کرونا و اشک کباب! ...

مهندس محمود فرشیدی ، وزیر اسبق آموزش و پرورش،   3990108188 ۴۱ نظر، ۰ در صف انتشار و ۴۰ تکراری یا غیرقابل انتشار
کرونا و اشک کباب! ...

قهرمان ملت ایران شهید سلیمانی کلامی با این مضمون دارد که در هنگامه تهدیدها فرصتهایی پدید می آیدکه بسیاربیش ازدیگرموقعیتها و شرایط عادی قابل بهره برداری می باشد و اینک در شرایطی که جهان و ازجمله ایران در معرض تهدید ویروس کرونا قرار گرفته است از طرفی دشمن براساس اقتضای طبیعت کینه‌توزانه خویش تلاش می کند با سیاه‌نمایی اوضاع کشور ما بهره‌برداری سیاسی خود را داشته باشد  -اگر چه با هجوم این ویروس به اروپا و آمریکا تا حدودی زبانش بسته شده است - و از طرف دیگر برخی دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران دیپلماسی کشور ما هم در صدد برآمده‌اند که از شرایط کرونایی برای اتخاذ مواضع سیاسی علیه تحریمهای امریکا استفاده نمایند و امید است که این موضع‌گیری‌ها بهانه‌ای برای کم کردن فاصله‌ها و بسترسازی برای ارتباط نباشد؛ بلکه با حسن ظن می‌‌توان گفت هدف‌شان نشان دادن چهره جنایت‌کار آمریکا و مظلومیت ایران در شرایط هجوم ویروس کروناست که همچنان به تحریم اقتصادی ایران حتی درزمینه پزشکی ودارویی ادامه میدهد، اما سوال اینجاست که آیا این رویکرد، که شاید در عرصه بین‌المللی عده‌ای آن را دیپلماسی التماس بنامند ،اصولاً دستاوردی یا دستاورد شایان توجهی برای ایران به ارمغان خواهد آورد؟

نگاهی به جنایات سردمداران نظام استکبار جهانی در کشورهای جهان سوم ثابت می‌کند که در فرهنگ آنان واژه" حق" مترادف با کلمه" زور"  تعریف شده است و در جهان‌بینی تنازع بقائی آنان مظلومیت و عدالت و انصاف و نظایران کارکردی شاعرانه دارد نه سیاستمدارانه و واقعیت آنست که تا حدودی هم توانسته‌اند این نوع نگاه را در میان ملت‌های خویش کم وبیش حاکم سازند و انتخاب رؤسای جمهور جنایت‌کاری نظیر ترامپ وبرخی رفتارهای نژادپرستانه شاهداین ادعاست.

 با این تحلیل، دیپلماسی غیر مقتدرانه نه‌تنها تأثیر چندانی در فشار افکار عمومی غربیان علیه سردمدارانشان  نخواهد داشت  بلکه چه بساموجب تضعیف موقعیت سیاسی ایران بشود و همان مثال اشک کباب و طغیان آتش را تداعی کند و دستمایه ای برای سیاه نمایی اوضاع ایران درشرایط کرونایی گردد حال آنکه طی چهل و یک سال گذشته ایران با اقتدار وعزت خویش درجهان شناخته شده  ودر دشوارترین شرایط، نه تنها در مسائل داخلی سرتعظیم دربرابرجنایتکاران جهان خم نکرده است بلکه درآرمانهای فرامرزی ودفاع ازمحرومان جهان هم ذره ای انعطاف ازخود نشان نداده است ودقیقارمزپیروزی وماندگاری نظام اسلامی را درهمین راست قامتی واقتدار بایدجستجو کرد و این درسی است که ازامام علی ع آموخته ایم آنجا که درخطبه ۲۷ فرمود "به خداقسم هرملتی که درون خانه خودموردهجوم قرارگیرد شکست خواهد خورد" و امام خمینی ره نیز به پیروی ازآن امام معصوم ع هشدار داد که بهترین دفاع حمله است و رهبر فرزانه مان هم کرارا بر رویکرد عزتمندانه در برابر دشمن تاکید فرموده اند. 

