افتتاح بزرگترین رصدخانه خورشیدی تهران

گروه عکس الف،   3990519172

جدیدترین رصدخانه عمومی تهران بصورت ترکیبی(روز و شب) در یکی از مرتفع‌ترین مناطق پایتخت در محله دارآباد افتتاح شد. این رصدخانه که مجهز به سیستم تلسکوپ ترکیبی با مقر جستجوگر خودکار با دو تلسکوپ مدرن، حرفه‌ای و قدرتمند است، مدرن‌ترین رصدخانه خورشیدی تهران است که قابلیت رصد سیارات و اجرام سماوی را دارد. عکس: سجاد طلوعی/ فارس

افتتاح بزرگترین رصدخانه خورشیدی تهران
افتتاح بزرگترین رصدخانه خورشیدی تهرانافتتاح بزرگترین رصدخانه خورشیدی تهرانافتتاح بزرگترین رصدخانه خورشیدی تهرانافتتاح بزرگترین رصدخانه خورشیدی تهرانافتتاح بزرگترین رصدخانه خورشیدی تهرانافتتاح بزرگترین رصدخانه خورشیدی تهرانافتتاح بزرگترین رصدخانه خورشیدی تهرانافتتاح بزرگترین رصدخانه خورشیدی تهرانافتتاح بزرگترین رصدخانه خورشیدی تهرانافتتاح بزرگترین رصدخانه خورشیدی تهرانافتتاح بزرگترین رصدخانه خورشیدی تهرانافتتاح بزرگترین رصدخانه خورشیدی تهرانافتتاح بزرگترین رصدخانه خورشیدی تهرانافتتاح بزرگترین رصدخانه خورشیدی تهرانافتتاح بزرگترین رصدخانه خورشیدی تهرانافتتاح بزرگترین رصدخانه خورشیدی تهرانافتتاح بزرگترین رصدخانه خورشیدی تهران
ابر آروان

آخرین عناوین