اجباری شدن آموزش تغییرات آب و هوایی در برنامه درسی دانش آموزان ایتالیایی

گروه ویدئو الف،   3980905080

با گرم شدن کره زمین ، خشکسالی و بارش های نا به هنگام دولت ایتالیا تصمیم گرفته مطالعه تغییرات اب و هوایی را از سال اینده برای دانش اموزان مدارس اجباری کند.

آخرین عناوین