گرامیداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در مسجد ارک

  4030306014

مراسم گرامیداشت رئیس جمهور شهید آیت الله «سید ابراهیم رئیسی» و همراهان، عصر شنبه (۵ خرداد ۱۴۰۳) در مسجد ارک تهران برگزار شد.

گرامیداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در مسجد ارکگرامیداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در مسجد ارکگرامیداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در مسجد ارکگرامیداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در مسجد ارکگرامیداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در مسجد ارکگرامیداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در مسجد ارکگرامیداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در مسجد ارکگرامیداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در مسجد ارکگرامیداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در مسجد ارکگرامیداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در مسجد ارکگرامیداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در مسجد ارکگرامیداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در مسجد ارکگرامیداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در مسجد ارکگرامیداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در مسجد ارکگرامیداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در مسجد ارکگرامیداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در مسجد ارکگرامیداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در مسجد ارکگرامیداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در مسجد ارکگرامیداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در مسجد ارکگرامیداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در مسجد ارکگرامیداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در مسجد ارکگرامیداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در مسجد ارکگرامیداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در مسجد ارکگرامیداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در مسجد ارکگرامیداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در مسجد ارکگرامیداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در مسجد ارکگرامیداشت رئیس جمهور شهید و همراهان در مسجد ارک

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین