گسل تورمی بین دهک‌ها + نمودار

 3990706053 ۰ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱ تکراری یا غیرقابل انتشار

شکاف دهکی تورم نقطه‌ای در شهریورماه به ۵/ ۱۳ درصد رسیده که رکورد بیشترین فاصله بین دو دهک هزینه‌ای بوده است.

گسل تورمی بین دهک‌ها + نمودار

دنیای ‌اقتصاد نوشت: شکاف دهکی تورم نقطه‌ای در شهریورماه به ۵/ ۱۳ درصد رسیده که رکورد بیشترین فاصله بین دو دهک هزینه‌ای بوده است. گزارش مرکز آمار کشور نشان می‌دهد در شهریورماه تورم نقطه‌ای دهک کم‌درآمد ۱/ ۳۱ درصد و تورم نقطه‌ای دهک پردرآمد ۶/ ۴۴ درصد بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سه ماه متوالی است که فاصله تورمی بین دارا و ندار بیشتر می‌شود. در نوسانات ارزی، دهک پردرآمد که بیش از ۸۰ درصد سبد خانوار آن را کالاهای غیرخوراکی و وابسته به ارز تشکیل می‌دهد، تورم بیشتری را به نسبت دهک‌های کم درآمد تجربه می‌کنند.

آمارها نشان می‌دهد فاصله شکاف تورمی نقطه‌به‌نقطه بین دو دهک اول و دهم کشور در شهریور ماه سال‌جاری، به بیشترین مقدار خود رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شکاف تورم دهکی در شهریورماه به ۵/ ۱۳‌درصد رسیده که به نسبت مردادماه افزایش ۴/ ۳ واحد درصدی داشته است. علاوه براین بررسی‌ها نشان می‌دهد که دهک دهم فشار تورمی بیشتری را در ماه‌های اخیر تجربه کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که نوسان قیمت ارز بیشتر می‌شود، دهک‌های بالاتر جامعه که سهم بیشتر سبد مصرفی آنها را کالاهای غیرخوراکی و خدمات تشکیل می‌دهد، افزایش قیمت بیشتری را حس می‌کنند.

تورم ماهانه در دهک‌های اقتصادی

مرکز آمار کشور آمار شاخص مصرف‌کننده شهریورماه را به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای منتشر کرد. بر اساس آمار منتشر شده، در شهریور ماه شاخص قیمت مصرف‌کننده به عدد ۳/ ۲۴۴ واحد رسیده که به نسبت ماه قبل رشد ۶/ ۳‌درصدی را ثبت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم ماهانه دهک اول در شهریور ماه به رقم ۸/ ۲‌درصد رسیده که به نسبت مرداد ماه کاهش ۶دهم درصدی داشته است. این درحالی است که تورم ماهانه دهک دهم در شهریورماه ۳/ ۵درصد بوده که به نسبت مرداد ماه با افزایش ۸‌دهم درصدی همراه بوده است. مقایسه تورم دهکی در دو ماه مرداد و شهریور نشان می‌دهد که از دهک اول تا دهک هشتم تورم ماهانه کاهش داشته است. اما در دو دهک نهم و دهم میانگین قیمت‌های سبدخانوارها با افزایش مواجه بوده است.

نکته قابل‌توجه این است که کاهش تورم در دهک اول بیشتر از سایر دهک‌ها بوده است.  نگاهی به روند تورم دهکی ماهانه از ابتدای سال‌جاری نشان می‌دهد که در برخی ماه‌ها مانند خردادماه و تیرماه تورم ماهانه دهک اول و دهک دهم یکسان بوده است. به‌عبارت دیگر شکاف تورمی در دو ماه متوالی صفر بوده است اما در دو ماه بعد از آن یعنی مرداد و شهریور ماه شکاف تورمی روند صعودی گرفته است. محاسبات نشان می‌دهد که شکاف دهکی در تورم ماهانه مرداد ماه ۱/ ۱‌درصد و در شهریورماه ۵/ ۲درصد بوده است.

بیشترین شکاف دهکی تورم نقطه‌ای

براساس آمار منتشر‌شده توسط مرکز آمار کشور، در شهریور ماه سال‌جاری بیشترین شکاف تورمی بین دو دهک اول و دهم اتفاق افتاده است. آمارها نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای شهریورماه در دهک اول ۱/ ۳۱درصد و در دهک دهم ۶/ ۴۴‌درصد بوده است، بنابراین شکاف دهکی تورم نقطه‌ای در شهریور سال‌جاری به ۵/ ۱۳درصد رسیده است. این درحالی است که شکاف دهکی تورم نقطه‌ای در مرداد ماه ۱/ ۱۰‌درصد بوده است. به این ترتیب در شهریور ماه به نسبت مرداد ماه فاصله دارا و ندار ۴/ ۳ درصد بیشتر شده است. نگاهی به روند شکاف دهکی تورم نقطه‌ای از ابتدای سال نشان می‌دهد که در فروردین ماه این فاصله حدود ۲/ ۷‌درصد بوده است اما در اردیبهشت ماه با رشد حدود ۸‌دهم واحد درصدی به حدود ۸ درصد رسید. اما در خردادماه این شکاف به حدود ۶/ ۷ درصد کاهش و سپس در تیرماه مجددا به ۸درصد رسید و روند صعودی خود را در دو ماه مرداد و شهریور نیز ادامه داد.

تورم ۴۹ درصدی در گروه غیرخوراکی‌های دهک دهم

مرکز آمار کشور سبد مصرفی خانوارها را به دو گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات تقسیم کرده است. براساس این تقسیم‌بندی تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها در شهریورماه ۵/ ۳۱‌درصد و تورم گروه غیرخوراکی‌ها ۹/ ۳۵‌درصد بوده است. از سوی دیگر، می‌توان مشاهده کرد که در شهریورماه تورم گروه خوراکی‌ها در دهک اول ۳۵‌درصد بوده که به نسبت مرداد ماه افزایش ۹/ ۳ واحد درصدی داشته است. در دهک دهم نیز تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در شهریورماه ۹/ ۲۷‌درصد بوده که به نسبت مرداد ماه رشد ۲/ ۵واحد درصدی را ثبت کرده است. بنابراین اگرچه تورم گروه خوراکی‌ها در دهک دهم به نسبت دهک اول کمتر بوده است اما در مدت یک ماه رشد قیمت‌های بیشتری را تجربه کرده است. از سوی دیگر، تورم در گروه غیرخوراکی‌ها در دهک اول ۴/ ۲۷‌درصد و در دهک دهم ۴۹‌درصد بوده است.

این نشان می‌دهد که دهک دهم در گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات، تورم بیشتری را تجربه می‌کند. مقایسه تورم دهکی گروه غیرخوراکی‌ها در مردادماه و شهریورماه نیز حاکی از این است که در دهک اول تورم نقطه‌ای غیرخوراکی‌ها رشد ۷/ ۰‌واحد درصدی داشته است، درحالی‌که در دهک دهم این رشد حدود ۲/ ۷ واحد درصد بوده است.  بررسی جزئیات سبد مصرفی خانوارها نشان می‌دهد که در شهریورماه دهک اول گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تورم ۳۸/ ۱ درصدی را ثبت کرده است. گروه غیرخوراکی‌ها نیز در این دهک تورم ماهانه ۴/ ۱‌درصدی داشته است. در گروه خوراکی‌ها بیشترین افزایش قیمت در گروه لبنیات و تخم‌مرغ و در گروه غیرخوراکی‌ها بیشترین افزایش قیمت در گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها بوده است. 

اما در دهک دهم، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حدود ۶/ ۰ درصد و در گروه غیرخوراکی‌ها ۷/ ۴ درصد بوده است. در گروه خوراکی‌ها بیشترین افزایش برای گروه لبنیات و تخم‌مرغ و در گروه غیرخوراکی‌ها بیشترین افزایش ماهانه به گروه حمل‌ونقل تعلق داشته است.

اثر نوسان قیمت ارز بر تورم دهک دهم

بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که نوسانات ارز افزایش پیدا می‌کند، دهک دهم که بیشتر سبد خانوار آنها را گروه غیرخوراکی و خدمات تشکیل می‌دهد بیشتر از این افزایش قیمت‌ها تاثیر می‌گیرند. بر اساس گزارش مرکز آمار کشور، در دهک اول، ضریب اهمیت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۳/ ۴۳‌درصد و ضریب اهمیت کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۷/ ۵۶‌درصد است. این درحالی است که در دهک دهم، ضریب اهمیت خوراکی‌ها ۲/ ۱۷‌درصد و ضریب اهمیت کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۸/ ۸۲ درصد است. به‌عبارت دیگر دهک دهم که دهک متمول جامعه محسوب می‌شود، بیشتر سبد خانوار خود را به کالاهای غیرخوراکی تخصیص می‌دهد. کالاهای غیرخوراکی تقریبا شامل کالاهای بادوام می‌شود که قیمت آن از قیمت دلار تاثیر می‌گیرد. بنابراین در دوره‌هایی که قیمت دلار نوسان بیشتری داشته است، تورم دهک دهم رشد بیشتری به نسبت دهک اول را ثبت کرده و در نتیجه شکاف تورمی بیشتر شده است.

Untitled-2 copy

پربحث‌های دیروز

 1. پزشک ۵۰۰ تومانی میبد درگذشت

 2. باهنر: در برجام گل‌هایی زدیم و گل‌هایی هم خوردیم/ احمدی‌نژاد میگفت می‌خواهم با سرعت ۱۴۰ كیلومتر بروم/ اصلاح‌طلبان نمی‌توانند خودشان را از دولت مبرا کنند

 3. ابلاغ مجوز افزایش قیمت‌ خودروها برای سه ماهه سوم سال + جزئیات و قیمت‌ها

 4. واکنش شهرداری مشهد به ماجرای تندیس چوبی شجریان

 5. ۱۳ کلید برای ورود به کاخ سفید

 6. رضایی: هرکس در آمریکا رأی بیاورد باید تحریم‌ها را رفع کند/ چند کشور تقاضای خرید تسلیحات ایرانی دارند

 7. تکرار ماجرای حساب‌های خاص؟

 8. خوش خیالی خطرناک به روایت ربیعی/واکنش لعیا جنیدی به مرگ مهرداد سپهری/حاشیه‌های برگزاری یک جشن در مشهد/فاصله بین روحانی و قالیباف تمام می‌شود؟

 9. واکنش متفاوت نماینده مجلس به تحریم زنگنه؛ آقای ظریف از طلبت بگذر!

 10. سیاست یا دعوای حیدری - نعمتی؟!

 11. اعلام نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره سید کمال حیدری

 12. فرق پلیس ایران با پلیس آمریکا

 13. احمد توکلی: به‌جای تحمیل هزینه سنگین، با کنکوری‌ها مدارا کنید

 14. مسکن تهران گران‌تر از لس‌آنجلس!

 15. قالیباف: استیضاح رئیس جمهور در حال حاضر به صلاح نیست

 16. عقب‌نشینی از محدودیت‌ها در دقیقه ۹۰

 17. سوگنامه‌ای بر چهلمین سالگرد اشغال خرمشهر

پربحث‌های هفته

 1. صحبت‌های کوبنده نماینده ایلام: کجا دشمن گفته است پراید بنجل ۸ میلیونی را ۱۳۰ میلیون بفروشیم

 2. یا رومی روم یا زنگی زنگ !

 3. جنجال توییت «ذوالنوری» به روایتی دیگر

 4. غرب لیبرال، آزادی بیان یا مدیریت افکار!؟

 5. فیلم / تصاویر دوربین مداربسته از محل درگیری مهرداد سپهری

 6. قالیباف کرونا گرفت

 7. وقت فریاد است، از ساحت علم تاریخ دفاع کنید

 8. اوراسیا تایمز: چرا ایران قادر است جنگنده های بسیار پیشرفته آمریکا را "سرنگون" کند؟

 9. چرا قرعه کشی خودرو عادلانه نیست؟

 10. پزشک ۵۰۰ تومانی میبد درگذشت

 11. سودای خام سودان در ایجاد رابطه با اسراییل

 12. چهار دلیل ریزش عجیب دلار

 13. اقدام تحسین برانگیز نجاح محمدعلی در پاسخ به توهین کارشناسان من و تو

 14. دلایل عجیب سلبریتی‌ها برای ازدواج‌نکردن!

 15. واریز ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاص رئیس جمهور

 16. تازه‌ترین قیمت انواع خودرو/ پژو ۲۰۶ ارزان شد

 17. فرماندار آبادان: همه کسانی که در فیلم حاضرند بازداشت شدند

 18. رهبر انقلاب: برای مقابله با کرونا باید تصمیم قاطع حاکمیتی گرفته شود/ توصیه‌های مهم برای مواجهه با ویروس کرونا/ انتقاد صریح از هتک حرمت رئیس‌جمهور

 19. عدم خوشبینی مقام معظم رهبری به مذاکره با آمریکا

 20. تذکر لسانی بهانه‌ای برای ضرب و شتم/ دلجویی امام جمعه رشت از بانوی آمر به معروف

 21. دفاع پاریس از توهین به پیامبر اسلام؛ ماکرون: عقب‌نشینی نمی‌کنیم

 22. ارزهای خانگی از پستوها در آمد؟

 23. فیلم/ به تاراج بردن خیارهای یک مزرعه حاشیه تهران!

 24. ماجرای مهرداد سپهری به روایت چند شاهد عینی

 25. ترامپ چگونه رژیم‌های عربی را وادار به سازش با صهیونیست‌ها کرد؟

پربحث‌های هفته

 1. چرا قرعه کشی خودرو عادلانه نیست؟

 2. چهار دلیل ریزش عجیب دلار

 3. تازه‌ترین قیمت انواع خودرو/ پژو ۲۰۶ ارزان شد

 4. ارزهای خانگی از پستوها در آمد؟

 5. همتی: انتظار داریم صندوق بین المللی پول تقاضای وام ایران را تصویب کند

 6. ابلاغ مجوز افزایش قیمت‌ خودروها برای سه ماهه سوم سال + جزئیات و قیمت‌ها

 7. برای توقف سقوط بورس چه باید کرد؟

 8. مجوز خودروسازان برای افزایش قیمت در پاییز

 9. ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند

 10. پشت‌پرده کاهش قیمت سکه و طلا چیست؟

 11. طرح تامین کالاهای اساسی به زیان کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی

 12. با ارزش ترین برندهای جهان معرفی شدند

 13. سوداگران بازار ارز را به انتخابات آمریکا گره می‌زنند/ ۸۰ میلیارد دلار ارز بلوکه شده در سایر کشورها داریم!

 14. توکلی خطاب به وزیر صمت: انحصار واردات کالاهای اساسی را بشکنید

 15. واکنش اتاق بازرگانی به عدم بازگشت ارز صادراتی توسط ۷۰ کارتن خواب

 16. مسکن تهران گران‌تر از لس‌آنجلس!

 17. دلیل نایاب شدن روغن چیست؟/ افزایش قیمت روغن مقطعی است

 18. همتی: نرخ سود بانکی افزایش پیدا نمی‌کند

 19. قیمت دلار در صرافی: ۲۵,۴۷۰ تومان

 20. وضعیت قیمت آپارتمان‌های ۱۰۰ متر به بالا در تهران + جدول

 21. استیضاح وزیر اقتصاد کلید خورد/ ناکامی بورس پاشنه آشیل وزارت اقتصاد؟

 22. روحانی: مسکن مهر یک طرح بزرگ بود/ تکمیل مسکن مهر در دوره اسلامی شتاب گرفت

 23. آخرین قیمت‌ها در بازار خودرو/ قیمت پراید ۳۰ میلیون تومان کاهش یافت

 24. سیگنال تازه همتی به بازار ارز/ صادرات نفت افزایش یافت

 25. حاجی بابایی: باید به ۶۰ میلیون نفر کالا برگ پرداخت شود

آخرین عناوین