• کتک کاری نمایندگان مجلس در صحن علنی

  کتک کاری نمایندگان مجلس در صحن علنی

  گروه ویدئو الف، 

  اعتراضات هنگ کنگ که به‌دلیل شیوع کرونا چند وقتی است کمرنگ شده آنها به لایحه استرداد مظنونان و متهمان به چین و سایر شهرهای جهان اعتراض داشتند، همچنین آنها خواهان دموکراسی و آزادی زندانیانی هستند که در تظاهرات‌های مختلف به زندان افتاده‌اند. امروز ناآرامی‌ها در هنگ کنگ به صحن علنی مجلس این کشور نیز راه پیدا کرد و نمایندگان طرفدار دموکراسی با نمایندگان حامی دولت با یکدیگر درگیر شدند.

 • ادامه درگیری‌ها در هنگ کنگ چین

  ادامه درگیری‌ها در هنگ کنگ چین

  گروه عکس الف، 

  تجمع مردم در اعتراض به لایحه استرداد پیشنهادی در هنگ کنگ چین