ذوالفقاری دانشیار دانشگاه در گفت‌گو با الف مطرح کرد: اعتراف دولت به ناکارآمدی، سرمایه‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد/ در بی‌ثابتی نرخ ارز، برخی انگل وار ثروتمند می‌شوند/ جامعه به ثبات، شفافیت، امنیت اقتصادی و رضایتمندی نیاز دارد

گفت‌وگو محمد پارسا نجفی،   3971130046 ۱۴ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱۲ تکراری یا غیرقابل انتشار
اعتراف دولت به ناکارآمدی، سرمایه‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد/ در بی‌ثابتی نرخ ارز، برخی انگل وار ثروتمند می‌شوند/ جامعه به ثبات، شفافیت، امنیت اقتصادی و رضایتمندی نیاز دارد

کارشناس جامعه شناسی با بیان اینکه افزایش ناگهانی نرخ ارز به رشد تورم و افزایش شدید فقر در جامعه منجر می‌شود، گفت: کاهش ناگهانی و شدید ارزش پول می‌تواند به دلیل ناکارآمدی دولت در اداره امور اقتصادی کشور باشد و این روند از اعتماد مردم به دولت کاسته و موجب کاهش سرمایه‌های اجتماعی می شود.

بررسی سرمایه‌های اجتماعی می تواند چشم اشخاص را به شرایط روز کشور باز کند. از فوائد بررسی سرمایه های اجتماعی، این است که چالش هایی که آینده جامعه را تهدید می کند را بتوانیم شناسایی کنیم. و این نه یک سیاه نمایی که هشداری است برای عبور از چالش‌های موجود به منظور مدیریت بهتر کشور. بررسی وضعیت "سرمایه های اجتماعی" در ایران بعد از کاهش ارزش پول ملی، مقدمه‌ای شد تا با ابوالفضل ذوالفقاری دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در رشته جامعه شناسی سیاسی به گفت‌وگو بنشینیم. 

جامعه اول به ثبات، دوم به شفافیت، سوم امنیت انتظاری در اقتصاد و چهارم ایجاد رضایتمندی نیاز دارد. از این رو دولت باید صداقت داشته باشد و به ناکارآمدی خود دستکم در در مدیریت نرخ ارز اعتراف کند و شفافیت را اثبات کند. *کاهش ناگهانی و شدید ارزش پول به دلیل ناکارآمدی دولت در اداره امور اقتصادی است

سرمایه های اجتماعی را چگونه تعریف می کنید؟

اصولا سرمایه اجتماعی دو بعد دارد؛ بعد اعتماد و بعد مشارکت مانند مشارکت فرد در نهادهای اجتماعی؛ در بعد اعتماد دو بخش وجود دارد، اعتماد فرد به سایر افراد جامعه که همان مردم هستند که آن را اعتماد افقی می نامیم و دوم اعتماد فرد به حکومت که به آن اعتماد عمودی گفته می شود.

آیا کاهش نرخ برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی می تواند به کاهش سرمایه های اجتماعی منجر شود؟

کاهش ناگهانی و شدید ارزش پول می تواند به دلیل ناکارآمدی دولت در اداره امور اقتصادی کشور باشد و این روند از اعتماد مردم به دولت کاسته و در نتیجه موجب کاهش سرمایه های اجتماعی می شود. به بیان دیگر زمانی که دولت کارایی لازم در صیانت از ارزش دارایی ها و حفظ درآمد مردم کشورش را نداشته باشد و اعتماد مردم به چنین دولتی کم می شود که در ادامه این روند، مشروعیت دولت کاهش خواهد یافت.

منظور از صداقت هم این است که دولت برای بازگشت اعتماد مردم باید مساعدت های اقتصادی به آنها داشته باشد تا دوباره بتواند رضایت آنها را به دست آورد. همین روند به اختلاف میان مسئولان حکومت می انجامد. متاسفانه همین اختلاف میان مسئولان موجب بازتولید ناکارآمدی بیشتر حاکمیت می شود که همه این موارد سرمایه های اجتماعی را می سوزاند.

به عبارت بهتر زمانی که دولت نتواند مدیریت خوبی برای اقتصاد کشور داشته باشد روند کاهش سرمایه های اجتماعی شروع می شود، هر چند با کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی شاید کسری بودجه دولت جبران شده باشد، صادرکننده های بزرگ سود برده و بانک ها از ورشکستگی رهایی یابند اما به چه قیمتی. هزینه این ناکارامدی با کاهش قدرت خرید مردم و فقیر تر شدن اقشار متوسط و پایین شده است.

 

*افزایش ناگهانی نرخ ارز به رشد تورم و افزایش شدید فقر در جامعه منجر می‌شود

این روند کاهش سرمایه هایی اجتماعی دقیقا چه زیان هایی به همراه دارد؟

وقتی مردم به دولت اعتماد نداشته باشند، دولت کارویژه خود را از دست می دهد و مشارکت مردم در حاکمیت کاهش می یابد و از میزان مشارکت مردم در حاکمیت هم کاسته می شود. این روند بسیاری از اقشار را فقیر می کند. درنتیجه موجب نارضایتی بیشتر می شود. در اصل وقتی ارزش پول ملی کاهش یابد.

در حال حاضر خط فقر در تهران درآمد ماهی پنج میلیون تومان است یعنی من که عضو هیئت علمی دانشگاه هستم با این حقوق زیر خط فقر قرار دارم. به بیان بهتر حقوق شما کاهش یافته که در اثر آن از جایگاه اجتماعی و قدرت خرید شما کاسته شده در نتیجه این روند شکاف طبقاتی تشدید می شود، سپس شاهد بحران های اجتماعی و آنگاه معضلات اجتماعی خواهیم بود. در مجموع نتیجه افزایش ناگهانی نرخ ارز به رشد تورم و افزایش شدید فقر در جامعه منجر می‌شود.در شرایط بی ثباتی اقتصاد، تکلیف تولید مشخص نیست بنابراین صادراتی که ناشی از تولید کالا در داخل باشد بلند مدت نخواهد بود.  تولید به فکر، دوندگی و پیگیری، مشکل نهاده های تولید و سرمایه در گردش نیاز دارد؛ در این شرایط حتی بانک ها تسهیلات کم بهره نمی‌دهند و...

در چنین وضعیتی افرادی که از فعالیت های مفید و مولد اقتصادی سود نمی برند، انگل وار ثروتمند می‌شوند. مدل های مختلف نرخ ارز در اقتصاد موجب رانت و فساد را به صورت خودکار فراهم می‌کند.

 

* دولت باید صداقت داشته باشد/ شرکت‌های صادراتی کشور، دولتی و خصولتی هستند

در این شرایط دولت ها چه اقداماتی باید انجام دهند؟

جامعه اول به ثبات، دوم به شفافیت، سوم امنیت انتظاری در اقتصاد و چهارم ایجاد رضایتمندی نیاز دارد. از این رو دولت باید صداقت داشته باشد و به ناکارآمدی خود دستکم در در مدیریت نرخ ارز اعتراف کند و شفافیت را اثبات کند. این اقدام نه تنها به تضعیف دولت منتهی نمی شود بلکه رشد صداقت دولت به افزایش سرمایه های اجتماعی منجر می شود چرا که مردم صداقت را بیشتر از حقیقت می طلبند حتی اگر بتوان حقیقت را کشف کرد.

منظورتان از امکان کشف حقیقت چیست، مگر صداقت با حقیقت تفاوت دارد؟

در دور دوم همه دولت ها نرخ ارز با یک جهش همراه بوده است و دلیل آن هم تامین شدن منابع لازم برای جبران کسری بودجه دولت است. ساده ترین اقدام در زمان کسری بودجه برای دولت ها همین کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی است.

منظور از صداقت هم این است که دولت برای بازگشت اعتماد مردم باید مساعدت های اقتصادی به آنها داشته باشد تا دوباره بتواند رضایت آنها را به دست آورد. به بیان دیگر دولت باید تفاوت حقوق ها را در نظر بگیرد تا قدرت خرید همه مردم که در اثر کاهش ارزش پول ملی کم شده جبران شود، اما مشکل اینجاست که دولت می خواهد این کار را انجام دهد، قطعا خیر.

 

* تا تورم هست و ثبات در قیمت ها نیست هیچ کسی سرمایه گذاری نمی کند.

این فرصت هست که با رشد نرخ ارز صادرات افزایش یابد؟

بیشتر شرکت‌های صادراتی کشور، دولتی و خصولتی هستند، اما در این موقعیت که نرخ ارز متغیر است آنها حاضر می‌شوند همه دلار و یورو حاصل از صادرات را در بازار به ریال تبدیل کنند. همچنین تا تورم هست و ثبات در قیمت ها نیست هیچ کسی سرمایه گذاری نمی کند.

عدم سرمایه گذاری در چنین شرایطی چه توجیهی دارد؟

سرمایه گذاری نیازمند رقابت است. حال آنکه در بخش‌هایی از اقتصاد ایران انحصار (monopoly) وجود دارد مانند بخش خودرو که این وضعیت مانع رقابت می شود. به صورت کلی انسان ها در دو بخش عقلانی فکر می کنند و احساس را در نظر نمی گیرند؛ اول در حیطه علمی و دوم در اقتصاد. وقتی نرخ ارز تکان می خورد، فعال تولیدی تکلیف خود را نمی داند از این رو سرمایه را به بخش تولید محور منتقل نمی کند.

در شرایط بی ثباتی اقتصاد، تکلیف تولید مشخص نیست بنابراین صادراتی که ناشی از تولید کالا در داخل باشد بلند مدت نخواهد بود. می دانیم که تولید به فکر، دوندگی و پیگیری، مشکل نهاده های تولید و سرمایه در گردش نیاز دارد. در این شرایط حتی بانک ها تسهیلات کم بهره نمی‌دهند و...

 

* ربوی ترین بانک ها را در کشور داریم و اسلام با ربا سازگار نیست

آیا تحریم ها می تواند زمینه خودکفایی را فراهم کند؟

تاکنون این گفته در ابعاد اقتصادی عملیاتی نشده است. این درست که شعار می تواند فرصت ایجاد کند اما سرمایه های اجتماعی که می تواند چنین حرکت بزرگی را به وجود آورد توسط فساد به شدت کاهش یافته است.

به دلیل مذهبی بودن جامعه هنوز سرمایه های اجتماعی کشور در سطح افقی دیده می شود. مثال آن کمک مردم ایران به یکدیگر در هنگام وقوع زلزله و سیل و.... است که این اشخاص بیشتر مردم متوسط و مستضعف هستند نه کل مردم. اما در سطح عمودی سرمایه های اجتماعی موجب کمک به دولت نمی شود. بنابراین همین مقدار سرمایه اجتماعی که به دلیل مذهبی بودن وجود دارد باید به عنوان پشتوانه ای برای نظام در نظر گرفته شود نه ابزاری در دست دولت.

نگاه ابزاری به سرمایه اجتماعی چگونه است؟

برای مثال گفته می‌شود که بانکداری ما اسلامی است و مردم تشویق می شوند که پس اندازهای خود را در بانک ها سپرده گذاری کنند اما می دانیم که ربوی ترین بانک ها را در کشور داریم و اسلام با ربا سازگار نیست. از این رو وقتی مردم این تفاوت رفتار با آموزه های اسلامی را متوجه می شوند، سرمایه های اجتماعی که می تواند پشتوانه نظام باشد کاهش می یابد. به عبارت دیگر تناقض به بدبینی منجر می شود و آن نیز سرمایه های اجتماعی را کاهش می دهد.

عناوین مرتبط

دیدگاه کاربران

ناشناس۷۸۳۲۵۵۱۰:۵۲:۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
ما همه اینا رو میدونیم،میدونیم پراید نباید تولید بشه،میدونیم دولت فقط شعار میده،میدونیم تخصصی در کار نیست و بیشتر زد و بند هست ولی اینکه اصلاح از کجا شروع شود رو نمیدونیم.از نظر من یه اصلاح ساختاری و در سطح کشورهای برتر دنیا و یک مدیریت جوان و متخصص نیازمندیم-مسئولین فکر میکنند الان دهه 60 هست در صورتی که الان دهه 90 هست و مردم هم همه دنیا رو میبینند و جهانبینی متفاوتی دارند. از پراید تولیدی ما و تسلای تمام برقی و بی ضرر اونها فاصله پیداست و ما کور نیستیم
ناشناس۷۸۳۲۷۵۱۱:۰۰:۰۵ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
نه اقا ایشان اشتباه میکنند اقای رئیس جمهور فرمایش کردن بخاطر ارزانی است و اقای نوبخت میخواد تا 20 درصد به حقوق ها اضافه کند و جبران 350 درصدی افت ریال من از حساب سر در نمیارم ولی هرچه جمع و تفریق میکنم درست در نمیاد با حرف های دولتیان
ناشناس۷۸۳۲۹۵۱۱:۰۷:۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
سرمایه اجتماعی وقتی افزایش پیدا می کند که مردم متوجه شوند مسئولین ارمان های دوره جوانی شان را بر اقتصاد و رفاه و اینده جوانان کشور ترجیح ندهند. مشکل اصلی کشور ، اصرار برخی مسئولین بر پیگیری و هزینه در مسائلی است که بی ارتباط با منافع ملت ایران است.
ناشناس۷۸۳۵۰۲۱۲:۴۲:۴۷ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
از حسن و اسحاق ملولم استعفای شجاعانه دولتم ارزوست اعلام عدم توانایی هم شجافت میخواهد
ناشناس۷۸۳۵۰۵۱۲:۴۴:۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
در یک کلام دولت اشتباهی اومده اینکاره نیست
ناشناس۷۸۳۹۴۲۱۵:۱۹:۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
اینو قالیباف هم می گفت که اصلاحات چی ها اهل کار نیستند کسی باور نکرد
ناشناس۷۸۳۷۶۸۱۴:۲۰:۰۳ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
عمده مشکلات کشور ناشی از سوء مدیریت دولته و به تحریم ها و عوامل دیگر مربوط نیست .
ناشناس۷۸۳۳۶۴۱۱:۳۲:۳۹ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
مجلس و دولت بعدی مسلما در دست نیروهای انقلابی خواهد بود خواهیم دید سازنده گان موشک های مدرن آیا توانایی اداره کشور را نیز خواهند داشت یا خیر. آیا قادر خواهند بود ثبات اقتصادی با اتکا به داخل درست کنند یا دوباره جلیلی را خواهند فرستاد اروپا.
یوسفی۷۸۳۴۶۸۱۲:۲۲:۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
پناه بر خدا دولت روحانی و اعتراف به ناکارامدی؟؟؟!! اینها ژن خوبهای همه چی تمامند مشکل ما مردمیم ناشکر نباشید!!!
ناشناس۷۸۳۵۱۱۱۲:۴۵:۴۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
مسئولان دولت در استانها در بیشتر ادارات منصوب نمایندگان هستند و در عمل دولت در شهرستان وجود خارجی ندارد و دولت نماینده است.
ناشناس۷۸۳۵۳۸۱۲:۵۳:۵۵ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
دولت می گوید همه چیز ارزان است و در دسترس آگه مردم فقیر و پول ندارن و نمی تونن بخرن مشکل خودشونه باید بابت این مسولین خدا را شکر کرد
ناشناس۷۸۳۵۷۶۱۳:۰۴:۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
سرمایه اجتماعی زمانیست که با فساد و مفسدین اقتصادی برخورد شدید
ناشناس۷۸۳۶۹۴۱۳:۵۰:۵۶ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
دولت اعتراف کند یا نکند چه فایده ای دارد
ناشناس۷۸۴۴۹۳۲۱:۱۳:۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
فایده اش در متن امده دستکم امید برای اینده از میان نمی رود

پربحث‌های امروز

 1. استخراج بیت‌کوین، قاچاق انرژی الکتریکی است/ نرخ استخراج هر بیت‌کوین در جهان ۷ هزار دلار است

 2. حکیم به آمریکا: آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معنوی میلیون‌ها انسان در سرتاسر جهان است

 3. چرا کشورهای عربی گرفتار معامله قرن شدند؟

 4. ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج-تهران

 5. آیا خودرو ارزان می‌شود؟/ علت نوسانات قیمت خودرو

 6. استفاده از کارت سوخت چه زمانی عملیاتی می‌شود؟

 7. قوی‌ترین و پیشرفته‌ترین پهپاد‌های نظامی دنیا  

 8. رئیسی: وقتی ایستادگی کنیم دشمن عقب نشینی می‌کند

 9. مراسم تشييع پيكر مطهر ١٥٠ شهيد دوران دفاع مقدس

 10. بازخوانی حادثه ششم تیر ۱۳۶۰؛ از ترور تا تحریم

 11. پرسپولیسی‌ها به قطبی راضی شدند؟

 12. نماینده دموکرات: بولتون و پمپئو می‌خواهند آمریکا را به جنگ با ایران بکشانند

 13. قاچاق قرص متادون با مجوز مرکز ترک اعتیاد!

