میانگین سنی منتخبین مجلس یازدهم چند سال است؟

گروه سیاسی الف،   3990306126

گزارشی از اعضای هیئت رئیسه سنی یازده دوره مجلس و میانگین سنی وکلای ملت در ده دور گذشته و مجلس پیش‌رو را در این مطلب می‌خوانید.

تسنیم نوشت: یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از فردا کار خود را با حضور 277 منتخب از 197 حوزه انتخابیه آغاز می‌کند. 

در این فرصت باقی‌مانده تا آغاز به کار مجلس یازدهم، به میانگین سنی وکلای ملت در ده دور گذشته و مجلس پیش‌رو می‌پردازیم و به اعضای هیئت رئیسه سنی این مجالس اشاره خواهیم کرد.  

** دوره‌ اول مجلس، سال 59-63

اولین دوره‌ مجلس شورای اسلامی در تاریخ 7 خرداد 1359 آغاز به کار کرد. میانگین سن نمایندگان در دوره اول 39.8 بوده و تنها پنج نفر از این نمایندگان 25 سال سن داشتند.

در این دوره یدالله سحابی نماینده تهران با 75 سال سن مسن‌ترین نماینده و مهدی بازرگان دیگر نماینده تهران با 73 سال دومین نماینده‌ مسن مجلس اول بودند.

سید محمدتقی آل سید غفور نماینده‌ی شوشتر، مجتبی استکی نماینده‌ شهرکرد، محمد علی خسروی نماینده‌ میاندوآب، غفور گرشاسبی نماینده‌ بندر لنگه و سید مجتبی عرفانی نمایندگانی بودند که در دور اول مجلس شورای اسلامی تنها 25 سال سن داشتند. در این دوره بیشترین فراوانی مربوط به سن 32 سالگی است.

** دوره‌ دوم مجلس، سال 63-67

مجلس دوم در سال 1363 آغاز به کار کرد. در این دوره باز هم فراوانی سنی اکثر نمایندگان مجلس 31 تا 35 سال و میانگین کلی آن 39.6 بود. در این دوره سعید امانی همدانی نماینده‌ همدان مسن‌ترین نماینده‌ مجلس بود که 69 سال سن داشت. عبدالمجید شرع پسند نماینده‌ کرج نیز جوانترین نماینده‌ مجلس در دور دوم بود که 25 سال سن داشت. در این دوره نیز سن 36سالگی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده بود.

**دوره‌ سوم مجلس، سال 67-71

این دوره از مجلس شورای اسلامی در سال 1367 آغاز به کار کرد. بیشتر نمایندگان در دسته‌ سنی 31 تا 35 سال قرار داشتند و میانگین کلی مجلس 40 سال بوده است. بیشترین فراوانی سن در این دوره نیز مربوط به سن 35 سالگی است. محمدحسین چهره‌گانی نماینده‌ تبریز با 68 سال سن در این دوره مسن‌ترین نماینده‌ مجلس بود.

جوانترین نمایندگان مجلس در این دوره 27 سال سن داشتند که بالا رفتن سن نمایندگان را نشان می‌دهد. در این دوره حبیب برومند داشقاپور نماینده‌ مغان، یوسف بسنجیده نماینده‌ کردکوی و بندر ترکمن، احمد حسین پودینه نماینده‌ زابل، داوود توحیدی نماینده‌ بروجن، اسدلله جامی نماینده‌ تربت جام، بخش‌علی رحیم‌نژاد نماینده‌ ماکو، کریم شامخی نماینده‌ تبریز، میرعلی عبدالله‌پور حسینی نماینده‌ تبریز و سید احمد موسوی نماینده‌ اهواز از نمایندگانی بودند که در دوره‌ سوم مجلس تنها 27 سال سن داشتند.

در این دوره همچنان اکثر نمایندگان مجلس در دسته 31 تا 35سال قرار داشتند و میانگین کلی مجلس 40 سال بوده است.

