هفت نقصِ بزرگ نظام های سیاسی غربی

سیاسی،   4000221024

نظام های سیاسی غربی در برهه کنونی، اصول و ارزش هایی را نمایندگی می کنند که اساسا با ارزش های دموکراتیک، در تضاد هستند. از این رو، آن ها باید هر چه سریع تر خود را از نظام هایی سرمایه محور(مبتنی بر اولویت های مادی)، به نظام هایی مردم محور، تغییر داده و اصلاح کنند.‌

هفت نقصِ بزرگ نظام های سیاسی غربی

به گزارش الف، پایگاه خبری "گلوبال تایمز" در گزارشی به هفت نقض عمده و اساسیِ نظام های سیاسی غربی پرداخته و به طور خاص به این مساله اشاره کرده که در برهه کنونی این نوع از نظام های سیاسی، عمیقا نسبت به منافع کلیتِ جوامع غربی بی اعتنا شده اند و صرفا منافعِ طیف محدودی را نمایندگی می کنند. از سویی، روحیه متکبرانه این دسته از نظام های سیاسی موجب شده تا آن ها هرگونه یادگیری از نظام های سیاسیِ خارج از غرب را رد کرده و خود را به مثابه تنها نسخه برتر در زمینه حکمروایی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جهان، معرفی کنند. امری که به هیچ وجه با واقعیات سازگار نیست. گلوبال تایمز در این رابطه می نویسد: 

«نظام های سیاسی غربی، به نحو قابل توجه و روزافزونی به نظام هایی: انعطاف ناپذیر، ناکارآمد، و در حال زوال، تبدیل شده اند. در برهه کنونی، آن ها عمیقا نیازمندِ اصلاحات نهادین(سیستماتیک) هستند. شاید هیچ کسی آن‌ها را به چالش نکشد، اما آن ها باید خود را به چالش بکشند. 

در این رابطه نیاز نیست که یک محقق و پژوهشگر سیاسی، دست به کشف نظریه های سیاسی جدید بزند تا بتواند چالش ای موجود بر سر راهِ نظام های سیاسی غربی را مخاطب قرار دهد. همه ما می توانیم مشاهده کنیم که در غرب چه اتفاق هایی در حال رخ دادن هستند. مشکلات و چالش های فراوانی وجود دارند که نظام های سیاسی‌ِغربی به سختی می توانند خود را با آن ها وفق دهند. توسعه اجتماعی در غرب، حالتی راکد به خود گرفته است. شکاف های سیاسی، اغلب نظم عادی و معمولی را به چالش می کشند. این مساله یک بحران تمام عیار برای غرب است. در ادامه به هفت نقص اساسی نظام های سیاسی غربی اشاره می شود: 

اول، این کاملا روشن است که محرک های توسعه داخلی در غرب، در حال زوال و نابود شدن هستند. این مساله به این دلیل نیست که سطح توسعه اقتصادی و اجتماعیِ نظام های سیاسی و اجتماعی غرب به اوج رسیده است. هنوز جمعیت معدودی از کلیتِ جمعیت غرب را فقرا تشکیل می دهند(به طور خاص در این رابطه می توان به ایالات متحده آمریکا اشاره کرد). با این اوصاف، ماهیتِ سرمایه داری نظام های سیاسی غربی، به نحو قابل توجهی کشورهای غربی را در سرمایه گذاری منابع، در فعالیت های اقتصادی که به ایجاد سود برای کلیت جامعه منجر می شوند، محدود و محصور کرده است. در نتیجه، جوامع غربی، دسترسی به اهداف اصلی خود(در حوزه های مختلف) را اساسا از یاد برده اند. 

دوم، دموکراسی های غربی تا حدی به آشوب و بی نظمی های سیاسی ختم شده اند. در این چهارچوب، تقابل میان نیروهای اجتماعی مختلف، باعث شکاف شدید اجتماعی می شود که این مساله خود مانع از عملکرد درست جامعه می گردد. بسیاری از کشورهای غربی شاهد مشکلات شاخص و برجسته ای برای مدت زمانی طولانی بوده‌اند و ابدا نتوانسته‌اند راه هایی را جهت حل کردن آن ها بیابند. در این راستا، بسیاری از معماهای مطروحه برای نظام‌های سیاسی غربی، حل نشده باقی مانده اند. برای مثال، برخی زیرساخت ها در کشورهای غربی منسوخ شده‌اند اما هیچ اقدامِ واقعی و عینی برای تجدید و احیای آن ها صورت نمی گیرد. 

سوم، نظام های غربی با پدیده هایی نظیر افراط گرایی و مطلق گرایی(اقتدارگرایی و استبداد) کنار آمده اند و به نوعی مردم را تشویق می کنند تا جهت مقابله با آن ها، به دنبالِ سپر بلا باشند. گزاره "رقابت پذیریِ" کشورهای غربی در حال زوال است و دلیل اصلی این مساله نیز در خودِ کشورهای غربی نهفته است. با این حال، آن ها مدام در این راستا یک استدلال و جواب بی پایه را مطرح می کنند: "چین در این رابطه، با رویه های مخرب خود، ضربات سنگینی را به ما وارد کرده است". ایالات متحده آمریکا در نبرد با پدیده شیوع ویروس کرونا، با شکست سنگینی رو به رو شده است و در این زمینه، تنها و تنها چین را به دلیل آنچه فراهم ساختن شرایط مناسب جهت اوج گیری شیوع ویروس کرونا می خواند، متهم می کند. شوکه کننده است وقتی می بینیم یکچنین ذهنیتِ غیرعلمی و غیرمنطقی، از قابلیتِ سرایت(به)/ و اثرگذاری بر سیاست های آمریکا نیز برخوردار است. 

چهام، اصلاحِ نظام های غربی بسیار سخت و مشکل شده است. برخی در این رابطه گام هایی برداشته اند با این حال این تلاش ها همگی به بن‌بست رسیده و شکست خورده اند. در شرایط فعلی، نوعی حس ترس و عدم برخورداری از قدرت کافی جهت پیشبرد فرآیند اصلاح نظام های سیاسی غربی، در کشورهای غربی شکل گرفته است. شاید دولت کنونی در یک کشور غربی، اجرای سیاست های اصلاحی را عملیاتی کند با این حال، امکان دارد دولت بعدی وقتی بر سر کار می آید، آن سیاست ها را لغو نماید و اساسا رویه جدیدی را در پیش گیرد. حاکمان و رهبران سیاسی در آمریکاو دیگر کشورهای غربی، منافع محدود و تنگ نظرانه حزبی خود را عملا در قالب منافع کل جامعه نمایش می دهند و حتی در مواردی، منافع خود را بالاتر از منافع جامعه تلقی می کنند. در نتیجه، امکان ایجاد و اتخاذِ هیچگونه سیاستِ بلندمدتی وجود ندارد و منابع نیز به نحوی نهادین و سیستماتیک، در نظام‌های سیاسی غربی تلف می شوند. 

پنجم، کشورهای غربی به شدت مغرور هستند و از هرگونه خودبینی خود را بی نیاز می بینند. این مساله موجب شده تا نظام های مذکور اساسا واقعیات را نبینند. درک و فهم نظام های سیاسی غربی از دموکراسی، آزادی، و حقوق بشر، روز به روز افراطی تر می شود. در این راستا، آن ها به شدت تمایل دارند تا خود را تنها نسخه درستِ سیاسی و اجتماعی ببیند و عملا هرگونه یادگیری از نکات مثبتِ دیگر نظام های سیاسی و اجتماعی که خارج از جهان غرب هستند را رد می کنند. از این منظر، روحیه یادگیری آن ها عمیقا خدشه دار شده و تاکید مکرر آن‌ها بر تایید خود و ردِ دیگران، موجب ایجاد نوعی روحیه "خودشیفتگی افراطی" در آن ها شده است. 

ششم، نظام های غربی(مخصوصا ایالات متحده آمریکا)، به شدت رو به بربریت و توحش آورده اند. آن ها در برهه کنونی عمیقا به حقوق و قوانین بین المللی بی احترامی می کنند و به شدت به سمت احترام گذاشتن به قدرت‌ِسخت و زور در حال حرکت هستند(به جای اینکه بر فضایل و قدرت اقناع تاکید داشته باشند). آن ها عمیقا در حال دخالت در امور داخلی دیگر کشورها و نشان دادنِ استانداردهای دوگانه هستند. آن ها همچنین قویا با رویه های خطرناک خود، صلح و ثبات جهانی را نیز به هم ریخته اند. در سال های گذشته، جنگ هایی که در اقصی نقاط جهان اتفاق افتاده اند، در اغلبِ موارد توسط آمریکا و دیگر کشورهای غربی، آغازشده اند(و یا تحریک به آغاز شدنِ آن ها انجام گرفته است). 

هفتم، نقض کردنِ جوهره دموکراسی های غربی، به یک رویه عادی در غرب تبدیل شده است. در شرایط فعلی، گروه هایی از مردم در کشورهای غربی، زندگی فلاکت باری دارند و در عین حال از هیچگونه توانایی و قدرتی نیز جهت دفاع از حقوقشان برخوردار نیستند. ضمنا برچسب دموکراتیک که برخی کشورهای غربی با خود به همراه دارند، تنها منافع عده ای معدود از انسان های شرور و بی کفایت را تامین می کند و در واقع، پوششی برای این مساله است. در شرایط فعلی، اغلب قواعد و قوانین در کشورهای غربی، توسط اقشار رده بالا تهیه و تدوین می‌شوند. اگرچه در نظام های غربی به ظاهر، افکار عمومی مردم تاثیرگذار است با این حال در واقعیت، مردم عادی از هیچ حقی جهت صحبت کردن و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف برخوردار نیستند و حقوق بنیادین آن ها مکررا توسط نظام های به اصطلاح دموکراتیک غربی، پایمال می شود. 

 هفت موردی که در این گزارش ذکر شد را می توان هفت نقص عمده نظام های سیاسی غربی در زندگی واقعی دانست. این نظام های سیاسی باید هر چه سریع تر خود را از نظام هایی سرمایه محور (مبتنی بر اولویت های مادی)، به نظام هایی مردم محور، تغییر داده و اصلاح کنند». 

یکتانتتریبون

پربحث‌های دیروز

 1. شیوه عجیب و خطرناک جابجایی زائران اربعین با هواپیما باربری

 2. شکار ناگهانی سگ توسط کروکدیل گرسنه

 3. مجری فاکس نیوز رئیس جمهور کشورش را با خاک یکسان کرد

 4. عجیب اما واقعی! هذیان گویی بایدن در آنتن زنده

 5. دستور رییسی درباره بیژن عبدالکریمی

 6. واردات خودرو ، مفید یا مضر ؟ 

 7. دفاعیات میرسلیم از طرح صیانت/ علت سکوت روحانی در این روزها چیست؟/ واکنش مثبت علی مطهری به نطق رئیسی در سازمان ملل

 8. این نیز گذشت و روسیاهی به ذغال ماند!

 9. سرانجام رایزنی‌های برجامی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل

 10. وزیر کشور: اصراری به تغییر همه استانداران نداریم

 11. پنجمین کاروان سوخت ایران وارد خاک لبنان شد

 12. نیاز ۱۴ هزار میلیارد تومانی برای تکمیل خودروهای ناقص/پیشنهاد آزادسازی قیمت‌ها به مدت ۶ ماه

 13. پاسخی به ابهامات سقف جدید کارت به کارت

 14. رایزنی امیرعبداللهیان و همتای انگلیسی/ آمادگی انگلیس برای بازپرداخت بدهی‌های خود به ایران

 15. ارسال کمک های پزشکی قطر به ایران برای مقابله با کرونا

 16. آکسیوس: مذاکرات شروع نشود، آمریکا ایران را تحریم می‎کند

 17. آب پاکی امیرعبداللهیان رو دست همتای آلمانی/سیاست قطعی ما گره نزدن اقتصاد داخلی به برجام است

 18. قالیباف: بودجه یعنی زندگی دولت و مردم/ هر جا کسری بودجه داریم دست در جیب مردم می‌کنیم

 19.  طرحی که اجاره کارت بانکی را ترویج می کند !

 20. رئیسی دستور داد: حق‌الزحمه معوقه معلمان را پرداخت کنید

 21. تاثیرات منطقه‌ای عضویت ایران در سازمان شانگهای

 22. انتقاد غریب آبادی از رویکردهای دوگانه آمریکا و انگلیس در فروش زیردریایی هسته ای به استرالیا

 23. طرح شفافیت آرای نمایندگان اصلاح شد+ متن نهایی

 24. یک احوالپرسی ساده؛ ۳ فوتی، ۷ بستری و ۱۵ مبتلای کرونایی نجمه حسنی

 25. واکنش مقام آمریکایی به تغییر تیم مذاکره کننده برجامی ایران

پربحث‌های هفته

 1. منجلاب دوستی با آمریکا و عربستان!

 2. چراغ سبز رئیسی به جهان؛ انتقاد از آمریکا

 3. چرا رئیس جمهور به مجمع عمومی سازمان ملل نمی‌رود؟

 4. شیوه عجیب و خطرناک جابجایی زائران اربعین با هواپیما باربری

 5. چرا برکت نتوانست به وعده تولید ۵۰ میلیون دوز واکسن عمل کند؟ / حرکت در مسیر سخت «برکت»

 6. شکار ناگهانی سگ توسط کروکدیل گرسنه

 7. سردرگمی سیستماتیک مردم

 8. مجری فاکس نیوز رئیس جمهور کشورش را با خاک یکسان کرد

 9. عجیب اما واقعی! هذیان گویی بایدن در آنتن زنده

 10. عملیات نجات توسط یک روحانی در کوه

 11. دستور رییسی درباره بیژن عبدالکریمی

 12. واردات خودرو ، مفید یا مضر ؟ 

 13. دعوای کاذب درباره عضویت ایران درباره سازمان همکاری شانگهای

 14. چرا آمریکا در خلیج فارس یگان پهپادی مستقر کرده است

 15. تقدیم لایحه دولت به مجلس، برای ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی

 16. ابتکار دیدنی برای هیزم شکنی

 17. توییت جالب عباس خامه‌یار درباره تانکرهای حمل سوخت در لبنان

 18. اسرائيل يتيم مي‌شود!

 19. اتحاد آنگلوساکسونها علیه دنیا !

 20. دفاعیات میرسلیم از طرح صیانت/ علت سکوت روحانی در این روزها چیست؟/ واکنش مثبت علی مطهری به نطق رئیسی در سازمان ملل

 21. معاون اول رییس جمهور: قیمت لبنیات نباید افزایش یابد

 22. این نیز گذشت و روسیاهی به ذغال ماند!

 23. آزمایش جنگنده های ابابیل از سوی قطر

 24. ستون فقرات توسعه اقتصادی کشور کجاست؟

 25. معایب دادن حق طلاق به زن چیست؟

ابر آروان

پربحث‌های هفته

 1. منجلاب دوستی با آمریکا و عربستان!

 2. چراغ سبز رئیسی به جهان؛ انتقاد از آمریکا

 3. سردرگمی سیستماتیک مردم

 4. دستور رییسی درباره بیژن عبدالکریمی

 5. دعوای کاذب درباره عضویت ایران درباره سازمان همکاری شانگهای

 6. توییت جالب عباس خامه‌یار درباره تانکرهای حمل سوخت در لبنان

 7. اتحاد آنگلوساکسونها علیه دنیا !

 8. دفاعیات میرسلیم از طرح صیانت/ علت سکوت روحانی در این روزها چیست؟/ واکنش مثبت علی مطهری به نطق رئیسی در سازمان ملل

 9. این نیز گذشت و روسیاهی به ذغال ماند!

 10. سرانجام رایزنی‌های برجامی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل

 11. عزیزی: کشورهای بلوکه کننده پول ایران از سرنوشت کره جنوبی درس عبرت بگیرند

 12. دخالت نمایندگان در انتصاب استانداران به رغم تذکر رهبری

 13. علت تغییر موضع بی سابقه اسرائیل درباره معادله هسته ای ایران چیست؟

 14. سرتان را بگیرید بالا

 15. وزیر کشور: اصراری به تغییر همه استانداران نداریم

 16. توضیح رئیسی درباره علت افزایش واردات واکسن/ پیمان جبلی رئیس صداوسیما می‌شود؟/ انتقاد اژه‌ای از کیفیت گزارش دستگاه‌های امنیتی

 17. تاریکخانه ای که باید نور بر آن تاباند

 18. قدردانی امیرعبداللهیان از زحمات ظریف در هشت سال گذشته

 19. امیرعبداللهیان: مردم آثار عضویت ایران در سازمان شانگهای را در برنامه اقتصادی دولت مشاهده خواهند کرد

 20. بررسی صدور «گواهینامه موتورسیکلت» برای زنان و ورود آنها به «ورزشگاه‌ها»

 21. روایت اندیشکده آمریکایی از پیروزی بزرگ ایران

 22. ترکیب احتمالی ایران در مذاکرات برجام/ مذاکره کننده ارشد هسته ای کیست؟

 23. پاسخی به تناقضات رفتاری اصلاح طلبان درباره افغانستان

 24. روایت مصباحی‌مقدم از تلاش رئیسی برای واردات واکسن/ توضیحات اسلامی درباره توافق با آژانس انرژی اتمی

 25. معجزه قرن

آخرین عناوین