لحظه هیجان انگیز تخریب یک نیروگاه

ویدئو،   4000318059

چهار برج خنک کننده یک ایستگاه برق در «استفوردشایر» انگلیس، تخریب شدند. این تخریب، حین برگزاری مسابقه فوتبال در لیگ محلی انجام شد و تماشاگرهای مسابقه با یک تیر، دو نشان زدند.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین