خیانت و جنایت

دکتر محمدباقر قربانزاده،   3960822122
 خیانت و جنایت

در کلان‌شهر تهران که جمعیت آن مرکب از طوایف و اقوام مختلف است، دادسراها و دادگاه‌های کیفری هرروزه شاهد انواع جرائمی هستند که در جای‌جای این شهر اتفاق می‌افتد و مهم‌ترین آنها به محاکم کیفری یک سرازیر می‌شود.

تراکم کار به حدی است که گاهی وقتی ارباب‌رجوع در مراجعه به شعب با مجلدات متعدد پرونده‌های مختلفی که روی میز دادگاه‌ها انباشته شده است، مواجه می‌شوند، یکه می‌خورند. بخش اعظم این پرونده‌ها قتل‌هایی است که با انگیزه‌های مختلف اتفاق می‌افتد. غیر از آنچه هرروزه در صفحات حوادث روزنامه‌ها انعکاس می‌یابد، گاهی قساوت و عمق جنایت در حدی است که موج آن سراسر کشور را فرامی‌گیرد. یکی از این دست پرونده‌ها که متأسفانه آمار رو به تزایدی دارد، قتل‌های ناموسی است؛ قتل دختر به دست  پدر، قتل خواهر به ‌دست برادر و کشتن همسر به ‌وسیله شوهر. امروزه یکی از شایع‌ترین قتل‌های نوع اخیر، کشتن همسر است.

این معضل از دو منظر قابل بررسی است؛ در نگاه کلان، باید به‌هم‌ریختگی روابط اجتماعی، درهم‌آمیختگی بیش از اندازه ارتباطات و معاشرت‌های اجتماعی، جابه‌جایی ارزش‌ها، سست‌شدن اعتقادات دینی و پایبندی‌های اخلاقی را که متأثر از عوامل مختلفی است، از مهم‌ترین علل سقوط اخلاقی و سوق‌یافتن همسران به سمت خیانت به‌شمار آورد. در نگاه خرد، چه از منظر جرم‌شناسی و چه به روایت آن چیزی که در پرونده‌های جنایی اتفاق می‌افتد، خیانت ممکن است به تأثیر از دلایل و انگیزه‌های متفاوتی صورت بگیرد.

بخشی از این عوامل به بعد تربیتی مسئله و پیش از ازدواج مربوط می‌شود. فقدان اصالت خانوادگی و سست‌بودن ارکان خانواده، تربیت غلط، عدم مراقبت صحیح از فرزندان و دادن آزادی عمل بیش از اندازه به آنان، ازدست‌دادن یکی از والدین، زندانی‌شدن به‌ویژه حبس طولانی‌مدت یکی از والدین یا هردوی آنها، رشدیافتن و بزرگ‌شدن درخانه ناپدری یا به‌دست نامادری، اعتیاد والدین، بی‌بندوباری‌های پدرومادر، سخت‌گیری‌های بی‌مورد و ایجاد محدودیت‌های غیرمنطقی در زمانی که فرزندان سنین نوجوانی و جوانی را پشت‌سر می‌گذارند و هنوز در کنار خانواده هستند، زمینه‌های لازم را برای انحرافات اخلاقی و رفتاری بعدی فراهم می‌کنند. اما عللی که ناظر به پس از ازدواج هستند و عمدتا به بُعد روان‌شناسی و جامعه‌شناسی قضیه مربوط می‌شوند و به‌عنوان مهم‌ترین علل وقوع خیانت می‌توان اشاره کرد، عبارت‌اند از: 

١-حس انتقام‌جویی زنان. آنها وقتی از طرف شوهر خود خیانت می‌بینند، دست به انتقام‌جویی می‌زنند تا به آنها ثابت کنند خیانت دردناک و غیرقابل تحمل است. 

٢-گاهی ممکن است به زن یا شوهر این احساس دست دهد که در خانه از سوی همسر خود مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد و نادیده گرفته می‌شود. در این حالت چنانچه زن در بیرون خانه مورد توجه و تمجید مرد دیگری قرار گیرد یا مرد مورد توجه زن دیگری قرار گیرد، ممکن است به سمت خیانت کشیده شوند. 

٣-گاهی برگشت به ارتباطات ناسالم گذشته موجب خیانت می‌شود. گاهی بعد از روابط ناسالم گذشته ممکن است یکی از این دو نفری که دارای این روابط بوده‌اند ازدواج کند و طرف دیگر با مستمسک قراردادن آن و تهدید طرف مقابل به فاش‌کردن این روابط  یا با دستاویز قراردادن مدارک، نوشته و عکس‌هایی که از فرد دارد، وی را ناخواسته مجبور به استمرار روابط گذشته کند. 

٤-ممکن است یکی از طرفین در گذشته به فردی علاقه و دلبستگی داشته اما به دلایلی نتوانسته با او ازدواج کند اما بعد از گذشت چندین سال، ملاقات آنها با هم روابط گذشته را زنده کند، یا باعث ایجاد ارتباط شود. 

٥-دخالت‌های بیجا، سخت‌گیری‌ها، حساسیت‌ها و وسواس‌های بی‌مورد طرفین درباره یکدیگر که در مواردی به بدبینی متقابل یا یکی از طرفین به دیگری منجر می‌شود، ضمن آنکه طرف مقابل را کلافه می‌کند و به واکنش ناخواسته یا از سر اجبار و انتقام‌ وامی‌دارد، در بسیاری اوقات بستر خیانت را فراهم می‌کند.

٦-برخی زنان هم از سر ماجراجویی وارد رابطه با مرد دیگری می‌شوند و اقدام به خیانت می‌کنند.

٧-بعضی به‌دلیل شکست یا احساس شکست در زندگی مشترک، کم‌کم از شریک زندگی خود فاصله می‌گیرند و به سمت مرد یا زن دیگری کشیده می‌شوند. 

٨-عده‌ای چون پس از ازدواج احساس می‌کنند نقطه مشترکی با همسر خود ندارند، به‌دنبال نقطه مشترک دیگری می‌گردند. 

٩-گاهی افتادن در دام اعتیاد، زن یا شوهر را به سمت خیانت سوق می‌دهد.

١٠- در ازدواج‌های اجباری که از سوی خانواده‌ها بر فرزندان تحمیل می‌شود، چون چنین زوج‌هایی از ابتدا هیچ‌گونه عشق و علاقه‌ای به هم نداشته‌اند، این امر به‌مرور به افزایش شکاف‌ها و اختلاف‌ها می‌انجامد و اگر به جدایی منتهی نشود، طرفین را به سمت خیانت سوق می‌دهد. 

١١-مهاجرت خانواده‌ها از روستا به شهر یا از شهرستان‌های کوچک به شهرهای بزرگ و تهران، ازجمله علل مهم دیگری است که باید به آن تأکید کرد. وارفتگی و انفعال درباره جاذبه‌های شهری به‌ویژه شهرهای بزرگ به‌دلیل سطح پایین فرهنگی مهاجران، تلاش برای به رنگ جماعت‌درآمدن در پوشش و روش زندگی و تحت‌تأثیر ارتباطات و معاشرت‌های اجتماعی شهری قرارگرفتن، از موجبات سقوط در ورطه خیانت است.

١٢-بدآموزی‌ها و تأثیرپذیرفتن از بی‌بندوباری‌هایی که در انظار و ملأعام در جامعه شهری به‌وفور مشهود است و اتفاق می‌افتد، بستری برای به سمت خیانت کشیده‌شدن افراد است. 

١٣- در مواردی بی‌توجهی به نیازهای مالی همسر و برآورده‌نشدن احتیاجات و توقعات مادی زن و زمانی نیز بلندپروازی‌های مادی و اقتصادی زنان و علاقه آنان به برخورداری از امکانات مادی و رفاه اقتصادی یا حتی استقلال اقتصادی زنان، موجب خیانت می‌شود.

١٤-مسافرت‌های خارجی و تأثیرپذیرفتن از فرهنگ غالب غربی در معاشرت‌های آزادی که بین زنان و مردان وجود دارد و تأثر از هجمه فرهنگی غربی از دیگر عوامل مؤثر در خیانت است.

١٥-زمانی نیز تنوع‌طلبی مردان و هوسرانی زنان و مردان، آنان را به سمت خیانت سوق می‌دهد.

١٦-بی‌توجهی به نیازهای عاطفی، اختلالات شخصیتی و برخی ویژگی‌های فردی نیز ازجمله عواملی است که می‌تواند بستری برای خیانت باشد.

از سوی دیگر هر جامعه‌ای خواسته یا ناخواسته، پایبند ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و دینی خود است که با گذشت زمان و مرور ایام در لایه‌های مختلف اجتماع رسوخ یافته و نهادینه شده و چنان تصلب یافته‌اند که افراد جامعه‌گریز جز پذیرش و تسلیم در برابر این ارزش‌ها ندارند. همین ارزش‌هاست که موجب تشخص و تمایز جوامع مختلف از هم می‌شوند؛ ازجمله این ارزش‌ها در جامعه ما، قداست‌یافتن خانواده است.

غالب افراد، صرف‌نظر از هر مرام و مسلکی که ممکن است داشته باشند، به تأثیر از همین ارزش‌های نهادین، خانواده را یک حریم خصوصی و مقدس می‌دانند و ازاین‌رو هیچ‌گونه تعرضی را به آن برنمی‌تابند. حال در چنین جامعه‌ای وقتی خیانت به‌هردلیلی اتفاق می‌افتد، طرف مقابل و عمدتا مردان دست به انتقام می‌زنند. در این حالت یا از سر غیرت و حمیت همسر خود را قربانی می‌کنند یا در صورت بقای علاقه به همسر یا به‌دلیل دلبستگی به فرزندان و سوختن و ساختن به‌خاطر آنان، خود به تنهایی  یا با همدستی همسر فرد متعرض را به قتل می‌رسانند. در مواردی نیز زنان برای رسیدن به خواسته خود، شوهر را از سر راه برمی‌دارند.

به حکایت پرونده‌های جنایی، فجیع‌ترین جنایات زمانی رقم می‌خورد که قتل به‌دلیل خیانت صورت می‌گیرد. اجساد قطعه‌قطعه و مثله‌شده نمونه‌هایی از این دست جنایات هستند. به‌عنوان یک نتیجه این نوشتار و به دلالت پرونده‌های فراوانی که نگارنده رسیدگی کرده است: خیانت پایانی جز تباهی ندارد. سعدی شعر نغزی دارد که می‌گوید: «آنکه عیب دگران پیش تو آورد و شمرد/ به یقین عیب تو پیش دگران خواهد برد». زنی که به شوهر خود خیانت می‌کند یا مردی که به همسر خود خیانت می‌ورزد، قطعا نه به دیگری وفادار می‌ماند و نه به زندگی مشترک بعدی پایبند خواهد ماند. آنکه از سر هوسرانی تیشه به ریشه زندگی مشترک خود می‌زند، هرگز در مقصد دوم متوقف نمی‌شود. چه‌بسا قتل‌هایی که بعد از فریب‌خوردن و به سمت خیانت کشیده‌شدن، با همین تلقی و تصور به وقوع می‌پیوندد. هرزگی و هوسرانی پایانی جز فنا و نابودی ندارد.

*رئیس دادگاه کیفری یک استان تهران

عضویت در کانال تلگرام الف

عناوین مرتبط

وب‌گردی

بانک آیندهبیمه دیمادیرانسام سیر

پربحث‌های اخیر

 1. تصحیح دو اشتباه و تقدیر از گروه پزشکان بیمارستان نمازی شیراز

 2. آخوندی: هر حادثه‌ای رخ می‌دهد، به جای اصلاح فرآیندها سریعا دنبال یک نفر می‌رویم که با آن درگیر شویم

 3. سرقت بنز C200 برای خوشگذرانی در شب ولنتاین

 4. رقص ماشین‌ها در کارخانه بنز  

 5. توصیه پیامبر در مورد مصرف نمک

 6. بیشترین عامل تصادفات برون شهری چیست؟

 7. احتمال تغییر ساعت دربی 86

 8. ۲۰ عکس برتر هفته/ داغ آسمان بر سینه دنا/ خواهر اسلاویِ نوروز

 9. رهبر انقلاب: در زمینه عدالت باید از خدای متعال و مردم عذرخواهی کنیم   

 10. دست هایتان از سلامت شما چه می گویند

 11. سهم کشور‌ها از جمعیت کل جهان چقدر است؟ +نمودار و سهم ایران

 12. شکایت دایی از یک هنرپیشه و صداوسیمای گیلان

 13. خودسوزی عاشق پیشه ۱۸ ساله+عکس

 14. ناگفته‌های فیروزآبادی از کوی دانشگاه  

 15. آیا رژیم صهیونیستی، «عربستانِ اتمی» را می‌پذیرد؟

 16. ترکیه هم ارز مجازی ترک‌کوین راه‌اندازی می‌کند

 17. با ۶ سریال ترسناک آمریکایی آشنا شوید (۱۶+)  

