رشد ۲۵ درصدی خط فقر در تابستان ۹۷/ لزوم یکپارچه سازی سیاست‌های حمایتی

گروه اقتصادی الف،   3970919185 ۲۳ نظر، ۶ در صف انتشار و ۱۲ تکراری یا غیرقابل انتشار
رشد ۲۵ درصدی خط فقر در تابستان ۹۷/ لزوم یکپارچه سازی سیاست‌های حمایتی

خط فقر در بهار 1397 نسبت به بهار 1396 در مناطق مختلف کشور بین حدود 9 تا 11 درصد رشد داشته و این رشد برای تابستان 1397 نسبت به تابستان 1396 به حدود بین 22 تا 25 درصد رسیده است.

به گزارش الف، با وجود اهمیت بالای محاسبه خط فقر و شناسایی ویژگی‌های گروه‌های فقیر و همچنین با وجود آنکه حمایت از فقرا و اجرای سیاست‌های حمایتی و برخورداری افراد از عدالت اقتصادی همواره از شعارهای سیاست گذاران اقتصادی در ایران بوده است، اما هیچ نهاد رسمی در کشور، سری زمانی خط فقر را به‌ طور عمومی منتشر نکرده است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ادامه می نویسد: فقر مطلق را می توان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف کرد. فقر مطلق عدم دسترسی به حداقل های معیشت در جامعه را بررسی کرده و تحت تاثیر توزیع درآمد در جامعه نیست. در مطالعات مربوط به این نوع فقر به موضوع تامین حداقل نیازهای اساسی پرداخته می شود، بنابراین در برخی از کشورهای پیشرفته حتی ممکن است فقیر مطلق وجود نداشته باشد، اما در کشورهایی که دچار فقر مطلق هستند، یعنی بخشی از جامعه هنوز امکان دستیابی به حداقل های زندگی را ندارند، بررسی فقر نسبی در مقایسه با فقر مطلق چندان اهمیتی ندارد.

در ایران، برآورد خط فقر در تابستان 1397 نشان از کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوار دارد. درحالی که در بهترین حالت درآمدهای خانوار در تابستان 1397 نسبت به بهار 1397 ثابت مانده است، خط فقر مطلق برای یک خانوار چهار نفره در شهرستان تهران، 300 هزار تومان افزایش یافته است. این رقم برای فقرا رقم قابل ملاحظه ای است و لزوم توجه به سیاست های حمایتی را می رساند. در این راستا باید توجه داشت که با توجه به رشد قابل توجه شاخص قیمت مصرف کننده در تابستان 1397 و همچنین ادامه رشد آن در پاییز، انتظار می رود خط فقر در انتهای سال 1397 نسبت به سال 1395 افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کند. مهمترین دلایل این موضوع را می توان در رشد بیشتر شاخص قیمت گروه های خوراکی نسبت به سایر گروهها در سال 1397 دانست.

براساس جدول 1 بالاترین خط فقر ماهیانه برای شهرستان تهران (آبی رنگ) به دست آمده که در سال 1395 برای یک خانوار چهار نفره دومیلیون وهفتادوشش هزار تومان محاسبه شده و در تابستان 1397 در حدود دومیلیون وهفتصدوبیست وهشت هزار تومان برآورد شده است. نکته قابل توجه آنکه خط فقر تهران تنها در تابستان 1397 نسبت به بهار 1397، حدود سیصد هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره افزایش داشته که این موضوع می تواند نشان دهنده قرار گرفتن افراد بیشتری در زیر خط فقر در سال 1397 نسبت به سال های قبل باشد.

با توجه به اینکه فقرا، نسبت به سایر افراد جامعه، سهم بیشتری از هزینه های خود را به گروه خوراکی تخصیص می دهند، پیش بینی می شود با توجه به رشد قابل توجه شاخص قیمت برخی گروه ها(نظیر گروه خوراکی) در سال 1397 نسبت به سال های گذشته، خط فقر نیز در ادامه سال 1397 با مقدار رشد بیشتری روبه رو باشد. همچنین، خط فقر معادل با شهریورماه 1397 نیز محاسبه شد که برای شهرستان تهران، مقدار سرانه آن حدود 1050 هزار تومان و برای خانوار چهار نفره حدود 2850 هزار تومان برآورد شد.

بعد از تهران، با اختلاف نسبتاً زیادی(در حدود 900 هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره) هشت شهرستان بزرگ کشور که جمعیت بالای یک میلیون نفر دارند، قرار گرفته اند. در این شهرستان ها، خط فقر در تابستان 1397 ، یک میلیون وهشتصدوده هزار تومان برای خانوار چهار نفره برآورد شده که نسبت به بهار 1397 ، افزایشی در حدود 200 هزار تومان داشته است. باید توجه داشت که 200 هزار تومان افزایش در هزینه سبد خط فقر، برای فقرا رقم بسیار قابل توجهی است؛ زیرا به طور معمول مشاغل این گروه های درآمدی در دسته مشاغل با بهره وری پایین و با درآمد ثابت قرار دارد که به سختی افزایش درآمد در آنها رخ خواهد داد.

اما خط فقر در مناطق روستایی اختلاف معناداری با مناطق شهری دارد. بیشترین خط فقر برای مناطق روستایی تهران و البرز به دست آمده که برای تابستان 1397 ، یک میلیون وپانصدوهفتادوهشت هزار تومان برآورد شده است. بعد از آن مناطق روستایی زنجان، کرمانشاه، اصفهان، قم و قزوین با اختلاف قابل توجهی( 539 هزار تومان برای خانوار چهار نفره) قرار دارند.

نکته قابل توجه در خصوص مقایسه خط فقر روستایی و شهری آن است که خط فقر روستایی در تمامی خوشه ها در تابستان 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد بیشتری را نسبت به خط فقر شهری داشته است. این موضوع می تواند نشان دهنده افزایش شدت فقر در این مناطق باشد.

 توصیه های سیاستی

نگاهی به خط فقر محاسبه شده در سالهای مختلف نشان می دهد که خط فقر در نقاط مختلف کشور دارای تفاوت زیادی با یکدیگر است و ازاین رو سیاست های حمایتی از فقرا نیز باید متناسب با شرایط هر منطقه در نظر گرفته شود. این سیاست های حمایتی به خصوص در شرایط اخیر از اهمیت بسزایی برخوردار است.

خط فقر در بهار 1397 نسبت به بهار 1396 در مناطق مختلف کشور بین حدود 9 تا 11 درصد رشد داشته و این رشد برای تابستان 1397 نسبت به تابستان 1396 به حدود بین 22 تا 25 درصد رسیده است. از طرف دیگر نکته قابل توجه آن است که خط فقر در تابستان 1397 نسبت به بهار 1397 نیز رشد قابل ملاحظه ای داشته، به طوری که برای مثال در شهرستان تهران، خط فقر در تابستان نسبت به بهار 11 درصد و در برخی دیگر از خوشه ها بیش از 13 درصد رشد داشته است. این در حالی است که طی این بازه زمانی به طور معمول درآمد خانوار در بهترین حالت ثابت است و یا حتی به واسطه از دست دادن شغل ممکن است با کاهش نیز مواجه شده باشد.

بنابراین با توجه به رشد خط فقر و افزایش خط فقر در حالی که درآمد خانوار ثابت است، می توان انتظار داشت که درصد بیشتری از افراد جامعه به زیر خط فقر رفته باشند و نرخ فقر نسبت به رقم حدود 15 درصدی در سال 1395، با افزایش مواجه شده باشد. همچنین با توجه به روند فزاینده شاخص عمومی قیمت ها در حالی که پیش بینی می شود تا پایان سال 1397 نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود بین 40 تا 50 درصد برسد، خط فقر در ماه های آینده مجدداً افزایش خواهد یافت و پیش بینی میشود خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر بروند.

در چنین شرایطی اجرای یک سیاست حمایتی هدفمند از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا محاسبات فوق تنها خط فقر مطلق را نشان می دهد، یعنی بیانگر حداقل نیازهای اساسی برای زندگی است و از این رو افزایش تعداد فقرا، دارای مخاطرات جدی خواهد بود.

با توجه به شرایطی که گفته شد هماهنگ و یکپارچه سازی سیاست های حمایتی که توسط نهادهای مختلف اتخاذ می شود و همچنین هدفمندی این سیاست ها در شناسایی گروه های نیازمند (که لازمه آن دسترسی کلیه نهادهای تصمیم گیر و پژوهشی به داده ها و اطلاعات مربوط به خانوار است) از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است.

برای خواندن متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید

عناوین مرتبط

دیدگاه کاربران

ناشناس۶۷۱۰۷۶۰۸:۵۸:۰۰ ۱۳۹۷/۹/۲۰
منظور روحانی اینه که امتیازات کمی در برجام و الحاقات برجام ( ۲۰۳۰ و پالرمو و FATF و CFT و... ) دادیم و تا نابودی کامل فاصله داریم!!!! ایشون تهدید کرده اند سال آینده وضع بدتر خواهد شد!!!! دقیقاً مثل ترامپ.
ناشناس۶۷۱۰۸۶۰۹:۰۵:۰۷ ۱۳۹۷/۹/۲۰
فریدونها رو اعدام کنید زودتر بیش از این ملت رو ناامید و متنفر و منزجر نکنید
ناشناس۶۷۱۲۹۸۱۱:۴۱:۰۹ ۱۳۹۷/۹/۲۰
استقلال و ایستادگی در برابر ابر قدرتها هزینه دارد.
ناشناس۶۷۱۴۷۶۱۲:۵۰:۳۰ ۱۳۹۷/۹/۲۰
چرا هزینه اش را تنها باید افراد عادی جامعه بدهند؟؟
ناشناس۶۷۱۵۸۰۱۳:۳۵:۰۳ ۱۳۹۷/۹/۲۰
دقیقا اقایان بالا سری هزینه رو بدهند
ناشناس۶۷۱۶۶۲۱۴:۲۳:۱۹ ۱۳۹۷/۹/۲۰
گفته که در روستاها ماهانه 4 نفره 764 هزار تومان می شود فقر مطلق حالا به سبد غذایی توجه بفرمایید یک نفر روزانه حداقل : 250 گرم میوه که میشه 40 هزار 250 گرم سبزی که میشه 20 دو تخم مرغ 30 دو نان 12 50 گرم گوشت قرمز 90 50 گرم گوشت سفید 20 100 گرم برنج 25 50 گرم روغن 12 250 گرم شیر 14 که میشه ماهانه 263 هزار تومان برای یک فرد سزاوار است انسان از این محاسبات دق کند.
بدبخت۶۷۱۱۳۴۰۹:۳۶:۵۲ ۱۳۹۷/۹/۲۰
توصیه سیاستی خوب: تعامل با دنیا و دوری از روحیه مبارزه با دنیا که در نتیجه آن پولداران ایران فربه تر و بقیه ضعیف تر می شوند
ناشناس۶۷۱۱۵۲۰۹:۵۰:۴۱ ۱۳۹۷/۹/۲۰
به کمک دولت تدبیر و امید علی برکت الله انشالله چند سال بعد یعنی ۱۴۰۰ باید دیگه به آدمخواری روی بیاوریم روحانی متشکریم باغ سیب و گلابی برجامت آباد زنونابینت چطوره
مسعود۶۷۱۱۵۳۰۹:۵۰:۴۴ ۱۳۹۷/۹/۲۰
سلام: نویسنده محترم: تجربه و نتیجه گیری من بعد از 50 سال زندگی اینه دولت فعلی ایران اصلا نه هدفش استمرار حکومته و نه مبارزه با آمریکا و اسرائیل هست و نه بهبود کشور هست .. فقط عملکردش جوری بوده که میخواد و داره زندگی ما مردم متوسط و پایین دست جامعه را نابود کنه بطوری که هرشب بریم درب خونه یک مسئول و نون شبمون را گدایی کنیم و هیچ کار دیگه ای هم نتونستید انجام بدید.
ناشناس۶۷۱۲۴۰۱۰:۴۷:۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۰
انها که علم مبارزه با دنیا را بلند کرده اند در بدبختی و عقب ماندگی این کشور عامل اصلی هستند . سرشان را زیر برف کرده اند و نمیدانند چه مصیبتی مردم دارند.
ناشناس۶۷۱۲۷۷۱۱:۲۴:۰۴ ۱۳۹۷/۹/۲۰
در تابستان ۹۷ تحریم های امریکا هنوز اعمال نشده بود و تنها اثر روانی تحریم موجب افزایش خط فقر به این میزان شد در نظر بگیرید وقتی اثر واقعی تحریم چه تاثیر مخربی روی اقتصاد ایران خواهد داشت.یعنی این میزان بسیار بیشتر خواهد شد به تعبیر ساده تر شیطان بزرگ در فکر اعمال برنامه نفت در برابر غذا به جمهوری اسلامی ایران خواهد بود
ن.د۶۷۱۲۷۹۱۱:۲۵:۳۰ ۱۳۹۷/۹/۲۰
لازم است بابت این کارنامه درخشان از همه مسئوولین در تمام این سالها ، تشکر ویژه کنم. خدا قوت مسئوولین محترم که کشته مرده خدمت هستید! خسته نباشید! اگر شما نبودید ما باید چه کار می کردیم؟
ناشناس۶۷۱۲۹۱۱۱:۳۵:۰۲ ۱۳۹۷/۹/۲۰
دوباره رکورد زدیم!! ما می توانیم!
ناشناس۶۷۱۲۹۵۱۱:۴۰:۱۷ ۱۳۹۷/۹/۲۰
وقتی آقای رییسی میاد میگه خدا روشکر رئیس جمهور نشدم دلار اینقدر گران شد میدونید یعنی چه؟ یعنی تمام مسوولین این طور فکر میکنن و دست به دست هم نمیدن که مشکل مردم حل بشه
آرش۶۷۱۳۴۹۱۲:۰۱:۵۲ ۱۳۹۷/۹/۲۰
مبارک دولت و مردم باشه
ناشناس۶۷۱۴۴۴۱۲:۳۹:۲۳ ۱۳۹۷/۹/۲۰
فقط دولته ؟
ناشناس۶۷۱۶۹۷۱۴:۴۲:۱۶ ۱۳۹۷/۹/۲۰
اگر بخواهیم صرفا اقتصادی نگاه کنیم فقر مطلق و گرسنگی را بانک جهانی ماهانه یک نفر نزدیک 60 دلار اعلام کرده که با این حساب تمام کارگران و 90 درصد بازنشستگان و بخش زیادی از کارمندها در سال 97 در فقر مطلق هستند و اگر بخواهیم سیاسی نگاه کنیم مثل مرکز پژوهش های مجلس، هر چه دلشان می خواهد بگویند ولی عاقبت خوشی ندارد.
حرف حق۶۷۱۷۵۸۱۵:۱۶:۱۵ ۱۳۹۷/۹/۲۰
خدارا شکر که به گفته رئیس دولت امید ، امریکا در تحریم ها ناموافق بوده اگر موفق بود حالا در اعماق خط فقر بودیم
ناشناس۶۷۱۸۷۲۱۵:۵۴:۵۴ ۱۳۹۷/۹/۲۰
اوضاع خیلی هم خوبه ندیدین رئیس جمهور گفت تو سمنان یه نفر رو هم ندیدم اعتراض کنه!
صمصام۶۷۲۰۴۲۱۸:۰۲:۵۶ ۱۳۹۷/۹/۲۰
من اگر 100000تومن درامد داشته باشم باید بدانم که این 100هزار تومن رو چکار کردم اگر نتونم متوجه بشم چکارش کردم ، دیگه واویلاست! دولت هم همینطوره..
ناشناس۶۷۲۱۱۱۱۹:۱۲:۰۳ ۱۳۹۷/۹/۲۰
طبق برنامه های اعلام شده زمان مرحوم هاشمی قرار بود تا سال ۱۴۰۰ ایران قدرت اول اقتصادی منطقه شود ولی الان چی شدیم
ناشناس۶۷۲۱۷۷۲۰:۰۹:۴۲ ۱۳۹۷/۹/۲۰
هرچه بیکاری،فقروفلاکت وگرفتاری برای مردم بیشتر باشد منافع ان به جیب عده ای خاص سرازیر میشود
ناشناس۶۷۲۶۳۳۰۹:۰۷:۵۶ ۱۳۹۷/۹/۲۱
همه در این معجزه فقر مردم در کشوری ثروتمند دخیل هستند نه فقط روحانی!

پربحث‌های امروز

 1. آقای روحانی! اینجا که واتیکان نیست!

 2. افزایش 60 هزار تومانی حق مسکن کارگران/مذاکرات مزد 98 از هفته آینده آغاز می شود

 3. کاهش ۳۰ درصدی قیمت ساخت مسکن در سال آینده

 4. زمان حال را غنیمت بشمار  

 5. ظریف: به شما اطمینان می‌دهم آمریکا نمی‌تواند از برجام خارج شود!   

 6. به جای کوکب خانم و پترس فداکار و چوپان دروغگو، بیرانوند را قصه کتابهای درسی کنید

 7. چرا موسوی خوئینی‌ها علیه هاشمی سخن گفت؟

 8. چرا گوشت گوسفندی حکم طلا را پیدا کرده؟

 9. سوختن سیم‌کارت در صورت استفاده از فیلترشکن!  

 10. چرا کرباسچی دیروز چند ساعت بازداشت و سپس آزاد شد؟

 11. پیش‌بینی رییس اتحادیه از اوضاع بازار مسکن در سال آینده

 12. عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان: اصالت صوت منتشر شده علیه «سلمان خدادادی» در حال پیگیری است

 13. پوری‌حسینی: ممنوع‌الخروجی برای من مجازات نیست

 14. ماجرای تلخ خواب ابدی زوج جوان و فرزند ۱۳ ساله

 15. تازه‌ترین جزئیات از وضعیت خبرنگار پرس تی‌وی

 16. کره جنوبی - بحرین؛ ببر‌ها با «سون» در پی صعود آسان/ قطر - عراق؛ جدال حساس مدعیان کوچک

 17. بیرانوند مغلوب دروازه‌بان عربستان شد + عکس

 18. فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه و بسیج انتخاب شد

 19. آیا جمهوری خواهان، ترامپ را دور می‌زنند؟

 20. قرارداد مسلمان با ذوب‌آهن فسخ شد

 21. خدا یک صبری به نمایندگان بدهد با این هیئت رئیسه!

 22. تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو خاتمه می‌یابد

 23. بیش از یک سوم سرطان‌ها قابل پیشگیری است

 24. علت بستری اکبر عبدی در بیمارستان مشخص شد

 25. افتتاح کارخانه ۲.۵ میلیون تنی گندله سازی بوتیای ایرانیان

پربحث‌های دیروز

 1. تشدید اختلافات ایران و اروپا، احتمال تحریم‌های جدید و فروپاشی برجام

 2. اسماعیل بخشی دستگیر شد

 3. روحانی از احمدی‌نژاد هم پایین‌تر است

 4. روحانی: ما نمی‌توانیم با خواست عمومی مردم مبارزه کنیم، این نه قانونی است و نه شرعی/ اولین کسی که رادیو را ممنوع کرد پهلوی اول بود/ روزانه اگر فیلترشکن آمد چه خواهیم کرد؟

 5. فقط ۳۰ ثانیه تا موفقیت

 6. ساختمان های خالی دانشگاه آزاد را به کسب و کارها بدهید، نه دانشجویان پولی

 7. واکنش سازمان بازرسی به افزایش ناگهانی قیمت محصولات سایپا و ایران‌خودرو: اگر مجوزی نداشته باشند، اقدام می‌کنیم!

 8. پرواز هواپیماهای ماهان ایر به آلمان ممنوع شد

 9. چهار ماه کفاره برای یک نفر، چهار سال برای یک ملت

 10. کرباسچی به زندان رفت + جزئیات

 11. نصب بنر بانوی معترض در مقابل مجمع تشخیص برای رد لوایح fatf   

 12. روحانی و فیلترینگ؛ چه کسی خواستار برخورد با فیلتر‌شکن‌ها بود؟

 13. همتی اعلام کرد: آغاز واردات نفت از ایران توسط ژاپن از امروز/ بازار ارز و صرافی‌ها خلوت است؛ بانک مرکزی جور تقاضای ارز را هم می‌کشد

 14. موگرینی: در نشست ورشو حضور نخواهم داشت

 15. مردم خواهان اجباری شدن نصب کارتخوان در مطب‌ها شدند/ درآمد یک پزشک یک میلیون تومان است!

 16. راغفر: ما به‌تدریج شاهد فرسایش شدید آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی مثل عدالت اجتماعی شدیم

 17. روحانی در واکنش به گزارش تخلف دارویی: ان‌شاءالله که صحت ندارد

 18. نظرسنجی AFC بین بیرانوند و دروازه‌بان عربستان + لینک

 19. خط فقر در تهران ۴ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان است

 20. جزئیات دستگیری اسماعیل بخشی؛ وی از صبح روز گذشته متواری شده بود

 21. پوری حسینی: به من نگفته‌اند ممنوع‌الخروجم

 22. افشای لیست موسسات فرهنگی که کمک دریافت کرده‌اند  

 23. ۴۰ سال پس از پیش‌بینی درست کارتر

 24. رانندگی خوب مردم و کسری بودجه دولت!

 25. سکه ۴ میلیون و ۶۸ هزار تومان شد/ دلار ۱۱۶۵۰ تومان

پربحث‌های هفته

 1. همسر شهید حججی ازدواج کرد؟

 2. غیرت برای زنان کجا رفته؟

 3. تشدید اختلافات ایران و اروپا، احتمال تحریم‌های جدید و فروپاشی برجام

 4. اروپا به ایران: نمی‌توانیم برنامه موشکی‌تان را تحمل کنیم/ لغزش اروپا به سمت ترامپ

 5. بازداشت خبرنگار پرس‌تی‌وی در آمریکا

 6. موشک ماهواره‌بر حامل «پیام» نشد!

 7. تاج و داورزنی کنارخواننده معروف لس آنجلسی   

 8. اسماعیل بخشی دستگیر شد

 9. توزیع دو کیلو گوشت یخ‌زده با کارت ملی!/ برای گرفتن گوشت منجمد، منجمد شوید!

 10. جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور ظریف و احمدی‌نژاد  

 11. کدامیک به برجام محتاج ترند، ایران یا اروپا؟

 12. روحانی از احمدی‌نژاد هم پایین‌تر است

 13. روحانی: ما نمی‌توانیم با خواست عمومی مردم مبارزه کنیم، این نه قانونی است و نه شرعی/ اولین کسی که رادیو را ممنوع کرد پهلوی اول بود/ روزانه اگر فیلترشکن آمد چه خواهیم کرد؟

 14. چرا پراید ۲۱ میلیون تومانی یک هفته‌ای ۳۶ میلیون تومان شد؟

 15. فقط ۳۰ ثانیه تا موفقیت

 16. ویدئو/ آقای مترجم کار دست کی‌روش و خیابانی داد  

 17. فیلم اعترافات اسماعیل بخشی و همدستانش   

 18. جدال اصلاح طلبان و دولت اعتدال/ خبری از حال و روز مردم دارند؟

 19. توکلی: سه قوه با تبانی برخورد با حقوق‌های نجومی را بر زمین گذاشتند

 20. فرشته نجات تنها سرنشین زنده مانده حادثه بوئینگ ۷۰۷

 21. آذری جهرمی: هزینه ساخت ماهواره پیام ۱.۲ میلیون یورو بود

 22. عسگراولادی: بعد از ۶۴سال، دو ماه است صادراتم را متوقف کردم

 23. یارانه نقدی ۳۳۰ هزار میلیارد تومان را بلعید!

 24. امام جمعه اسالم؛ تلگرام را رفع فیلتر کنید

 25. کور هستید؛ برجام را هنوز اجرا می‌کنیم؛ دم از مذاکره می‌زنید/ نه سانتریفوژ می‌چرخد و نه چرخ زندگی مردم/ خودروی که تماما در ایران تولیدمی‌شود، نیازی به ارز ندارد!/معنی موفقیت را نفهمیدیم

پربحث‌های اخیر

 1. افزایش 60 هزار تومانی حق مسکن کارگران/مذاکرات مزد 98 از هفته آینده آغاز می شود

 2. کاهش ۳۰ درصدی قیمت ساخت مسکن در سال آینده

 3. تورم قیمت مصرف‌کننده ۳۹.۶ درصد شد

 4. افزایش بهای سکه و ارز + جدول

 5. چرا گوشت گوسفندی حکم طلا را پیدا کرده؟

 6. پیش‌بینی رییس اتحادیه از اوضاع بازار مسکن در سال آینده

 7. پوری‌حسینی: ممنوع‌الخروجی برای من مجازات نیست

 8. تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو خاتمه می‌یابد

 9. افتتاح کارخانه ۲.۵ میلیون تنی گندله سازی بوتیای ایرانیان

 10. فاجعه ای به اسم خصوصی‌سازی/ وقتی بازرس ارزیاب و کارشناس قیمت‌گذاری همگی همان خریدار بوده‌اند!

 11. افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران

 12. رشد ۶ درصدی شاخص بورس در دیماه امسال

 13. کارگران ساعتی و پاره‌وقت چقدر عیدی می‌گیرند؟

 14. آخرین قیمت نفت در بازار جهانی

 15. چرا پزشکان مثل دیگران مالیات نمی دهند؟

 16. بنز CLA۴۵ فول ۲۰۱۶ را بشناسید

 17. پرونده‌ی قاچاق گوشی بسته شد

 18. قابل توجه کارگرانی که سبد کالا نگرفتند

 19. آخرین عناوین روزنامه‌های اقتصادی

 20. فقدان راهکار برای اشتغال مولد و تثبیت آن در لایحه بودجه ۹۸

 21. ساماندهی تراکنش‌های بانکی تیری بر پیکر سوداگران

 22. بازار کار ایران،سال آینده چه کسانی را سر کار می گذارد؟

 23. مهلت یک ماهه قاضی‌پور به وزارت نیرو

 24. پای نظافت چی، معتاد و کارتن خواب در اختلاس های بانک سرمایه   

 25. آغاز ثبت نام مرحله دوم وام ضروری بازنشستگان کشوری

پربحث‌های دیروز

 1. واکنش سازمان بازرسی به افزایش ناگهانی قیمت محصولات سایپا و ایران‌خودرو: اگر مجوزی نداشته باشند، اقدام می‌کنیم!

 2. همتی اعلام کرد: آغاز واردات نفت از ایران توسط ژاپن از امروز/ بازار ارز و صرافی‌ها خلوت است؛ بانک مرکزی جور تقاضای ارز را هم می‌کشد

 3. راغفر: ما به‌تدریج شاهد فرسایش شدید آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی مثل عدالت اجتماعی شدیم

 4. خط فقر در تهران ۴ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان است

 5. پوری حسینی: به من نگفته‌اند ممنوع‌الخروجم

 6. سکه ۴ میلیون و ۶۸ هزار تومان شد/ دلار ۱۱۶۵۰ تومان

 7. تورم قیمت مصرف‌کننده ۳۹.۶ درصد شد

 8. افزایش بهای سکه و ارز + جدول

 9. قیمت امروز دلار در بانک‌ها

 10. ۱۱ هزار شعبه بانکی تعطیل می‌شوند؟

 11. مجلس با کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو موافقت کرد

 12. تصمیمی درباره سهمیه‌بندی بنزین گرفته نشده است

 13. سومین محموله نفت خام در بورس انرژی همچنان بدون مشتری

 14. وزیر راه و شهرسازی: شورای مسکن در استانها احیاء شد

 15. جلسه ویژه بررسی وضعیت ارز با حضور «همتی، دژپسند و رحمانی» در مجلس

 16. حرکت نخستین محموله نفتی ایران به مقصد ژاپن

 17. رزرو بهترین هتل های مشهد با مناسب ترین قیمت

 18. سود سپرده‌های کوتاه‌مدت ماه‌شمار شد

 19. بازار کار ایران،سال آینده چه کسانی را سر کار می گذارد؟

 20. مهلت یک ماهه قاضی‌پور به وزارت نیرو

 21. پای نظافت چی، معتاد و کارتن خواب در اختلاس های بانک سرمایه   

 22. آغاز ثبت نام مرحله دوم وام ضروری بازنشستگان کشوری

 23. قطع جریان آب انتقالی از سرشاخه‌های دز به قم

 24. انسداد کارت بانکی مهاجران بدون اطلاع قبلی

 25. حق مسکن کارگران۱۰۰هزار تومان شد/اعمال پس از تصویب در هیات وزیران

پربحث‌های هفته

 1. توزیع دو کیلو گوشت یخ‌زده با کارت ملی!/ برای گرفتن گوشت منجمد، منجمد شوید!

 2. چرا پراید ۲۱ میلیون تومانی یک هفته‌ای ۳۶ میلیون تومان شد؟

 3. آذری جهرمی: هزینه ساخت ماهواره پیام ۱.۲ میلیون یورو بود

 4. عسگراولادی: بعد از ۶۴سال، دو ماه است صادراتم را متوقف کردم

 5. یارانه نقدی ۳۳۰ هزار میلیارد تومان را بلعید!

 6. سروش: سهم سایپا از فروش هر پراید ۲۰۰۰ دلار است/ پراید تولیدی امروز با پراید قبلی متفاوت است

 7. «یک» بدعت خطرناک در لایحه بودجه/ مورادی که در بودجه مورد توجه نیست/ سرنوشت بودجه عمرانی و استان‌ها چیست؟

 8. فرمان قیمت در بازار خودرو و چند ابهام

 9. اعتیاد اقتصاد ایران به بوی نفت و بازگشت دوباره رشد اقتصادی به زیر صفر/ رکود تورمی تشدید خواهد شد؟

 10. قیمت محصولات سایپا دوباره افزایش یافت

 11. نوبخت: درآمد برخی خانواده ها از محل یارانه هاست/به پرداخت یارانه ها افتخار می کنم

 12. مردم در تنگنا هستند

 13. واکنش سازمان بازرسی به افزایش ناگهانی قیمت محصولات سایپا و ایران‌خودرو: اگر مجوزی نداشته باشند، اقدام می‌کنیم!

 14. بی‌قانونی سایپا در افزایش قیمت محصولات/ تخلف قیمت هر محصول چقدر است؟+ جدول

 15. نوبخت: در حوزه صادرات نفتی مشکل داریم

 16. نگاه برخی مدیران؛ رشد اقتصاد ایران و بزرگ‌ترین خیانت به اقتصاد مقاومتی

 17. افزایش ۳ برابری بودجه نهاد ریاست جمهوری

 18. مدیرعامل سایپا تغییر کرد

 19. خودروسازی؛ صنعتی که چرخش به نفع خریدار نمی‌چرخد/ چرا شفاف نیستند؟

 20. رئیس کل بانک مرکزی با ترخیص خودروهای وارداتی مخالفت کرد

 21. رحمانی: مردم از نوسان قیمت‌ها ناراضی هستند/ همه ما باید نظرات سازمان حمایت را بپذیریم

 22. همتی اعلام کرد: آغاز واردات نفت از ایران توسط ژاپن از امروز/ بازار ارز و صرافی‌ها خلوت است؛ بانک مرکزی جور تقاضای ارز را هم می‌کشد

 23. واکنش رحمانی به تغییر مدیرعامل سایپا/ اگر پراید صرفه ندارد محصول دیگری تولید کنند

 24. جزئیات طرح نمایندگان برای اختصاص سهمیه بنزین به ازای هر ایرانی

 25. مهم‌ترین مصوبه مالیاتی کمیسیون تلفیق با لابی پزشکان حذف می‌شود؟

آخرین عناوین