پشم چینی بهارانه

گروه عکس الف،   3990222077

در فصل بهار و قبل از آغاز فصل گرما دامداران محلی در شهرستان سروستان شروع به شستشو و پشم چینی گوسفندان میکنند که در صنعت فرش بافی مورد استفاده قرار میگیرد. گوسفندان روز اول در حوضچه‌ای از آب چشمه شستشو شده و در روز دوم و بعد از خشک شدن، پشم گوسفندان چیده میشود. شهرستان سروستان در ۸۰ کیلومتری جنوب شرق شیراز قرار دارد.

پشم چینی بهارانهپشم چینی بهارانهپشم چینی بهارانهپشم چینی بهارانهپشم چینی بهارانهپشم چینی بهارانهپشم چینی بهارانهپشم چینی بهارانهپشم چینی بهارانهپشم چینی بهارانهپشم چینی بهارانهپشم چینی بهارانهپشم چینی بهارانهپشم چینی بهارانهپشم چینی بهارانهپشم چینی بهارانهپشم چینی بهارانهپشم چینی بهارانهپشم چینی بهارانهپشم چینی بهارانه

آخرین عناوین