فاجعه زیست‌محیطی در انتظار پرو

گروه عکس الف،   4001104036

ساحل پرو به دلیل نشت نفت ناشی از آتشفشان هفته قبل تونگا، با لکه نفتی گسترده و فاجعه زیست‌محیطی روبروست که نه فقط سلامت موجودات دریایی بلکه سلامت شهروندان را نیز تهدید می‌کند.

فاجعه زیست‌محیطی در انتظار پروفاجعه زیست‌محیطی در انتظار پروفاجعه زیست‌محیطی در انتظار پروفاجعه زیست‌محیطی در انتظار پروفاجعه زیست‌محیطی در انتظار پروفاجعه زیست‌محیطی در انتظار پروفاجعه زیست‌محیطی در انتظار پروفاجعه زیست‌محیطی در انتظار پروفاجعه زیست‌محیطی در انتظار پرو
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین