مصاحبه دیدنی با نخبه ایرانی که از هلند بازگشت

گروه ویدئو الف،   3960730214

طناز بحری نخبه معروفی که در دیدار نخبگان و استعدادهای جوان با رهبری دیده شد از زندگی خود سخن می‌گوید.

ابر آروان

آخرین عناوین