تصاویر جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا

گروه عکس الف،   3990423150

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دوشنبه ۲۳ تیر، با حضور حسن روحانی، رییس جمهوری، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. عکس؛ هادی زند/ ایسنا

تصاویر جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا
تصاویر جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قواتصاویر جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قواتصاویر جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قواتصاویر جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قواتصاویر جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قواتصاویر جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قواتصاویر جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قواتصاویر جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قواتصاویر جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قواتصاویر جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قواتصاویر جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قواتصاویر جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قواتصاویر جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قواتصاویر جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قواتصاویر جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قواتصاویر جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا
ابر آروان

آخرین عناوین