شاپور بختیار در هشت سال جنگ رژیم بعث علیه ایران چه نقشی داشت؟

گروه ویدئو الف،   3990708033

شاپور بختیار و ارتشبد اویسی از عوامل رده بالای رژیم شاهنشاهی، جزو زمینه ‌سازان تحمیل هشت سال جنگ علیه مردم ایران بودند، این مسئله زمانی آشکار شد که بریتانیا برخی اسناد محرمانه را بعد از سال‌ها منتشر کرد. مجید تفرشی کارشناس تاریخ معاصر ایران در این خصوص گفته است که ارتباط خاندان پهلوی با رژیم بعث از طریق ارتشبد اویسی برقرار بود.

یکتانت

آخرین عناوین