بازهم واکنش تند ترامپ به خبرنگاران

گروه ویدئو الف،   3990224120

واکنش تند ترامپ به خبرنگاری که از رفتار تبعیض آمیز کاخ سفید با مردم انتقاد کرد!

آخرین عناوین