نهنگ قاتل با ضربه‌ای مرگبار کوسه سفید را شکست داد

  4030330066

نهنگ قاتل به یک کوسه سفید بزرگ نزدیک می‌شود و با شدت خود را به کوسه بزرگ می‌کوبد و دنده‌های آن را می‌شکند. پس از این حمله، نهنگ قاتل دور کوسه سفید بزرگ می‌چرخد تا مطمئن شود که حیوان سعی نمی‌کند او را گاز بگیرد.

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین