نابودی زبان پارسی دری بوده وهست اونها (پشتون) در افغانستان اگر توان داشته باشد نمیگزارد یک پارسی زبان از واژه دانشگاه .یاشهر داری ویا هم دادستان دانشکده و..که از واژه های اصیل این زبان کهن وتاریخی است استفاده نماید من خودم درافغانستان شاهد درگیری های زیادی که بین دانشجویان تاجک(پارسی زبان)ودانشجویان پشتون(پشتوزبان)برسری نصب تابلوهای مکان های آموزشی خصوصادانشگاه ها رخ داده است بودم پشتون ها نمیخواهند هیچ یک از تابلوهای رسمی به زبان پارسی باشد از صدسال به این طرف در صدد نابودی زبان پارسی هستند سرود رسمی دولت به پشتو است عبارت ها روی پول ملی به زبان پشتو است اگر اشرف غنی در مورد زبان پارسی چنین حرفی زده است از دلسوزی به پارسی زبانان افغانستان نیست بلکه از روی دشمنی بازبان پارسی وایجاد تفرقه میان گوینده گان این زبان ودر نهایت حاکمیت مطلق زبان پشتو که ازصد سال به اینطرف درقلمروافغانستان رسمیت یافته ونابودی زبان پارسی دری است بنا اشرف غنی یک پشتون است او در افغانستان وارث زبان پارسی دری نیست وارث زبان پارسی دری درافغانستان تاجیک هاست که هیچگاه چنین حرفی را به زبان نمی آورند وارث زبان پارسی احمدشاه مسعود شهید قهرمان ملی افغانستان بود که سرود ملی افغانستان را از پشتو به فارسی تبدیل کرد .وارث زبان پارسی اشرف غنی وسایر پشتون ها نیست که درباره این زبان کهن تصمیم بگیرند اگر دردنیا ۵۰ملیون انسان به زبان پشتو صحبت میکنند که عمدتا"در پاکستان وافغانستان زندگی میکنند ولی زبان فارسی بیشتر ۲۰۰ملیون انسان گوینده دارد از کرانه های رود اروند گرفته تاسرزمین کاشغر در چین از رود سند گرفته تادره های فرغانه وبخارا وسمرقند ومرو باستان به این زبان کهن وتاریخی تکلم میکنندهرکدام این سرزمین ها به طور مشترک وارث این زبان هستندوبه افتخارات این زبان افتخار میکنند پس اشرف غنی پشتون فاشیست بااین فکر کوچکش نمیتواند زبان پارسی را کوچک کند زبان پارسی بزرگ است به بزرگی فکر های گوینده گان آن چنانچه عبدالقهارعاصی یکی ازشعرای معاصر افغانستان که توسط همین فاشیستهای پشتون به شهادت رسید میگوید. بنگر!بنگربه بخارا شرین غزل پارسی شکر!شکر به سمرقند قندوعسل پارسی گل نیست ماه نیست دل ماست پارسی غوغای کوه.ترنم دریاست پارسی ازآفتاب معجزه بردوش می کشد آینه داری عالم بالاست پارسی ازشام تابه کاشغرو ازسند تاخجند جغرافیای معنوی ماست پارسی روح بزرگ وطبل خراسانیان پاک چتری شرف چراغ مسیحاست پارسی ................... منظور شاعر از خراسان دربرگیرنده افغانستان امروزی وتاجکستان و شهرهای مرو. بخارا وسمرقند وسیستان که امروزه در نقشه کشورهای نظیر ترکمستان وازبکستان وایران دیده میشوند است که این مناطق قبلن به اسم خراسان یادمیشدند واسم افغانستان یک اسم جعلی است به واسطه انگلیس وحمایت از پشتون ها بربخش بزرگ از قلمرو خراسان کهن گذاشته شد و واژه افغان مترادف واژه پشتون است ومعنی افغانستان یعنی وطن پشتون ها که این کار توسط انگلیس ها صورت گرفت به خاطر حاکمیت دادن به پشتون ها وسیطره خود انگلیس ها بربخش عمده از خراسان کهن به خاطر دفاع از هندوستان دربرابرروسیه تزاری وایجاد منطقه حایل بنا"پارسی زبان ها بانام افغانستان هم مخالف اند ونمیخواهند به نام افغان یا افغانی یاد شوند بهتر میدانند درهرجای دنیا به نام افغانستانی یاد شوند نه افغان یا افغانی...بدرودبردارن همزبانم
ناشناس۱۳۲۱۵۸۱۰۷:۲۰:۴۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
پرسپولیس که یونانیان به ایران میگفتند و بمعنی شهر پارسهاست در اصل در افغانستان بوده که یک دفعه سر خورده افتاد تو ایران آرامگاه کوروش و داریوش دیگر پادشاهان هخامنشی و اشکانی و ساسانی هم همینطوری شدند!!! خجالت و شرم و حیا و عقل و فهم و شعور هم چیز شریفی است والله!
ناشناس۱۳۲۱۸۵۱۱۱:۱۷:۰۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
طرز حرف زدن روحانی رو درست کنید. وقتی با تمسخر میگه تا افغانستان هم رای گیری الکترونیکی دارد اینها هم زهرشون رو می‌ریزند. رئیس جمهور مملکت به این بی سیاستی آخه خدایا ..
ناشناس۱۳۲۱۸۶۰۱۱:۲۱:۳۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
دوست هاتون رو خوب تو این تحریم ها بشناسید. اون موقع که .. های افغانی که فقط کارشون .. رو ایران پناه دادید آلمان تحصیل کرده های افغانی رو فقط راه میداد. واقعا بشینید ببینید تو این همه سال چه کردید میشه یک مصیبت نامه نوشت.
ناشناس۱۳۲۱۹۵۳۱۲:۳۸:۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
زياد مارو عصباني کنيد 80 ميليون هستيم ميريزيم خاک افغانستان رو پس ميگيريم.
ناشناس۱۳۲۲۵۶۷۰۷:۴۶:۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
نویسنده خودش افغانیست و با زبون بازی همان حرف غنی احمد زی را تائید کرده. توجه داشته باشید.
ناشناس۱۳۲۲۵۶۹۰۷:۴۹:۵۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
اگر اینطور است چرا فردوسی میگوید: چو ایران نباشد تن من مباد ...
ناشناس۱۳۲۳۰۶۲۱۷:۲۵:۵۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
اشرف غنی راستشو گفته

پربحث‌های دیروز

 1. مساله نه چندان دشوار پرتقال‌های سیاسی !

 2. توکلی: شورای نگهبان چرا درباره تاجگردون سکوت کرده است؟

 3. داعشی‌ها از سراسر دنیا در زندان سوریه

 4. نظارت و رفع مشکلات معیشتی مهمترین اولویت های مجلس یازدهم/ مجلس دهم زبان و تریبون ملت نبود

 5. سکوت شورای نگهبان در قبال تاجگردون/ دعوت اصلاح طلبان از مردم برای شرکت در انتخابات/ انتقاد صادق زیباکلام از حزب کارگزاران، خاتمی، عارف و موسوی لاری

 6. جلواتی: وکیل الدوله بودن مهمترین نقطه ضعف مجلس دهم

 7. دریافتی ماهیانه نمایندگان مجلس چقدر است؟

 8. بازدید ایوانکا ترامپ از مسجد شیخ زاید ابوظبی

 9. علی مطهری لیست انتخاباتی داد

 10. وقتی نامزد ریاست‌جمهوری آمریکا به همجنس‌بازی خود افتخار می‌کند/ پیت بوته‌جج: عاشق همسرم هستم!

 11. زندگی زنان در کره‌شمالی اینطور می‌گذرد

 12. رسولی: مجلس فعلی به وظایف نظارتی خود درست عمل نکرد

 13. جدال هواپیمای مسافربری با طوفان

 14. گزارش نشریه فوربز از ادعاهای توخالی ترامپ در اقتصاد

 15. حضور لیموزین ترامپ در پیست مسابقات اتومبیلرانی

 16. لاوروف: ترور ژنرال سلیمانی نقض بی‌شرمانه قوانین بین‌الملل بود

پربحث‌های هفته

 1. چرا زن امروزی با فاطمه (س) بیگانه است؟

 2. جنجال افتتاح پرحاشیه ستاد انتخاباتی تاجگردون/درخواست مطهری از آیت الله جنتی/ روایت ابطحی از لیست‌های اصلاح‌طلبان

 3. مساله نه چندان دشوار پرتقال‌های سیاسی !

 4. توکلی: شورای نگهبان چرا درباره تاجگردون سکوت کرده است؟

 5. آغاز یک حرکت بزرگ/ به پویش مجلس شفاف و ضدفساد بپیوندید

 6. زخم‌های پهلوی بر آبروی ایران

 7. زهره الهیان: مهم‌ترین اقدام مجلس بعدی باید حل مشکلات اقتصادی مردم باشد/ نقطه ضعف مجلس فعلی عدم نظارت بر دولت است

 8. چرا تتلو را به ایران تحویل ندادند؟

 9. داعشی‌ها از سراسر دنیا در زندان سوریه

 10. نظارت و رفع مشکلات معیشتی مهمترین اولویت های مجلس یازدهم/ مجلس دهم زبان و تریبون ملت نبود

 11. آخرین پیام انقلاب ایران به حاج قاسم دل ها

 12. سنگ جدید آرامگاه سردار سلیمانی که فردا رونمایی می‌شود

 13. کره‌ای‌ها از بازار لوازم خانگی ایران رفتند

 14. سکوت شورای نگهبان در قبال تاجگردون/ دعوت اصلاح طلبان از مردم برای شرکت در انتخابات/ انتقاد صادق زیباکلام از حزب کارگزاران، خاتمی، عارف و موسوی لاری

 15. نیروهای پیشمرگه کرد

 16. آخرین وضعیت سهمیه بنزین نوروزی اعلام شد

 17. ناگفته‌هایی از زندگی سردار سلیمانی/درخواست قالیباف از مردم تهران/شفاف‌سازی زاکانی درباره حقوق و هزینه‌های انتخاباتی 

 18. تلاش دولت برای برگزاری رفراندوم درباره نظارت استصوابی/ آخرین اخبار انتخابات؛ از قصد اصولگرایان برای وحدت تا زمزمه ائتلاف حامیان دولت با احزاب اصلاح‌طلب

 19. مالک شریعتی: مجلس دهم ضعیف‌ترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی بود

 20. خبرنگار صداوسیما به ایران اینترنشنال پیوست!

 21. حسین‌زاده: میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۹۹ خلاف قانون است

 22. جلواتی: وکیل الدوله بودن مهمترین نقطه ضعف مجلس دهم

 23. موضع‌گیری کانادا درباره رمزگشائی از جعبه‌سیاه هواپیمای اوکراینی

 24. دریافتی ماهیانه نمایندگان مجلس چقدر است؟

 25. بازدید ایوانکا ترامپ از مسجد شیخ زاید ابوظبی

پربحث‌های اخیر

  پربحث‌های هفته

  1. موضع‌گیری کانادا درباره رمزگشائی از جعبه‌سیاه هواپیمای اوکراینی

  2. گزارش نشنال اینترست از سامانه موشکی منحصر به فرد ایران

  3. وقتی نامزد ریاست‌جمهوری آمریکا به همجنس‌بازی خود افتخار می‌کند/ پیت بوته‌جج: عاشق همسرم هستم!

  4. زندگی زنان در کره‌شمالی اینطور می‌گذرد

  5. آیا «کرونا» جنگ بیولوژیک آمریکا ضد چین است؟

  6. گزارش پایگاه خبری نشنال اینترست از بحران بدهی آمریکا

  7. پامپئو: ایران باید کنوانسیون پالرمو را تصویب کند

  8. گزارش نشریه فوربز از ادعاهای توخالی ترامپ در اقتصاد

  9. افشاگری از اقدام تازه آمریکایی‌ها در عین‌الاسد

  10. لاوروف: ترور ژنرال سلیمانی نقض بی‌شرمانه قوانین بین‌الملل بود

  11. سردار حاجی‌زاده به المسیره:باید برای اخراج آمریکا از منطقه متحد شویم

  12. زنان عربستانی مخفیانه سیگار و قلیان می‌کشند

  13. ظریف با وزیر خارجه و نخست وزیر کانادا دیدار و گفتگو کرد

  14. موسوی: به هرگونه اقدام احمقانه ای پاسخی کوبنده خواهیم داد

  15. لاریجانی با رئیس جمهور سوریه در دمشق دیدار کرد

  16. جدیدترین تحولات میدانی عراق؛ جزئیات عملیات گسترده رزمندگان بسیج مردمی و نیروهای ارتش در استان های الانبار و نینوا + نقشه میدانی

  17. هیل:ترور قاسم سیلمانی چه هزینه‌ای برای آمریکا داشت؟ 

  آخرین عناوین