نشست دانشجویی مصطفی پورمحمدی در دانشگاه تهران

  4030404110 ۱ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲ تکراری یا غیرقابل انتشار

ظهر امروز ۴ تیرماه ۱۴۰۳ مصطفی پورمحمدی با حضور در میان جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران با بیان مواضع انتخاباتی خود به سوالات آنها پاسخ گفت.

نشست دانشجویی مصطفی پورمحمدی در دانشگاه تهراننشست دانشجویی مصطفی پورمحمدی در دانشگاه تهراننشست دانشجویی مصطفی پورمحمدی در دانشگاه تهراننشست دانشجویی مصطفی پورمحمدی در دانشگاه تهراننشست دانشجویی مصطفی پورمحمدی در دانشگاه تهراننشست دانشجویی مصطفی پورمحمدی در دانشگاه تهراننشست دانشجویی مصطفی پورمحمدی در دانشگاه تهراننشست دانشجویی مصطفی پورمحمدی در دانشگاه تهراننشست دانشجویی مصطفی پورمحمدی در دانشگاه تهراننشست دانشجویی مصطفی پورمحمدی در دانشگاه تهراننشست دانشجویی مصطفی پورمحمدی در دانشگاه تهراننشست دانشجویی مصطفی پورمحمدی در دانشگاه تهراننشست دانشجویی مصطفی پورمحمدی در دانشگاه تهراننشست دانشجویی مصطفی پورمحمدی در دانشگاه تهراننشست دانشجویی مصطفی پورمحمدی در دانشگاه تهراننشست دانشجویی مصطفی پورمحمدی در دانشگاه تهراننشست دانشجویی مصطفی پورمحمدی در دانشگاه تهراننشست دانشجویی مصطفی پورمحمدی در دانشگاه تهراننشست دانشجویی مصطفی پورمحمدی در دانشگاه تهراننشست دانشجویی مصطفی پورمحمدی در دانشگاه تهراننشست دانشجویی مصطفی پورمحمدی در دانشگاه تهراننشست دانشجویی مصطفی پورمحمدی در دانشگاه تهراننشست دانشجویی مصطفی پورمحمدی در دانشگاه تهراننشست دانشجویی مصطفی پورمحمدی در دانشگاه تهران

تماشا کنید

دیدگاه کاربران

عمران۳۵۳۰۴۸۳۲۲:۳۶:۲۵ ۱۴۰۳/۴/۴
سالن رجب بیگی دانشکده فنی. یادش بخیر.
yektanetتریبون

آخرین عناوین