برگ‌ریزان

گروه عکس الف،   3980914031

برگ ریزان در استان كردستان و شهر سنندج جلوه ديگری دارد، تجميعی از شاهكارهای نقاش طبيعت در اين فصل هزار رنگ به گونه چشم نوازی خود را نشان می دهد و چشم هر بيننده‌ای را به خود خيره می كند./ منبع: فارس

برگ‌ریزانبرگ‌ریزانبرگ‌ریزانبرگ‌ریزانبرگ‌ریزانبرگ‌ریزانبرگ‌ریزانبرگ‌ریزانبرگ‌ریزانبرگ‌ریزانبرگ‌ریزانبرگ‌ریزانبرگ‌ریزانبرگ‌ریزانبرگ‌ریزانبرگ‌ریزان

عناوین مرتبط

آخرین عناوین