مشاهده یک آناکوندا غول‌پیکر در جاده

  4030403025

بزرگترین مار غولپیکر ۶ متری از جنگل آمازون بیرون آمده و رانندگان برای دیدن این آناکوندا در جاده توقف کردند.

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین