• افزایش حقوق کارکنان ۵ درصد کمتر شد

    افزایش حقوق کارکنان ۵ درصد کمتر شد

    گروه اقتصادی الف، 

    طبق آن چه رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش متوسط ۱۵ درصدی حقوق در سال آینده اعلام کرده است، رشد حقوق کارکنان با کاهش پنج درصدی در مقایسه با سال جاری همراه خواهد بود.