مردی که مرگ را کشت!...

دکتر محسن سلگی،   3991002079 ۲۲ نظر، ۰ در صف انتشار و ۹ تکراری یا غیرقابل انتشار
مردی که مرگ را کشت!...

شهادت، زیباشدن مرگ است. شهادت، خشونت نیست، خشونت‌طلبی نیست، آمادگی و آرزوی مرگ در راه خداست. شهادت‌طلبیِ اصیل، طبیعت و انسان‌های دیگر را آزار نخواهد داد، بلکه مانع و رادعی بر سر راه آزار طبیعت و خلق است. شهادت‌طلبیِ اصیل، از دشمن هم متنفر نیست، بلکه چون سردار قاسم سليماني به جنگ با دشمنی، با ظلم و خشونت‌طلبی می‌‌رود. شهادت‌طلبیِ اصیل، تنها در میدان جنگ رخ نمی‌دهد، بلکه به دنبال صلح است، و در صلح بهتر از هر زمانی شکوفا می‌شود. شهادت‌طلبیِ اصیل، جهان را بر مفهوم ایثار و ترجیح‌دادن دیگری بر خود می‌بیند. شهادت‌طلبی اصیل در پی مرگِ خود و دیگری نیست، بلکه می‌‌خواهد زندگی این‌جهانی را در صلح، امنیت و سلامت ببیند. بدین‌سان، شهادت‌طلبیِ اصیل، با پرهیز از خودمداری و خودخواهی، خدمت به زمین، زیستن و مردن در مسیری خدایی و دیگرگزینانه است؛ چنانکه سليماني بود.

شهادت تکفیری و چپ

شهادت‌طلبیِ نوتکفیری، تکفیری و چپ، عاری از اندیشیدن است، این شهادت‌طلبی، تقلیدی و قلّاده‌ای است و عشق به انسانیت و انسان و فکر در آن جایی ندارد. اگر هم اهل اندیشه باشد اما زندگی را به کام مرگ می‌کشد. این شهادت‌طلبی حسود و مأیوس است و اوج شهادت را در مرگ می‌بیند نه زنده ماندنِ توأمان زنده‌کردن. شهادت‌طلبی اصیل لزوماً اهل شهود نیست اما مشهود است؛ اهل مخفی‌کاری و مخفی‌شدن از مردم نیست. چیزی از مردم مخفی نمی‌کند و مخفی‌های مردم را آشکار نمی‌سازد. شاید غایب باشد و بیشتر اهل غیاب و غیب اما مخفی نیست، در سایه‌ها راه نمی‌رود؛ در پی آشکارشدن است نه شکارکردن. شاید شکار هم بکند اما تنها شکارچی را.

مهم‌تر از این‌ها با مخفی‌هایِ مردم کاری ندارد. او می‌داند غفلت از اندرونی مردم چه عبادت و مراقبه‌ای است. او مشهود است تا شاهد. وضوی او وضوح است. بیش از آرزوی شهادت، آرزوی نیوشیدن شادی را دارد. بیش از خون جهنده در پی جهان جهنده است(جهان یعنی جهنده). او اهل ماده هم هست. ماده از مد به معنی کشیدن است. او گشوده و گشاده است. اهل رکوع است و فروتنی نه رکون و سکون. اهل سکوت است نه ادعاهای گزاف. شعر را می‌ستاید تا شعار را. او راستین و راست است. مهمترین حریم و حرم برای او حریم مردم و حریم فرد است. او  بی‌گدار به آب نمی‌‌زند. بر ساحل یا گدار می‌‌نشیند و خوب به دریا فکر می‌‌کند و نیز به پشت دریا و اعماق آن. اما می‌داند انسان در وهله اول در همین گدار است و طوری باید به دریا بزند که گدارنشینان (ساکنان شهر) خوش‌تر و به‌تر باشند. او می‌داند ماهیان به اندازه موج و حتی دریا ارزشمندند. ماهیات و ماهیان، وجود و موجود، سجود و صعود را باهم می‌بیند نه در هم. البته او لزوماً اندیشمند یا این‌قدر اندیشه‌ورز نیست. اما اهل درنگ است. بیشتر یاد می‌‌گیرد تا یاد بدهد حتی اگر بزرگترین اندیشمند باشد. به هرحال او چپ‌چپ به دنیا نگاه نمی‌کند. بیش از چپ‌کردن چیزها در پی قراردادن آنها سرجایشان است.

شهید سليماني «تفاوط» داشت

سليماني اهل خیرگی و خیره‌سری نبود. اهل چیرگی بود، آن هم بر خود. دشمن همیشگی نداشت مگر نفس خود و شیطان بزرگ ذاتی‌اش که همان ابلیس درون بود. چه خطرناک مذهبی‌هایی که التفات به شررهای شهوت و شهرت ندارند و چه التقاطی بدتر از خودمداری؟ سليماني، چنان نبود. او چمان بود و برای همین افتادگی‌اش پرواز کرد. او شیطان را با گلوله‌ای کُشت و به یک گُل بدل شد. گُلی که ریشه در زمین داشت و  طوفان عشق او را به آسمان برد. برای او سخت بود یک شیطان زندانی را در درون‌اش تحمل کند؛ با زندان و تنگنا بر سر مِهر نبود.

او رئالیستی پرنده بود.  شهيد چمران هم در کتاب «انسان و خدا» می‌گوید رئالیست و تحقّقی است(مثل علامه طباطبايي و ساير انديشمندان انقلاب اسلامي)[i]. به هرروی در برابر برخي شبه مذهبی های خیالاتی و تن‌پرور بود؛ آرمان‌گر بود نه آرمان‌گرا؛ یعنی با آرمان می‌‌ساخت درست با عمل‌اش و هرچه که او در شدن بود؛ او و آرمان‌اش با هم ساخته می‌شدند. نه اهل انکیزاسیون بود و نه اهل انگنازیسیون(تعبیر از من. به معنای انگ زدن).

خود را زندانی دشمن نکرد و می دانست التفات زیاد به دشمن، دشمن را بزرگ کرده و خوارداشت اوست و بسا تورا شبیه دشمن کند. او نگاه گذرا به دشمن داشت و دشمن را بی آن که تحقیر کند اما بزرگ هم نمی‌کرد. با الهام از نیچه باید بگویم او دیری در مغاک یا آونگی چشم ندوخته بود تا آن مغاک نیز در او چشم بدوزد.

شهید سليماني شهد شهادت و شهامت بود؛ بی آن که از مرگ بترسد و با آن‌که شهادت  را دوست داشت، اما زندگی را می جست. شهادت او شهادط است. یعنی تفاوط دارد(به تأسی از دیفرانس دریدا و خوانش بدیو از آن) شهادت او حاصل شست‌وشوی قلب بود نه مغز. این شهد شهادت تنها نصیب مرده‌گان در راه خدا و کسانی همچون او می‌شود. بسا شهادت دهقانان که عالمانه‌تر از عالمان باشد.

شهادت بس نامتعیّن‌تر از این حرفهاست. سازمانی‌کردن شهادت، عاری‌کردن آن از شهد وجودی و انتولوژیک و تقلیل آن به امری انتیک و نیز محصور است. البته از رازناک‌کردن شهادت به این معنا که شهدا را فراتر از سطح انسان‌های الهام‌بخشِ زمینی( آسمانی و مجرد ) بدانیم دفاع نمی‌کنم ؛ منحصربه‌خوددانستنِ شهدا و تبدیل و تحویل آنها به منبع درآمد و منفعت سیاسی از سویی و مجرد و منتزع‌کردن آنها از سویی دیگر به این می‌ماند که یکبار ایشان را به بیرون از جهان پرتاب و تبعید کنیم و باری دیگر آنها را در چاه ویل نفس بیاندازیم.

در جریان تجلیل از شهید والامقام سردار سلیمانی شاهد بودیم که برخی، ارج‌گذاری برخی منتقدان نظام و حتی بی تفاوت ها ( و نه منتقدان و معاندین) را تخطئه کرده یا به آن بی‌اعتنایی کردند. در حالی‌که شهید سلیمانی حتی صرفاً شهید این نظام و انقلاب نبود تا چه رسد به شهید گروهی خاص. باری، نه برای شهدا راززایی کنیم و نه از آنها راززدایی کنیم. آنها خود رازدارند.

شهادت‌آگاهی

نیچه می‌گوید: «مرگ پایان زندگی است، ولی مرگ‌اندیشی آغاز آن». به این نباید بسنده کرد. نباید صرفاً مرگ‌اندیش بود. مرگ‌اندیشی، می‌تواند نومیدی را در پی داشته باشد، در حالی‌که شهادت، زندگیِ مرگ و زندگیِ زندگی است. شهادت، ازدواج و امتزاج عاشقانه‌ی مرگ و زندگی است و زندگی را فرا‌می‌برد. مستیِ راستین زندگی است. اگر مرگ‌اندیشی، آغاز زندگی است، شهادت‌اندیشی، استعلای زندگی و مستی و راستیِ آن است.

سليماني یک شهادت‌اندیش بود. این راستیِ زندگی است و سليماني به کام مرگ نرفت بل مرگ را به کام خود برد؛ آن را همچون جام شوکران سر کشید. شهادت او حاصل عقیده و عشق بود؛ با ارجاع به سبد سه‌گانه اعتقادات، اخلاقیات و احکام، باید بگویم شهادت او تقلیدی نبود بل محصول اخلاق(عرفان) و اندیشه بود تا الگوبرداری از رفتار کسی یا اجرای یک فرمان رفتاری.

چشم سليماني

سليماني، به چیزی خیره نمی شد و چیزی در دنیا نبود که او را خیره سازد. او کار درست را چون درست بود انجام می داد. اگرچه نه کاملاً فضیلت مآبانه، چون غایت هم داشت. سليماني از آن کسانی است که اگر به خدا هم باور نمی یافت باز کار درست را انجام می داد. 

خدا برای سليماني هم هدف بود هم نتیجه و هم تکلیف. برخی به اشتباه فکر می‌کنند صرفا تکلیف مهم است؛ درحالی‌که در همین امر به معروف اگر نتیجه در کار نباشد، تکلیف آن ساقط می‌شود. 

رضای خدا بیش از آن که هدف سليماني باشد (هدفی که برخی آنقدر آن را به زبان می‌آورند که آدمی را به اشباع و حتی حسی مهوع می‌رسانند) نتیجه بود. کارآمدتر و‌ مفیدتر آن است که رضای خدا، نتیجه باشد نه هدف. امام محمد غزالی در طراحی حکومت عادل، آخرین گام را دعای مردم می‌داند. دعای مردم یعنی رضایت مردم و این رضایت می‌تواند رضای خدا را هم در پی داشته باشد[ii].

--------------------------------------------------------------------------

 [i]  چمران در صفحه 72 از کتاب «انسان و خدا»-طی یک سخنرانی- با اشاره کتاب علامه طباطبایی می گوید: «...رئالیسم از رئالیته می‌آید، رئالیته یعنی واقعی، یعنی چیزی که واقعیت دارد. ما نه ذهن‌گرا هستیم نه مادّی‌گرا، بلکه واقعیّت را می‌پذیریم. آن واقعیت چیست؟ این است که دنیا واقعیتی دارد مستقل از ذهن من، ولی شناخت من از این دنیا ذهنی است... مکتب ما رئالیسم هست و این‌ها که ایده‌آلیسم هست، مکتب ما مکتب رئالیسم یا به فارسی تحقّقی است. بنابراین اگر مارکسیست‌ها بخواهند ایده‌آلیسم را بکوبند و بگویند همه مسلمان‌ها و خداپرستان هم با آن یکسانند، مرتجعند و غیره، این به‌هیچ‌وجه صحیح نیست.»
[ii] به هر روی، دعای مردم و‌ خود فعل دعا-حتی اگر خدا را ناشخص‌وار بدانیم- به طلوع هرچه بیشتر خدا و دین در دنیا منجر می‌شود. باری، اینگونه باید خدا در سیاست بدمد و باشد؛ خدایی که غالبا نتیجه یا پیامد است.

برای سیاست عملی و ‌زندگی واقعی، این خدای نتیجه مهم‌تر از خدای هدف است. بسا کسا که خیره به خدا اما خلق را ناخرسند و‌ حتی دل‌زده و دل‌زدوده می‌کند.

 

دیدگاه کاربران

ناشناس۱۷۵۲۷۰۴۰۷:۳۱:۲۷ ۱۳۹۹/۱۰/۸
خدا بیامرزدش
ناشناس۱۷۵۲۷۸۵۰۹:۲۱:۴۵ ۱۳۹۹/۱۰/۸
نباید از انسانها بت ساخت. هر انسانی خوبی ها و محسناتی دارد و بدی ها و اشتباهاتی دارد.
ناشناس۱۷۵۲۸۶۱۱۰:۳۵:۵۱ ۱۳۹۹/۱۰/۸
تجلیل از یک قهرمان اسمش بت سازی نیست. متاسفانه مشکلات اقتصادی باعث شده امثال شما همه چی رو با هم قاطی کنند و روز را شب نشان بدهند.
ناشناس۱۷۵۲۹۷۰۱۱:۵۸:۰۷ ۱۳۹۹/۱۰/۸
تو اگه معنی انسان رو میفهمیدی از این حرفا نمیزدی به محض اینکه یه انتقاد کوچک از غرب میشه حضرات به اسم واقع بینی پدر ادمو درمیارن که اقا محسنات غرب رو ول کردین چسبیدین به این حرفا تا یه دو کلام از ادمای با ارزش صحبت میشه دادشون درمیاد که قدیس نسازین بت نسازین معصوم نسازین بس کنید بابا کی خواست بت بسازه حالا کافی بود این مقاله درباره مونتگومری یا رومل نوشته میشد اونوقت دوس داشتم نظر بعضیا رو بخونم
ناشناس۱۷۵۳۱۳۴۱۳:۳۲:۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۸
افرین.
ناشناس۱۷۵۲۹۷۶۱۲:۰۲:۱۹ ۱۳۹۹/۱۰/۸
متن هم گفته راززایی نکنیم
ناشناس۱۷۵۳۰۵۰۱۲:۵۰:۳۲ ۱۳۹۹/۱۰/۸
سردار سلیمانی دلاور یک انسان به تمام معنا بود
ناشناس۱۷۵۳۰۷۵۱۳:۰۶:۰۱ ۱۳۹۹/۱۰/۸
تنها فردی که توی زندگیش هیچ اشتباهی نداشت نوید افکاری بود حتما
ناشناس۱۷۵۳۰۸۰۱۳:۰۷:۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۸
اگه درباره کوروش یا شاهان پهلوی یکی این کامنت رو میگذاشت، جماعت مبتذل منوتو-لوگو پپسی بین منفی بارونش میکردند، عزیزم میدونم که درد و سوزش شما از جای دیگریه
ناشناس۱۷۵۳۱۰۵۱۳:۲۰:۳۸ ۱۳۹۹/۱۰/۸
نباید از انسانها بت ساخت اما نباید به این بهانه انسانهای بزرگ را فراموش کرد! نام شهید سلیمانی در تاریخ ثبت شد و همیشه در قلب ما زنده می ماند!
ناشناس۱۷۵۲۷۸۶۰۹:۲۱:۵۱ ۱۳۹۹/۱۰/۸
حیف از سردار دل‌ها که فدایی این دولتمردان اشرافی و زراندوز شد
ناشناس۱۷۵۳۱۱۲۱۳:۲۴:۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۸
فقط یک ذهن ساده لوح فکر میکنه سردار سلیمانی خودش رو بخاطر دولتمردان فدا کرد! این طرز فکر چیزی جز کوچک کردن این شهید بزرگوار و پایین آوردن مقام او نیست!
ناشناس۱۷۵۲۷۰۵۰۷:۳۲:۲۷ ۱۳۹۹/۱۰/۸
بخوانید الفاتحه مع الصلوات
ناشناس۱۷۵۲۷۰۷۰۷:۳۵:۰۵ ۱۳۹۹/۱۰/۸
ما باید قبل از سالگرد انتقام سخت بگیریم
ناشناس۱۷۵۲۷۸۹۰۹:۲۳:۳۵ ۱۳۹۹/۱۰/۸
دشمن در حال آماده باش کامل است ضربه را در زمان و مکانی بخورد که اصلا انتظارش را نداشته باشد
نجیب۱۷۵۲۷۳۳۰۸:۰۹:۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۸
بسیار زیبا. احسنت. متشکرم از این تفکر زیبا و نوشته حاصل از آن.
ناشناس۱۷۵۲۷۶۲۰۸:۵۳:۴۶ ۱۳۹۹/۱۰/۸
در حالی که ظریف در حال قدم زدن با جان کری بوده سردار سلیمانی به ظریف پیام میده چند فروند هواپیمای لجستیک در فرودگاه حوصله به زمین نشسته و دارند تجهیزات پیشرفته به داعش تحویل می دهند حواس شما به رفتار دوگانه امریکایی ها باشد و اینگونه برجام بر باد کشور را
ناشناس۱۷۵۳۰۱۱۱۲:۲۶:۵۲ ۱۳۹۹/۱۰/۸
آقای الف خوب چشماتو باز کن و ببین ... این کامنتایی که احتمالا انتخاب کردین و منتشر کردین هم با منفی های بیشتری روبرو شده ..... حالا خوب متوجه میشین که یه عده حرفه ای آماده برای مثبت و منفی گذاشتن پای کامنتهای انتخابی تون هستند.... تا ذهن و محاسبات شما رو در مورد اکثریت و اقلیت و نظر مردم عوض کنن. در مورد شهید سلیمانی و تشییع جنازه باشکوهش که دهها میلیون نفر در اون شرکت کردند و اگه امکانش بود که به همه ی مراکز استانها ببرند تقریبا اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران شرکت میکردند؛ باز هم منفی هات بیشتره .... این یعنی اینکه بیخود دلتو به این مثبت و منفی ها خوش نکن...اینا به هیچ عنوان شاخص و نمونه رای و نظر مردم نیستن.....
ناشناس۱۷۵۳۱۸۰۱۳:۵۴:۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۸
در تشیع پیکر شهید دهها میلیون واقعا مبالغه هست ولی قبول دارم جمعیت زیادی بودن
ناشناس۱۷۵۳۱۹۶۱۴:۰۵:۰۷ ۱۳۹۹/۱۰/۸
جمعیت زیاد فقط تظاهرات 3 میلیونی جنبش سبز در خیابان هایی با حداکثر ظرفیت 600 هزار نفر!!
ناشناس۱۷۵۳۲۰۹۱۴:۱۲:۳۵ ۱۳۹۹/۱۰/۸
حداکثرجمعیت تهران 2میلیون بودن دههامیلیون کجابودن
ناشناس۱۷۵۳۲۰۵۱۴:۱۰:۰۴ ۱۳۹۹/۱۰/۸
توی سایت الف، میان پرت و پلا بودن کامنت و مثبت ها رابطه مستقیمی وجود داره، هرچقدر پرت و پلا تر، مثبت ها بیشتر
یکتانتتریبون

پربحث‌های دیروز

 1. تحلیل جالب آمریکا از نشست خبری حجت الاسلام رئیسی

 2. گم شدن اخلاق در بازار سیاست...

 3. یک نفر به دولت خسته نباشید نگفت /همه باید منتخب مردم درانتخابات ریاست جمهوری را یاری کنیم/ انتقال دولت باید با آرامش کامل انجام شود

 4. چرا از کوچ نمایندگان مجلس به دولت آینده نگرانیم؟

 5. روحانی صندوق توسعه ملی را خالی کرد

 6. ایمنی‌زایی ۹۳.۵ درصدی واکسن برکت در فاز دوم/ ۱۲ کشور برای خرید درخواست دادند

 7. دفاع تمام قد مهمان BBC از ایران

 8. تصاویر قدیمی دیده نشده از حرم امام رضا(ع)

 9. سقوط آزاد سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان

 10. رقم‌های دیوانه‌کننده از کشف‌ بزرگترین ‌مزرعه‌ بیت‌کوین

 11. وزیر علوم: به هیچ عنوان به"تعویق کنکور" فکر نمی‌کنیم / ۳۰درصد آموزش دانشگاه‌ها مجازی می‌ماند

 12. محمد معتمدی: قید واکسن خارجی را زدم/ در فاز سوم تست انسانی «برکت» شرکت می کنم

 13. واژگونی اتوبوس خبرنگاران در آذربایجان غربی/ فوت ۲ خبرنگار+اسامی و فیلم

 14. جزئیات حمله به یک خانواده ایرانی در بیرمنگام انگلیس+فیلم

 15. اعلام جزئیات تکمیلی از نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری/ تکمیل نتایج قبلی با وصول آخرین صورتجلسات باقی مانده و تطبیق نتایج در هیات های اجرایی و نظارت سراسر کشور

پربحث‌های هفته

 1. لحظات دلهره آور کشتن بی‌رحمانه یک جگوار با چوب

 2. اصلاحات؛ فشار به پایین و چانه زنی در بالا!

 3. سنت‌شکنی رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری/ شکست سنگین احمدی‌نژاد/ برای وزارت کشور پرونده تشکیل شد

 4. «نه» رییسی به ملاقات با بایدن / وعده ها را فراموش نمی‌کنم / تغییرات به نفع مردم خواهد بود

 5. رؤیای احیای برجام در دولت روحانی، تعبیر می شود؟

 6. آقای رئیسی معجزه نمی خواهیم فقط امید را زنده نگهدار !

 7. مقایسه مشارکت انتخاباتی مردم ایران با دموکراسی های مطرح غربی چه می گوید؟

 8. رأی الیوم: ایرانی جدید در برابر آمریکا در راه است

 9. از بنده خدا به بنده خدا/ نامه ای به سید ابراهیم

 10. تحلیل جالب آمریکا از نشست خبری حجت الاسلام رئیسی

 11. استقبال عجیب روزنامه اصلاح طلب از پیروزی رئیسی!

 12. تیم اقتصادی احتمالی رئیسی چه کسانی هستند؟

 13. معنای رأی همتی برای اصلاح طلبان

 14. روحانی: بزودی تحریمها برداشته می شود و سرمایه خارجی به سمت ایران سرازیر خواهد شد

 15. صحبت‌های جنجالی شیرزن ایرانی با خبرنگار خارجی/این کار شما انعکاس دموکراسی نیست

 16. ماموریت آیت‌الله جنتی به عضو شورای‌نگهبان در پی سقوط بالگرد حامل صندوق رای در دزفول

 17. وعده روحانی برای رفع قریب‌الوقوع تحریم‌ها/ تذکر احمد خاتمی به صاحبان آرای سفید و باطله/ دلایل شکست اصلاح‌طلبان از نگاه عطریانفر/ کابینه رئیسی، اصولی یا فراجناحی؟

 18. انتقاد سعید محمد از شورای نگهبان/ زمزمه خداحافظی احمدی‌نژاد از مجمع تشخیص/ تحلیل شریعتمداری از مشارکت پایین مردم/ نظر افروغ درباره چالش‌های یکدست‌شدن حاکمیت

 19. لطیفه ساختن برای «شریعتی» جواب نداد، حالا سنگ پرتاب کنیم!

 20. صف طولانی و عجیب اماراتی‌ها برای خرید محصول جدید تویوتا لندکروز!

 21. اعلام نتایج انتخابات ۱۴۰۰ / تبریک رییس جمهور و رقبا به رییسی/ در حال بروز رسانی

 22. آسمان، ریسمان بافتن صهیونیست ها درباره پیروز انتخابات ایران

 23. گم شدن اخلاق در بازار سیاست...

 24. بازندگان انتخابات از نظر زیباکلام/ نخستین گمانه‌زنی‌ها درباره کابینه رئیسی/ پیشنهاد حسین مرعشی به اصلاح‌طلبان برای ادامه فعالیت سیاسی/ تفاوت رئیسی با روسای جمهور پیشین

 25. اعترافات مهم روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی درباره ایران

ابر آروان

پربحث‌های هفته

 1. اصلاحات؛ فشار به پایین و چانه زنی در بالا!

 2. سنت‌شکنی رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری/ شکست سنگین احمدی‌نژاد/ برای وزارت کشور پرونده تشکیل شد

 3. «نه» رییسی به ملاقات با بایدن / وعده ها را فراموش نمی‌کنم / تغییرات به نفع مردم خواهد بود

 4. رؤیای احیای برجام در دولت روحانی، تعبیر می شود؟

 5. آقای رئیسی معجزه نمی خواهیم فقط امید را زنده نگهدار !

 6. مقایسه مشارکت انتخاباتی مردم ایران با دموکراسی های مطرح غربی چه می گوید؟

 7. از بنده خدا به بنده خدا/ نامه ای به سید ابراهیم

 8. استقبال عجیب روزنامه اصلاح طلب از پیروزی رئیسی!

 9. تیم اقتصادی احتمالی رئیسی چه کسانی هستند؟

 10. معنای رأی همتی برای اصلاح طلبان

 11. روحانی: بزودی تحریمها برداشته می شود و سرمایه خارجی به سمت ایران سرازیر خواهد شد

 12. ماموریت آیت‌الله جنتی به عضو شورای‌نگهبان در پی سقوط بالگرد حامل صندوق رای در دزفول

 13. وعده روحانی برای رفع قریب‌الوقوع تحریم‌ها/ تذکر احمد خاتمی به صاحبان آرای سفید و باطله/ دلایل شکست اصلاح‌طلبان از نگاه عطریانفر/ کابینه رئیسی، اصولی یا فراجناحی؟

 14. انتقاد سعید محمد از شورای نگهبان/ زمزمه خداحافظی احمدی‌نژاد از مجمع تشخیص/ تحلیل شریعتمداری از مشارکت پایین مردم/ نظر افروغ درباره چالش‌های یکدست‌شدن حاکمیت

 15. لطیفه ساختن برای «شریعتی» جواب نداد، حالا سنگ پرتاب کنیم!

 16. اعلام نتایج انتخابات ۱۴۰۰ / تبریک رییس جمهور و رقبا به رییسی/ در حال بروز رسانی

 17. گم شدن اخلاق در بازار سیاست...

 18. بازندگان انتخابات از نظر زیباکلام/ نخستین گمانه‌زنی‌ها درباره کابینه رئیسی/ پیشنهاد حسین مرعشی به اصلاح‌طلبان برای ادامه فعالیت سیاسی/ تفاوت رئیسی با روسای جمهور پیشین

 19. اعترافات مهم روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی درباره ایران

 20. یک نفر به دولت خسته نباشید نگفت /همه باید منتخب مردم درانتخابات ریاست جمهوری را یاری کنیم/ انتقال دولت باید با آرامش کامل انجام شود

 21. قاضی زاده هاشمی: به ۶ دلیل بقا در انتخابات را برگزیدم

 22. چرا از کوچ نمایندگان مجلس به دولت آینده نگرانیم؟

 23. کتک زدن زن ایرانی برای شرکت در انتخابات

 24. رسالت دولت آینده‎

 25. جلیلی: دولت نیازمند کمک مردم است

آخرین عناوین