اقدام به‌موقع یک راهدار مانع بروز حادثه شد

  4030114060

پس از آتش گرفتن خودروی پیکان در بزرگراه رودبار ،اقدام به موقع یک راهدار در اطفای حریق مانع از بروز حادثه قبل از حضور نیروهای امدادی شد.

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین