• هفت نقصِ بزرگ نظام های سیاسی غربی

  هفت نقصِ بزرگ نظام های سیاسی غربی

  سیاسی، 

  نظام های سیاسی غربی در برهه کنونی، اصول و ارزش هایی را نمایندگی می کنند که اساسا با ارزش های دموکراتیک، در تضاد هستند. از این رو، آن ها باید هر چه سریع تر خود را از نظام هایی سرمایه محور(مبتنی بر اولویت های مادی)، به نظام هایی مردم محور، تغییر داده و اصلاح کنند.‌

 • نظام سرمایه داری نیاز دارد ۶۰ تا ۷۰ درصد از جمعیت دنیا فقیر باشند

  کارشناس آلمانی: نظام سرمایه داری نیاز دارد ۶۰ تا ۷۰ درصد از جمعیت دنیا فقیر باشند

  ویدئو، 

  فابیان شیدلر، کارشناس و نویسنده آلمانی در گفت‌وگویی که با شبکه راشاتودی انگلیسی زبان داشت، در خصوص نظام سرمایه داری گفت: نظام سرمایه داری در یک بحران عمیق قرار دارد. ما یک شکاف عظیم اجتماعی داریم. نظام سرمایه داری حدودا به ۶۰ تا ۷۰ درصد از جمعیت نیاز دارد تا فقیر باشند.