**دوره‌ چهارم مجلس، سال 71-75

مجلس در این دوره از سال 1371 آغاز به‌کار کرد. در این دوره میانگین سنی نمایندگان مجلس افزایش پیدا کرد و برخلاف سه دوره‌ گذشته بیشتر نمایندگان مجلس در دوره سنی 36 تا 40 سال قرار داشتند.

نمایندگانی که در بدو این دوره، 39 سال سن داشتند، بیشترین کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص دادند. میانگین کلی سن نمایندگان مجلس در این دوره 42.2 بوده است.

در این دوره سیدعلی غیوری نجف‌آبادی نماینده‌ تهران و سید عباس پاک‌نژاد نماینده‌ یزد مسن‌ترین نمایندگان مجلس بودند که هر دو 62 سال سن داشتند. جوانترین نماینده‌ مجلس در این دوره نیز احمد مرادی نماینده‌ چناران و طرقبه است که 27 سال سن داشت.

**دوره‌ پنجم مجلس، سال 75-79

این دوره‌ مجلس در خرداد 1375 آغاز به کار کرد. در این دوره که سن نمایندگان با یک رشد مواجه شده بود، بیشتر آنها در دوره‌ سنی 36 الی 40 قرار داشتند. در این دوره میانگین سنی نمایندگان  43.7 بوده است. بیشترین فراوانی سن در این دوره نیز مربوط به سن 40 سالگی است.

جوانترین نمایندگان مجلس در این دوره 31 سال سن داشتند که حیدر ابراهیم‌بای سلامی نماینده‌ خواف و حسن الماسی نماینده‌ مغان و همین طور ابراهیم کریمی نماینده‌ لردگان از جمله آنهاست. در این دوره محمدعلی شیخ نماینده شوشتر نیز مسن‌ترین نماینده‌ مجلس بود که 69 سال سن داشت.

**دوره‌ ششم مجلس، سال 79-83

این دوره‌ مجلس نیز در سال 1379 آغاز به کار کرد و میانگین سنی نمایندگان 44.7 بود که بیشترین فراوانی مربوط به 40 سال بوده است. در این دوره جوانترین نماینده‌ مجلس 29 سال سن داشته است که غلامعلی کوهساری نماینده‌ رامیان بوده است. مسن‌ترین نماینده‌ مجلس نیز محمدعلی شیخ نماینده شوشتر بوده است که71 سال داشته است.

**دوره‌ هفتم مجلس، سال 83-87

در دوره‌ هفتم که از سال 83 آغاز به کار کرد شاهد افزایش نمایندگان 46 تا 50 سال بودیم.

در این دوره میانگین سنی نمایندگان 47 سال بود. در این دوره نیز نمایندگانی که 46 سال سن داشتند، توانستند بیشترین کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص دهند. در این دوره سید عباس پاک‌نژاد نماینده‌ یزد مسن‌ترین نماینده مجلس بود که 75 سال سن داشت.

هوشنگ حمیدی نماینده‌ سنندج، فخرالدین حیدری نماینده‌ سقز و بانه و پیمان فروزش نماینده‌ زاهدان نیز جوانترین نمایندگان مجلسی بودند که 32 سال سن داشتند.

** دوره‌ هشتم مجلس، سال87-91

در این دوره از مجلس که از سال 87 آغاز به کار کرد بیشتر نمایندگان مجلس در دسته‎ سنی 46 تا 50 سال قرار دارند و میانگین سنی آنها نیز 48.8 بوده است. در این دوره محمدتقی رهبر نماینده‌ اصفهان با 73 سال سن مسن‌ترین نماینده‌ مجلس شناخته می‌شود.

همچنین سید احمدرضا دستغیب نماینده‌ شیراز و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز جوانترین نماینده‎ این دوره است که در ابتدای ورود به مجلس 32 سال سن داشت.

**دوره نهم مجلس، سال 91-95

نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از 7 خرداد 1391 آغاز به کار کرد. میانگین سنی نمایندگان این دوره از مجلس 51 سال بود که می‌توان گفت پیرترین مجلس از ابتدای انقلاب تاکنون بوده است.