 14. سکته قلبی چگونه رخ می‌دهد؟

 15. افزایش بودجه مرکز اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران

 16. ۳ روش طبیعی برای سلامت و تقویت مو

 17. تصویری دردناک از دختران وزنه‌بردار

 18. آقای رئیسی لطفا ما را امیدوار نگه دارید!

 19. عوارض چاقی برای کودکان

 20. رونمایی ارتش یمن از جدیدترین موشک ها و پهپادها

 21. حاجی‌بابایی: دریافت کنندگان حقوق های نجومی، ۱۸ درصد به حقوقشان اضافه شده/ قانون اصلاح شود

 22. ترامپ: در سفر آسیایی با کیم دیدار نمی کنم

 23. فیلم‌های تلویزیون در ایام شهادت

 24. نگاهی به نمایشگاه‌های هنری آخر هفته

 25. کارشناسان مطرح آمریکا: ترامپ شکست را به خود تحمیل می‌کند

پربحث‌های دیروز

 1. جزئیات حادثه در زندان فشافویه/ قتل علیرضا شیرمحمدعلی در ۹۰ ثانیه

 2. سفارت بریتانیا در تهران: اوضاع اقتصادی در ایران در حال وخیم شدن است

 3. توکلی: وضعیت خراب است ولی بن‌بستی وجود ندارد/ اشرار یقه‌سفید امروز پست و منصب دارند

 4. درباره برخورد پلیس با دختری در پارک تهرانپارس/ کاهش تنش، وظیفه پلیس آموزش دیده

 5. در حاشیه انتشار عکس گلزار با پوشش نامناسب

 6. درباره #امیر_جعفری

 7. راز بوسه آن روز سردار سلیمانی

 8. سکانس جنجالی در رسانه ملی درباره مصونیت اطرافیان مسئولین  

 9. ترامپ: برای مذاکره با ایران خیلی مشتاقیم/ بسیاری از دوستانم ایرانی هستند/ آن‌ها مردمان خارق‌العاده‌ای هستند

 10. اعتراف وزیر خزانه داری آمریکا به استفاده از FATF برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها

 11. ترامپ: امیدوارم جنگی با ایران اتفاق نیفتد

 12. ربیعی: صداوسیما درباره "گاندو" همه‌چیز را پخش کند/ روحانی درباره اتفاق تهرانپارس با وزیر کشور صحبت کرده است

 13. یک ورزشکار دیگر به ایران بازنگشت

 14. عوارض «مالْچ‌ْپاشی» بر محیط‌ زیست خوزستان  

 15. نشست شورای امنیت؛ فرانسه: پایان برجام عقب‌گردی خطرناک خواهد بود/ انگلیس: به ایران توصیه می‌کنیم از محدودیت‌های برجام فراتر نرود

 16. نوبخت: مصوبه مجلس را برای افزایش حقوق کارمندان اجرا کردیم

 17. بالاترین مدال افتخار ارتش آمریکا بر گردن سرباز سابق جنگ عراق  

 18. جزئیات ۵ برنامه دولت برای بازار مسکن/ امتیاز ویژه دولت به کارمندان در طرح «تام‌کاد»

 19. واکنش کاربران توییتر به تحریم ظریف؛ چیز عجیبی نیست/ دیدی نمی‌شود؟/ آقای ترامپ در تهران فقط نظامیان با تو سخن می‌گویند/ ادعای مذاکره آمریکا، نمایشی است  

 20. عملیات جمع آوری پل گیشا  

 21. چهره دستوری مقام فرانسوی مقابل نماینده عربستان  

 22. ۱۸ تیر ماه پایان مهلت ایران به اروپا

 23. وزیر دفاع آتی آمریکا کیست و انتصابش چه معنایی برای ایران دارد؟

 24. ماکرون: با آمریکا به دنبال عقد توافقی دقیق‌تر با ایران هستیم

 25. همتی: صادرات نفت در حال افزایش است/ تحریم‌ها تاثیری بر بازار ارز نداشت

پربحث‌های هفته

 1. برخورد با ماموری که با دختر جوان در تهرانپارس درگیر شد

 2. ترامپ: حمله به ۳ سایت ایران در دستورکار بود/ ۱۰ دقیقه پیش از حمله آن را متوقف کردم

 3. شما نظر دهید/ سوال و موضوعاتی که انتظار دارید امشب ابراهیم رئیسی به آن پاسخ دهد، چیست؟

 4. موشک فوق افسانه‌ای ایران در سرنگونی پهپاد آمریکایی

 5. بازداشت و عزل دو مامور متخلف در ماجرای درگیری با دختری در تهرانپارس + جزئیات ماجرا

 6. جهانگیری و فریب مردم؛ چرا معاون رئیس‌جمهور جامعه را سرکار می‌گذارد؟

 7. سرنگونی پهپاد جاسوسی «گلوبال هاوک» در هرمزگان/ پرواز RQ-۴ از پایگاه آمریکایی در جنوب خلیج فارس/ سنتکام با صدور بیانیه‌ای رسما تایید کرد+واکنش ترامپ

 8. تلاش خانواده نجفی برای گرفتن رضایت/ خانواده استاد: فقط قصاص/ نجفی خطاب به مادر میترا: دخترتان امانت بود اما امانتدار خوبی نبودم

 9. روایت واقعی از گودال جنجالی رآکتور اراک

 10. هزينه‌هاي يك دروغ!

 11. یک مقام عالی‌رتبه در وزارت خارجه به الف خبر داد: اگر ظریف تحریم شود، دیگر ویزا نخواهد گرفت/ ظریف در خارج از کشور حتی یک حساب بانکی و یک وجب ملک ندارند

 12. دنیای امروز دنیای موشک‌هاست

 13. سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا در سواحل هرمزگان

 14. فیلمی از لحظه انهدام پهپاد امریکایی توسط سامانه سوم خرداد  

 15. بحث شدید روحانی با جهانگیری/ معاون اول قهر کرد/ روحانی خطاب به جهانگیری: شما دنبال سرنگونی دولت هستید+تکذیب ها و تایید ها

 16. پیام سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط ایران

 17. ترامپ: آماده مذاکره بدون پیش شرط با ایران هستم

 18. واکنش کاربران توییتر به سرنگونی پهپاد آمریکایی/ مقابله و برد- برد یعنی این.../ تعریف جدید بی‌بی‌سی از جاسوسی!/ شیرها دندان‌های خود را برای لبخند به نمایش نمی‌گذارند  

 19. توکلی: روحانی فرافکنی می‌کند؛ عامل نابسامانی اقتصادی داخلی است/ FATF با برخی اصول قانون اساسی مغایرت دارد

 20. فریاد اجاره نشین‌ها را کسی می‌شنود؟

 21. برای مقابله با هوسرانی مردها چه باید کرد

 22. واکنش زنگنه به سعید جلیلی/ در حضور سران قوا مناظره کنیم

 23. دادستان کل کشور: هر کسی نمی‌تواند بگوید هر جور دلم می‌خواهد می‌پوشم/ پشت فرمان و داخل اتومبیل را حریم خصوصی نمی‌دانیم

 24. روسیه: ایران به اس 400 نیاز خواهد داشت

 25. مجادله روحانی و جهانگیری بر سر چه بود؟/ جنجال تازه درباره پرونده سعید طوسی/ پشت پرده سانسور سریال گاندو

پربحث‌های دیروز

 1. نوبخت: مصوبه مجلس را برای افزایش حقوق کارمندان اجرا کردیم

 2. جزئیات ۵ برنامه دولت برای بازار مسکن/ امتیاز ویژه دولت به کارمندان در طرح «تام‌کاد»

 3. همتی: صادرات نفت در حال افزایش است/ تحریم‌ها تاثیری بر بازار ارز نداشت

 4. توضیحات دادستان کشور درباره زن نفوذی در وزارت نفت و دستگیری یک مقام نفتی

 5. جهرمی: سرویس ADSL رو به انقراض است  

 6. کارمندان صاحب خانه می‌شوند؟

 7. سمند LX به ۸۵ میلیون تومان رسید + جدول قیمت‌ها

 8. آخرین قیمت طلا و سکه در بازار / دلار: ۱۳ هزار تومان

 9. سرانه مصرف آب ایران از شهرهای پرمصرف صنعتی اروپا بیشتر است/ سرانه متوسط مصرف آب در کشور ۱۵۵ لیتر به ازای هر نفر

 10. ایران از اوپک می‌رود؟

 11. ارزش ۳۰۰ میلیارد دلاری ارزهای رمزپایه در دنیا / ماینرهای بیت‌کوین فرصتند یا قاچاقچی؟

 12. چاپ کاغذی پایان نامه ها ممنوع شد

 13. قیمت سیمان افزایش یافت

 14. وزیر اقتصاد: رهن و اجاره را به نفع مستاجران سازماندهی می‌کنیم

 15. پاسخ زنگنه به انتقادات: جا نمی‌زنم/ دوستان وقت مرا نگیرند

 16. تورم خرداد ماه استان تهران 38.9 درصد شد

 17. تازه‌ترین قیمت خودروهای وارداتی  

 18. مصرف برق خوزستان از «پیک مصرف» گذشت

 19. جزئیات برنامه اقدام ملی تولید مسکن

 20. طلای جهانی یک درصد ارزان شد

 21. سایپا "چانگان" را ۲۸ میلیون تومان گران کرد!

 22. بازگشت وجوه ارزی راکد به حساب یک شرکت نفتی

 23. مصرف برق کشور در پیک به ۵۶ هزار مگاوات رسید

 24. کدام واحدهای صنفی بیشترین تخلفات را دارند؟

 25. واردات ۳۵ هزار تن گوشت گوساله با ارز نیمایی

پربحث‌های هفته

 1. فریاد اجاره نشین‌ها را کسی می‌شنود؟

 2. مسکو: اینستکس اجرایی نشود منافع ایران در بخش نفتی و بانکی را تضمین می‌کنیم

 3. اعضای باند نفوذی در وزارت نفت دستگیر شدند

 4. این جنگ اقتصادی، جنگ اراده‌هاست/ چرا دولت آرایش جنگی ندارد؟

 5. رحمانی خبر داد: واگذاری دو خودروساز بزرگ تا سال ۹۹

 6. چرا بايد ثروت کنترل شود؟

 7. کیش و مات تحریم‌های نفتی در انتظار تصمیم نمایندگان مجلس/ توسعه پتروپالایشگاه‌ها پادزهر تحریم‌ها

 8. اجماع نظر بر سر تخلف در افزایش حقوق کارمندان

 9. روسیه چطور پول نفت ایران را می‌دهد؟

 10. نوبخت: مصوبه مجلس را برای افزایش حقوق کارمندان اجرا کردیم

 11. اعلام فهرست نجومی بگیران صندوق بازنشستگی کشوری/ حقوق ۳۸میلیون تومانی یک مدیر + جدول

 12. جزئیات ۵ برنامه دولت برای بازار مسکن/ امتیاز ویژه دولت به کارمندان در طرح «تام‌کاد»

 13. حجتی: قیمت گوشت قرمز مقداری نامتعادل است

 14. خبر همتی از تصمیم دولت برای تامین کسری بودجه

 15. تورم خرداد ۳۷.۶ درصد شد

 16. اقدام به موقع وزارت نفت در شناسایی وجوه ارزی راکد نزد یکی از صرافی‌ها

 17. همتی: صادرات نفت در حال افزایش است/ تحریم‌ها تاثیری بر بازار ارز نداشت

 18. توضیحات دادستان کشور درباره زن نفوذی در وزارت نفت و دستگیری یک مقام نفتی

 19. چه کسی مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ سود ۴۰۰درصدی آن به جیب چه افرادی می‌رود؟/ سه اشکال اساسی توزیع ارز ترجیحی/ چرا دولت کوپن الکترونیکی را اجرا نمی‌کند؟

 20. کشور وزارت تولید می‌خواهد، نه وزارت واردات

 21. افراد بیکار سطح توقع خود را پایین بیاورند

 22. جهانگیری: بودجه دولت در تنگنا و محدودیت قرار دارد/ نیازمند جراحی اقتصادی هستیم

 23. همتی: شایعه نقش دولت در افزایش نرخ ارز صحت ندارد

 24. پرونده رییس سابق بانک مرکزی به دادسرا ارجاع شد

 25. نوبخت: درآمد مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی می‌شود

آخرین عناوین