• ۵۰۰ نخبه ایرانی امسال به کشور باز می‌گردند

    ۵۰۰ نخبه ایرانی امسال به کشور باز می‌گردند

    گروه اجتماعی الف، 

    معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: طی پیش‌بینی‌های انجام شده در سال جاری ۵۰۰ نخبه از ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان به کشور بازخواهند گشت تا اندوخته‌های علمی خود را در راستای پیشرفت ایران به کار گیرند.