دیدگاه کاربران

آمین۱۰۹۳۶۸۵۱۳:۳۹:۵۷ ۱۳۹۸/۶/۲۴
این وهابی های عربستان باید نابود شوند درود خدا بر مبارزان یمن .
امیرعلی محسنی ساری۱۰۹۴۱۶۳۱۷:۱۹:۳۷ ۱۳۹۸/۶/۲۴
درود خدا بر متخصصان سپاه پاسداران

آخرین عناوین