اینک حماسه آفرینی ملت ایران درجهاد سلامت فرصتی را برای بهره گیری از دیپلماسی اقتدار فراهم ساخته است که خصوصا درمقایسه با مشاهده رفتار غربیان و یورش به فروشگاهها و نیز کمبودها و رهاکردن سالمندان و موارد مشابه حقیقتا عملکرد مردم ایران و نظام اسلامی مایه افتخاراست و وزیرامورخارجه ایران می تواند با سرافرازی آنها را بیان کند و آمادگی ایرانیان متمدن را برای ارایه این تجربیات به دیگرکشورها حتی اقشار مظلوم امریکا اعلام نماید و جلوه ای از انسان دوستی نظام مقدس جمهوری اسلامی  را درعرصه بین المللی به نمایش بگذارد و موقعیت هجوم کرونا را به فرصتی برای شناساندن عظمت فرهنگ ومردم ایران زمین تبدیل نماید.

 اما برخی دستمایه های دیپلماسی اقتدار درشرایط کنونی عبارتنداز: 

 - به  کارگیری تجربه همواره موفق بسیج ملت این بار درعرصه جهاد سلامت که به سرعت برخی کمبودهای اولیه را مرتفع ساخت  

 -صداقت مسئولان مربوطه درارائه امار مبتلایان  و درگذشتگان که موجب تقویت اعتماد مردم شد - 

بهره گیری ازجدیدترین دستاوردهای علمی وتولیدوخلاقیتهای تازه درعرصه پزشکی تا آنجاکه موجب تحسین صاحبنظران ومسئولان سازمانهای بهداشتی جهان  شد

 -حضورایثارگرانه وفداکارانه پزشکان و پرستاران وکادر بهداشتی وخدماتی کشور تامرز شهادت

-توانمندی وآمادگی نیروهای مسلح اعم ازسپاه‌وارتش وبسبج ونیروی انتظامی درعکس العمل بموقع ازجمله تدارک هزاران تخت برای بیماران حتی بیش ازظرفیت مورد نیاز

 -همکاری عموم مردم برای حفظ آرامش درجامعه ورعایت حال یکدیگر و وفور نعمت در بازار وفروشگاهها

 -نقش تاثیرگذار دین و اجتهاد دینی وفرهنگ عمومی مردم در مدیریت این بحران از تعطیلی آستانهای مقدسه گرفته تااحکام شرعی متناسب با الزامات  پزشکی  ازتمامی اینها مهمتر و بیت الغزل آنها نقش تعیین کننده و هدایتی مقام معظم رهبری است که ناخدای کشتی ایران درهرشرایطی به ویژه درهنگامه بحرانها وتوفانها میباشند ودراین ایام حساس نیز خروج از به ظاهر بن بستهای قانونی وشرعی، ضرورت حضوریکپارچه مردم درصحنه و دمیدن روحیه امید و اسقامت و آرامش درجامعه ازجمله مواهب وجود مسیحا نفس ایشان می باشد.

دیدگاه کاربران

ناشناس۱۳۹۳۷۲۱۰۰:۳۰:۵۹ ۱۳۹۹/۱/۱۱
حاجی دستور چی میفرمایید؟!
ناشناس۱۳۹۳۷۷۳۰۱:۱۱:۵۲ ۱۳۹۹/۱/۱۱
خواهشا"دیپلماسی التماسی را کنار بگذارید و بیش از این ملت بزرگ ایران را تحقیر نکنید.
ناشناس۱۳۹۳۸۰۶۰۲:۵۸:۰۷ ۱۳۹۹/۱/۱۱
بایدبه ملت مظلوم امریکا کمک کرد.
ناشناس۱۳۹۴۲۶۲۱۳:۲۲:۵۱ ۱۳۹۹/۱/۱۱
توماسک برای ملت خودت را تامین کن لطفا قمپوز درنکنید
ناشناس۱۳۹۳۹۹۳۱۰:۱۵:۰۶ ۱۳۹۹/۱/۱۱
ویروس زبان زور و تهدید نمی شناسد.
ناشناس۱۳۹۵۰۷۲۱۰:۰۹:۱۲ ۱۳۹۹/۱/۱۲
زبان التماس را می فهمد؟!!
ناشناس۱۳۹۳۹۹۴۱۰:۱۵:۴۷ ۱۳۹۹/۱/۱۱
شاهنامه آخرش خوش است!
ناشناس۱۳۹۳۷۲۲۰۰:۳۱:۳۷ ۱۳۹۹/۱/۱۱
همه اش آرزو و خيال
ناشناس۱۳۹۳۷۸۱۰۱:۱۸:۵۰ ۱۳۹۹/۱/۱۱
امریکا و اروپا مثل خر تو گل تو بحران کرونا گیر کردند آنوقت وزارت خارجه ما به آنها التماس می کند و خجالت هم نمی کشند.
ناشناس۱۳۹۴۱۹۶۱۲:۲۸:۴۵ ۱۳۹۹/۱/۱۱
آلبانی را یادت رفت بگی ناراحت شدند ریختند منفی دادند
ناشناس۱۳۹۳۷۲۷۰۰:۳۶:۱۸ ۱۳۹۹/۱/۱۱
آقای فرشیدی اگه راست میگین پاشو برو بیمارستان مسیح و یه ذره کمک کنید به کادر درمان خسته این بیمارستان .
ناشناس۱۳۹۳۷۳۰۰۰:۳۸:۲۰ ۱۳۹۹/۱/۱۱
این مطالب رو حرف دل نمیدانم بیشتر حرف زبان به نظر میرسد تا حرف دل
ناشناس۱۳۹۳۷۳۲۰۰:۳۹:۴۹ ۱۳۹۹/۱/۱۱
در حالی که شما دیپلماسی اقتدار را در دنیا دارین تمرین میکنید خیلی از مردم دارن زندگی پر فشار با رمز انشاالله و ماشاالله تو خیابان تمرین میکنند
ناشناس۱۳۹۳۷۷۶۰۱:۱۵:۲۵ ۱۳۹۹/۱/۱۱
تا 1400 با کرونا و بیکاری و رکود.
ناشناس۱۳۹۳۷۴۸۰۰:۵۰:۴۸ ۱۳۹۹/۱/۱۱
خدا کنه خودت به این حرفات اعتقاد داشته باشی
ناشناس۱۳۹۳۷۵۰۰۰:۵۱:۱۹ ۱۳۹۹/۱/۱۱
اشک کباب موجب طغیان آتش است التماس به امریکا شیطان بزرگ و 3 کشور خبیث اروپایی فقط باعث گستاخ تر شدن دشمن می شود و هیچ سودی برای ایران ندارد.
ناشناس۱۳۹۳۷۵۳۰۰:۵۳:۰۹ ۱۳۹۹/۱/۱۱
مهندس خواهشا کرونا رو دیگه سیاسی نکنید
ناشناس۱۳۹۳۷۷۵۰۱:۱۴:۰۹ ۱۳۹۹/۱/۱۱
آنهایی که از توسعه کرونا برای احیای مجدد برجام استفاده می کنند موضوع را سیاسی کردند.
ناشناس۱۳۹۴۱۰۹۱۱:۱۷:۳۰ ۱۳۹۹/۱/۱۱
مومن شما خودت کرونا را به برجام گره زدی!
ناشناس۱۳۹۴۳۲۷۱۴:۰۵:۱۹ ۱۳۹۹/۱/۱۱
عباس عبدی: روحانی بخاطر احیای برجام مخالف قرنطینه است.
ناشناس۱۳۹۳۹۶۳۰۹:۴۹:۱۱ ۱۳۹۹/۱/۱۱
کاسبان تحریم اکنون کاسبان کرونا شده اند
ناشناس۱۳۹۴۳۳۱۱۴:۰۸:۴۵ ۱۳۹۹/۱/۱۱
دولت تا دیروز مخالف قرنطینه بود حالا که متوجه شدند از لغو تحریم ها خبری نیست تن به قرنطینه دادند.
ناشناس۱۳۹۳۷۹۳۰۲:۰۷:۲۰ ۱۳۹۹/۱/۱۱
چند روز پیش رئیس جمهور با عصبانیت مثال زدنی مثلا داشت نشون میداد ظلم هایی که امریکا به ملت ایران روا داشته , اما من تو خونه از خجالت آبرو ریزی داشتم آب میشدم , و بعد هم بشدت عصبانی شدم , چون همش داشت گرا میداد که تحریمهاتون چی به روز مردم ما آورده . . . .
ناشناس۱۳۹۳۸۴۶۰۶:۳۴:۱۹ ۱۳۹۹/۱/۱۱
خدای ناکرده یکی ازعزیزانت درگیر باشه. بعد می فهمی باعث کمک خواست یا نه. التماس چیه حاجی؟ بفهم.
ناشناس۱۳۹۳۸۵۶۰۷:۰۸:۲۹ ۱۳۹۹/۱/۱۱
مقاله به جایی بود. واقعا این دیپلماسی التماس خیلی آزار دهنده است.
رضا۱۳۹۳۸۸۸۰۸:۴۲:۰۵ ۱۳۹۹/۱/۱۱
اینا التماس نیست گرفتن حق از طریق حرف مذاکره بیانیه تماس تلفنی ووو
ناشناس۱۳۹۴۱۵۸۱۲:۰۳:۴۲ ۱۳۹۹/۱/۱۱
با برجام چرا تحریم ها لغو نشدند و منافع ایران تامین نشد ؟!
عماد۱۳۹۳۸۹۰۰۸:۴۲:۳۰ ۱۳۹۹/۱/۱۱
ضمن تدبیر مطلوب امور رعایت و اصرار بر حفظ عزت مورد تاکید است
صمد۱۳۹۳۸۹۲۰۸:۴۵:۰۰ ۱۳۹۹/۱/۱۱
تکبیر
فرهاد۱۳۹۳۸۹۵۰۸:۴۷:۱۶ ۱۳۹۹/۱/۱۱
واقعا متاسفم از این تحلیل
علی کریمی۱۳۹۳۹۰۱۰۸:۵۳:۳۵ ۱۳۹۹/۱/۱۱
جناب آقای مهندس محمود فرشیدی با شعار دادن مشکلات حاد و اساسی کشور حل نمی شود. لطفا واقع بین باشید و به عنوان یک نخبه با بیان واقعیت های جامعه و ارایه راهکارهای عملی به رسالت خود عمل کنید.
الف خوان۱۳۹۳۹۳۸۰۹:۳۰:۵۴ ۱۳۹۹/۱/۱۱
به نظر من این تلاشها (من میگم دیپلماسی گدایی) به آمریکا نشون میده که به اهدافش تو فشار حداکثری رسیده و آن ها رو مصمم تر میکنه به ادامه ش.
محمدرضا۱۳۹۳۹۵۷۰۹:۴۶:۰۲ ۱۳۹۹/۱/۱۱
لعنت به دیپلماسی گدایی از دشمن اقتصاد و صنعت رو کامل تعطیل کردن تا اروپا و آمریکا یه وقت ناراحت نشه تا شاید، شاید مذاکره کنه و تحریم ها رو برداره لعنت به خوش خیالی کاذب لعنت به اون درسی که تو آمریکا و اروپا خوندین لعنت به انگلیسی صحبت کردنهای عوام فریب لعنت به بی تدبیری ها
احمد۱۳۹۳۹۶۸۰۹:۵۰:۰۷ ۱۳۹۹/۱/۱۱
هر چه نوشته شعاره ! مقاومت و مقاومت و مقاومت ، ایثار و ایثار و ایثار ... همش حواله می کنه به اینده
ناشناس۱۳۹۴۱۵۶۱۲:۰۱:۵۴ ۱۳۹۹/۱/۱۱
مقاومت راه سلیمانی است / مذاکره مایه پشیمانی است
ناشناس۱۳۹۳۹۹۶۱۰:۱۸:۳۲ ۱۳۹۹/۱/۱۱
همه موارد را مطرح كردي بجز دزدي و اختلاص و رشوه خواري . بيكاري و ...
ناشناس۱۳۹۴۱۷۳۱۲:۱۵:۱۰ ۱۳۹۹/۱/۱۱
مطمئنا آقای ظریف میداند که آمریکای ترامپ و نوکران او هیچ تحریمی را تعدیل نمی کنند. تمام حرفها برای نشان دادن واقعیت آمریکا و رفتار بزدلانه نوکرانش است...خود شما هم این را می دانید اما بازی سیاسی برایتان جاه و مقام می آورد
ناشناس۱۳۹۴۲۱۸۱۲:۵۱:۰۲ ۱۳۹۹/۱/۱۱
اگر همان روزهای اول قرنطینه کرده بودیم مثل کره و سنگاپور. الآن ناله نمی کردیم. دیر شد
ناشناس۱۳۹۴۷۲۳۲۰:۲۰:۲۰ ۱۳۹۹/۱/۱۱
بالاخره یک سال دیگر این دولت و دیپلماسی آن هم تمام می‌شود و می‌رود، آن وقت ما دولت و دیپلماسی مورد نظر شما را هم می‌بینیم جناب عزت و اقتدار
ناشناس۱۳۹۴۸۲۷۲۲:۵۰:۲۷ ۱۳۹۹/۱/۱۱
ما التماس کنیم بعد وزیر امورخارجه آمریکا بگه باشه بیایید مذاکره کنیم تحریم رو برداریم. آنوقت دولت چکار میکند؟ چون از اول هم آنها دنبال مذاکره بودند و ما نخواستیم!
افشین۱۳۹۵۱۰۰۱۰:۴۵:۲۸ ۱۳۹۹/۱/۱۲
من کاری ندارم به اینکه اسمشو بذاریم التماس، مذاکره، سیاست یا هر چی دیگه. بهتره اول واقعیت رو ببینیم، حرفمون رو یکی کنیم و بعد اعلام کنیم. هر چی میکشیم از خودخواهی و تکرویه

پربحث‌های اخیر

  پربحث‌های دیروز

  پربحث‌های هفته

  1. رای قاطع نمایندگان به ریاست قالیباف/ اعضای هئیت رئیسه مجلس یازدهم مشخص شدند

  2. وقتی مردم مانند رییس مجلس دهم فکر نمی‌کنند...

  3. "دیپلماسی بنزین"، نمادی از بی اعتنایی به تهدیدات آمریکا

  4. کارناوال نفتکش های ایرانی در اقیانوس ها

  5. نامه احمد توکلی به روحانی: برای نجات کشور پیروی از اقتصاد آزاد را کنار بگذارید

  6. آیا فلسطینی‌ها زمین‌هایشان را به یهودیان فروختند؟

  7. شاخ «غول» هم شکستنی است...

  8. اسکورت نفتکش «فارست» توسط هواپیماها و ناوهای جنگی ونزوئلا

  9. درد کهنه غیزانیه، «امنیتی» نیست

  10. مجلس تراز انقلاب و حق مسکن یازده میلیونی؟!

  11. امروز تهرانی‌ها سورپرایز شدند!

  12. مجلس خدمت یا مجلس قدرت؟!

  13. جمعیت جوان، کرونا را شکست می‌دهد

  14. تلفاتی سنگین‌تر از تلفات جنگ بر دوش ایالات متحده

  15. فطر و اعیاد مذهبی؛ آیا مسابقه شادمانی عمومی کافی است؟

  16. چرا فرزندآوری کم شده/ آیا جامعه هم پیر می‌شود؟

  17. واکنش «آشنا» به توئیت «محسن رضایی» درباره غیزانیه

  18. پایان ریاست لاریجانی با تقدیر روحانی/جدال توییتری نادران و آشنا/زیباکلام: هیچ‌کس به جهانگیری و هاشمی رای نمی‌دهد

  19. رهبر انقلاب: در عدالت نمره مطلوب به دست نیاورده‌ایم/ مجلس متعهد به وظایف، نقطه امید مردم و اتکاء مجریان است

  20. دو نشست معنادار توسط قالیباف و حاجی بابایی/ حیاط خلوت نمایندگان دوره دهم/ دلیل حمایت اصلاح‌طلبان از ظریف برای انتخابات ریاست جمهوری

  21. توضیح میرسلیم درباره مصاحبه با بی‌بی‌سی

  22. ریشه قتل دختر ۱۴ ساله تالشی اختلافات مذهبی نیست

  23. غیزانیه از نمای نزدیک

  24. رهبر انقلاب: وضعیت رژیم صهیونیستی در آینده‌ سخت‌تر خواهد شد/ فلسطین قابل فراموش شدن نیست

  25. وامی‌ برای آشنا، آشنایی برای وام !

  پربحث‌های اخیر

   پربحث‌های هفته

   1. رای قاطع نمایندگان به ریاست قالیباف/ اعضای هئیت رئیسه مجلس یازدهم مشخص شدند

   2. وقتی مردم مانند رییس مجلس دهم فکر نمی‌کنند...

   3. کارناوال نفتکش های ایرانی در اقیانوس ها

   4. نامه احمد توکلی به روحانی: برای نجات کشور پیروی از اقتصاد آزاد را کنار بگذارید

   5. شاخ «غول» هم شکستنی است...

   6. درد کهنه غیزانیه، «امنیتی» نیست

   7. مجلس تراز انقلاب و حق مسکن یازده میلیونی؟!

   8. مجلس خدمت یا مجلس قدرت؟!

   9. تلفاتی سنگین‌تر از تلفات جنگ بر دوش ایالات متحده

   10. واکنش «آشنا» به توئیت «محسن رضایی» درباره غیزانیه

   11. پایان ریاست لاریجانی با تقدیر روحانی/جدال توییتری نادران و آشنا/زیباکلام: هیچ‌کس به جهانگیری و هاشمی رای نمی‌دهد

   12. رهبر انقلاب: در عدالت نمره مطلوب به دست نیاورده‌ایم/ مجلس متعهد به وظایف، نقطه امید مردم و اتکاء مجریان است

   13. دو نشست معنادار توسط قالیباف و حاجی بابایی/ حیاط خلوت نمایندگان دوره دهم/ دلیل حمایت اصلاح‌طلبان از ظریف برای انتخابات ریاست جمهوری

   14. توضیح میرسلیم درباره مصاحبه با بی‌بی‌سی

   15. رهبر انقلاب: وضعیت رژیم صهیونیستی در آینده‌ سخت‌تر خواهد شد/ فلسطین قابل فراموش شدن نیست

   16. جزئیات عملکرد شبکه فساد خودرویی با مشارکت ۲ نماینده مجلس و مدیرعامل وقت سایپا

   17. لطفاً مردم را پشت درهای مجلس نگه ندارید

   18. محمد عزیزی بازداشت شد

   19. گزینه‌های نهایی فراکسیون انقلاب برای هیئت رئیسه/دیدار امام جمعه اهواز با نوجوانی از غیزانیه/روایت روزنامه اصلاح‌طلب از ائتلاف طرفداران احمدی‌نژاد با پایداری‌/دولت نگران مجلس است؟

   20. رشوه ۶۵ میلیارد تومانی به نماینده مجلس برای جلوگیری از یک طرح

   21. واکنش حسین شریعتمداری به ادعای فلاحت‌پیشه؛ آمریکا که ارزان‌تر حساب کرده بود!

   22. اقتدار در دریای کارائیب؛ صدای پای ایران در حیاط خلوت آمریکا

   23. ادعای دوگانه قالیباف - نیکزاد/رأی آذری‌زبان‌ها سرنوشت‌ساز شد

   24. معروف‌ترین چهره سیاسی که اختتامیه مجلس را ندید+ عکس

   25. اسامی نامزدهای ریاست و نواب رئیس مجلس یازدهم مشخص شد

   آخرین عناوین