بارش شدید باران و آبگرفتی در یزد

  4030205126

بارش شدید باران در یزد منجر به آب گرفتگی مسیرها در شهر شد.

بارش شدید باران و آبگرفتی در یزدبارش شدید باران و آبگرفتی در یزدبارش شدید باران و آبگرفتی در یزدبارش شدید باران و آبگرفتی در یزدبارش شدید باران و آبگرفتی در یزدبارش شدید باران و آبگرفتی در یزدبارش شدید باران و آبگرفتی در یزدبارش شدید باران و آبگرفتی در یزدبارش شدید باران و آبگرفتی در یزدبارش شدید باران و آبگرفتی در یزدبارش شدید باران و آبگرفتی در یزدبارش شدید باران و آبگرفتی در یزدبارش شدید باران و آبگرفتی در یزدبارش شدید باران و آبگرفتی در یزدبارش شدید باران و آبگرفتی در یزدبارش شدید باران و آبگرفتی در یزدبارش شدید باران و آبگرفتی در یزدبارش شدید باران و آبگرفتی در یزد

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین