• ظهره وند: دولت نگاهش را به سمت چین و روسیه بچرخاند

    در گفتگو با الف مطرح شدظهره وند: دولت نگاهش را به سمت چین و روسیه بچرخاند

    گروه سیاسی الف، 

    یک کارشناس مسایل سیاست خارجی گفت: متاسفانه در دولت دوازدهم نگاه به سمت غربی‌ها بود و اکنون در وقت سخت باید سعی کنیم بر اساس یک روابط راهبردی و تاثیرگذار از ظرفیت موثر چین و روسیه در شورای امنیت به نفع خود استفاده کنیم.