«اخلاق و پندهایی برای سیر و سلوک»؛ عبدالکریم حق‌شناس؛ نشر واژه‌پرداز اندیشه توشه‌ای برای آنکه عزم سفر دارد

مصطفی شاه‌محمدپور،   3990709107

«اخلاق و پندهایی برای سیر و سلوک» حاصل گردآوری و تدوین سخنرانی‌های مرحوم آیت‌الله حق‌شناس، در موضوع سیر و سلوک است، کتابی که به تازگی به همت مؤسسۀ ایمان ماندگار و توسط انتشارات واژه‌پرداز اندیشه به چاپ رسیده‌است