جاماندگان اربعین در تهران

گروه عکس الف،   3980727020

پیاده روی جاماندگان اربعین به روال سال های گذشته از مبادی ومسیرهای تعیین شده به مقصد حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (س) از صبح شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸ در تهران در حال برگزاری است.

جاماندگان اربعین در تهران
جاماندگان اربعین در تهرانجاماندگان اربعین در تهرانجاماندگان اربعین در تهرانجاماندگان اربعین در تهرانجاماندگان اربعین در تهرانجاماندگان اربعین در تهرانجاماندگان اربعین در تهرانجاماندگان اربعین در تهرانجاماندگان اربعین در تهرانجاماندگان اربعین در تهرانجاماندگان اربعین در تهرانجاماندگان اربعین در تهرانجاماندگان اربعین در تهرانجاماندگان اربعین در تهرانجاماندگان اربعین در تهرانجاماندگان اربعین در تهران
ابر آروان

آخرین عناوین