در این دوره علیرضا مرندی نماینده تهران با 73 سال سن مسن‌ترین نماینده مجلس و ابوالقاسم جراره نماینده بندرعباس ومحمد حسن‌نژاد نماینده مرند و جلفا با 31 سال سن جوانترین نمایندگان این دوره مجلس بودند.

**دوره دهم مجلس، سال 95-99

در این دوره از مجلس شورای اسلامی که در خرداد 95 آغاز به کار کرد، میانگین سنی وکلای ملت در این دوره 50 سال بود. 

در این دوره مجلس عبدالرضا هاشم زایی نماینده مردم تهران یا 72 سال سن مسن‌ترین و سیده فاطمه حسینی دیگر نماینده تهران با 31 سال سن جوانترین نماینده مجلس دهم بودند.

** دوره یازدهم، سال 99-1403

با انتخاب شدن تعداد زیادی از منتخبین مجلس یازدهم می‌توان مشخص کرد که در مجلس آینده هیئت رئیسه سنی متشکل از کدام نمایندگان است.

تاکنون میانگین سنی منتخبین مجلس یازدهم 51 سال  بوده است.

سیدرضا تقوی منتخب مردم تهران با 74 سال مسن‌ترین نماینده مجلس آینده خواهد بود و ریاست هیئت رئیسه سنی را نیز برعهده خواهد داشت.

روح الله نجابت منتخب مردم شیراز با 30 سال سن نیز جوان‌ترین نماینده مجلس یازدهم خواهد بود.

پربحث‌های هفته

 1. یک درس مهم ظریف در سیاست خارجی

 2. آيا چين واقعا جزيره كيش را خريده است؟!

 3. مجلس به تهدیدهای تاجگردون چه پاسخی می‌دهد؟

 4. طرح سؤال از رئیس‌جمهور با ۲۰۰ امضا تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد + محورهای سوال

 5. ضرب و شتم پزشک متخصص توسط همراهان بیمار + عکس

 6. مدیریت ناکارآمد کرونا در ایران/ اقدامات محدودکننده برمی‌گردند؟

 7. اعتبارنامه تاجگردون رد شد

 8. چرا خودروسازی ایران از ترکیه عقب افتاد؟

 9. واکنش کاربران توییتر به رد اعتبارنامه تاجگردون؛ مجلس از اولین آزمون بزرگ خود سربلند بیرون آمد/ حالا نوبت تلاش مضاعف برای حل مشکلات است

 10. مردم اندونزی حیوانات را در آتشفشان ریختند

 11. حاشیه‌های حضور ظریف در مجلس

 12. شما بگویید به چه قیمتی ؟!

 13. تاجگردون کیفش را از مجلس برداشت و رفت

 14. روایت روحانی از مدیریت دولت بر اقتصاد کشور/جنجال سخنرانی ظریف/ بازداشت عضو تیم سابق مذاکره‌کننده هسته‌ای/افروغ: صداوسیما اسیر نفوذ، تظاهر و ریا شده است

 15. رمزگشایی از پشت پرده مانتوهای جلوباز

 16. روحانی: اقتصاد کشور تحت مدیریت قرار دارد/ در ماه‌های آینده به ثبات در اقتصاد و بازار ارز خواهیم رسید

 17. پرواز عمودی خلبان ایرانی با بمب افکن F ۴

 18. چگونه جمهوری اسلامی را از چشم مردم بيندازيم !

 19. جزئیات طرح ساخت ۶میلیون مسکن؛ تامین ۶۰درصد هزینه با وام ارزان و زمین رایگان

 20. شهردار تهران: ۹ میلیون دلار ضرر کردیم

 21. نمکی: دلم نمی‌خواست با چنین تاوان سنگینی حرف‌هایم را جدی بگیرند

 22. احمد توکلی: با استیضاح روحانی بیشتر موافقم

 23. ظریف: ترامپ فرقی با دولت‌های قبلی آمریکا ندارد/بزرگترین دستاوردم برجام بود

 24. رئیس کل بانک مرکزی: روند تامین ارز متحول خواهد شد

 25. دولت روحانی رکورددار جهش ارز در تمام دولت‌ها است/ چرخ اقتصاد از کار افتاده/ نتیجه سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی چه بود؟

ابر آروان

پربحث‌های هفته

 1. یک درس مهم ظریف در سیاست خارجی

 2. آيا چين واقعا جزيره كيش را خريده است؟!

 3. مجلس به تهدیدهای تاجگردون چه پاسخی می‌دهد؟

 4. اعتبارنامه تاجگردون رد شد

 5. واکنش کاربران توییتر به رد اعتبارنامه تاجگردون؛ مجلس از اولین آزمون بزرگ خود سربلند بیرون آمد/ حالا نوبت تلاش مضاعف برای حل مشکلات است

 6. شما بگویید به چه قیمتی ؟!

 7. روایت روحانی از مدیریت دولت بر اقتصاد کشور/جنجال سخنرانی ظریف/ بازداشت عضو تیم سابق مذاکره‌کننده هسته‌ای/افروغ: صداوسیما اسیر نفوذ، تظاهر و ریا شده است

 8. احمد توکلی: با استیضاح روحانی بیشتر موافقم

 9. اولین واکنش تاجگردون به رد اعتبارنامه‌اش

 10. بیانیه رئیس کمیسیون تحقیق مجلس درباره اعتبارنامه تاجگردون: همه مراحل تحقیق را با انصاف و رعایت بی‌طرفی انجام دادیم

 11. دیوان محاسبات اظهارات میعاد صالحی را تکذیب کرد

 12. آیا وزارت صمت همچنان قربانی «لجبازی» است؟!

 13. ضابطین قضایی به توصیه رهبر انقلاب عمل کنند

 14. ایران بزرگ‌ترین نیروی موشکی منطقه است

 15. توضیحات سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس درباره اعتبارنامه تاجگردون و ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیونی نمایندگان

 16. نظر زیباکلام درباره سوال از روحانی در مجلس/ انتقاد سلیمی نمین از برخورد مجلس با ظریف/ زیدآبادی: روحانی واقعیت اوضاع اقتصادی را نادیده می‌گیرد/ مجلس دهم بودجه شورای نگهبان را زیاد کرد؟

 17. ظریف: هیچ‌گاه مسائل داخلی را به خارج نبرده‌ام/ آمریکا را قدر قدرت ندانیم/ برجام سند افتخار ایران است

 18. روحانی: اعتراف می‌کنم دولت یازدهم در موضوع مسکن عقب‌ماندگی داشت/ زدن ماسک در حمل‌ونقل عمومی و ادارات الزامی می‌شود/ ظریف سمبل قدرت سیاسی است

 19. ماجرای تلاش عده‌ای برای تقابل سیداحمد خمینی با رهبری/بیانیه عجیب یک نماینده در حمایت از تاجگردون/کرونا رکورد زد

 20. اختصاصی الف/اسامی ۱۳۴ نماینده امضاکننده طرح سؤال از رئیس جمهور

 21. اینستاگرام پست ضرغامی را حذف کرد / اینبار وحشت از نام دختر سردار سلیمانی

 22. ذوالنوری: امکان اعلام علت رخداد نطنز به دلایل امنیتی وجود ندارد/ سوله آسیب‌دیده مرکز مونتاژ ماشین‌های غنی‌سازی بود

 23. طرح «سوال از روحانی» به ۱۰۰ امضا رسید

 24. یادداشت حسین شریعتمداری/ چرا از خودتان مایه نمی‌گذارید؟!

 25. پرونده اعتبارنامه تاجگردون بسته شد/ توصیه آیت‌الله جنتی به دولت/ اعتراف روحانی/ آیا آخوندی محاکمه می‌شود؟ 

آخرین عناوین