عصبانیت فخرآور از شلوغ شدن صندوق‌های رای‌گیری ایران در خارج

  4030330021

امیرعباس فخرآور یکی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با یک شبکه سلطنت‌طلب گفت: همه صندوق‌های رای‌گیری انتخابات ایران در کانادا، آمریکا و اروپا شلوغ خواهد شد؛ چون دستگاه دیپلماسی ایران قوی عمل می‌کند.

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین