معلق زدن یک کامیون پس از بروز حادثه

گروه ویدئو الف،   4001102018

یک دستگاه کامیون در لس آنجلس بر اثر حادثه از جاده خارج شد. این کامیون پس از خروج از مسیر، به دور خود چرخید تا سرانجام متوقف شد اما راننده از حادثه جان سالم به در برد.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین