بازدید رئیس اورژانس کشور از بیمارستان کامکار قم

گروه عکس الف،   3981202104

امروز (جمعه) دکتر کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور از بیمارستان کامکار قم بازدید کرد. دکتر کولیوند ضمن بررسی فعالیت‌ها و خدمات صورت گرفته و خداقوت به پزشکان و پرستاران بیمارستان کامکار قم دستورات لازم برای تهیه امکانات مراکز درمانی را صادر کرد.

 بازدید رئیس اورژانس کشور از بیمارستان کامکار قم بازدید رئیس اورژانس کشور از بیمارستان کامکار قم بازدید رئیس اورژانس کشور از بیمارستان کامکار قم بازدید رئیس اورژانس کشور از بیمارستان کامکار قم بازدید رئیس اورژانس کشور از بیمارستان کامکار قم بازدید رئیس اورژانس کشور از بیمارستان کامکار قم
ابر آروان

آخرین عناوین