خیانت و جنایت

دکتر محمدباقر قربانزاده،   3960822122
 خیانت و جنایت

در کلان‌شهر تهران که جمعیت آن مرکب از طوایف و اقوام مختلف است، دادسراها و دادگاه‌های کیفری هرروزه شاهد انواع جرائمی هستند که در جای‌جای این شهر اتفاق می‌افتد و مهم‌ترین آنها به محاکم کیفری یک سرازیر می‌شود.

تراکم کار به حدی است که گاهی وقتی ارباب‌رجوع در مراجعه به شعب با مجلدات متعدد پرونده‌های مختلفی که روی میز دادگاه‌ها انباشته شده است، مواجه می‌شوند، یکه می‌خورند. بخش اعظم این پرونده‌ها قتل‌هایی است که با انگیزه‌های مختلف اتفاق می‌افتد. غیر از آنچه هرروزه در صفحات حوادث روزنامه‌ها انعکاس می‌یابد، گاهی قساوت و عمق جنایت در حدی است که موج آن سراسر کشور را فرامی‌گیرد. یکی از این دست پرونده‌ها که متأسفانه آمار رو به تزایدی دارد، قتل‌های ناموسی است؛ قتل دختر به دست  پدر، قتل خواهر به ‌دست برادر و کشتن همسر به ‌وسیله شوهر. امروزه یکی از شایع‌ترین قتل‌های نوع اخیر، کشتن همسر است.

این معضل از دو منظر قابل بررسی است؛ در نگاه کلان، باید به‌هم‌ریختگی روابط اجتماعی، درهم‌آمیختگی بیش از اندازه ارتباطات و معاشرت‌های اجتماعی، جابه‌جایی ارزش‌ها، سست‌شدن اعتقادات دینی و پایبندی‌های اخلاقی را که متأثر از عوامل مختلفی است، از مهم‌ترین علل سقوط اخلاقی و سوق‌یافتن همسران به سمت خیانت به‌شمار آورد. در نگاه خرد، چه از منظر جرم‌شناسی و چه به روایت آن چیزی که در پرونده‌های جنایی اتفاق می‌افتد، خیانت ممکن است به تأثیر از دلایل و انگیزه‌های متفاوتی صورت بگیرد.

بخشی از این عوامل به بعد تربیتی مسئله و پیش از ازدواج مربوط می‌شود. فقدان اصالت خانوادگی و سست‌بودن ارکان خانواده، تربیت غلط، عدم مراقبت صحیح از فرزندان و دادن آزادی عمل بیش از اندازه به آنان، ازدست‌دادن یکی از والدین، زندانی‌شدن به‌ویژه حبس طولانی‌مدت یکی از والدین یا هردوی آنها، رشدیافتن و بزرگ‌شدن درخانه ناپدری یا به‌دست نامادری، اعتیاد والدین، بی‌بندوباری‌های پدرومادر، سخت‌گیری‌های بی‌مورد و ایجاد محدودیت‌های غیرمنطقی در زمانی که فرزندان سنین نوجوانی و جوانی را پشت‌سر می‌گذارند و هنوز در کنار خانواده هستند، زمینه‌های لازم را برای انحرافات اخلاقی و رفتاری بعدی فراهم می‌کنند. اما عللی که ناظر به پس از ازدواج هستند و عمدتا به بُعد روان‌شناسی و جامعه‌شناسی قضیه مربوط می‌شوند و به‌عنوان مهم‌ترین علل وقوع خیانت می‌توان اشاره کرد، عبارت‌اند از: 

١-حس انتقام‌جویی زنان. آنها وقتی از طرف شوهر خود خیانت می‌بینند، دست به انتقام‌جویی می‌زنند تا به آنها ثابت کنند خیانت دردناک و غیرقابل تحمل است. 

٢-گاهی ممکن است به زن یا شوهر این احساس دست دهد که در خانه از سوی همسر خود مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد و نادیده گرفته می‌شود. در این حالت چنانچه زن در بیرون خانه مورد توجه و تمجید مرد دیگری قرار گیرد یا مرد مورد توجه زن دیگری قرار گیرد، ممکن است به سمت خیانت کشیده شوند. 

٣-گاهی برگشت به ارتباطات ناسالم گذشته موجب خیانت می‌شود. گاهی بعد از روابط ناسالم گذشته ممکن است یکی از این دو نفری که دارای این روابط بوده‌اند ازدواج کند و طرف دیگر با مستمسک قراردادن آن و تهدید طرف مقابل به فاش‌کردن این روابط  یا با دستاویز قراردادن مدارک، نوشته و عکس‌هایی که از فرد دارد، وی را ناخواسته مجبور به استمرار روابط گذشته کند. 

٤-ممکن است یکی از طرفین در گذشته به فردی علاقه و دلبستگی داشته اما به دلایلی نتوانسته با او ازدواج کند اما بعد از گذشت چندین سال، ملاقات آنها با هم روابط گذشته را زنده کند، یا باعث ایجاد ارتباط شود. 

٥-دخالت‌های بیجا، سخت‌گیری‌ها، حساسیت‌ها و وسواس‌های بی‌مورد طرفین درباره یکدیگر که در مواردی به بدبینی متقابل یا یکی از طرفین به دیگری منجر می‌شود، ضمن آنکه طرف مقابل را کلافه می‌کند و به واکنش ناخواسته یا از سر اجبار و انتقام‌ وامی‌دارد، در بسیاری اوقات بستر خیانت را فراهم می‌کند.

٦-برخی زنان هم از سر ماجراجویی وارد رابطه با مرد دیگری می‌شوند و اقدام به خیانت می‌کنند.

٧-بعضی به‌دلیل شکست یا احساس شکست در زندگی مشترک، کم‌کم از شریک زندگی خود فاصله می‌گیرند و به سمت مرد یا زن دیگری کشیده می‌شوند. 

٨-عده‌ای چون پس از ازدواج احساس می‌کنند نقطه مشترکی با همسر خود ندارند، به‌دنبال نقطه مشترک دیگری می‌گردند. 

٩-گاهی افتادن در دام اعتیاد، زن یا شوهر را به سمت خیانت سوق می‌دهد.

١٠- در ازدواج‌های اجباری که از سوی خانواده‌ها بر فرزندان تحمیل می‌شود، چون چنین زوج‌هایی از ابتدا هیچ‌گونه عشق و علاقه‌ای به هم نداشته‌اند، این امر به‌مرور به افزایش شکاف‌ها و اختلاف‌ها می‌انجامد و اگر به جدایی منتهی نشود، طرفین را به سمت خیانت سوق می‌دهد. 

١١-مهاجرت خانواده‌ها از روستا به شهر یا از شهرستان‌های کوچک به شهرهای بزرگ و تهران، ازجمله علل مهم دیگری است که باید به آن تأکید کرد. وارفتگی و انفعال درباره جاذبه‌های شهری به‌ویژه شهرهای بزرگ به‌دلیل سطح پایین فرهنگی مهاجران، تلاش برای به رنگ جماعت‌درآمدن در پوشش و روش زندگی و تحت‌تأثیر ارتباطات و معاشرت‌های اجتماعی شهری قرارگرفتن، از موجبات سقوط در ورطه خیانت است.

١٢-بدآموزی‌ها و تأثیرپذیرفتن از بی‌بندوباری‌هایی که در انظار و ملأعام در جامعه شهری به‌وفور مشهود است و اتفاق می‌افتد، بستری برای به سمت خیانت کشیده‌شدن افراد است. 

١٣- در مواردی بی‌توجهی به نیازهای مالی همسر و برآورده‌نشدن احتیاجات و توقعات مادی زن و زمانی نیز بلندپروازی‌های مادی و اقتصادی زنان و علاقه آنان به برخورداری از امکانات مادی و رفاه اقتصادی یا حتی استقلال اقتصادی زنان، موجب خیانت می‌شود.

١٤-مسافرت‌های خارجی و تأثیرپذیرفتن از فرهنگ غالب غربی در معاشرت‌های آزادی که بین زنان و مردان وجود دارد و تأثر از هجمه فرهنگی غربی از دیگر عوامل مؤثر در خیانت است.

١٥-زمانی نیز تنوع‌طلبی مردان و هوسرانی زنان و مردان، آنان را به سمت خیانت سوق می‌دهد.

١٦-بی‌توجهی به نیازهای عاطفی، اختلالات شخصیتی و برخی ویژگی‌های فردی نیز ازجمله عواملی است که می‌تواند بستری برای خیانت باشد.

از سوی دیگر هر جامعه‌ای خواسته یا ناخواسته، پایبند ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و دینی خود است که با گذشت زمان و مرور ایام در لایه‌های مختلف اجتماع رسوخ یافته و نهادینه شده و چنان تصلب یافته‌اند که افراد جامعه‌گریز جز پذیرش و تسلیم در برابر این ارزش‌ها ندارند. همین ارزش‌هاست که موجب تشخص و تمایز جوامع مختلف از هم می‌شوند؛ ازجمله این ارزش‌ها در جامعه ما، قداست‌یافتن خانواده است.

غالب افراد، صرف‌نظر از هر مرام و مسلکی که ممکن است داشته باشند، به تأثیر از همین ارزش‌های نهادین، خانواده را یک حریم خصوصی و مقدس می‌دانند و ازاین‌رو هیچ‌گونه تعرضی را به آن برنمی‌تابند. حال در چنین جامعه‌ای وقتی خیانت به‌هردلیلی اتفاق می‌افتد، طرف مقابل و عمدتا مردان دست به انتقام می‌زنند. در این حالت یا از سر غیرت و حمیت همسر خود را قربانی می‌کنند یا در صورت بقای علاقه به همسر یا به‌دلیل دلبستگی به فرزندان و سوختن و ساختن به‌خاطر آنان، خود به تنهایی  یا با همدستی همسر فرد متعرض را به قتل می‌رسانند. در مواردی نیز زنان برای رسیدن به خواسته خود، شوهر را از سر راه برمی‌دارند.

به حکایت پرونده‌های جنایی، فجیع‌ترین جنایات زمانی رقم می‌خورد که قتل به‌دلیل خیانت صورت می‌گیرد. اجساد قطعه‌قطعه و مثله‌شده نمونه‌هایی از این دست جنایات هستند. به‌عنوان یک نتیجه این نوشتار و به دلالت پرونده‌های فراوانی که نگارنده رسیدگی کرده است: خیانت پایانی جز تباهی ندارد. سعدی شعر نغزی دارد که می‌گوید: «آنکه عیب دگران پیش تو آورد و شمرد/ به یقین عیب تو پیش دگران خواهد برد». زنی که به شوهر خود خیانت می‌کند یا مردی که به همسر خود خیانت می‌ورزد، قطعا نه به دیگری وفادار می‌ماند و نه به زندگی مشترک بعدی پایبند خواهد ماند. آنکه از سر هوسرانی تیشه به ریشه زندگی مشترک خود می‌زند، هرگز در مقصد دوم متوقف نمی‌شود. چه‌بسا قتل‌هایی که بعد از فریب‌خوردن و به سمت خیانت کشیده‌شدن، با همین تلقی و تصور به وقوع می‌پیوندد. هرزگی و هوسرانی پایانی جز فنا و نابودی ندارد.

*رئیس دادگاه کیفری یک استان تهران

الف را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

عناوین مرتبط

وب‌گردی

تجارت نیوزطاقچهپارس نماد داده

پربحث‌های امروز

 1. نظر شما درباره این عکس چیست؟  

 2. جهانگیری در مجلس: آمریکا جنگ اقتصادی را شروع کرده است/همه با اتحاد از این توطئه بزرگ عبور می‌کنیم

 3. تقدیر از دولت / یک گام به جلو برای به رسمیت شناختن مطالبه گری مردم 

 4. سخنگوی دولت مطرح کرد: هیچ آثار منفی در شاخص‌های اقتصادی دیده نشد/عرضه بیش از ۷ میلیون قطعه سکه برای برطرف کردن عطش عده‌ای!

 5. دهقان مطرح کرد؛ تدوین طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان برای بازپس‌گیری اموال غیرقانونی و باد‌آورده/ بازپس‌گیری اموال نامشروع در صورت تصویب طرح

 6. ظریف: بدنامی ترامپ در درازمدت به نفع ماست/ خیال نکنید اگر روحانی رفت و اصولگرایان آمدند موفق می‌شوند

 7. ژاپن با ۱۳ میلیون بیکار چه کرد؟ ماجرای کمپینی که ۷۰ سال طول کشید

 8. نیاز مبرم به گروه‌های خونی منفی در تهران/کاهش 3درصدی اهدای خون در پایتخت

 9. سفر خانوادگی وزیر ارتباطات به سوادکوه  

 10. انتخابات و تلاش برای انقلاب مخملی در ترکیه/ بزودی اردوغان متهم به تقلب می شود

 11. یادداشت حسین شریعتمداری/ چون به گَردَش نمی‌رسی برگرد! / آیا اقتصاد را نجات داده‌اید یا ده‌ها مشکل به آن افزوده‌اید؟!

 12. کرباسچی: عبدالله نوری جایگزین خوبی برای عارف است/رای رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان بالاتر از اعضا نیست

 13. طلا گرمی ۲۵۲ هزار تومان شد/ سکه ۲ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان

 14. فلاحت پیشه: ایرانی‌ها بارها بازیچه سیاست‌های منفعت‌طلبانه روسیه قرار گرفتند

 15. بحران در حوالی تشک/ گرگ‌های وارداتی در پوستین رژیم صهیونیستی

 16. لاکچری‌ترین خودروی ژاپنی/ تویوتا سنچری ۱۸۰ هزاردلاری را ببینید  

 17. دستور فرمانده ناجا برای برخورد با بی حجابی، دور دور، شیشه دودی غیرمتعارف در خودروها

 18. افشاگری مدیر برنامه‌ کارلوس پویول درخصوص حاشیه‌ها  

 19. واژگونی خودروی حامل ورزشکاران در یاسوج

 20. سخنگوی کاخ سفید را از رستوران بیرون انداختند

 21. ممنوعیت رانندگی بانوان عربستانی رسما لغو شد + فیلم

 22. تهدید ترامپ بر اعمال تعرفه ۲۰ درصدی روی واردات خودروهای اروپایی

 23. کتک خوردن وحشتناک دانش آموز 14 ساله به دست معلم  

 24. جنگ در حال نزدیک شدن به مرکز شهر الحدیده

 25. توکلی: فقرا روز به روز فقیرتر می‌شوند/ پیگیر سامانه برخط مدیران و مقامات هستیم/ماجرای انتقال پول از تبریز به تهران و خارج از کشور

پربحث‌های دیروز

 1. نام ۲ نفری که ۵۹ هزار سکه خریدند چیست؟

 2. اولین اعتراضات به تلگرام طلایی / دست وزارت ارتباطات در کار است

 3. بیماری‌های اقتصاد ایران علاج دارند اما...

 4. تغییر شرکای راهبردی حکومت

 5. پاسخ نوبخت به سه ادعای عجیب/ نقش جهانگیری در چالش آتی دولت/پشت پرده مشکلات اقتصادی/ داستان خانه ولایتی/ چاپ کتابی مجازی علیه روحانی/ سیاسی‌ترین گل جام‌جهانی

 6. واکنش معاون شریعتمداری به گرانی‌ها: رسانه‌ها چرت و پرت نگویند

 7. دومین نامه نمایندگان به "روحانی" برای برکناری ۳ وزیر

 8. واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا ممنوع شد/ خودرو هم در لیست ممنوعه‌ها

 9. منتظرید که امریکا برای‌تان کار بکند!  

 10. آشنایی با 10 خودرویی که بیشترین افت قیمت را دارند  

 11. توئیت ناشیانه وزیر خارجه آمریکا درباره ایران جنجالی شد+عکس

 12. ضرورت ترمیم کابینه/ تیم اقتصادی دولت ضعیف و ناکارآمد است

 13. قاضی سراج: دست دلالان را از بازار خودرو قطع می‌کنیم

 14. سه ماه گذشته؛ حمایت از کالای ایرانی چه شد؟/فردا که گُل‌ها خشک شدن دیر است

 15. ثبت سفارش خودرو ممنوع شد+سند

 16. مجوز صادر شد/ ایران و پرتغال در ورزشگاه آزادی پخش می شود

 17. قائم مقام بانک مرکزی: افزایش قیمت سکه متاثر از افزایش قیمت طلا و نرخ دلار است/ وعده کاهش قیمت سکه

 18. قیمت سکه 2 میلیون و 650 هزار تومان/قیمت سکه آتی به بیش از ۳ میلیون تومان رسید

 19. معاون سیما: ممنوعیت حضور چهره‌های پرخرج خارجی ابلاغ شده بود

 20. اولویتی مضحک برای استیضاح/آیا ربیعی باید پاسخگوی افسار گسیختگی اقتصاد باشد؟

 21. واعظی:برخی هنوزفکر می‌کنند درشرایط قبل ازتحریم آمریکا هستیم

 22. ضرغامی:‌نامه اصلاح‌طلبان تکمیل سیاست ضدبشری ترامپ است/ این نامه دلسوزی برای ملت ایران نیست

 23. ۱۸ محصول ایران خودرو گران شد+ لیست قیمت

 24. علائم نامعلوم راهنمایی و رانندگی در شهر  

 25. مادر و فرزند مهاجری که تصویرشان در دنیا معروف شد  

پربحث‌های هفته

 1. چند نکته با افرادی که در دام ترامپ گرفتار شده‌اند

 2. نظر شما درباره این عکس چیست؟  

 3. توضیحات سرلشکر فیروزآبادی پیرامون ویلای لواسان+سند

 4. پزشکیان:در هیچ جای دنیا پزشکان به اندازه ایران درآمد ندارند

 5. درباره مذاکره مستقیم با آمریکا / رییس جمهور چه کسانی را دیوانه نامید؟

 6. نام ۲ نفری که ۵۹ هزار سکه خریدند چیست؟

 7. قرار بود حکومت‌مان، رنگ و بوی علی را داشته باشد  

 8. تصمیم گیری در خصوص بازار خودرو، مسکن، ارز و سکه در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی /۵۰ نفر، ۵ درصد سکه‌های ثبت‌نامی را خریده‌اند/ هک سایت وزارت صنعت و فروش ۴ هزار خودروی وارداتی قاچاق

 9. نهاوندیان: مردم باید از آرامش و امنیت اقتصادی خودشان حراست کنند/نیاز به تصمیم گیری‌های قوی داریم و با صبوری مشکلات حل می‌شود/اگر علت گرانی کالایی مشخص نیست، نباید آن را بخریم

 10. آزمون: اگر ناراضی هستند، بعد از جام جهانی دیگر برای تیم ملی بازی نمی‌کنم

 11. فیروزآبادی ویلای لواسان را تحویل داد

 12. زور تورم به قدرت خرید مردم می‌چربد/ چه زمانی توانایی خرید مردم بالا می‌رود؟

 13. اولین اعتراضات به تلگرام طلایی / دست وزارت ارتباطات در کار است

 14. اسپانیا به سختی برد/ یوزها جانانه جنگیدند/ویدئو چک گل ایران به ماتادورها مردود اعلام کرد/امیدها به بازی پرتغال زنده است

 15. بیماری‌های اقتصاد ایران علاج دارند اما...

 16. محمد ثلاث قصاص شد

 17. وقتی عادل فردوسی پور احساساتی میشود !

 18. سیف:کاهش تورم در ۴۰ سال اخیر بی‎سابقه است/ احتمال توقف پرداخت ازر به کالاهای غیرضرور

 19. اعلام جرم علیه مدیران ارشد پیشین و فعلی بانک مرکزی و مدیران موسسات/ بانک مرکزی به تقصیر متهم است/فرشتگان، آرمان، آرمان ایرانیان و کاسپین یکی هستند؛ حکمت تغییر نام‌ها باید معلوم شود

 20. بی‌هنری بی بی سی /وقتی قاتل را بی گناه وقهرمان نشان می‌دهند

 21. ماجرای ویلای لواسان/ تفریح آمریکایی ها در نیشابور/ مشکل دولت روحانی از نگاه تئوریسین های اصلاح طلب/ چرا در ایران مسئولی استعفا نمی‌دهد؟

 22. بازار خودرو کاملا انحصاری است/ چرا شرکت های خودروساز به آشفتگی بازار دامن زدند؟

 23. تغییر شرکای راهبردی حکومت

 24. ماجرای پرحاشیه ویلای لواسان سرلشکر فیروزآبادی

 25. ضرورت تشکیل اتاق فرماندهی برای اقتصاد

پربحث‌های هفته

 1. حرفهای دختر17ساله ماهشهری که جسد پسر خردسال را آتش زد

 2. جنایت فجیع زنی علیه شوهرش در مرکز تهران

 3. محاکمه قاتل سریالی زنان گیلانی

 4. جنایت به ‌دنبال عشق ممنوع

 5. رازی که ۱۴ سال بعد از قتل برملا شد

 6. قتل کودک 2.5 ساله به دست مادرش در مشهد

 7. شهادت دو مرزبان ایرانی لحظه دیدار فوتبال ایران و اسپانیا

 8. وقوع حریق گسترده در یک پاساژ خیابان امیرکبیر/ سه آتش‌نشان مصدوم شدند

 9. دستگیری سارق بیهوش‌کن +عکس

 10. واژگونی خودروی حامل ورزشکاران در یاسوج

 11. زن:شوهرم با دوستم رابطه دارد/ مرد:زنم شیشه ای است و توهم دارد

 12. ترافیک نیمه سنگین در مسیر شمال به جنوب هراز

 13. دستگیری عامل اصلی ربایش دختران در ایرانشهر

 14. ۱۴ کشته در تیراندازی‌های شمال مکزیک

 15. دومین حمله خرس به چوپانان در کهگیلویه و بویراحمد

 16. واژگونی اتوبوس حامل مسافران عراقی در رامسر

 17. زلزله گشت سراوان در سیستان و بلوچستان را لرزاند

 18. نجات ۱۳ مرد و زن محبوس شده میان دود و آتش

 19. پایان آدم ربایی در کمتر از ۱۰ ساعت در سیرجان

 20. قاتلان «ندا» و «امیرحسین» به قصاص محکوم شدند

 21. واژگون شدن پژو ۲۰۶ پس از تصادف با ۲ خودرو + تصاویر

 22. نجات ۱۳ مرد و زن محبوس شده میان دود و آتش + تصاویر

 23. قتل پدر و مادر از سوی پسر شرخر +عکس

 24. سرعت جان سه نفر را در تهران گرفت

 25. سپاه برای جست‌وجوی مفقودان سیل گیلان وارد عمل شد  

آخرین عناوین