سخنان مهم وزیر بهداشت در خصوص ویروس کرونا

گروه ویدئو الف،   3990417103

سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان درباره ویروس کرونا گفت: استفاده از ماسک یکی از ارزنده ترین فاکتورهای پیشگیری از این بیماری است. من گفته بودم که ممکن است در دقایق آخر گل بخوریم و ضربه فنی شویم. سفر‌ها باعث حمل بمب ویروس می‌شد.

ابر آروان

آخرین عناوین