رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲

گروه عکس الف،   4001102003

رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲ با حضور یگان‌های سطحی و پروازی نیروهای دریایی ارتش، سپاه و نیروی دریایی کشورهای چین و روسیه از بامداد امروز برگزار شد.

رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین