دامداری در کلات

گروه عکس الف،   3990219102

شهرستان کلات با دار بودن ۴۰۰هزار راس دام سبک ۵درصد پروتئین استان خراسان رضوی را تامین میکند. با توجه به کوهستانی بودن منطقه دامداران مسیرهای طولانی و سختی را طی می‌کنند. شیر دوشی یک از سنتی‌های قدیم دامداران شهرستان کلات است که جمعه هر هفته این شیر به چوپان ها اهدا میشود/میزان

دامداری در کلاتدامداری در کلاتدامداری در کلاتدامداری در کلاتدامداری در کلاتدامداری در کلاتدامداری در کلاتدامداری در کلاتدامداری در کلاتدامداری در کلاتدامداری در کلاتدامداری در کلاتدامداری در کلاتدامداری در کلاتدامداری در کلاتدامداری در کلاتدامداری در کلاتدامداری در کلاتدامداری در کلاتدامداری در کلاتدامداری در کلاتدامداری در کلاتدامداری در کلاتدامداری در کلاتدامداری در کلات

آخرین عناوین