«واژه‌نامه هایدگر»؛ ژان ماری ویس؛ ترجمه شروین اولیایی؛ نشر ققنوس اهمیت هایدگر بودن!

دکتر علی غزالی‌فر*،   3980121235

کسانی که به فلسفه هایدگر روی می‌آورند، علاوه بر دشواری اندیشه‌هایش، با زبان و واژگان او نیز مشکل پیدا می‌کنند. این امر اقتضا می‌کند که برای این مشکل راه‌حل جداگانه‌ای در نظر گرفت و گرنه صرف سروکله زدن با فلسفه‌اش دردی را دوا نمی‌کند. شاهد این قضیه وضعیت فلسفه هایدگر در کشور خودمان است

اهمیت هایدگر بودن!

«واژه‌نامه هایدگر»

نویسنده: ژان ماری ویس

مترجم: شروین اولیایی

ناشر: ققنوس، چاپ اول 1397

359 صفحه، 35000 تومان

 

****

 

پس از سال‌های بسیار ممنوعیت از تدریس، عاقبت هانس گئورگ گادامرِ (1900-2002) محافظه‌کار او را دعوت کرد تا در دانشگاه هایدلبرگ درباره هولدرلین سخنرانی کند؛ همان شاعر بزرگ رمانتیک که می‌گفت: «با همه استعدادها و شایستگی‌ها، شاعرانه می‌زِیَد انسان روی زمین». غوغایی به‌پا شد. سالن معروف چهارصدنفره دانشگاه هایدلبرگ، موسوم به "آئولا"، که پانصد سال قدمت داشت، پر از جمعیت شد. راهرو‌ها و محوطه و حتی خیابان‌های اطراف هم پر شده بود از مردمی که برای شنیدن سخنانی هیجان‌انگیز آمده بودند. پیروان قدیم هیتلر، طرفداران جدید او یا همان نئونازی‌ها و اعضای حزب راست‌گرای ناسیونال دموکراتیک آلمان جمع شده بودند و به او سلام نظامی نازیستی می‌دادند. او نیز از میان آنها می‌گذشت و آنان راه را باز می‌کردند و با دستان کشیده فریاد می‌زدند: «هایل! هاایل! هاااایل!» هنگامی که پشت تریبون رفت، با همان لحن هیتلر سخنرانی کرد. خروشید و فریاد کشید و نعره‌ها‌ زد. سال‌ها سال بعد، یکی از حاضران آن سخنرانی تاریخی، وقتی آن روز تاریخی را به یاد آورد، حس‌وحال خود را این‌گونه توصیف کرد: «آدم می‌ترسید!»

سخنرانی‌های مارتین هایدگر (1889-1976) درباره هولدرلین به‌صورت کتاب منتشر شده است. اما هایدگر علاوه بر آن کتاب پرشور و هیجانی، اثر‌ دقیق و متینی همچون "هستی و زمان" هم نوشته است که در چارچوب فضای دانشگاهی جای می‌گیرد. زبان چنین فیلسوفی را چگونه باید فهمید که هم در قله‌ی فلسفه آکادمیک جای دارد و هم به اوج غوغا رفته؟ قرن بیستم اگر دو فیلسوف مهم داشته باشد، قطعا یکی از آنها هایدگر است. در صحت‌وسقم سخنان او بسیار چون‌وچرا کرده‌اند، اما هیچ‌کس تردید ندارد که هیچ فیلسوفی در دوره معاصر به اندازه او اثرگذار نبوده است. در سنت فلسفه‌های قاره‌ای همه تحت تاثیر او هستند. این حکم حتی یک استثنا هم ندارد. بدین سبب، فهمیدن فلسفه او، کلید فهمیدن بسیاری از دیگر فلسفه‌های معاصر است. اما فلسفه‌ای با چنان زبان پیچیده و مبهمی، خواننده را گیج و مبهوت می‌کند. آیا کلیدی برای گشایش دروازه آن وجود دارد؟  

مسئله زبانِ خاص هایدگر فراتر از یک پسند شخصی یا خصوصیت فردی است. اصل این وضعیت ریشه در خود تفکر فلسفی دارد. فیلسوفان نوآور متفاوت می‌اندیشند؛ بسیار متفاوت. این تفاوت در اندیشه منجر به تفاوت زبان نیز می‌شود. از این روی، فیلسوفان نوآور به زبان خاصی سخن می‌گویند که در آن، واژگان جدید یا واژگان با معانی جدید ظاهر می‌شود. در هایدگر هر دوی این‌ها را می‌بینیم. اما به همان میزان که نیاز ما به فهم زبان یک فیلسوف بیشتر باشد، احتمال اجابت آن نیاز از سوی او کمتر می‌شود! فیلسوفان بزرگ به پشت سر خود و به خوانندگان التفاتی ندارند. آنها همه توجه خود را به موضوع تفکرشان معطوف می‌سازند و کارخانه ذهن آنها به طرز حیرت‌آوری محصولات جدیدی بیرون می‌دهد؛ محصولاتی که دیگران، شارحان و پیروان‌شان باید آنها را مرتب و منظم کنند. علاوه بر این، زبان در فلسفه هایدگر اهمیت مضاعفی دارد؛ زیرا از نظر هایدگر زبان ابزار بیان اندیشه‌ها نیست، بلکه زمینه‌ای است که در آن انکشاف حقیقت رخ می‌دهد. به تعبیر خود هایدگر زبان خانه وجود است. از طرف دیگر، زبان با ذات انسانی نیز ربط وثیقی دارد و یکی از وجوه هستی انسان است؛ یکی از ابعاد در-جهان-بودن او.

به همین خاطر کسانی که به فلسفه هایدگر روی می‌آورند، علاوه بر دشواری اندیشه‌هایش، با زبان و واژگان او نیز مشکل پیدا می‌کنند. این امر اقتضا می‌کند که برای این مشکل راه‌حل جداگانه‌ای در نظر گرفت و گرنه صرف سروکله زدن با فلسفه‌اش دردی را دوا نمی‌کند. شاهد این قضیه وضعیت فلسفه هایدگر در کشور خودمان است. اقبال به هایدگر فراوان است اما هجوم به فلسفه او بدفهمی‌های مربوط به آن را نیز افزوده است. بین اهالی این فلسفه نزاع کم نیست، به‌حدی که گاهی این گمان دست می‌دهد که گویی زبان مشترکی ندارند یا درباره موضوع یکسانی سخن نمی‌گویند. در این هرج و مرج، توافق بر سر واژگان اصلی و اصطلاحات کلیدی کمک بزرگی است. اما هایدگر مجموعه چنان واژگان و اصطلاحاتی را یک‌جا تعریف نکرده است. همه آنها در لابه‌لای آثار او پخش شده‌اند. از طرفی مجموع آثار 102جلدی او، که هنوز هم به طور کامل منتشر نشده، کار را دشوارتر می‌کند. به همین دلیل هرگونه فرهنگ اصطلاحاتی که برای او تهیه شود، ناتمام خواهد بود و با توجه به سرشت همیشه‌درراه اندیشه هایدگر، چنان چیزی ذاتا همیشه باز خواهد ماند. ولی حتی چنین چیز ناتمامی هم تاکنون فراهم نبوده است.

به همین علت، این کتاب در زبان فارسی مشابهی ندارد و بین آثار فراوانی که درباره هایدگر منتشر شده، حقیقتا جای آن خالی است. مترجم فاضل نیز با همین قصد این کتاب را برای ترجمه انتخاب کرده است. گفتنی است که اصل این واژه‌نامه به زبان فرانسه است و برگردان فارسی نیز از همان زبان انجام شده.

برخی گمان می‌کنند که دایره واژگان دشوار هایدگر منحصر به اصطلاحات تخصصی فلسفه او می‌شود؛ کلماتی مانند اگزیستانس، هستی، افکندگی، دردست‌بودگی، دلهره، فرادست‌بودگی و همانند این‌ها. اما این تصور اصلا درست نیست؛ چراکه هایدگر بسیاری از دیگر واژه‌ها را نیز به معنایی متفاوت به‌کار می‌برد؛ برای مثال عقل، شعر، منطق، فلسفه، سخن، آزادی، ابزار، اندیشه، تجربه، عزم و... . این امر کاملا طبیعی است و لازمه تفکر فلسفی بنیادی است. فیلسوفی که فهمی کاملا متفاوت از حقیقت و هستی داشته باشد، به‌طور طبیعی چیزهای دیگر را نیز به گونه دیگری خواهد فهمید. اساسا فهم فلسفی نمی‌تواند در چارچوب بسته‌ای محدود شود و به‌طور طبیعی بسط می‌یابد و به همه چیز سرایت می‌کند و معنای آنها را دگرگون می‌سازد. فهم تازه، معنای تازه را به ارمغان می‌آورد. هایدگر بر مبنای فلسفه‌اش برخی از امور اجتماعی و سیاسی را نیز بازتعریف می‌کند؛ برای مثال ، کمونیسم، یونانیان، کارگر، سیاست، دانشگاه. حتی جریان‌های فکری و فلسفی را نیز به صورت دیگری معنا می‌کند، همان‌گونه که به ایده‌آلیسم آلمانی و مارکسیسم به شیوه خاص خود معنا می‌دهد.

واضح است که فرهنگ اصطلاحات فلسفی با یک فرهنگ لغت ادبی تفاوت زیادی دارد. اصطلاحات فلسفی معنای ساده و یکدستی ندارند تا در یک سطر تعریف شوند. معنای آنها را باید در یک بافت یافت. همچنین لازم است که ارتباط آنها با یکدیگر نیز لحاظ شود. علاوه بر این، آنها با سنت، تاریخ و بیرون از خود نیز بی‌ارتباط نیستند. به‌طور کلی شبکه گسترده اصطلاحات حاکی از جهانی است که فیلسوف در آن به‌سر می‌برد. ژان ماری ویس با درنظر گرفتن همه این مطالب، 132 اصطلاح را برگزیده که مهمترین و پرکاربردترین موارد در نوشته‌های هایدگر هستند. البته هایدگر آنها را در سیاق‌های مختلف به‌کار می‌برد و در هر بار در بافتی کلی معنا می‌کند. نویسنده با آگاهی از این امر، در ذیل هر اصطلاح دیدگاه هایدگر را جمع‌بندی می‌کند، توضیح می‌دهد و به متون کلیدی ارجاع می‌دهد؛ متونی که این اصطلاحات در آنها شفاف‌تر و مفصل‌تر به‌کار رفته‌اند. به دلیل اهمیت این مورد اخیر، کاربرد این واژه‌نامه فراتر از نام آن است. منظور این است که می‌توان از آن به عنوان راهنمای مطالعه آثار هایدگر نیز بهره برد. خواننده با استفاده از ارجاعاتی که به متون هایدگر صورت گرفته، به راحتی می‌تواند مهمترین بیانات هایدگر را در زمینه موضوع مورد نظر بیابد و در مسیر پژوهش‌های خود به‌کار بگیرد. نتیجه آن‌که هر کسی علقه‌ای به فلسفه هایدگر دارد، همین حالا در کتابخانه‌اش جای این کتاب را خالی کند.

*دکترای فلسفه

عناوین مرتبط

پربحث‌های اخیر

 1. جشن تولد ۷۱ سالگی روحانی در بالای ابرها

 2. امیرآبادی‌فراهانی: زنگنه با وجود ارتشاء در پرونده کرسنت دوباره وزیر شد/ روحانی دستگیری برادرش را تاب نیاورد

 3. روایت احمد توکلی از ۵۳ میلیارد دلاری که بر باد رفت/ عراقچی یک زیر دست بود و سیف باید محاکمه شود/ اسلام اصرار دارد که همه مردم را چشم حکومت کند

 4. روحانی: انتخابات سرنوشت مردم است؛ اگر مشکلی حس کنم، خواهم گفت/ برجام افتخار ما است

 5. همه فقط شلوغ می‌کنند حتی سازندگان مستند ایکس ‌سونامی !

 6. سهامداران تاکسی اینترنتی معروف چه کسانی هستند؟

 7. دانیال زاده دستگیر و به کشور بازگردانده شد

 8. کارکنان متخلف سازمان ثبت اسناد بازداشت شدند + جزئیات

 9. سرنوشت متفاوت ۲ متجاوز به دختر نوجوان

 10. درختی که در هند شفا می‌دهد !

 11. سازمان سینمایی: «خانه پدری» با دستور رئیسی رفع توقیف شد

 12. رفع توقیف «خانه پدری» با دستور رئیسی؟/ توضیحات عجیب واعظی درباره سخنان روحانی/ انتقاد عباس عبدی از انتشار گزینشی نظرسنجی‌ها/ پاسخ وزیر کشور به آیت‌الله جنتی

 13. فرار خبرنگار اسرائیلی هنگام شنیدن آژیر خطر

 14. هشدار مجدد همتی به سرمایه گذاری در بازار ارز/ خریدار نداریم؛ عامل گرانی یکباره دلار چیست؟

 15. انتشار نخستین تصویر از رسول دانیال زاده پس از بازداشت

 16. رئیس شورای شهر رودهن دستگیر شد

 17. سازمان مالیاتی: وکلا دو ماه دیگر برای نصب کارتخوان فرصت دارند

 18. دلایل افزایش ترافیک در پایتخت

 19. دژپسند: تعلل، علت اصلی انسداد دو میلیارد دلار در آمریکا بود

 20. احمد توکلی خطاب به روحانی: اگر پسر خودتان هم بیکار بود می‌گفتید «وظیفه دولت ایجاد شغل نیست»؟

پربحث‌های دیروز

 1. پاسخ منطقی قوه قضائیه به سخنان روحانی چه باید باشد؟

 2. بررسی آخرین نظرسنجی‌ها درباره دولت روحانی/ افت بی‌سابقه محبوبیت رئیس‌جمهور

 3. چند نکته درباره انتقادات روحانی از قوه قضائیه و مبارزه با فساد

 4. پاره کردن پلاکارد دانشجویان منتقد در سخنرانی دیروز رئیس جمهور

 5. طرح سوال از رئیس جمهور در پنچ محور

 6. کودتا ؛ رسم همیشگی «سیا» در آمریکا لاتین

 7. نظر رهبری درباره چندهمسری/ «خدا یکی ، محبت یکی و یار یکی»

 8. شهردار تهران: اگر باد بوزد وضعیت هوا خوب می‌شود

 9. روحانی: ناامید کردن مردم آسان است/ امیدوارم مجلس آینده بهتر باشد/ تلاش شبانه‌روزی من این بود که برجام نشکند

 10. پاسخ تند مقتدی صدر به آمریکا

 11. ۱۴۰ سال زندان برای شیطان شرق پایتخت

 12. نظر رهبر انقلاب درباره چند همسری/ حاشیه‌های مستند «مظنونین همیشگی»/آیا شیب افول محبوبیت روحانی بسیار تند است؟

 13. لحظه خروج مورالس از بولیوی

 14. آقای ترامپ حال شما خوب است؟! ...

 15. آتش زدن طرفدار دولت هنگ کنگ توسط تظاهرکنندگان

 16. سر جدتان قانون مالیات بر عایدی سرمایه را به نتیجه برسانید

 17. «سرپل ذهاب» دوسال پس از زلزله

 18. روحانی: در سال آینده بسته حمایتی به خانواده‌های کم درآمد ارائه می‌شود

 19. آقای وزیر برنامه شما برای مقابله با فساد و تعارض منافع در خودرو سازی کشور چیست؟

 20. روحانی: وضع اقتصاد عمومی خوب است

 21. شهادت سردار طهرانی مقدم و یارانش چگونه رقم خورد؟

 22. رئیس قوه قضائیه: در مبارزه با فساد به هیچ‌وجه عقب‌نشینی نمی‌کنیم

 23. آیا ایران مسئول شکست تجربه‌ی سیاسی عراق است؟

 24. اینفوگرافی/ وضعیت یک‌دهه اخیر ازدواج و طلاق

 25. نوبندگانی: ۱۰۰ دانشجو از علی مطهری به هیأت نظارت شکایت کرده‌اند

پربحث‌های هفته

 1. چرا روحانی عصبانی است؟

 2. پاسخ منطقی قوه قضائیه به سخنان روحانی چه باید باشد؟

 3. جشن تولد ۷۱ سالگی روحانی در بالای ابرها

 4. مشکلات کشور برجای خود باقی است حتی اگر آمریکا به دوست خوب ما تبدیل شود !...

 5. پزشکان کلاه خود را قاضی کنند، مردم توان افزایش تعرفه‌های درمانی را ندارند

 6. امیرآبادی‌فراهانی: زنگنه با وجود ارتشاء در پرونده کرسنت دوباره وزیر شد/ روحانی دستگیری برادرش را تاب نیاورد

 7. شعار اعتراضی مردم یزد: روحانی حیا کن آمریکا رو رها کن

 8. مقایسه قیمت بنزین در ایران با همسایگان و دیگر کشورها

 9. بگویید و مردم را خلاص کنید !

 10. بررسی آخرین نظرسنجی‌ها درباره دولت روحانی/ افت بی‌سابقه محبوبیت رئیس‌جمهور

 11. چند نکته درباره انتقادات روحانی از قوه قضائیه و مبارزه با فساد

 12. جرم حداد عادل چیست؟

 13. "چَت" جنجالی سعید ملایی با فدراسیون جهانی/ سناریو از پیش طراحی شده برای پناهندگی + سند

 14. توسعه نیروگاه بوشهر، توقف ناپذیری قطار هسته ای ایران

 15. در برجام تضمین های کافی نگرفتیم/ روحانی بد شانسی آورد/ امروز که در موضع قدرت هستیم بهترین زمان برای حل و فصل مسایل مان است

 16. استیگلیتز: آثار و نتایج آزادسازی بازار سرمایه، نفرت انگیز بوده اند/ مردم حق دارند که حس کنند فریب خورده اند

 17. دو قطبی ایرانی- اسلامی، فرصت یا چالش؟

 18. جمعیت جهان را یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دادیم!

 19. مروری بر جملات حاشیه‌ساز علی مطهری!

 20. روحانی: پرونده‌سازی برای افراد هنر نیست!/ با هم دوست باشیم

 21. چه کسانی عراق و لبنان را به این روز انداختند؟!

 22. علی مطهری: حکومت اسلامی می‌تواند در موضوع «چندهمسری»دخالت کند

 23. درددل های مردم با وزیر کار روحانی درباره بیکاری

 24. طرح برخورد با خانه‌های مجردی

 25. پاره کردن پلاکارد دانشجویان منتقد در سخنرانی دیروز رئیس جمهور

آخرین عناوین