 18. سفیر مالزی در ایران:برنامه‌های پتروناس برای سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت / در برجام صرفا آمریکا طرف نیست

 19. ثبات در بازار خودروهای وارداتی

 20. کنسرت کیهان کلهر در تالار وحدت   

 21. آمار متناقض اشتغالزایی سخنگوی دولت

 22. زمانی: هواداران استقلال در دربی به چیزی جز برد فکر نکنند

 23. توقف حراج سکه در بانک مرکزی منتفی شد

 24. بیرانوند حکم توقیف اموال نفت را گرفت

 25. ۱۰ تاثیر شگفت انگیز زردچوبه بر پوست

پربحث‌های دیروز

 1. روحانی: با گذاشتن قرآن در داشبورد، خودرو اسلامی نمی‌شود/ عده ای می خواستند برای هر علمی یک آیه و حدیث پیدا کنند

 2. حمایت روسیه از اسرائیل در صورت حمله ایران

 3. زبان مادری و زبان رسمی

 4. تصحیح دو اشتباه و تقدیر از گروه پزشکان بیمارستان نمازی شیراز

 5. آخوندی: هر حادثه‌ای رخ می‌دهد، به جای اصلاح فرآیندها سریعا دنبال یک نفر می‌رویم که با آن درگیر شویم

 6. درباره پالس‌های جدی و بی‌سابقه ایران به 1+5

 7. فقط یک درصد مخالف شفافیت هستند/ حقوق شهروندی یعنی داشتن نظام شفاف/ غرب شفافیت دارد؛ اما اسلام در 1400 سال پیش آن را توصیه و سفارش کرد

 8. سرقت بنز C200 برای خوشگذرانی در شب ولنتاین

 9. رقص ماشین‌ها در کارخانه بنز  

 10. توصیه پیامبر در مورد مصرف نمک

 11. بیشترین عامل تصادفات برون شهری چیست؟

 12. پزشکیان: دولت روحانی در طرح نظام سلامت خلاف قانون حرکت کرد/ دولت در این طرح ورشکسته است

 13. تک تکشان محاسبه می‌شود...  

 14. عجیب ترین گل تاریخ لیگ برتر

 15. مشخصات فنی پژو ۵۰۸ مدل ۲۰۱۹ +عکس

 16. چه ساعتی شام بخوریم؟

 17. توقف حراج سکه در بانک مرکزی منتفی شد

 18. بیرانوند حکم توقیف اموال نفت را گرفت

 19. ۱۰ تاثیر شگفت انگیز زردچوبه بر پوست

 20. ترافیک در تهران، ۷۰ سال پیش  

 21. بارندگی در ۱۰ استان/ احتمال سیلابی شدن رودخانه ها

 22. شورای مرکزی و بازرسان کانون کارگردانان انتخاب شدند/ اسامی اعضا

 23. پزشکیان: تعداد دانشگاه‌های ایران بیشتر از چین است

 24. ابراهیم جعفری: ایران باید از بازار‌های عراق بهره ببرد

 25. نقص فنی هواپیمای تهران-مشهد

پربحث‌های هفته

 1. پوشش لحظه به لحظه/سقوط هواپیما تهران- یاسوج در سمیرم/همه مسافران جان باختند+اسامی مسافران| لاشه هواپیما هنوز پیدا نشده/ عدم امکان اعزام بالگرد به‌دلیل برف و بوران/+تصاویر

 2. تشک کشتی، چالش جدید ایران با اسرائیل

 3. آقای آخوندی! زمان عذرخواهی و استعفا فرا نرسیده است؟

 4. قیمت واقعی دلار 1000 تومان است / استدلال؟

 5. افشاگری بزرگ در مورد سقوط ATR/هواشناسی هشدار داده بود ولی شرکت آسمان پرواز را لغو نکرد/ از خلبان چک گرفتند و مجبور به پرواز میکنند/ به وزیر تذکر دادیم ولی ربیعی توجهی نکرد

 6. انتقاد کیهان از بازیگر معروف

 7. دستور روحانی برای پیگیری حقوقی پرونده برخورد با دختر خیابان انقلاب

 8. روحانی: با گذاشتن قرآن در داشبورد، خودرو اسلامی نمی‌شود/ عده ای می خواستند برای هر علمی یک آیه و حدیث پیدا کنند

 9. نشانه‌ای دیگر برای خروج  بی بی سی از بی طرفی

 10. رئیس سازمان اجتماعی کشور: ۹۵ درصد بانوان کشور به حجاب باور دارند

 11. پیکر محمد توکلی فرزند احمد توکلی تشییع شد+تصاویر  

 12. دفتر سخنگوی دولت: حداکثر حقوق مقامات ۱۰ میلیون تومان است

 13. درخواست احمد توکلی از شرکت کنندگان در مراسم ترحیم فرزندش 

 14. استیضاح وزرای کار و راه تقدیم هیات رییسه شد/ نامه برخی نمایندگان به روحانی: ربیعی و آخوندی قبل از استیضاح، استعفا دهند

 15. حمایت روسیه از اسرائیل در صورت حمله ایران

 16. زبان مادری و زبان رسمی

 17. آیت‌الله جنتی 91 ساله شد/ کدام روحانیون از ایشان بزرگتر هستند؟

 18. رییس کمیسیون عمران مجلس: قصور سازمان هواپیمایی و هواپیمایی آسمان در سقوط هواپیما/ مسئولین استعفاء دهند/ بررسی علت سقوط هواپیما در کمیسیون عمران

 19. هواپیمای آسمان ۴ دقیقه قبل از سقوط وضعیت عادی داشته/ بزرگترین قطعه پیدا شده از اجساد یک بالاتنه بوده/ روشن شدن حقایق با پیدا شدن جعبه سیاه

 20. احتمال زنده ماندن سرنشینان هواپیما بسیار کم و نزدیک به صفر شد/اعزام تکاوران تیپ ۶۵ نوهد/ارتش مختصات تقریبی محل سقوط هواپیمای ATR را در اختیار ستاد بحران گذاشت

 21. کدخدایی: احمدی‌نژاد اصرار داشت نتیجه انتخابات ۸۸ هرچه زودتر اعلام شود/ علی رغم اصرار تن به اعلام پیش از موعد صحت انتخابات ندادیم

 22. نماینده شرکت آسمان: خیلی از کشورها دنبال این بودند همین هواپیماهای ATR بیست و پنج ساله‌‌ی ما را بخرند  

 23. سوال از رئیس جمهور درباره افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی/ 80 امضاء

 24. جزئیات شهادت ۳ مامور ناجا در درگیری خیابانی در پاسداران تهران/ قاتلان بلافاصله دستگیر شدند/ اوضاع تحت کنترل است +فیلم

 25. تصحیح دو اشتباه و تقدیر از گروه پزشکان بیمارستان نمازی شیراز

پربحث‌های دیروز

 1. سرقت بنز C200 برای خوشگذرانی در شب ولنتاین

 2. بیشترین عامل تصادفات برون شهری چیست؟

 3. نقص فنی هواپیمای تهران-مشهد

 4. مرگ ۷۹۰ نفر در کوه‌های ایران طی ۶ سال

 5. زلزله ۴.۴ ریشتری سومار را لرزاند

 6. توضیحات شرکت ملی نفتکش درباره آخرین وضعیت نفتکش سانچی

 7. قتل هولناک ورزشکار پرورش اندام در حادثه گروگان‌گیری

 8. سازمان هواپیمایی: احتمال می‌دهیم جعبه سیاه ATR نزدیک دُم هواپیما باشد/خلبان حتی در لحظات آخر هم نقص فنی گزارش نکرد

 9. ریزش کوه در محور سردشت - پیرانشهر  

 10. ریکاوری امدادگران برای جستجو دوباره در دنا

 11. هشدار هواشناسی به پایتخت نشینان

 12. اعتراف مادر زن به قتل دامادش با سنگ

 13. توضیح پزشکی قانونی درباره اعلام اسامی جانباختگان هواپیمای تهران -یاسوج

 14. بخشش عاملان شهادت سرباز بانک

 15. پزشکی قانونی: هویت تعدادی از اجساد جانباختگان حادثه هوایی شناسایی شد

 16. گزارش مقدماتی سانحه سقوط هواپیمای تهران یاسوج منتشر شد

 17. گره تازه در پرونده نزاع مرگ‌بار در باغ

 18. جزییات جلسه توجیهی گروه فرانسوی برای امدادگران

 19. ماجرای عجیب و دردناک قتل راننده آژانس با قابلمه جوجه کباب!

پربحث‌های هفته

 1. پوشش لحظه به لحظه/سقوط هواپیما تهران- یاسوج در سمیرم/همه مسافران جان باختند+اسامی مسافران| لاشه هواپیما هنوز پیدا نشده/ عدم امکان اعزام بالگرد به‌دلیل برف و بوران/+تصاویر

 2. افشاگری بزرگ در مورد سقوط ATR/هواشناسی هشدار داده بود ولی شرکت آسمان پرواز را لغو نکرد/ از خلبان چک گرفتند و مجبور به پرواز میکنند/ به وزیر تذکر دادیم ولی ربیعی توجهی نکرد

 3. احتمال زنده ماندن سرنشینان هواپیما بسیار کم و نزدیک به صفر شد/اعزام تکاوران تیپ ۶۵ نوهد/ارتش مختصات تقریبی محل سقوط هواپیمای ATR را در اختیار ستاد بحران گذاشت

 4. محل سقوط هواپیما در ارتفاع بالای ۳۷۰۰متری است/ روایت اورژانس از جستجو در محل سقوط هواپیما

 5. لاشه هواپیما تهران- یاسوج پیدا شد+ تصاویر/ سقوط در ارتفاع 4 هزار متری/ امکان فرود هلیکوپتر وجود ندارد/ کلاه‌سبزهادر راه رسیدن به اجساد/ هواپیما کمی بالاتر بود قله را رد می‌کرد

 6. پوشش لحظه به لحظه/امکان جستجوی هواپیمای سانحه دیده پرواز تهران - یاسوج در شب وجود ندارد/موبایل یکی از مسافران آنتن می دهد/احتمال سقوط هواپیما در ارتفاعات قوت گرفته است

 7. مدیرعامل آسمان دریافت تضمین از خلبانان را تایید کرد

 8. پیام رهبر انقلاب در پی سقوط هواپیمای مسافربری/موبایل یکی از مسافران هواپیما روشن است/ هنوز لاشه هواپیما پیدا نشده است/دهیار کهنگان: حوالی ساعت 9:30 صدای برخورد مهیبی شنیدیم+عکس و فیلم

 9. خلبان ATR آسمان پس از خروج از رادار با برج مراقبت مکالمه داشته است

 10. تصاویری که گفته میشود ظاهرا اجساد روی برف است  

 11. نماینده مجلس: مدیرعامل شرکت آسمان استعفا دهد

 12. آخوندی پس از بازدید هوایی از محل حادثه: هنوز هیچ‌ چیزی مشخص نیست

 13. سرقت بنز C200 برای خوشگذرانی در شب ولنتاین

 14. فرجام تلخ زندگی مرد زن نما

 15. در خصوص برخورد هواپیمای تهران-یاسوج با کوه ابهاماتی وجود دارد/ فرضیه های مختلف درباره کاهش یکباره سه هزار پایی ارتفاع هواپیما

 16. دقایقی قبل رخ داد؛ خروج قطار از ریل در نیشابور

 17. اطلاعیه هواپیمایی آسمان، ۵۵ ساعت پس از سقوط هواپیما!

 18. در آخرین لحظات درهواپیما چه گذشت؟/ اظهارات استاد باسابقه خلبانی کشور درباره گمانه زنی های علت سقوط هواپیما

 19. با دستور رئیس جمهور؛ وزیر راه و شهرسازی مامور پیگیری علت حادثه سقوط هواپیمای شرکت آسمان شد

 20. فیلمی از هنگام عبور هواپیمای سقوط کرده از کنار کوه دنا  

 21. خلبانان هواپیمای آسمان که امروز سقوط کرد  

 22. بیشترین عامل تصادفات برون شهری چیست؟

 23. ادعای یک بازیگر سینما: علی دایی پیش از بازی با سپیدرود مرا زد/ کار به کلانتری و شکایت کشیده شد + عکس  

 24. کشف بی‌سابقه‌ترین محموله مواد محترقه در تهران

 25. روایت هیمالیانورد شیرازی از وضعیت دشوار محل سقوط هواپیما

آخرین عناوین