سعید جلیلی: در جنگ اقتصادی، زمانِ حمله و تهاجم است

ویدئو،   4000324057

جلیلی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری: در عرصه اقتصادی باید برنامه های دقیق داشت هم در تقویت خودمان و هم اینکه دشمن را پشیمان کرد. تمایز دولت من این است که برای جنگ اقتصادی فقط دفاع نمی کنیم بلکه به شکل اقتصادی حرکت تهاجمی خواهیم داشت.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین