باز شدن درب اتومبیل و سقوط ناگهانی یک کودک

ویدئو،   4000509037

یک اتومبیل در حال حرکت در خیابان بود که در پیچ مسیر، درب آن باز شد و کودکی که صندلی عقب نشسته بود، روی آسفالت افتاد. راننده بلافاصله اتومبیل را متوقف کرد و فرزندش را که در خیابان به سمت او می‌دوید، در آغوش کشید. این حادثه که در ایالت ساکاتکاس مکزیک رخ داد، تنها باعث وارد آمدن چند جراحت جزئی به کودک شد.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین