پاسخ سخنگوی شورای نگهبان در مورد رد اعتبارنامه تاجگردون

گروه ویدئو الف،   3990424056

عباس کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره رد اعتبارنامه تاجگردون منتخب مردم گچساران گفت: شورای نگهابان هم ممکن است اشتباه کند.

ابر آروان

آخرین عناوین