عذرخواهی حریرچی از مردم

ویدئو،   4000420068

«ایرج حریرچی» معاون وزیر بهداشت در بازدید از بیمارستان شهید محمدی بندرعباس گفت:خاضعانه از مردم درخواست می کنیم تا چندماه آینده که پوشش واکسیناسیون در کشور بیشتر و ایمنی جمعی حاصل از واکسیناسیون محقق شود، شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند. منبع: صداوسیما

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین