واکنش شرکت سرمایه‌گذاری ایران به هجمه‌های سیاسی

گزارش بازرگانی،   3980603046
واکنش شرکت سرمایه‌گذاری ایران به هجمه‌های سیاسی

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری ایران، این شرکت در اطلاعیه‌ای نسبت به برخی هجمه‌های سیاسی وارد شده اخیر در خصوص واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) واکنش نشان داد. در این اطلاعیه آمده است: ابوالفضل بیهقی در جلد پنجم تاریخ بیهقی نوشته است آن مغرور آل بویه، چون غوغا در جوشیدند و به یک بار غریو کردند و، چون آتش از جای درآمدند تا جنگ کنند.

حسن با سواران پخته گزیده حمله افکند به فیروزی و خویشتن را بر قلب ایشان راند و علامت مغرور آل بویه را بستدند و ایشان را هزیمت کردند، هزیمتی هول.

امروز نیز مانند گذشته و در ارتباط با طرح پرونده‌های متعدد از جمله در ارتباط با فروش محصولات پتروشیمی در داخل کشور و بی ارتباط به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (PCC)، احدی از نمایندگان سابق مجلس با پیوند این پرونده، به پرونده مطرح در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، موضوعی حقوقی و منصرف از رسیدگی حاضر را و با وصف این که تمامی مراحل رسیدگی و دادرسی آن به پایان رسیده و واجد اعتبار امر قضاوت شده است، تکرار می‌نماید. آن چه در این نوشته ابراز می‌شود، سیر انتقال سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی از زمان دولتی بودن تا خصوصی شدن و فراز ونشیب‌های آن است، به امید روشن شدن حقیقت و داوری وجدان عمومی جامعه در این موضوع.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۴۲ توسط دولت و با هدف سازمان بخشیدن به توسعه و راهبری و هدایت صنعت پتروشیمی کشور ایجاد شد. شرکت‌های تولید کننده محصولات پتروشیمی زیر مجموعه وتحت مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده اند و تا زمان واگذاری به بخش خصوصی و یا انتقال سهام آن‌ها به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از شرکت‌های فرعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی محسوب می‌شدند.

در سال ۱۳۶۹ با هدف تمرکز فعالیت‌های بازرگانی داخلی و خارجی محصولات پتروشیمی تولیدی توسط شرکت‌های دولتی، شرکت بازرگانی پتروشیمی با سرمایه و ماهیت کاملا دولتی تاسیس شد و تمام عملیات بازاریابی و صادرات محصولات یاد شده شرکت‌های تحت اداره شرکت ملی صنایع پتروشیمی را عهده دار گردید و در کنار این کار، پیگیری وصول بهای محصولات صادراتی و انتقال آن به داخل کشور و پرداخت اقساط وام و فاینانس و تهیه قطعات مورد نیاز شرکت‌های دولتی در خارج از کشور نیز به شرکت بازرگانی پتروشیمی محول شد.

با صدور ابلاغیه مقام معظم رهبری پیرامون خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی، هیات وزیران حسب ردیف ۲۰۵ فهرست بنگاه‌های گروه اول موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ۵۵ درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی را در فهرست واگذاری‌ها به بخش خصوصی قرار داد و سازمان خصوصی سازی به موجب قانون اخیر اقدامات لازم برای عرضه این سهام در مزایده عمومی و از جمله ارزیابی بهای سهام را معمول داشت و در دو مرحله در تاریخ‌های ۲۰ و ۳۱ مردادماه ۱۳۸۸ با تعیین قیمتی بالاتر از ارزش خالص دارایی‌ها اقدام به کارشناسی ارزش سهام مزبور نمود و در آبان ماه سال ۱۳۸۸ طی یک مزایده عمومی با حضور ۱- شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح ۲- شرکت نفت و گاز پارسیان ۳- شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کل کشور ۴- شرکت سرمایه گذاری ایران، ۵۲.۳۳ سهام عرضه شد و با توجه به اینکه شرکت سرمایه گذاری ایران با پیشنهاد قیمت بیش از چهل درصد قیمت تعیینی کارشناسان و یازده درصد بالاتر از قیمت بقیه شرکت کنندگان، حائز جمیع شرایط قانونی تشخیص داده شد، قانونا برنده مزایده اعلام گردید. لیکن ورود اعضای هیات مدیره بخش خصوصی واعمال مدیریت قانونی توسط آنان تا ۵ بهمن ماه ۱۳۸۸ و پس از انعقاد تفاهم نامه با شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تعویق افتاد. در این تفاهم نامه ضمن پذیرش نتایج مزایده به عمل آمده در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۸۸، به موجب مفاد بند ۷ تفاهم نامه مورخ ۱۵ اسفندماه ۱۳۸۸ حل و فصل تمامی اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای تفاهم نامه به داوری یک هیات سه نفره محول شده است.

با اتکاء به اساسنامه قانونی شرکت ملی صنایع پتروشیمی که در سال ۱۳۵۶ و سپس در سال ۱۳۵۹ تحت لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت که درسال ۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسیده و بند (س) ماده ۲۵ از قانون یاد شده وظایف و اختیارات هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی چنین تعیین شده است "تصویب و اصلاح اساسنامه‌های شرکت‌های فرعی و انجام وظایفی که به موجب اساسنامه شرکت‌های فرعی بر عهده مجامع عمومی آن شرکت محول گردیده است و به طور کلی اعمال کلیه حقوق شرکت در شرکت‌های فرعی، هیات مدیره در این موارد به عنوان مجمع عمومی شرکت‌های فرعی اتخاذ تصمیم می‌نماید"؛ و با عنایت به ماده ۳ تفاهم نامه مذکور، کلیه حقوق مالی ناشی از قرارداد‌های فروش محصولات شرکت‌های متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی با حفظ حقوق شرکت بازرگانی پتروشیمی در هر زمان، صرفا در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) بوده و با اجازه و درخواست (NPC) می‌تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.

با وصف تنظیم این تفاهم نامه برای مدت ۱۰ سال و پذیرش نتایج مزایده عمومی، درشرایطی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۹۰ تمامی چهل و پنج درصد باقیمانده سهام خود در شرکت بازرگانی پتروشیمی را به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) واگذار کرده بود، در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۳ علیرغم ایفای تمامی تعهدات خریدار، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تسلیم دادخواستی به هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تقاضای ابطال واگذاری سهام واگذار شده به شرکت سرمایه گذاری ایران را به دلیل مغبون شدن نمود. این ادعا در حالی عنوان شد که یک نسخه از سند ارزیابی سهام شرکت موصوف طی نامه شماره -۲۷۱۳/۲/۱۳۸۸ مورخ اول شهریورماه ۱۳۸۸ توسط سازمان خصوصی سازی برای شرکت مادر تخصصی (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) ارسال گردید و شرکت اخیر در پاسخ با ارسال نامه‌ای تحت شماره -۲۴۱۴۵/۱-۱۹ مورخ ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ هیچ ایراد یا اشکالی به قیمت پایه و مواردی مانند برند و حق الامتیاز نکرد و اضافه برآن در جلسه مورخ ۴ مهرماه ۱۳۸۸ هیات واگذاری، آقایان ۱- عادل نژاد سلیم، معاون وزیر نفت و مدیر عامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۲- حسین علی زادمهر ۳- علی کاردر ۴- ابراهیم افزون ۵- منصور خسروی ۶-حسن حدادی به عنوان نمایندگان وزارت نفت شرکت کرده و واگذاری ۵۵ درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی و قیمت پایه و شرایط واگذاری آن به تصویب آنان ودیگر اعضای هیات واگذاری رسیده و حسب مسموعات، این مطلب به استحضار رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و امور دارایی و اطلاعات وقت رسیده است.

در نهایت هیات داوری یاد شده پس از برگزاری جلسات رسیدگی و استماع اظهارات طرفین دعوی با اشاره به این که "هیچ یک از موارد اعلام شده توسط خواهان (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) از شرایط اساسی برای صحت معامله موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی نمی‌باشد و غبن نیز از جهات ابطال عقد بیع نیست و ادعای غبن از حقوق طرفین معامله (متعاملین) موضوع مواد ۴۱۶ و به بعد قانون مدنی است. صرفنظر از این که خوانده ردیف دوم اعلام کرده گزارش ارزیابی سهام و تعیین قیمت کتبا طی شماره ۱۳۸۸/۳/۲۷۱۳۰ مورخ یک شهریورماه ۱۳۸۸/ به خواهان اعلام گردیده که خواهان در جواب طی شماره ۱/۲۴۱۴-۱۹ مورخ ۲۲ شهریورماه ۱۳۸۸ هیچ ایرادی نه به اصل واگذاری و نه از جهت قیمت گذاری و به برند شرکت نداشته، به علاوه در جلسه ۴ مهرماه ۱۳۸۸ هیات واگذاری احدی از معاونین وزیر نفت و مدیر عامل وقت شرکت خواهان (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) حضور داشته اند و هیچ ادعا و پیشنهادی به ارزشیابی سهام و تعیین قیمت پایه برای فروش نداشته اند، همچنین تفاهم نامه منعقده بین شرکت خواهان و خریدار که پس از یک ماه ونیم بعد از واگذاری امضاء گردیده دلالت بر قبول واگذاری از جانب شرکت خواهان دارد، به علاوه هیچگونه مدرک وشواهد و حتی پیشنهادی دال بر وجود برند یا نام تجاری ازطرف شرکت مورد ارزیابی با شرکت خواهان درزمان ارزیابی سهام به کارشناس قیمت گذاری ارائه نگردیده ... وسایر دفاعیات و توضیحات خواندگان در مجموع، درخواست خواهان وجاهت قانونی ندارد و رد می‌شود".

با صدور این دادنامه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به آن معترض شده که رسیدگی به آن به شعبه ۲۱ دادگاه عمومی تهران محول گردیده و دادگاه یاد شده با ورود در ماهیت موضوع و ارجاع امر به کارشناس و پس از دوسال بررسی کارشناسی و قضایی، دادگاه بی پایه بودن ادعا‌های مطروحه و درستی مفاد دادنامه شماره ۱۹ مورخ ۶ دی ماه ۱۳۹۳ هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را اعلام کرده و به این ترتیب حقانیت و موضع قانونی شرکت سرمایه گذاری ایران به عنوان خریدار سهام موضوع مزایده ودرستی مزایده یادشده توسط مرجع قضایی دارای صلاحیت قانونی اثبات گردید. شایان توجه است که معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور طی گزارش شماره ۲۶۸۳۲ مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ اعلام کرده "اقدام غیر قانونی در واگذاری شرکت مزبور احراز نگردیده".

به این ترتیب چه در مراجع اداری و دولتی ذیربط و چه در مراجع قضایی ذیصلاح ادعا‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی رسیدگی شده و پرونده آن با احراز و اثبات حقانیت شرکت سرمایه گذاری ایران به عنوان سهامدار بخش خصوصی بسته شده است و شوربختانه، اهل غوغا به نتیجه دادرسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان فصل الخطاب قانونی تمکین نکرده و هراز گاهی با انگیزه‌های شناخته شده سعی در مشوش کردن اذهان مردم شریف ایران را دارند؛ و در پاسخ به این مطلب که سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی در سازمان بورس عرضه نشده، اعلام می‌دارد آقای علیرضا زاکانی اگر اندکی به قوانین وضع شده در مجلس اشراف داشتند، می‌دانستند که سرمایه شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان دولتی بودن استعداد عرضه آن در بورس را نداشته است.

در پایان با ذکر این مطلب که نوشته حاضر پاسخی بسیار مختصر به هیاهوی رسانه‌ای در هفته‌های اخیر و به ویژه مفاد نامه بی پایه و اساس آقای علیرضا زاکانی به ریاست محترم قوه قضاییه و پیوند نامیمون و ناراست وقایع گذشته و امروز است، امید می‌دهد که در آینده، علت غایی و چرایی طرح شکایت از شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیران آن البته پس از تغییر دولت را با توصیف انتظارات غیر قانونی و با ارجاع به نامه‌ها و چندین هزار برگ از اسناد مالی و مجوزات و دستور العمل‌های صادره از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)، به پیشگاه شریف مردم ایران بازگو خواهد شد.

پربحث‌های امروز

 1. ادعای کریستین امان‌پور به نقل از ظریف؛ شرط روحانی برای دیدار با ترامپ

 2. نماز خواندن مامور یگان ویژه ناجا در ورزشگاه خالی آزادی + عکس  

 3. بانوان، حضور در ورزشگاه‌ها، باید یا نباید

 4. خانم مهناز افشار؛ از کسی طلبکار نباش

 5. حقوق معوقه کارگران و پاداش های آنچنانی ؛ این تناقض‌ها آزاردهنده است

 6. شورای روابط خارجی آمریکا: ترامپ در بن بست گیر کرده است !

 7. اعلام تعداد بانوانی که می‌توانند به ورزشگاه آزادی بروند

 8. سه‌ گام بلندی که آموزش و پرورش برای تحول باید بردارد

 9. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی: لاریجانی در ناکارآمدی مجلس نقش اول داشته و روحانی هم او را همراهی کرد

 10. روحانی: حقوق معلمان چهار برابر افزایش یافته است

 11. اتهام نخست‌وزیر انگلیس به ایران درباره حملات آرامکو

 12. افزایش ۱۵ درصدی قیمت خانه در اروپا طی ۲۰ سال

 13. صدور عجیب‌ترین حکم فوتبالی؛ حساب‌های فدارسیون فوتبال و سازمان لیگ مسدود شد!

 14. تقدیر از برگزاری آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه با معیار حد نصاب علمی

 15. واکنش سردار نقدی به ادعای بهزاد نبوی

 16. برگشت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به بیت المال  

 17. مقامات ایرانی در سازمان ملل ؛ از تصویر ماندگار شهید رجایی و سخنرانی رهبری تا حضور جنجالی احمدی نژاد

 18. عکس یادگاری قالیباف با نوه کلاس اولی‌اش  

 19. شهرداری تهران برای ترافیک مهرماه چه تمهیداتی دارد؟

 20. رئیس پلیس پایتخت: نقشه معاندان برای شهرآورد ۹۰ نقش برآب شد

 21. خانه تا ۳۰ درصد ارزان می‌شود

 22. تحلیلگر مشهور عرب: حکام عرب فحاشی می‌کنند، ایرانی ها پیشرفت می‌کنند  

 23. قیمت ارز در مسیر سقوط

 24. انتقاد تند رضا عنایتی از عملکرد بازیکنان استقلال در شهرآورد ۹۰  

 25. ۱۰۰ مصدوم در دربی ۹۰

پربحث‌های دیروز

 1. فرانسه هم لباس‌شخصی، خودسوزی، بگیر-ببند و کنترل اینترنت دارد

 2. نقش زنِ سعید ملایی در سناریو سیاسی جودو

 3. اقتصاد ایران در دست کیست؟ دولت یا نهادهای خارج از کنترل دولت؟!

 4. آزادی «غیریواشکی» در شورای شهر شیراز

 5. روایت یک نشریه آمریکایی از سلاح‌های ایرانی که آمریکا باید از آن‌ها بترسد

 6. رازهای «شرمن» از روزهای مذاکره؛ توییت روحانی دست ایران را رو کرد/ ماجرای پرت کردن خودکار چه بود؟

 7. صندلی فروشی به سبک مافیای کنکور پزشکی + تصاویر

 8. دومین جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده‌/ لشگری‌پور: نعمت‌زاده برایم ویزای اسپانیا و تولد گرفت و آیفون هدیه داد

 9. فروش صندلی رشته پزشکی در دانشگاه ؛ شایعه یا افشای حقایق تلخ؟!

 10. تایم: ترامپ به دنبال صحنه سازی برای دیدار با روحانی بود !

 11. زنگنه: نقشی در وضعیت امروز هپکو نداشته‌ام/ اگر دروغ گفتن مالیات داشت؛ دولت درآمد بیشتری داشت!

 12. شلیک همزمان چندین آتش‌بار سنگین روسیه  

 13. دانشجوی قلابی یا صندلی پولی؟  

 14. حمله دوباره "اینستاگرام" به میثم مطیعی

 15. روایت لیلاز از دزدی و فساد تاریخی در اقتصاد ایران/ توضیح درباره پرونده نجفی/ چرا هپکو با دستور روحانی نجات پیدا نمی‌کند؟

 16. سامانه ثبت دارایی مقامات رونمایی شد/ فرصت یک ماه برای مسئولان جهت ثبت اموال

 17. کری: این آمریکا بود که علیه ایران جنگ اقتصادی به راه انداخت

 18. روحانی: وزارت آموزش و پرورش مهم‌ترین دستگاه کشور است

 19. عدم استفاده پزشکان از کارتخوان از ابتدای مهرماه جرم است

 20. اینفوگرافی/ میزان خسارت ایران در جنگ تحمیلی  

 21. اشک‌ها و شادی‌های کلاس اولی‌ها  

 22. درخواست زیاده‌خواهانه عادل الجبیر از اروپا علیه ایران

 23. بیانیه فیفا: به زنان اجازه ورود به ورزشگاه‌ها داده شود

 24. رییس فیفا: ایران برای حضور زنان در ورزشگاه ها اطمینان داده است

 25. واکنش طالبان به اظهارات ترامپ: جنگ ادامه دارد

پربحث‌های هفته

 1. یک عکس؛‌ یک شرح | یقه‌های سفید در پوشش چادر سیاه؟!

 2. فرانسه هم لباس‌شخصی، خودسوزی، بگیر-ببند و کنترل اینترنت دارد

 3. ویدئویی تکان دهنده از حیوان‌آزاری در مازندران  

 4. سلحشوری، دختر آبی و شایعه «برادرزاده ماساژور»! / خطایی که به نفع حریف تمام شد

 5. ورزشگاه برای زنان یا زنان برای ورزشگاه؟!

 6. منع مذاکره مجدد؛ پر بسامدترین تاکید رهبر انقلاب

 7. در باب اپوزیسیون‌نمایی مسئولان!...

 8. آیا مدارک سعودی زمینه حمله به ایران را فراهم می کند؟

 9. وزیر راه: دست‌های ضدانقلاب در بازار مسکن قیمت‌ها را افزایش داد!

 10. نماینده اصلاح‌طلب مجلس: با کمپین شفافیت آراء مخالفم

 11. رهبر انقلاب: مذاکره یعنی نمایش موفقیت آمریکا/ فشار حداکثری در مقابل ملت ایران پشیزی نمی‌ارزد/ نباید کارهای کشور را به نشست و برخاست با دیگران موکول کرد

 12. خوش رقصی فرانسه با شاباش های ایرانی!...

 13. مشروح جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده/ فعالیت غیرقانونی و کسب ۱۸۰۰ میلیارد مال نامشروع/ ماجرای بدهی ۱۰۰ میلیاردی به شستا

 14. رخصت ولی الله سیف برای ورود به گود «زورخانه»

 15. یک شبه "۷۰۰۰۰ پزشک" به آمار پزشکان اضافه شد!

 16. خداحافظی غم‌انگیز با علیرضا فغانی

 17. حمله به آرامکو و مرزهای قدرت آمریکا

 18. دفاعیات نعمت‌زاده: پدرم وزیر بود اما ۵ سال بیکار بودم/ کاملا قانونمند کار کرده‌ام/ اتهام اکتسابی را قبول ندارم

 19. آتلانتیک: هفت پرسشی که باید پیش از هرگونه حمله به ایران، به آن پاسخ داد

 20. مطهری: شفافیت آرا برای همه نمایندگان مناسب نیست چون مورد آزار گروه‌های فشار قرار می‌گیرند

 21. نقش زنِ سعید ملایی در سناریو سیاسی جودو

 22. بهزاد نبوی: نگران نفوذ در رده‌های بالای نظام هستم/ شعار اصلاح طلبی انحصاری نیست/ضرورت جریان سوم را قبول ندارم/ اصلاح طلبان و اصول گرایان خودشان را اصلاح کنند

 23. اقتصاد ایران در دست کیست؟ دولت یا نهادهای خارج از کنترل دولت؟!

 24. زخم هاي کارگران را درمان کنیم تا مگس روی آن ننشیند...

 25. تصویری از کودک جان باخته در ورزشگاه آزادی  

پربحث‌های اخیر

 1. ادعای کریستین امان‌پور به نقل از ظریف؛ شرط روحانی برای دیدار با ترامپ

 2. حقوق معوقه کارگران و پاداش های آنچنانی ؛ این تناقض‌ها آزاردهنده است

 3. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی: لاریجانی در ناکارآمدی مجلس نقش اول داشته و روحانی هم او را همراهی کرد

 4. واکنش سردار نقدی به ادعای بهزاد نبوی

 5. مقامات ایرانی در سازمان ملل ؛ از تصویر ماندگار شهید رجایی و سخنرانی رهبری تا حضور جنجالی احمدی نژاد

 6. عکس یادگاری قالیباف با نوه کلاس اولی‌اش  

 7. پست صفحه اینستاگرام رهبر انقلاب  

 8. چرا برخی نمایندگان از «شفافیت آراء» می‌ترسند؟

 9. ظریف: تندروها در آمریکا به دنبال بستن درهای دیپلماسی هستند

 10. شورای نگهبان به طرح تشدید مجازات اسیدپاشی ایراد گرفت

 11. موسوی: حقوق‌بشر برای ما الزام شرعی و قانونی است

 12. نگاهی به عملکرد شبکه ضدایرانی ایران‌اینترنشنال

 13. ربیعی: رئیس‌جمهور برای سفر به نیویورک تردید داشت/ واکنش به ادعای امانپور درباره امکان دیدار روحانی با ترامپ

 14. موگرینی با ظریف در نیویورک دیدار کرد

 15. سردار جلالی: دفاع مقدس امروز اقتصادی و سایبری است

 16. رئیس‌ جمهور عازم نیویورک شد

 17. روحانی: ایران به دنبال صلح بلندمدت در منطقه است/ تکرار تحریم‌ها به معنای استیصال کامل آمریکایی‌ها است

 18. رایزنی ظریف و لودریان در نیویورک

 19. جدیدترین جزئیات از وضعیت کارگران بازداشتی هپکو؛ ۲۳ نفر آزاد شدند

 20. جزو هشت کشور سازنده «رادار پسیو» هستیم/ طراحی رادارهایی خاص ایران

 21. خاطره‌گویی محسن رضایی از بنی صدر: حمله عراق به ایران را قبول نمی‌کرد

 22. عراقچی: فشار حداکثری آمریکا باعث ایجاد مقاومت حداکثری از سوی ایران شده است

پربحث‌های دیروز

 1. روایت لیلاز از دزدی و فساد تاریخی در اقتصاد ایران/ توضیح درباره پرونده نجفی/ چرا هپکو با دستور روحانی نجات پیدا نمی‌کند؟

 2. سامانه ثبت دارایی مقامات رونمایی شد/ فرصت یک ماه برای مسئولان جهت ثبت اموال

 3. قالیباف: اداره کشور خون تازه می‌خواهد  

 4. خاطره‌گویی محسن رضایی از بنی صدر: حمله عراق به ایران را قبول نمی‌کرد

 5. عراقچی: فشار حداکثری آمریکا باعث ایجاد مقاومت حداکثری از سوی ایران شده است

 6. بیانیه ارتش به مناسبت هفته دفاع مقدس

 7. محدودیت‌های هیات همراه رئیس جمهور در سفر به نیویورک

 8. توئیت ظریف به مناسبت سالروز آغاز جنگ تحمیلی  

 9. یک مقام سپاه: تهدیدات دشمن در حد توئیت است

 10. بازدید برخی نمایندگان از تاسیسات گداخت هسته‌ای تهران

 11. آنچه در رژه امروز تهران گذشت: از خروج اس ۲۰۰ و اس ۳۰۰ تا ورود «طوفان» + تصاویر

 12. مردم می‌پرسند چرا مسئولی که راه را برای سلطان سکه باز کرد محاکمه نمی‌شود؟/ روزی که جماران‌نشینی شروع شد باید حسّاس می‌شدیم

 13. اطلاعیه دبیرخانه خبرگان به اعضای این مجلس

 14. درخواست ترامپ از مکرون در «بیاریتز» چه بود؟

 15. سامانه باور ۳۷۳ در رژه امروز به‌نمایش درآمد

 16. نگاهی به یک حمله تروریستی در ایران/ در رژه ۹۷ اهواز چه گذشت؟

 17. رژه شناورهای سطحی و زیرسطحی ارتش و سپاه در خلیج‌فارس

 18. لاریجانی: نیروهای مسلح ما قدرتمندتر از گذشته امنیت ایران و منطقه را برقرار کرده‌اند

 19. حمله به آرامکو و بحران امنیت رژیم صهیونیستی

 20. روحانی: اهل تعظیم و ذلت نیستیم/ حاضریم از خطاهای همسایگان بگذریم

 21. خانزادی: در صورت تهاجم کوبنده‌ترین عکس‌العمل را نشان خواهیم داد

 22. نقوی‌حسینی: تحریم بانک مرکزی تحریم دوباره‌ای است

 23. آغاز مراسم رژه نیروهای مسلح با حضور رئیس‌جمهور

 24. ظریف: یمنی‌ها پالایشگاه سعودی را زدند اما یک غیرنظامی را هم به قتل نرساندند

پربحث‌های هفته

 1. سلحشوری، دختر آبی و شایعه «برادرزاده ماساژور»! / خطایی که به نفع حریف تمام شد

 2. منع مذاکره مجدد؛ پر بسامدترین تاکید رهبر انقلاب

 3. در باب اپوزیسیون‌نمایی مسئولان!...

 4. نماینده اصلاح‌طلب مجلس: با کمپین شفافیت آراء مخالفم

 5. رهبر انقلاب: مذاکره یعنی نمایش موفقیت آمریکا/ فشار حداکثری در مقابل ملت ایران پشیزی نمی‌ارزد/ نباید کارهای کشور را به نشست و برخاست با دیگران موکول کرد

 6. خوش رقصی فرانسه با شاباش های ایرانی!...

 7. رخصت ولی الله سیف برای ورود به گود «زورخانه»

 8. مطهری: شفافیت آرا برای همه نمایندگان مناسب نیست چون مورد آزار گروه‌های فشار قرار می‌گیرند

 9. بهزاد نبوی: نگران نفوذ در رده‌های بالای نظام هستم/ شعار اصلاح طلبی انحصاری نیست/ضرورت جریان سوم را قبول ندارم/ اصلاح طلبان و اصول گرایان خودشان را اصلاح کنند

 10. زخم هاي کارگران را درمان کنیم تا مگس روی آن ننشیند...

 11. ادعای کریستین امان‌پور به نقل از ظریف؛ شرط روحانی برای دیدار با ترامپ

 12. ماجرای دستگیری برادرزاده سلحشوری چیست؟

 13. چرا باور نمی‌کنیم دختر وزیر ۵ سال بیکار بوده است؟

 14. آیا روحانی هم به دیدار با ترامپ نیاز دارد؟!

 15. روایت ابطحی از تابلوی ورودی شهر احمدی‌نژاد/ طرح دوباره شفافیت آرا در مجلس/ جوانی که برای شبنم نعمت‌زاده وثیقه گذاشته کیست؟

 16. راهروهای سازمان ملل و ظریف‌کاری‌ هیئت ایرانی/ سفر روحانی به آمریکا با دستانی پُر

 17. نقوی حسینی: مسئولانی که خانواده آنها خارج از کشور هستند باید عزل شوند

 18. پاسخ مدیر شبکه سه به شایعه ریاستش بر صداوسیما

 19. ایران به آمریکا پیام ارسال کرد: حملات آرامکو کار تهران نبوده/ اگر اقدامی علیه‌مان صورت گیرد با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد

 20. توضیح درباره حجاب شبنم نعمت‌زاده/ دوقطبی‌ خوب و بد از نگاه عباس عبدی/ روایتی از صحبت‌های رئیسی و روحانی درباره مبارزه فساد

 21. نگاهی به شمشیر رعدآسای ایران در خلیج فارس + فیلم و عکس

 22. ظریف: سفر به نیویورک قطعی نشده/ فعلاً ویزا نداریم

 23. نظرات برگزیده مخاطبین الف: وقتی با برجام و بی برجام تحریم هستیم همان بهتر که بمب اتم بسازیم/ چرا موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها حل نمی‌شود؟/ عدم شفافیت مانند خیانت در امانت است

 24. حقوق معوقه کارگران و پاداش های آنچنانی ؛ این تناقض‌ها آزاردهنده است

 25. چرا نمایندگان به طرح دوفوریتی شفافیت آرای نمایندگان مجلس رای ندادند  

آخرین عناوین