ذبح منافع ملی در قربانگاه بازار ارز / کاهش ارزش پول ملی، ابزاری برای تعدیل تراز تجاری/ ایجاد رانت 240 هزار میلیارد تومانی برای برخی گروه‌ها

*احمد فرقانی،   3970414121 ۲۹ نظر، ۰ در صف انتشار و ۸ تکراری یا غیرقابل انتشار
ذبح منافع ملی در قربانگاه بازار ارز / کاهش ارزش پول ملی، ابزاری برای تعدیل تراز تجاری/ ایجاد رانت 240 هزار میلیارد تومانی برای برخی گروه‌ها

امروزه ثبات در نرخ ارز دارای اهمیت فراوانی است و دور از واقعیت نیست که بستر اصلی و لازم برای ایجاد رونق در فعالیت‌های اقتصادی کشور نشات گرفته از ثبات در نرخ ارز است. در مقابل، نبود ثبات منجر به آشفتگی و نبود اطمینان در بازارهای مالی و ایجاد رکود در فعالیت‌های اقتصادی می‌گردد.

هرچند که عوامل داخلی (نا اطمینانی در شرایط اقتصادی، کاهش منابع ارزی و...) و عوامل خارجی (تحریم، افزایش قدرت دلار در برابر ارزهای دیگر و...) می‌توانند موجب نابسامانی و التهاب در بازار ارز شوند، بااین‌وجود سیاست‌های ارزی و تدابیر اقتصادی دولت و بالاخص بانک مرکزی را می‌توان مهم‌ترین عامل در ایجاد تعادل و تثبیت بازار ارزی ذکر کرد.

در این نوشته سعی بر آن است تا سه موضوع به ترتیب موردبررسی قرار گیرند. این موضوعات عبارت‌اند از: علل اولیه (بنیادی) تاثیرگذار بر نرخ ارز، مفهوم شکاف قیمتی ارز و منافع گروه‌ها یا نهادهایی که از شکاف قیمتی ارز منتفع می‌شوند.

 1. بررسی علل بنیادی تاثیرگذار بر نرخ ارز: نرخ ارز مشابه اغلب کالاها یا دارایی‌ها تحت تاثیر عرضه و تقاضای بازار است. عرضه و تقاضا تابع دریافتی‌ها و پرداختی‌های ارزی کشور است که در شرایط خاص، وضعیت خروج سرمایه و جو روانی حاکم بر بازار نیز می‌تواند در بر هم خوردن تعادل آن (عرضه و تقاضا) ایفای نقش کند. به‌طورکلی، با پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا، تسهیل تبادلات ارزی و وجود جو روانی آرام در بازار، شرایط ایده آل برای پایداری نرخ ارز فراهم می‌شود و با آسیب وارد شدن به عوامل فوق، بسته به مقدار و میزان آسیب، آشفتگی در بازار ارز ایجاد می‌گردد.

دور از واقعیت نیست، آشفتگی در تبادلات ارزی در پی اعمال مجدد تحریم‌ها، موجب ایجاد جو روانی منفی در بازار و ایجاد بستر برای نامتعادل شدن عرضه و تقاضای ارز در بازار خواهد شد. اگر سیاست‌های متناسب برای اقناعِ ادراک عمومی مبنی بر تحت کنترل بودن بازار و تعادل در عرضه و تقاضا اعمال نگردد فضا برای شکل‌گیری تقاضاهای کاذب مانند سفته‌بازی و تبدیل سرمایه (روشی برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌ها و تنوع‌بخشی به سرمایه) مهیا می‌شود که موجب افزایش تقاضا و افزایش بهای ارز می‌شود.

 1. بررسی شکاف قیمتی ارز: تا سال 1371، نظام ارزی کشور عمدتاً نظام مبتنی بر نرخ ارز ثابت بود، اما به دلیل افزایش تقاضا و ناتوانی بانک مرکزی در تامین تقاضاها، شیوع ارز چند نرخی در نظام ارزی کشور اجتناب‌ناپذیر بود.

با «چند نرخی شدن بازار ارز» در کنار «نرخ ارز ثابت دولتی»، نرخ دیگری تحت عنوان «نرخ بازار آزاد یا بازار غیررسمی» شکل می‌گیرد (به فاصله قیمتی نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد شکاف قیمتی ارز می‌گویند) که یکی از معضلات نظام ارز چند نرخی گسترش بستر رانت جویی و فسادهای اقتصادی است. در ادامه به برخی از فرصت‌طلبی‌ها و رانت جویی‌ها توسط گروه‌های مختلف اشاره می‌شود.

قابل‌ذکر است در نظام ارز چند نرخی، نرخ بازار غیررسمی از نرخ دولتی ارز همواره بالاتر است و بانک مرکزی سعی می‌کند باعرضه ارز به بازار غیررسمی، آن را تحت نظارت و کنترل داشته باشد. ولی باگذشت زمان و ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز دولتی، همراه با تورم سالیانه و افزایش واقعی نرخ ارز، تقاضا برای ارز در بازار غیررسمی افزایش می‌یابد. ناتوانی در عرضه مکفی ارز، زمینه برای افزایش شکاف ارزی و گسترش رانت فراهم می‌شود که درنهایت با تعدیل و افزایش نرخ ارز دولتی، شکاف ارزی کاهش می‌یابد. قابل‌ذکر است که این فرایند در اقتصاد کشور چرخه‌وار تکرار می‌شود.(شکل 1: نرخ ارز دولتی و آزاد در سال‌های 95-1390).

 1. بررسی گروه‌های ذی‌نفع و نحوه بهره‌مندی آن‌ها از شکاف قیمتی ارز: هر یک از گروه‌ها شامل واردکنندگان، صادرکنندگان کالا، فرصت‌طلبان و دولت از آشفتگی در بازار ارز به طریقی سود می‌برند که در ادامه موردبررسی قرار می‌گیرند.

1.3. واردکنندگان عمده کالاها: هیئت دولت در مصوبه فروردین‌ماه 1397 مصوب کرد واردکنندگان کالا برای تامین منابع ارزیِ واردات از ارز تک‌نرخی 4200 تومانی استفاده نمایند (نرخ‌های بالاتر از 4200 تومان برای ارز حکم قاچاق دارد). دولت بدین روش سعی دارد که از تاثیر نوسانات ارزی بر بازارهای مصرفی جلوگیری نماید.

اما در واقعیت مشاهده می‌شود قیمت کالاهای وارداتی از نوسانات بازار ارز تاثیر می‌پذیرد و بر مبنای ارز غیررسمی (قاچاق) برای مصرف‌کننده نهایی قیمت‌گذاری می‌شود (مانند آنچه در تیرماه 1397 در بازار موبایل اتفاق افتاد) که نحوه قیمت‌گذاری می‌تواند سود سرشاری را عاید واردکننده نماید؛ بنابراین، هر چه شکاف قیمتی ارز دولتی و ارز غیررسمی افزایش یابد به همان میزان قیمت کالاها و میزان واردات نیز افزایش می‌یابد (ثبت سفارش در دوماهه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته بیش از 66 درصد رشد داشته است) و میزان سود خالص واردکننده نیز افزایش می‌یابد. همچنین اگر برخی از واردکنندگان کالا بتوانند از طرق مختلف، درصدی از ارز تک‌نرخی تخصیص داده‌شده را به بازار غیررسمی انتقال دهند، به هر میزان که شکاف قیمتی (فاصله قیمتی بین ارز مبادله‌ای و ارز بازار غیررسمی) گسترده‌تر باشد به همان نسبت سود انتقال‌دهنده ارز نیز افزایش می‌یابد.

با فرض برابری میزان واردات کشور در سال 1397 با سال 1395 (میزان واردات رسمی و قاچاق در سال 1395 بیش از 60 میلیارد دلار) اگر شکاف قیمتی بازار رسمی و غیررسمی برای هر دلار 4000 تومان باشد رانتی بیش از 240 هزار میلیارد تومان برای این گروه ایجاد خواهد شد.

قابل‌ذکر است با قاچاق نامیدن بازار غیررسمی، این بازار از کنترل و نظارت خارج‌شده و بستر افزایش شکاف ارزی و کسب اعداد جدید برای قیمت ارز دور از انتظار نخواهد بود.

2.3. صادرکنندگان کالا: هیئت دولت در مصوبه فروردین‌ماه 1397 مصوب کرد صادرکنندگان کالا ارز خود را باقیمت 4200 تومان عرضه کنند، با افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی (قاچاق)، انگیزه صادرکنندگان به عرضه ارز با نرخ 4200 تومانی یا اقدام به صادرات کاهش می‌یابد. درنتیجه با نامتوازن شدن عرضه و تقاضای ارز در بازار با کاهش عرضه ارز حاصل از صادرات، بستر برای افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی تشدید می‌شود و صادرکنندگان متمایل به عرضه ارز به بازار غیررسمی می‌شوند که با افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی این انگیزه نیز افزایش می‌یابد.

3.3. فرصت‌طلبان: این جزء به دو گروه فرصت‌طلبان رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند:

1.3.3. فرصت‌طلبان رسمی: با توجه به رانت و تقاضای بالا نسبت به ارز در کشور، محتمل است افرادی از بخش سیستم رسمی توزیع به طرق مختلف ازجمله سندسازی و ارتباطات پنهانی با واردکنندگان عمده و سفته‌بازان، در فضای نظارت ضعیف، ارز را به متقاضیان ویژه اختصاص داده و از این فضا منافعی را برای خود تعریف کنند.

2.3.3. فرصت‌طلبان غیررسمی (سفته‌بازان بازار ارز): سفته‌بازی ازنظر اصطلاحی به خطر انداختن کالا یا سرمایه در مواجهه با عدم اطمینان است که معمولاً تصمیم‌گیری در شرایط حدس و گمان صورت می‌گیرد. در این اصطلاح، سفته‌بازی نوعی فعالیت اقتصادی است که باهدف دست‌یابی به سود از طریق پیش‌بینی تغییرات قیمت انجام می‌شود. انگیزه اصلی سفته‌بازان کسب سود به هر طریق ممکن است (صالح‌آبادی، ۱۳۸۲، ص ۵۴)

با محدود شدن عرضه ارز به بازار توسط بخش دولتی و بی‌پاسخ ماندن مابقی تقاضاهای بازار، محیط مناسب برای رشد سفته‌بازی در بازار ارز شکل می‌گیرد (نامتعادل شدن عرضه و تقاضا). در ابتدا میزان تقاضا برای ارز، نیازهای واقعی بازار بود که تحت پوشش ارز دولتی قرار نگرفته بود. سفته‌بازان با آگاهی از ظرفیت تقاضاهای پاسخ داده نشده توسط بخش دولتی و با ملتهب نشان دادن بازار، بستر صعود ارزش ارز را در بازار ایجاد نمودند.

از آثار ثانویه ملتهب شدن بازار ارز، ورود سرمایه‌داران برای تبدیل دارایی‌ها به این بازار است که موجب افزایش چشمگیر تقاضا در این بازار می‌شود. بدین ترتیب، افزایش شدید تقاضا و رونق سفته‌بازی موجب گسیل سفته‌بازان به این بازار شد که نتیجه آن افزایش افسارگسیخته ارز در بازار بود.

4.3. دولت: عواملی که به دولت انگیزه افزایش نرخ ارز در بازار را می‌دهند به سه دسته تقسیم می‌شوند که در ادامه موردبررسی قرارگرفته‌اند:

 1.4.3. دولت به‌عنوان تامین‌کننده اصلی ارز: در نظام اقتصادی کشور، بخش عمده ارز توسط دولت تامین می‌شود که بخش عمده آن نیز از فروش نفت خام است. در پی نابسامانی‌های ارزی که از اواخر سال 1396 آغاز شد و در اوایل سال 1397 تشدید گردد دولت به این نتیجه رسید که نرخ ارز را که در بودجه 1397 توسط مجلس 3700 تومان به ازای هر دلار تصویب‌شده بود به 4200 تومان افزایش دهد. این تصمیم منابع ریالی دولت را از عرضه دلار در بازار، به میزان 13.5 درصد افزایش می‌دهد. همچنین با صعود قیمت سکه و طلا در بازار (وابستگی سکه و طلا به قیمت ارز)، بانک مرکزی می‌تواند منابع ریالی بیشتری را از بازار جمع‌آوری کند (می‌تواند با فروش سکه و طلا به منابع ریالی بیشتری دست یابد و تعهدات خود را پاسخ و قسمتی از کسری بودجه خود را بپوشاند).

همچنین، با قاچاق تعریف شدن بازار غیررسمی در مصوبه فروردین‌ماه هیئت‌وزیران و نظارت ناپذیر بودن بازار قاچاق، زمینه برای افزایش بیش‌ازحد قیمت ارز فراهم شد و این تصمیم دور از واقعیت نخواهد بود که در آینده برای کاهش شکاف ارزی (فاصله قیمتی بین ارز رسمی و غیررسمی)، نسبت به افزایش قیمت ارز در بازار رسمی یا پذیرش بازار غیررسمی مبادرت نماید که هرکدام از این تصمیمات زمینه افزایش منابع ریالی دولت را فراهم خواهد نمود.

 2.4.3. رابطه بین نرخ ارز و قانون هدفمندی یارانه‌ها: بر اساس ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت فروش حامل‌های انرژی تا پایان برنامه پنجم توسعه نباید کمتر از ۹۰درصد فوب (قیمت روی عرشه کشتی) خلیج‌فارس باشد. قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی فوب خلیج‌فارس بر اساس ارز بین‌المللی است. با افزایش قیمت ارز، محدوده و فضا برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در آینده فراهم می‌شود (به‌عنوان‌مثال، با فرض بهای 0.59 دلار بر لیتر بنزین، با افزایش قیمت ارز به 4200 تومان، بنزین می‌تواند تا 2000 هزار تومان در هر لیتر عرضه شود).

ذکر این نکته نیز مهم است که با اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مقدار یارانه نقدی پرداختی به ازای هر فرد، ثابت ماند. اگر حامل‌های انرژی افزایش‌یافته و همانند اجرای مرحله دوم هدفمندی، یارانه نقدی پرداختی ثابت بماند، درآمدهای دولت نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت.

علل ذکرشده (1, 2)، موجب افزایش منابع ریالی دولت می‌شود. اهمیت این منابع با آگاهی از کسری منابع دولت در تامین بودجه، دوچندان است.

4.3.3. تاثیر بر میزان صادرات و واردات: در پی رکوردشکنی واردات کشور در سال ۱۳۸۹ (۶۴.۴ میلیارد دلار) و انتقاد به سیاست‌های تجاری دولت دهم، سیاست‌های تجاری کشور تغییر یافت. تغییر سیاست‌های اعمالی، باعث کاهش واردات در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ گردید. این روند در سال ابتدایی دولت یازدهم نیز ادامه یافت، اما با تغییر مجدد سیاست‌های اجرایی و همراه با گشایش‌های خارجی ناشی از مذاکرات هسته‌ای، روند واردات تغییر و در سال ۱۳۹۳ دوباره از سیر نزولی به صعودی تغییر جهت داد. ازاین‌رو، افزایش واردات بستر انتقاد به سیاست‌های تجاری دولت را فراهم می‌کند، اما افزایش قیمت ارز همراه با کاهش ارزش پول ملی می‌تواند موجب کاهش واردات و کاهش انتقادات وارده به سیاست‌های تجاری دولت گردد.

همچنین، با افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی ارتقاءیافته و بستر رشد صادرات نیز فراهم می‌گردد. برآیند تاثیر نرخ ارز بر واردات و صادرات باعث تعدیل تراز تجاری کشور می‌گردد که جذابیت آن برای دولت ناشی از ایجاد فضای پاسخگویی به انتقادات وارده به سیاست‌های تجاری دولت با شاخص تعدیل تراز تجاری است؛ اما با اجبار صادرکنندگان به عرضه ارز با نرخ 4200 تومان در مصوبه فروردین‌ماه هیئت دولت، انگیزه برای صادرات کاهش‌یافته و با اختصاص ارز تک‌نرخی (ارزان) به واردات زمینه برای افزایش شدید ثبت سفارش فراهم شد که درنهایت تراز تجاری کشور منفی‌تر خواهد شد.) مصوبه دولت یعنی تشویق واردات و محدودیت برای صادرات)

 1. نکات تکمیلی

1.4. راهکارها با فرض تداوم تحریم‌ها

- در طول حیات جمهوری اسلامی ایران، تحریم‌ها با بهانه‌های مختلف همواره به‌عنوان ابزاری برای مقابله با انقلاب اسلامی مورداستفاده قرارگرفته است و فرض رفع کامل تحریم‌ها واقع‌بینانه نیست. ازاین‌رو بهترین مسیر برای مقابله با تحریم‌ها تکیه‌بر توان داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی است.

2.4. برجام، فرصتی که به‌خوبی از آن استفاده نشد

یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری نوسانات ارزی، تحریم‌های بانکی است. تحریم‌های بانکی با ایجاد آشفتگی در تبادلات ارزی و ایجاد جو روانی منفی، موجب تنش در بازار می‌گردد. ریشه اصلی تحریم‌های بانکی وابستگی ارزی کشور به دلار و یورو است که کاهش وابستگی کشور به دلار و یورو در تبادلات ارزی با استفاده از پیمان‌های پولی مشترک و قراردادهای تهاتری امکان‌پذیر است.

 3.4. مصوبه ساماندهی و مدیریت بازار ارز، عاملی برای افزایش قیمت دلار در بازار غیررسمی

مصوبه فروردین‌ماه 1397 هیئت دولت برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز با قاچاق دانستن بازار غیررسمی ارز منجر به انتقال ریسک فعالیت‌های بازار غیررسمی به بهای ارز گردید همچنین اجبار صادرکنندگان به عرضه ارز خود با نرخ پایین‌تر از بازار ارز موجب خودداری از عرضه ارز (ارزِ پتروشیمی‌ها) یا توقف صادرات گردید که عوامل فوق منجر به افزایش شدیدتر نرخ ارز در بازار غیررسمی گردید.

این مصوبه که در پی ساماندهی و مدیریت بازار ارز و کاهش نوسانات ارزی بر بازارهای مصرفی با اختصاص ارز تک‌نرخی در شرایط کنونی (ازسرگیری مجدد تحریم‌ها توسط امریکا) بود ضمن اینکه منابع هنگفتی ارز تک‌نرخی به واردات اختصاص یافت با کاستی‌هایی مانند عدم امکان پوشش همه تقاضاها برای ارز، نبود سیاست‌های تکمیلی و ضعف نظارت موجب شکست سیاست ارزی گردید (استفاده از تجربیات گذشته درزمینهٔ ارز تک‌نرخی (تجربه سال 1381)، می‌توانست تبعات منفی و شوک‌های احتمالی این سیاست را کاهش دهد).

4.4. نرخ دستوریِ ارز، ناکارآمد در مدیریت بازار

نرخ ارز دستوری یکی از عوامل اصلی خروج سرمایه از کشور است (بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌ها در سال‌های 1395 و 1396 مقدار 59 میلیارد دلار ارز از کشور خارج‌شده است)، همچنین اختصاص ارز تک‌نرخی ارزان به واردات کالا و نظارت ناقص بر آن می‌تواند موجب تشدید خروج سرمایه از کشور شود.

5.4. کاهش ارزش پول ملی، ابزاری برای تعدیل تراز تجاری

کاهش ارزش پولی به‌عنوان اهرمی برای تعدیل تراز تجاری یعنی کاهش واردات و افزایش صادرات در کشور-های مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد اما اجرای سیاست جاری در ساماندهی بازار ارز موجب افزایش شدید ثبت سفارش واردات، آثار ضد صادراتی و منفی شدن تراز تجاری می‌گردد.

6.4. تخصیص یارانه به مصرف‌کننده، کاراتر و عادلانه‌تر

نحوه اختصاص ارز تک‌نرخی ارزان، یارانه را به واردکننده منتقل می‌کند، انتظار آن است که یارانه به مصرف‌کننده انتقال یابد، اما این انتظار چندان به‌جا نیست؛ زیرا اولاً موفقیت این سیاست حساسیت اکیدی به نظارت و کنترل تعداد کثیری واردکننده دارد که قابلیت اجرایی آن را به‌شدت تنزل می‌دهد. ثانیاً، بر اساس قانون وحدت بها یک کالای مشابه در بازار نمی‌تواند دو قیمت متفاوت داشته باشد. لذا، قیمت کالایی که بخشی از آن با دلار ارزان و بخشی با دلار آزاد واردشده، بر اساس قیمت دلار آزاد در بازار عرضه خواهد شد. در این شرایط یارانه به‌صورت رانت به دارایی‌های وارد‌کننده اضافه شود (میزان واردات رسمی و قاچاق در سال 1395 بیش از 60 میلیارد دلار بوده است با احتساب قیمت 8000 هزار تومان برای ارز آزاد، 240 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود که با نحوه اختصاص کنونی ارز ارزان نصیب واردکننده می‌شود).

7.4. شرایط امروز، فرصتی برای اصلاح سیاست‌های ارزی دیروز

با ایجاد عقلانیت سیاسی و آزادسازی قیمت ارز و اختصاص منابع آزادشده به‌صورت گزینش‌شده به مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر (ایده‌آل) یا جامعه مصرف‌کنندگان می‌توان ضمن کاهش رانت و آسیب‌پذیریِ مصرف‌کننده -بالاخص فقرا و نیازمندان - (عدالت در توزیع ثروت) به تعادل در بازار ارز دست‌یافت.

 

*پژوهشگر پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

 

عناوین مرتبط

دیدگاه کاربران

ناشناس۴۱۹۷۳۵۱۱:۲۹:۳۹ ۱۳۹۷/۴/۱۴
خوب نوشتی ولی کیه که قبول کنه
ناشناس۴۱۹۸۹۴۱۳:۲۵:۵۵ ۱۳۹۷/۴/۱۴
فقط رانت ، رانت و رانت و ثروت های نجومی آقایان و آقازاده هاشون و خانم زاده هاشون که اگر انقلاب و سفره آن نبود الان حداکثر باید با ...
آریابان۴۲۰۱۱۹۱۷:۳۲:۱۶ ۱۳۹۷/۴/۱۴
فراتر از همه این تئوریها که بی گمان حاکی از تلاش و پژوهش های پر شمار شماری از اندیشه-وران میباشد ولی در یک کلام آنچه که باعث بروز این جنجال و التهاب و بحران در بازار ارزی شده ، چیزی نبوده مگر پنهان-کاری و عدم شفافیت !!!!! ؛ ما در ادبیات ایرانی مثال های متعددی داریم که بخوبی بیان کننده این وضعیت نابهنجار کنونیست : از گل-آلود کردن آب برای صیادی !!!! گرفته تا رشد سریع میکروبها و زالو ها در لجن !!!! (و البته مرگ اونها در آب زلال!!!!) ، دزد بازار آشفته میخواهد و ..... ؛
ناشناس۴۱۹۷۳۸۱۱:۳۲:۱۷ ۱۳۹۷/۴/۱۴
قیمت یک‌کالای خارجی در داخل کشور، وابسته به قیمت آن‌کالا در مبدا و همچنین نرخ ارز آن‌کشور است. طبق این‌قاعده اگر هزینه‌های‌جنبی مبادله، ناچیز باشد، قیمت یک‌کالا در همه جا با توجه به قیمت‌ارز، یکسان خواهد بود و در شرایط ایده‌آل قدرت خریدیک ارز در داخل و خارج یکسان خواهد بود.
رضا۴۱۹۷۵۳۱۱:۵۰:۵۶ ۱۳۹۷/۴/۱۴
دولت باید یک نرخ بالا برای همه مصارف ارزی از واردات دارو گرفته تا خروج سرمایه به صورت تعادلی عرضه و تقاضا تعیین کند،قیمت سوخت و فراورده های نفتی را حداقل 10 برابر کندو همه یارانه ها را حذف کند،قیمت برق و اب و گاز را بامدل پلکانی 5 برابر کند،افزایش میزان سالانه دستمزد را به حداکثر 2 درصد در سال محدود کند،سازمان های تعزیراتی را منحل و مکانیزم عرضه و تقاضا برای تعیین نرخ را بپذیرد،اصلاحات کلی در صندوق های بازنشستگی از طریق افزایش حداقل 10 ساله سن بازنشستگی اعمال کند و دستمزد کسانی را که در سن کم بازنشست شده اند تعدیل منفی کند ،شرکت های ناکارامد و زیان ده دولتی و شبه دولتی را تعطیل و خصوصی سازی کند و به کارکنان آنها حقوق پایه بیکاری بپردازد ودر انتهای این پازل همه بانک ها را موقتا ملی کرده و سود بانکی را به 2 درصد کاهش دهد و تبعات تورمی خروج بخشی از سرمایه ها را هم بپذیرد چون ریشه خلق نقدینگی دیگر خشک شده این تورم فقط یک بار خواهد بود .حال با توجه به حجم عظیم صرفه جویی و منابعی که به دست امده می توان 20 درصد را صرف پرداخت کوپن غذا به افراد شاغل و افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی کرد،10 درصد را صرف پرداخت پوشش بیمه درمان کرد و 70 درصد را صرف بودجه عمرانی از طریق وام دادن به بخش خصوصی و نه بخش نا کارامد دولتی و پرداخت غیر مستقیم هزینه های تولید مانند هزینه مالیات،بیمه،حقوق،حمل و انرژی کرد تا قابلیت رقابتی این بنگاهها افزایش یابد و بتوانند اصل و فرع وام دریافتی را پرداخت کنند و مزیت صادرات هم داشته باشند.
ناشناس۴۱۹۷۵۴۱۱:۵۲:۱۴ ۱۳۹۷/۴/۱۴
خلاصه ی مقاله اقتصاد مال خر نیست
ناشناس۴۱۹۸۶۶۱۳:۱۲:۰۵ ۱۳۹۷/۴/۱۴
ایوالله دمت گرم
ناشناس۴۱۹۷۶۶۱۲:۱۰:۴۲ ۱۳۹۷/۴/۱۴
دلار ۸۰۰۰تومان دلار مرجع و مورد تایید شما است خوب بلدی بازی کنید بجای اعتراض که چرا دلار ۳۷۰۰ کردی ۴۲۰۰ تا ۸۰۰۰ اعتراض داری چرا دلار ۳۸۰۰ به قیمت ۸۰۰۰ تومان عرضه نمیکنید لطفا مردم را دنبال پرتقال فروش نفرسید مرد و مردانه اعلام کنید که ورشکسته شدی و تحریم ها بی اثر نیست تا مردم تکلیف خودشون بدانند متشکرم
ناشناس۴۱۹۸۱۶۱۲:۴۲:۰۰ ۱۳۹۷/۴/۱۴
قیمت واقعی دلار رو بازار آزاد و عرضه و تقاضا تعیین میکنه. وقتی که بازار قیمت 8000 تا 9000 تومنی رو تعیین کرده، نرخ پایینتر یعنی رانت برای یک عده و فساد گسترده! اینکه چرا قیمت دلار بالا رفته دو دلیل داره یکی کاهش عرضه به خاطر ترس از تحریمها و دلیل مهمتر افزایش تقاضاست که اونهم احتمالا بخشیش مربوطه به افزایش مهاجرت به خارج و خروج سرمایه از کشور و بخش دیگری هم مربوط به ترس مردم از گران شدن دلار در آینده به خاطر تحریمهاست که یک عده به خرید دلار و سکه روی آوردند.
ناشناس۴۲۰۲۳۷۲۰:۲۰:۲۰ ۱۳۹۷/۴/۱۴
حالا شما فرض که تکلیف مردم روشن شد و اعلام ورشکستگی شد ، جنابعالی بعنوان یکی از این مردم میخوای چکار کنی ؟ بگو ما هم یاد بگیریم
ناشناس۴۱۹۸۱۰۱۲:۳۶:۴۲ ۱۳۹۷/۴/۱۴
متاسفانه مسئولان ما عادت کردند بجای کمک به تولید به واردات کمک کنند. دلار 4200 تومنی نه فقط کلی باعث فساد میشه یک جور ضربه به صادرات و تولید هم هست. اگر دلار قیمت واقعی خودش رو داشته باشه تولید داخلی بیشتر میشه و صادرات بیشتر. تازه قاچاق هم خودبخود خیلی کم میشه چون به صرفه نیست. اما الان خیلی وقتها قاچاق برعکس ممکنه اتفاق بیفته یعنی کالاهایی که ایران وارد کرده مثل گوشی موبایل و حتی محصولاتی مثل گوشت یا خوراک دام، چون با یارانه وارد شده دوباره به کشورهای اطراف صادر بشه و سودش توی جیب یک عده خاص بره. دولت باید بجای کاهش قیمت ارز بگذاره قیمت اون در بازار آزاد تعیین بشه و فقط با تنظیم مقدار عرضه جلوی نوسانات ارز رو بگیره. از اونور هم در جاهایی که لازمه یارانه مستقیم بده به افراد نیازمند بجای دلار ارزان که عمده سودش توی جیب رانت خواران میره.
ناشناس۴۱۹۸۲۳۱۲:۴۵:۱۸ ۱۳۹۷/۴/۱۴
چیزی که بیشتر از قیمت دلار خیلی از مردم رو ناراحت میکنه اینه که در همین زمان سختی، یک عده دارن سودهای کلان میبرن از رانت دلار ارزان که سختیش نصیب مردم میشه.
ناشناس۴۲۰۱۳۱۱۷:۵۹:۳۸ ۱۳۹۷/۴/۱۴
من سالها پیش مدرسه را رها کردم و وارد بازار شدم. سیکل دارم ناراحت هم نیستم چون می دانم از همه استادان دانشگاه ثروتمندترم از همه مهندس ها هم بیشتر پول دلرم. من دلالم و بابت کارم یک ریال هم مالیات نداده ام. از این وضع هم خوشم میاید چون صبح که از خواب پا میشم همه چیز بالا رفته منهم جنسامو با قیمت روز میفروشم اصلا تو کار من زیان نیست...
ناشناس۴۲۰۳۰۷۲۱:۳۱:۱۶ ۱۳۹۷/۴/۱۴
خوش به حال جامعه منم معلم با حقوق ثابت و مالیاتی که از فیشم کم میشه دغدغه ام اینه که بچه ها مثل شما نشن اما خب .....
ناشناس۴۱۹۸۳۷۱۲:۵۴:۰۹ ۱۳۹۷/۴/۱۴
داعشان اقتصادی چه ترور های پولی که نکردند
دانشجوی اقتصاد۴۱۹۹۱۹۱۳:۳۹:۵۹ ۱۳۹۷/۴/۱۴
اصولا تعیین نرخ ارز در بازار به اصطلاح آزاد یک قضیه تئوریک بوده و صرفا برای یک اقتصاد رقابتی در شرایط تعادل طبیعی و ارتباط آزاد با دنیا است. بدیهی است که این سازوکار برای یک اقتصاد تک محصولی ( نفتی) و در شرایط تحریم به هیچ وجه کارآئی ندارد و عواقب آن فساد و ناکارآمدی و مشگلات اجتماعی است.
ناشناس۴۲۰۲۹۱۲۱:۱۵:۳۴ ۱۳۹۷/۴/۱۴
تا وقتی دولت نفت بفروشه و دلارشو بریزه تو بازار تا از طریق واردات تورم رو کنترل کنه اقتصاد تک محصولی خواهد ماند!
ناشناس۴۱۹۹۳۹۱۳:۵۹:۱۶ ۱۳۹۷/۴/۱۴
ای دلار هفت تومانی کجائی
ناشناس۴۲۰۳۱۵۲۱:۳۶:۵۷ ۱۳۹۷/۴/۱۴
قدر آن دوران را ندانستیم. افسوس
ناشناس۴۱۹۹۴۱۱۳:۵۹:۳۶ ۱۳۹۷/۴/۱۴
به نام خدا باسلام هرچند که،با توجه به توضیحات وتوجیهات قابل فهم نویسنده محترم، به نظرم راه کارپیشنهاد شده از سوی ایشان(.7.4) درست می نماید،ولی،باتوجه به اغراض خاص بخشی از ما مردم،چشمم آب نمی خورد که اجازه دهیم وکمک کنیم تا اوضاع درست شود؛زیرا که بخش مذکور در محیط سالم نمی تواند نفس بکشد ودچار تنگی نفس می گردد!
ناشناس۴۱۹۹۴۶۱۴:۰۳:۵۸ ۱۳۹۷/۴/۱۴
همه این علل مهم است ولی بزرگترین عامل کسری بودجه و نقدینگی است وقتی شما تولید انچنانی ندارید روی چه محاسبه ای این مقدار کسری بودجه و نقدینگی و چاپ اسکناس را به بازار تزریق کردید شما به ارقام نگاه کنید متوجه میشوید مسبب دولت و تکرار اقتصاد رانتی از سال 70 است که از زمان هاشمی ادامه داشته وقتی نقدینگی شتاب گرفت و کفاف مخارج را نداد چند سال اینده ونزوئلا شدن دور از دسترس نیست و کسانی امروز دارند اقتصاد را می چرخانند که دارند مثل گذشته تولید رانت میکنند برای عده ای و شاید خودشان هم جزوه این رانت های تولیدی باشند و مردم را هروز از روز گذشته فقیر تر و باند های اقتصادی را فربه تر شش ماه پیش بود که همین تیم اقتصادی دولت ادعا میکردند که دلار گران برای صادرات خوب است و بدون در نظر گرفتن انکه سرمایه های مردم نابود میشود و فشار و فقر بر اکثر مردم سایه خواهد انداخت را اهمیت ندادند و هنوز هم نمی دهند متاسفانه
ناشناس۴۱۹۹۶۳۱۴:۲۱:۰۵ ۱۳۹۷/۴/۱۴
ما در خیلی از زمینه ها امکان تولید و صادرات داریم. مثلا در زمینه لوازم خانگی محصولات قابل قبولی تولید می کنیم که اگر قیمت دلار بره بالا یعنی ارزش ریال بیاد پایین، قیمت اونها در دنیا خیلی ارزونتر از محصولات مشابه میشه و ما میتونیم کلی صادرات داشته باشیم مثل کاری که چین کرد مدتها. اما متاسفانه مسئولان دقیقا برعکس بجای اینکه سعی کنن مثل چین ارزش پول ملی رو در حد معقول پایین نگه دارند، سعی میکنن ارزش دلار رو بیارن پایین.
احمد۴۲۰۱۱۶۱۷:۲۰:۰۰ ۱۳۹۷/۴/۱۴
وارد کننده، صادر کننده، فرصت طلب و دولت از اوضاع فعلی سود میکنند وای به حال مردم که فقط باید در این شرایط سخت زندگی کنند. خدایا خودت به داد ما برس
ناشناس۴۲۰۱۳۷۱۸:۱۵:۰۹ ۱۳۹۷/۴/۱۴
من کاری به تحلیل های مختلف در این زمینه ندارم،ولی وقتی در یک مقطع سود بانکی کاملا ربوی میشود همانطور که در قران امده ربا جنگ با خداست و این وضع اقتصادی فقط نتیجه ان سودهایی است که بواسطه معاملات ربوی رد بدل شد،کیست در این جامعه که حالا یا بصورت سپرده گذار یا بعنوام وام گیرنده در دام معاملات ربوی بانک نیافتاده باشد؟،این سیستم ربوی بانک داری موجب رکود و تنبلی وباد کردن نقدینگی و انفجار امروز شد که هنوز هم اثار کامل ان هویدا نشده است و مسئولیت این امر هم دوبا دولت وبانک مرکزی و رییس آن است که باید به همین دلیل و دلایل دیگر محاکمه شود.این است نتیجه سوء مدیریت که هیچ ریطی به برجام و ترامپ و امثالهم هم ندارد بقول فردوسی:به یزدان که گر ما خرد داشتیم/کجا این سرانجام بد داشتیم
ناشناس۴۲۰۱۴۲۱۸:۲۳:۲۳ ۱۳۹۷/۴/۱۴
اقتصاد مریض ورانتی ...
حسین۴۲۰۱۹۸۱۹:۳۳:۴۵ ۱۳۹۷/۴/۱۴
باسلام ...شان همین بود که پول ملی را بی ارزش کنند وارزهای خارجی را قوی کنند که کردند هیچکس هم از انهاجواب نمیخواهد ..
محمد۴۲۰۲۱۳۱۹:۵۷:۰۰ ۱۳۹۷/۴/۱۴
بدترین بلایی که در این وضعیت سر اقتصاد آمد سیاست های دستوری است، اینکه صادر کننده ارز را با ۴۲۰۰ باید تحویل دولت دهد یعنی زدن ریشه ی صادرات ، این نوسانات اخیر قطعا با خواست خود دولت بود اما حالا انگار افسار اقتصاد از دست دولت در رفته ، وقتی برجام امضا شد بار روانی آن به حدی بود که دلار در سراشیبی سقوط به زیر ۲۰۰۰ تومان پیش می رفت همان موقع آقای سیف اظهار فضل نمود که قیمت دلار از نظر ایشان ۳۲۰۰ تومان است عمدا اجازه نداد نرخ دلار پایین برود ، الان هم این اقتصاد دستوری راهگشا نیست ، آقای توکلی من توقع دارم این مسائل را شفاف تر عنوان کنید ، آیا این سیاست اقتصادی نظام است یا دولت؟؟
ناشناس۴۲۰۲۲۴۲۰:۰۵:۲۹ ۱۳۹۷/۴/۱۴
دلار ارزانه باید گرانتر بشه و خواهد شد
ناشناس۴۲۰۳۵۹۲۲:۲۳:۱۴ ۱۳۹۷/۴/۱۴
چندی پیش مقام معظم رهبری جمله مهمی را بیان کردند: "نظام جمهوری اسلامی چیزی جز ملّت ایران نیست" ؛ اگر همین یک جمله حکیمانه مبنای همه تصمیم گیری ها و عملکردهای همه مسوولان کشور شود گذر از این دوران سخت و استحکام نظام و کشور کاملاً در دسترس خواهد بود. باید دید مردم در سیاست داخلی و خارجی چه می گویند و دقیقاً همان را اجرا کرد. منظور از مردم هم اکثریت هستند و نه الزاماً پر سر و صداها ؛ کسانی هم که نمی خواهند یا نمی توانند با مردم و نگاه ها و اهداف بروز شده مردم همسویی کنند، بی هیچ اغماضی کنار کنار شوند.

پربحث‌های امروز

 1. طمع همایونِ رضا پهلوی‎

 2. ایمانی در گفتگو با الف:خطر بازگشت پوپولیسم جدی است / احمدی‌نژاد به دنبال بهره‌برداری به نفع خود است

 3. چرا پیشنهاد یارانه ۹۰۰ هزار تومانی مردود است؟

 4. بازار آجیل شب یلدا   

 5. حراج اطلاعات کشور، با چه قیمتی

 6. جهانگیری: هدف از تحریم این بوده که اقتصاد کشور با فروپاشی مواجه و مردم به تنگ بیایند

 7. حاجی دلیگانی: مخالف افزایش قیمت بنزین هستیم

 8. مردم از فقر و تبعیض ناراحت اند، با برجام، FATF و بازی سیاسی شما کار ندارند

 9. سفره کارگران چیده می‌شود

 10. پیشنهاد جدید مجلس برای سهمیه‎بندی بنزین در سال ۹۸

 11. پیش بینی زمان مرگ تنها با یک آزمایش خون

 12. اشتباه داوران فوتبال، سهوی یا فساد سیستماتیک؟!/ VAR در فوتبال ایران رویا یا واقعیت؟

 13. واردات واکسنی که در تولید آن خودکفا هستیم!

 14. نیومایر هم از استقلال جدا شد

 15. جان باختن راکب موتورسیکلت در بزرگراه یاسینی

 16. اسامی برکنار شدگان کابینه ترامپ

 17. جلسه غیرعلنی تمام شد؛ آغاز جلسه علنی مجلس

 18. زمان بازنشستگی «زیباکلام» از دانشگاه تهران مشخص شد

 19. یکی از نشانه‌های وقاحت در برخی مسئولان  

 20. سرعت رشد مسکن در آذر + جدول قیمت

 21. چه عواملی بر قیمت خودرو تاثیرگذار هستند؟

 22. تعداد یارانه‌بگیران کم نشد که هیچ، بیشتر هم شد!

 23. پردیس چه امکاناتی دارد

 24. برای پنجمین بار برگزار می‌کند/ بامیلو مبدع حراج شب یلدا در ایران

 25. وزیر دفاع: بخش دفاعی کشور نگاه به بیرون ندارد/ اتخاذ تدابیر صحیح رهبری موجب شکست آمریکایی‌ها شد

پربحث‌های دیروز

 1. چرا نباید حقوق کارمندان افزایش یابد؟

 2. وقتی اقوام حسن روحانی در دولت پست می‌گیرند + جدول

 3. واکنش‌ها به انتصاب داماد رئیس‌جمهوری به معاونت وزیر؛ کلید روحانی قفل شاه داماد را باز کرد

 4. واکنش واعظی به پیشنهاد یارانه ۹۰۰ هزار تومانی از سوی احمدی‌نژاد

 5. چرا کانال مالی اروپا شکل نمی گیرد؟

 6. نوبخت در پاسخ به احمدی‌نژاد: امکان افزایش یارانه‌ها وجود ندارد/ فعلا باید بدهی‌های دولت قبل را بپردازیم

 7. ردپای افغانی ها در گرانی آجیل شب یلدا

 8. مظلومی که داستان ندارد

 9. روحانی استاد فرافکنی در تحمیل FATF است/ FATF هم مانند برجام چرخ زندگی مردم را نمی‌چرخاند

 10. سعید جلیلی: باید نشان دهیم می‌شود ایستاد، پیروز شد، پیشرفت کرد و تکثیر شد

 11. چرا با کاهش قیمت دلار، نرخ اجناس کم نمی‌شود؟  

 12. نمایندگان مجلس از ظریف به قوه قضائیه شکایت می‌کنند

 13. محمود عزیزی: «قلاده‌های طلا» در تاریخ سینمای ایران می‌ماند   

 14. ظریف: ایران هنر گریز از تحریم‌ها را به دیگران هم آموزش خواهد داد

 15. ظریف کافه را بهم ریخت / ادعایی که زود تکذیب شد  

 16. باهنر: دولت فعلی دولت پیرمردهاست/ مردم گرفتارند دلمان میسوزد

 17. خداوند از علما، عهد و پیمان گرفته که در برابر شکم‌بارگی ستم‌گران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند  

 18. درباره وظایف ذاتی وزارت خارجه؛ دیپلماسی کوبیدن به در و دیوار؟!

 19. راز جسد سوخته زن جوان در کوه‌های مشهد

 20. خاک ایران همچنان قاچاق می‌شود

 21. واکنش مهاجرانی به سخنان امروز رضا پهلوی!  

 22. ترکان: در شرایط اقتصادی امروز، گروه‌های فقیر بیشتر شده‌اند

 23. اقتصاد جهانی منهای آمریکا

 24. اگر برجام نباشد چه می‌شود؟

 25. داماد روحانی از معاونت وزارت صنعت عزل شد؟/ انتقاد روزنامه اصلاح‌طلب از حضور حزبی ظریف/ در این مجلس کسی به فکر منافع ملی نیست

پربحث‌های هفته

 1. چه کسی اسلام را نمی‌فهمد آقای روحانی!

 2. نظر شما در مورد افزایش قیمت خودرو چیست؟/ راهکار نجات صنعت خودرو چیست؟

 3. علی مطهری: حدس می‌زنم مردم هم موافق افزایش قیمت بنزین هستند!

 4. رئیسی: خدا رحم کرد من رئیس جمهور نشدم که دلار ۵ هزار تومان شود/ قالیباف نمی‌خواست کاندید شود/ مدعی حقوقدانی هستند، اما بین قاضی و دادستان فرق نمی گذارند

 5. تفریح لاکچری احمد خمینی  

 6. برای این عکس شما تیتر بزنید  

 7. نگاهی به هزینه و فایده برجام

 8. چرا نباید حقوق کارمندان افزایش یابد؟

 9. از تزریق به ایرانیان در فرودگاه تفلیس تا دیپورت آنها به بهانه‌های واهی + عکس

 10. واکنش کاربران توییتر به افزایش قیمت خودرو/ مالک ایران خودرو و سایپا کیست؟/ وقتی وزیر هم بی‌خبر است!/ سلام به پراید ۴۰ میلیونی و دست‌های پشت پرده

 11. ضعیف‌ترین دوران وزارت خارجه ایران  

 12. مثل «لیلا حاتمی» نباشیم!

 13. وعده ارزانی ۲۰ درصدی با FATF، پس از گرانی ۲۰۰ درصدی با برجام!

 14. وقتی اقوام حسن روحانی در دولت پست می‌گیرند + جدول

 15. کسی که الفبای اقتصاد را خوانده باشد، می‌داند که این راه حتی به ترکستان هم نمی‌رود!

 16. واکنش‌ها به انتصاب داماد رئیس‌جمهوری به معاونت وزیر؛ کلید روحانی قفل شاه داماد را باز کرد

 17. واکنش واعظی به پیشنهاد یارانه ۹۰۰ هزار تومانی از سوی احمدی‌نژاد

 18. برایان هوک: موضوع فرزندان مقامات ایران را بررسی می‌کنیم

 19. فرزندان مقامات ایران از آمریکا اخراج می‌شوند؟/ انتقاد از روحانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی/ پایان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی

 20. به بهانه شاپرک شجری‌زاده؛ پنج اشتباه درباره دختر خیابان انقلاب

 21. تست موشک بالستیک تائید شد/ پاسخ سردار حاجی‌زاده به واکنش آمریکایی‌ها

 22. راهکارهای یک نماینده به جای افزایش حقوق کارمندان دولت

 23. روحانی: سال آینده به دلیل تحریم‌ها با مشکلاتی روبه رو خواهیم شد/ اشکال ما این است که فرصت‌ها را می‌سوزانیم

 24. طمع همایونِ رضا پهلوی‎

 25. چرا همیشه کارگران، یک بار هم به مدیران و مسئولان حقوق ندهید

پربحث‌های امروز

 1. چرا پیشنهاد یارانه ۹۰۰ هزار تومانی مردود است؟

 2. حاجی دلیگانی: مخالف افزایش قیمت بنزین هستیم

 3. سفره کارگران چیده می‌شود

 4. پیشنهاد جدید مجلس برای سهمیه‎بندی بنزین در سال ۹۸

 5. سرعت رشد مسکن در آذر + جدول قیمت

 6. چه عواملی بر قیمت خودرو تاثیرگذار هستند؟

 7. تعداد یارانه‌بگیران کم نشد که هیچ، بیشتر هم شد!

 8. برای پنجمین بار برگزار می‌کند/ بامیلو مبدع حراج شب یلدا در ایران

 9. خرج شب چله چقدر می‌شود؟

 10. قیمت دلار در کانال ۹ هزار تومان

 11. وزیر راه: پروازهای چارتری خلاف است

 12. احتمال ارائه بودجه ۹۸ با دو سقف متفاوت!

 13. هشدار سقوط در شکاف طبقاتی

 14. 4 دلیل برای خرید فرش گبه

 15. جشن خرید اینترنتی ایران، رویداد یلدای 97 دیجی‌کالا

 16. قیمت مرغ به ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسید

 17. معمای ۱۲ میلیارد دلاری آمار قاچاق + نمودار

 18. FATF بخشی از ساختار وزارت خزانه‌داری آمریکاست

 19. نوبخت: لایحه بودجه ۹۸ یکشنبه هفته آینده به مجلس تقدیم می‌شود

 20. دلیل گرانی لاستیک خودروهای سنگین چیست؟

 21. آخرین عناوین روزنامه‌های اقتصادی

 22. ۲ راهکار مهم برای فروش نفت در زمان تحریم‌ها/ پیش‌بینی فروش نفت در رسانه‌های خارجی حدس و گمان است!

 23. معاون وزیر صنعت عنوان کرد: وعده معاون وزیر برای کمک به خودروسازان در عمل به تعهدات/ بسته حمایتی مشکلات را حل می‌کند

 24. بلاتکلیفی جاماندگان دریافت بسته حمایتی دولت/ خانواده‌هایی که مشمول بسته حمایتی نشده‌اند، چه کنند؟

 25. اتاق تعاون: فعالیت شرکت‎های تعاونی سهام عدالت ادامه دارد

پربحث‌های دیروز

 1. چرا نباید حقوق کارمندان افزایش یابد؟

 2. نوبخت در پاسخ به احمدی‌نژاد: امکان افزایش یارانه‌ها وجود ندارد/ فعلا باید بدهی‌های دولت قبل را بپردازیم

 3. ردپای افغانی ها در گرانی آجیل شب یلدا

 4. ۶ هزار خودروی خارجی در گمرکات خاک می‌خورد/ بلاتکلیفی ۲۲.۸ میلیون یورو ارز دولتی + سند

 5. بزرگترین شرکت تولید نفت روسیه از ایران خارج می‌شود

 6. جزئیات یارانه آذرماه و زمان واریز

 7. نرخ سود سپرده‌های جدید بانک‌های خصوصی به ۲۰ درصد کاهش یافت

 8. کاهش قیمت برخی خودروهای تولید داخلی / دنا پلاس 107 میلیون تومان شد+جدول

 9. آخرین قیمت سکه و نرخ ارز در بازار

 10. کاهش ۵۷ درصدی تولید خودرو + جزئیات

 11. نرخ شیرینی برای شب یلدا مشخص شد + قیمت‌ها

 12. رویترز: کره جنوبی در ماه نوامبر نفتی از ایران نخرید

 13. ادعایی درباره ارتباط ایران‌خودرو با عظام + آمار

 14. آخرین مهلت کارخانه‌های لبنی برای اصلاح قیمت‌ها

 15. دستور روحانی برای آغاز نوبت دوم توزیع بسته‌های حمایتی

 16. رئیس اتحادیه طلا و جواهر: شب یلدا تاثیری در قیمت سکه و طلا ندارد

 17. جک چینی صفر کیلومتر چند می‌ارزد؟

 18. اعلام قیمت مصوب آجیل شب یلدا

 19. شریعتمداری: اگر نمی‌توانیم دو هیئت مدیره را هماهنگ کنیم باید برویم!

 20. ترمز افزایش قیمت یورو در نیما کشیده شد

 21. شریعتمداری وزیر تعاون: با مدیر پروازی نمی‌توان شرکتی را اداره کرد. پای تغییرات ایستاده ایم  

 22. فیلم؛ شناسایی 17 خانه و یک بنز 2018 متعلق به سلطان سکه  

 23. ارز ارزان شد؛ کالا نشد!

 24. ممنوعیت جدید برای واردات برخی کالا‌ها

 25. افت قیمت سکه و ارز/ دلار ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد+‌ جدول

پربحث‌های هفته

 1. نظر شما در مورد افزایش قیمت خودرو چیست؟/ راهکار نجات صنعت خودرو چیست؟

 2. علی مطهری: حدس می‌زنم مردم هم موافق افزایش قیمت بنزین هستند!

 3. چرا نباید حقوق کارمندان افزایش یابد؟

 4. واکنش کاربران توییتر به افزایش قیمت خودرو/ مالک ایران خودرو و سایپا کیست؟/ وقتی وزیر هم بی‌خبر است!/ سلام به پراید ۴۰ میلیونی و دست‌های پشت پرده

 5. کسی که الفبای اقتصاد را خوانده باشد، می‌داند که این راه حتی به ترکستان هم نمی‌رود!

 6. راهکارهای یک نماینده به جای افزایش حقوق کارمندان دولت

 7. چرا همیشه کارگران، یک بار هم به مدیران و مسئولان حقوق ندهید

 8. نوبخت در پاسخ به احمدی‌نژاد: امکان افزایش یارانه‌ها وجود ندارد/ فعلا باید بدهی‌های دولت قبل را بپردازیم

 9. ایران خودرو لیاقت حمایت ندارد  

 10. ردپای افغانی ها در گرانی آجیل شب یلدا

 11. پیشنهاد جدید بنزینی مجلس؛ سهمیه بنزین پول نقد می‎شود

 12. نظر مخاطبان الف در مورد افزایش قیمت خودرو/ انحصار و نبود رقابت در بازار/ سپاه و ارتش خودرو تولید کنند/ خودرو برای تحویل نداشتند؛ پس تحویل فوری چیه؟/ تحویل تکنولوژی ۳۰سال قبل به مردم

 13. ۵ سناریو برای «بنزین»؛ از پیشنهاد یارانه ۶۰ هزارتومانی تا توزیع کوپن سوخت

 14. بحران اقتصادی و گره‌زدن اقتصاد به برجام/ چه کسی مسوول وضعیت کنونی اقتصادی کشور است؟

 15. رشد ۲۵ درصدی خط فقر در تابستان ۹۷/ لزوم یکپارچه سازی سیاست‌های حمایتی

 16. کاهش قیمت لوازم خانگی از شنبه آینده + جزئیات

 17. دلار ۹ هزار تومان شد

 18. چرا پیشنهاد یارانه ۹۰۰ هزار تومانی مردود است؟

 19. نوبخت: قیمت حامل‌های انرژی تغییر نکرده است که یارانه نقدی افزایش یابد

 20. وزیر صنعت: با افزایش تولید خودرو قیمت‌ها اصلاح می‌شود

 21. واکنش سازمان حمایت به افزایش قیمت برخی خودروها

 22. اقلامی که اروپایی‌ها وارداتش را به ایران فراهم خواهند کرد

 23. کژراهه قیمت گذاری خودرو و چند نکته/ انتظاری بجا از وزیر صنعت

 24. دولت نمی‌تواند یارانه نقدی را افزایش دهد یا نمی‌خواهد؟ + جدول

 25. شرکت بول فرانسه مدعی طلب 1.9 میلیون یورویی از سازمان مالیاتی شد +سند

آخرین عناوین