کتک کاری نمایندگان مجلس در صحن علنی

گروه ویدئو الف،   3990229075

اعتراضات هنگ کنگ که به‌دلیل شیوع کرونا چند وقتی است کمرنگ شده آنها به لایحه استرداد مظنونان و متهمان به چین و سایر شهرهای جهان اعتراض داشتند، همچنین آنها خواهان دموکراسی و آزادی زندانیانی هستند که در تظاهرات‌های مختلف به زندان افتاده‌اند. امروز ناآرامی‌ها در هنگ کنگ به صحن علنی مجلس این کشور نیز راه پیدا کرد و نمایندگان طرفدار دموکراسی با نمایندگان حامی دولت با یکدیگر درگیر شدند.

ابر آروان

آخرین عناوین