ورود کاروان جانبازان به مدینه النبی

  4030308031

کاروان جانبازان سرفرازمیهن اسلامیبا استقبال معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری به نمایندگی از سرپرست حجاج ایرانی وارد فرودگاه مدینه منوره شدند و به جمع زائران خانه خدا پیوستند.

ورود کاروان جانبازان به مدینه النبیورود کاروان جانبازان به مدینه النبیورود کاروان جانبازان به مدینه النبیورود کاروان جانبازان به مدینه النبیورود کاروان جانبازان به مدینه النبیورود کاروان جانبازان به مدینه النبیورود کاروان جانبازان به مدینه النبیورود کاروان جانبازان به مدینه النبیورود کاروان جانبازان به مدینه النبیورود کاروان جانبازان به مدینه النبیورود کاروان جانبازان به مدینه النبیورود کاروان جانبازان به مدینه النبیورود کاروان جانبازان به مدینه النبیورود کاروان جانبازان به مدینه النبیورود کاروان جانبازان به مدینه النبیورود کاروان جانبازان به مدینه النبیورود کاروان جانبازان به مدینه النبی

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین